Ga naar de praktische handleiding over de standaardvragenlijsten

isb.colo.ba.be

Ga naar de praktische handleiding over de standaardvragenlijsten

INHOUD

Achterliggend concept ............................................................................................................................ 3

Praktisch aan de slag ............................................................................................................................... 3

1. De populatie en steekproef ......................................................................................................... 3

2. Berekenen van steekproefgrootte .............................................................................................. 4

3. Methoden van steekproeftrekking .............................................................................................. 4

Niet-aselecte steekproef ................................................................................................................. 5

Aselecte steekproef ......................................................................................................................... 7

4. Hoe de doelgroep bereiken ......................................................................................................... 8

5. Personaliseren van de vragenlijst ................................................................................................ 9

Inhoudelijk ....................................................................................................................................... 9

Gebruiksvriendelijkheid ................................................................................................................... 9

Een naam geven aan uw enquête ................................................................................................. 10

Een goede situering ....................................................................................................................... 10

6. Test de enquête ......................................................................................................................... 10

7. Het versturen van de uitnodigingen .......................................................................................... 11

Verzending per post ...................................................................................................................... 11

Verzending via e-mail .................................................................................................................... 11

8. Beoordeling van de respons ...................................................................................................... 11

9. Respons verhogen ..................................................................................................................... 12

10. Non-respons .......................................................................................................................... 13

11. Data ordenen ......................................................................................................................... 13

Invoer in de datamatrix ................................................................................................................. 13

Aanbrengen van een identificatienummer ................................................................................... 14

12. Data analyseren en visualiseren. ........................................................................................... 14

Sorteren en selecteren .................................................................................................................. 14

Turven, frequenties en frequentietabellen ................................................................................... 14

Kruistabellen / Draaitabellen......................................................................................................... 15

Het gemiddelde ............................................................................................................................. 16

Van waardeschaal naar richtpercentage ....................................................................................... 16

Automatische resultaten in de sjablonen ..................................................................................... 17

Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen – optie sportmanagement

2

More magazines by this user
Similar magazines