werkboek 'Sport en kinderopvang' - NISB

isb.colo.ba.be

werkboek 'Sport en kinderopvang' - NISB

1. Waarom Sport en kinderopvang?

Hoe zien sportverenigingen er over tien of vijftien jaar uit? Wie het weet mag het zeggen. De toekomst voor-

spellen blijft giswerk. Zo zijn er aanwijzingen dat sportverenigingen in Nederland over tien tot vijftien jaar niet

op dezelfde wijze zullen functioneren. Veel verenigingen merken al een tijdje dat de binding van leden met de

vereniging kleiner is dan vroeger. er is minder animo voor vrijwilligerswerk en sporten via een vereniging is geen

automatisme meer. Veel mensen sporten bij commerciële sportaanbieders, via het werk of individueel. Daarnaast

zijn de mogelijkheden om vrije tijd in te vullen toegenomen. De sportvereniging ondervindt hier concurrentie

van.

Sporten in verenigingsverband is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid meer. Het binden van ‘anders georga-

niseerde’ en ‘ongebonden’ sporters is wellicht de grootste uitdaging voor de sportverenigingen. Sportverenigingen

moeten zich bezinnen op hetgeen zij aanbieden, zodat zij aantrekkingskracht behouden voor huidige en potentiële

leden. Dat kan door het toevoegen van nieuwe functies aan de sportvereniging. Mogelijkheden zijn andere

lidmaatschapsvormen, het aanbieden van sport overdag, al dan niet in samenwerking met scholen en welzijnsinstellingen,

maar ook huiswerkbegeleiding of…kinderopvang.

op een groeiend aantal plaatsen vindt samenwerking tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen

plaats. In de meeste gevallen gaat het hier om buitenschoolse opvang. In Nederland gaat nu 17% van de kinderen

van 4 tot 12 jaar naar een vorm van buitenschoolse opvang. Naar verwachting zal in 2023 83% van de schoolkinderen

gebruik maken van buitenschoolse opvang1 . om deze groei te kunnen realiseren zijn accommodaties nodig.

Voor de buitenschoolse opvang zoeken kinderopvangorganisaties vooral naar bestaande locaties die geschikt

zijn of die relatief eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden. bovendien willen kinderopvangorganisaties een

aantrekkelijk aanbod bieden, waar een sport- en spelaanbod onderdeel van kan zijn. Aanleiding genoeg voor de

kinderopvang om samenwerking met een sportvereniging te zoeken.

Sport en kinderopvang zijn voor de vereniging en kinderopvangorganisatie twee verschillende werelden. Twee

verschillende culturen met andere gewoonten, spelregels en spelers. De wereld van sportverenigingen is er een

van vooral vrijwilligers, terwijl de kinderopvangorganisaties alleen met gekwalificeerde professionals werken. bij

het realiseren van samenwerking kost het beide partijen tijd om aan elkaar te wennen, elkaar te leren verstaan,

en samen een nieuw product te ontwikkelen. en ook tijdens de uitvoering kunnen de partijen nog wel eens tegen

cultuurverschillen aanlopen.

De ervaring leert dat de kinderopvangorganisatie vaak al enige ervaring heeft met het realiseren van een vorm

van samenwerking en dus vaak beter kan overzien wat er zoal komt kijken bij de combinatie sport en kinderopvang.

Voor een sportvereniging is de opzet van een dergelijke samenwerking meestal een eenmalige actie en

wordt dit uitgevoerd door vrijwilligers. Soms kan een sportbond de sportvereniging op weg helpen, maar de mate

van mogelijke ondersteuning varieert van bond tot bond. Van de hockeybond is bekend dat ze actieve begeleiding

verzorgen.

Het proces om een dergelijk ingrijpende vernieuwing te realiseren kost een vereniging veel tijd, vaak meer dan in

eerste instantie wordt gedacht.

1 kinderopvang/onderwijs Dutch design. Taskforce kinderopvang/onderwijs, 2010

DeeL 1: Sport en kinderopvang in vogelvlucht

5

More magazines by this user
Similar magazines