Ga naar de praktische handleiding over de standaardvragenlijsten

isb.colo.ba.be

Ga naar de praktische handleiding over de standaardvragenlijsten

ACHTERLIGGEND CONCEPT

De korte standaardvragenlijsten die ter beschikking werden gesteld, zijn bedoeld als

basisvragenlijsten voor elk soort bevraging die relevante informatie kan opleveren voor gemeentelijke

sportdiensten, sportfederaties en andere sportorganisaties. In totaal worden momenteel zeven

verschillende standaardvragenlijsten aangeboden:

Bent u tevreden over de sporthal?

Bent u tevreden over het openluchtcentrum?

Bent u tevreden over het zwembad?

Bent u tevreden over een activiteit / lessenreeks

Bent u tevreden over een evenement?

Bent u tevreden over onze informatieverstrekking?

Bent u tevreden over onze ondersteuning?

Het is de bedoeling dat deze vragenlijsten dienen als een werkdocument waar elke gebruiker zijn

eigen nuances kan in aanbrengen. Het staat u dus volledig vrij om vragen toe te voegen, aan te

passen of te verwijderen. Om de consistentie van de vragenlijst te behouden en tevens om de

verwerking eenvoudig te houden, raden wij u wel aan om dezelfde vraagtypes te hanteren als er reeds

in de vragenlijsten werden gebruikt, maar daar wordt verder in deze handleiding op teruggekomen.

Indien u van plan grondige wijzigingen aan te brengen, een uitgebreidere bevraging wenst te

organiseren of meer wenst te weten over hoe een goede vragenlijst tot stand komt, raden wij u aan de

volledige handleiding voor het ‘opstellen van vragenlijsten’ te raadplegen voor praktische

informatie en tips.

PRAKTISCH AAN DE SLAG

In deze handleiding wordt elk aspect van het onderzoek door middel van een vragenlijst overlopen. Er

werden enkele nuttige theoretische principes verweven met concrete praktische tips die kunnen

zorgen voor betere resultaten in het veld. De bedoeling is dat uw onderzoek voldoende

wetenschappelijke achtergrond heeft om te kunnen spreken van een zinvolle bevraging zonder dat de

haalbaarheid in het gedrang komt en u ontmoedigd wordt door te uitgebreide statistische procedures.

1. DE POPULATIE EN STEEKPROEF

Als u gegevens wilt verzamelen via een vragenlijst, moet u goed bedenken voor wie de vragenlijst

bedoeld is. U moet precies definiëren wat uw doelgroep is: welke personen behoren wel, en welke

personen behoren niet tot de doelgroep.

Vooraleer de standaardvragenlijsten kunnen worden gebruikt, is het belangrijk eerst nauwkeurig te

bepalen welke groep personen, instellingen en verenigingen van belang zijn voor het onderzoek. Deze

personen zijn de elementen en vormen samen de populatie van het onderzoek.

Soms is de populatie nauwkeurig vast te stellen

bv. via de ledenadministratie van een sportclub.

Soms is de populatie gewoon niet duidelijk afgebakend

bv. alle gebruikers van openbare sportterreintjes.

Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen – optie sportmanagement

3

More magazines by this user
Similar magazines