werkboek 'Sport en kinderopvang' - NISB

isb.colo.ba.be

werkboek 'Sport en kinderopvang' - NISB

6

1.

Waarom Sport en kinderopvang?

Sport en Kinderopvang

In veel initiatieven om sport en kinderopvang te combineren gaat het om een vereniging die een deel van

de accommodatie verhuurt aan een kinderopvangorganisatie voor kinderen in de buitenschoolse opvang.

De kinderen van 4 tot 12 jaar worden tussen 15.00 en 15.45 uur gebracht en tussen 17.00 en 18.30 uur

door hun ouders opgehaald. bij de verenigingen die gestart zijn met sport en kinderopvang, wordt buitenschoolse

opvang aangeboden in de verenigingsaccommodatie variërend van één dag per week tot vijf

dagen per week. Voor kinderopvangorganisaties kan de combinatie sport en kinderopvang heel geschikt

zijn om één of meer piekdagen in de kinderopvang (maandag, dinsdag en donderdag) op te vangen. De

ervaring leert dat de combinatie het makkelijkst te realiseren is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12

jaar. Voor die groep is een sport- en spelprogramma een extra verrijking van de buitenschoolse opvang.

Redenen voor de vereniging

Sportverenigingen die ervaring hebben opgedaan met de combinatie sport en kinderopvang noemen vooral twee

voordelen. De belangrijkste reden om samen te werken met een kinderopvangorganisatie zijn de extra inkomsten

die verhuur van een deel van de accommodatie oplevert. Maar daarnaast worden er ook andere redenen genoemd:

het bewust breder maken van de functie van de vereniging, een positieve beeldvorming naar gemeente en burgers

toe en frequentere schoonmaak. De combinatie kan wat extra leden opleveren, maar een grote ledenwinst is op

korte termijn niet te verwachten.

Redenen voor de kinderopvangorganisatie

Voor een kinderopvangorganisatie biedt de combinatie met sportverenigingen ook voordelen. Het biedt een kinderopvangorganisatie

de mogelijkheid om flexibel te huren. De behoefte aan kinderopvang is niet op alle dagen

even groot. op maandag, dinsdag en donderdag is de vraag groter dan op woensdag en vrijdag. De kinderopvangorganisatie

hoeft bij een sportvereniging niet voor 365 dagen per jaar te huren. Verder heeft de kinderopvang na

de jaren waarin het accent sterk lag op uitbreiding van kindplaatsen, nu steeds meer behoefte aan een aantrekkelijker

opvangaanbod. kinderopvangorganisaties die een ruimte gebruiken bij een vereniging zijn vooral enthousiast

over de enorme buitenruimte die ze bij een sportvereniging ter beschikking hebben. en juist die ruimte

biedt mogelijkheden om kinderen een sport- en spelprogramma aan te bieden. Mogelijkheden die op de gewone

kinderopvanglocaties - met name in de steden – er veel minder zijn.

Redenen voor kinderen en ouders

Juist voor kinderen (en ouders) is de combinatie sport en kinderopvang aantrekkelijk. In het algemeen komen

kinderen steeds minder buiten en bewegen ze minder dan vroeger. Sport- en spelactiviteiten als onderdeel van

kinderopvang maakt de opvang voor de kinderen leuker en meer beweging helpt te voorkomen dat kinderen te dik

worden en is goed voor de gezondheid.

Sport en kinderopvang is dus om meer redenen een interessante combinatie: om verenigingen te vitaliseren, om

opvang voor kinderen aantrekkelijker te maken, om bewegingsarmoede bij kinderen tegen te gaan en vanwege de

mogelijke kostenefficiency voor de kinderopvangorganisatie.

DeeL 1: Sport en kinderopvang in vogelvlucht

More magazines by this user
Similar magazines