Gemeente Zelzate Zwembad Eurohal

isb.colo.ba.be

Gemeente Zelzate Zwembad Eurohal

Inleiding

- wat is een beleidsplan

Een beleidsplan is een gestructureerde planning waarin de beleidsprioriteiten

voor het gemeentelijke sportgebeuren worden vastgelegd en de wijze waarop

deze prioriteiten in grote mate zullen gerealiseerd worden.

Het beleidsplan geeft een duidelijk beeld weer van wat er in de eigen

sportomgeving (sportraad, sportclubs) en in de eigen organisatie (sportdienst,

sportinfrastructuur) zich afspeelt en waar in de toekomst aan gewerkt moet

worden.

Het beleidsplan bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en

instrumenten om tot een gestructureerd kwaliteitsvol sportbeleid te komen

Met andere woorden het beleidsplan is een ideaal middel om na te denken over

de toekomst van het gemeentelijke sportgebeuren en over de mogelijkheden die

worden aangereikt.

- waarom een beleidsplan

1. omwille van de vernieuwde inzichten en trends

Onze samenleving is voortdurend in beweging en veranderd heel snel.

Er worden steeds nieuwe trends gecreëerd.

Het sportgebeuren en het te voeren sportbeleid kan hierbij niet achter blijven.

Het beleid moet steeds deze veranderingen optimaal weten in te schatten en

evoluties trachten te ondertekenen om op hun wijze gepaste, kwaliteitsvolle en

doelgerichte initiatieven te nemen.

2. omwille van de regelgeving of decretale verplichting

Het nieuwe decreet “lokaal sport voor allen - beleid” legt het accent op een

interactieve bestuursstijl waarbij het lokale sportbeleid wordt voorbereid en

uitgevoerd in een intensieve dialoog en samenwerking met alle lokale

sportactoren. (gemeenteraad, sportraad, sportclubs, gebruikers, doelgroepen…)

De regelgeving laat een engagement voor zes jaar tot stand komen tussen de

overheid en het lokale sportgebeuren op vlak van:

- subsidieregeling: meer en betere subsidies voor de lokale sportclubs

- anders georganiseerde sport: schoolsport, buurtsport…

- toegankelijkheid en diversiteit: meer aandacht voor gehandicapten,

allochtonen, mensen in armoede…

- sportinfrastructuur: vastleggen van de noden en plannen en impulsen geven op

gebied van sportinfrastructuur die in de toekomst nodig zijn.

- de werkdomeinen in het beleidsplan

• het sportbeleid in functie van de stakeholders ( belanghebbenden)

1. de sportdienst

2. de sportraad

3. de politici

4

More magazines by this user
Similar magazines