Gemeente Zelzate Zwembad Eurohal

isb.colo.ba.be

Gemeente Zelzate Zwembad Eurohal

• het sportbeleid in functie van

1. de subsidies aan de verenigingen

2. de anders georganiseerde sporten

3. de toegankelijkheid

4. het meerjarenplan sportinfrastructuur

Aan de hand van enkele vaste criteria, (zie aspecten van de werkdomeinen)

zal elk werkdomein afzonderlijk worden beschreven.

De World Café of het cafédialoog zal de rode draad zijn in het overleg met de

verschillende stakeholders.

In workshops zullen alle belanghebbenden aan de hand van vooraf opgegeven

onderwerpen hun eigen mening kunnen formuleren.

De workshops zijn overlegmomenten waarbij alle aangebrachte standpunten (zowel de

positieve als negatieve argumenten), worden gebundeld en mee worden genomen naar

de gegevensanalyse.

Het is niet de bedoeling om discussies uit te lokken, het is louter het genereren en

uitwisselen van ideeën.

Verloop van een workshop:

De aanwezigen worden ingedeeld in groepjes van 4 of 5 personen en bespreken enkele

onderwerpen die de stakeholdersgroep aanbelanden.

De leden van de raad van bestuur van de sportraad treden op als gastvrouw/heer.

Zij noteren alle naar voor gebrachte argumenten.

Het groepsgesprek duurt maar 10 minuten per onderwerp.

De workshop bestaat per onderwerp uit twee delen.

In een eerste ronde komen de positieve argumenten aanbod, in een tweede ronde

komen de negatieve argumenten aanbod.

Per onderwerp noteert elke aanwezige 2 à 3 argumenten, uit de verzamelde

argumenten brengt de gastvrouw/heer van elke groep nadien in een plenaire

bespreking de 3 voornaamste argumenten naar voor.

Om de gesprekken vlot te laten verlopen en zodoende de belanghebbenden zich beter

te kunnen informeren worden de onderwerpen bij de uitnodiging op voorhand

meegestuurd.

Na elke workshop worden de aanwezigen gevraagd onderstaande vragenlijsten in te

vullen:

- vragenlijst voor sportclubs (sportraad)

- vragenlijst voor niet georganiseerde sporter (politici)

- vragenlijst voor gebruikers van de gemeentelijke sporthal

- vragenlijst voor gebruikers van het gemeentelijke zwembad

De vragenlijsten zijn terug te vinden in de bijlagen

De resultaten van de bevragingen worden weergegeven in hoofdstuk 5 van de aspecten

van de werkdomeinen.

5

More magazines by this user
Similar magazines