30.07.2013 Views

BENELUX ON THE MOVE - JCB

BENELUX ON THE MOVE - JCB

BENELUX ON THE MOVE - JCB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V.U. <strong>JCB</strong> Benelux<br />

Loonwerken Eylenbosch:<br />

Fastrac voor transport en veld<br />

Nieuwsbrief van <strong>JCB</strong> Benelux<br />

4e jaargang nr. 10 - Juli 2012<br />

<strong>BENELUX</strong> <strong>ON</strong> <strong>THE</strong> <strong>MOVE</strong><br />

Afgeremd staat netjes: remmen<br />

en aanhangwagens<br />

Nieuwe machines bij <strong>JCB</strong><br />

<strong>JCB</strong> Benelux website: www.jcb.com<br />

A Product<br />

of hard Work


DE VAKANTIE TIJD IS WEER AANGEBROKEN<br />

Dus is het tijd voor een welverdiende<br />

rust na al het harde werken!<br />

Vergeet niet dat uw partner, de <strong>JCB</strong> machine,<br />

ook hard heeft gewerkt en toe is<br />

aan wat extra aandacht. Zorg er ervoor<br />

dat uw machine weer in tip top conditie<br />

is, zodat u na de vakantie er weer klaar<br />

voor bent om ertegenaan te gaan.<br />

Maak een afspraak met uw <strong>JCB</strong> dealer<br />

om de machine te laten inspecteren<br />

op eventuele gebreken en laat<br />

een service beurt uitvoeren.<br />

<strong>JCB</strong> staat klaar om in de zomervakantie<br />

uw machine de nodige aandacht te geven<br />

terwijl u kan genieten van een zorgeloze<br />

vakantie.<br />

HET <strong>JCB</strong> TEAM WENST IEDEREEN EEN FIJN VERLOF TOE!<br />

LIBRAM<strong>ON</strong>T<br />

Stand <strong>JCB</strong> 64<br />

27-30 Juli 2012<br />

Uw partner in de landbouw Mis onze primeurs zeker niet !<br />

<strong>JCB</strong> heeft in de Benelux een uitgebreid dealernetwerk. Voor meer info contacteer:<br />

JC Bamford N.V. Tel : 0031 (0) 418 654 654 Email : info@jcb.nl<br />

<strong>JCB</strong> Belgium N.V. Tel: 0032 (0) 89 695050 Email: info@jcb.be www.jcb.com<br />

A Product of Hard Work


V.U. <strong>JCB</strong> Benelux<br />

Loonwerken Eylenbosch:<br />

Fastrac voor transport en veld<br />

<strong>BENELUX</strong> <strong>ON</strong> <strong>THE</strong> <strong>MOVE</strong><br />

Afgeremd staat netjes: remmen<br />

en aanhangwagens<br />

Nieuwsbrief van <strong>JCB</strong> Benelux<br />

4e jaargang nr. 10 - Juli 2012<br />

Nieuwe machines bij <strong>JCB</strong><br />

<strong>JCB</strong> Benelux website: www.jcb.com<br />

A Product<br />

of hard Work<br />

COLOF<strong>ON</strong><br />

Redactie<br />

GalileoPrint<br />

Vertaling<br />

Christophe Daemen<br />

Vormgeving<br />

Caroline Op De Beeck<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

<strong>JCB</strong> Benelux<br />

Drukkerij<br />

Leleu Group Merchtem<br />

INHOUD<br />

Nummer 10<br />

Loonwerken Eylenbosch:<br />

Fastrac voor<br />

transport en veld<br />

Afgeremd staat<br />

netjes: remmen en<br />

aanhangwagens<br />

Nieuwe machines<br />

bij <strong>JCB</strong><br />

‘Brothers’: T. Brouwers<br />

uit Genemuiden<br />

Vindt u dat u ook leuke dingen uit de wereld<br />

van <strong>JCB</strong> heeft? Aarzel niet en mail ze door<br />

naar galileo.print@telenet.be.<br />

Samenwerken vanuit ieders sterke punten<br />

Moderne trekkers halen hogere snelheden en de aanhangwagenremmen zijn hier<br />

niet altijd op berekend. Uit de praktijk blijkt dat tractorenbouwers vaak garantieclaims<br />

binnenkrijgen over verbrande remmen. In de meeste gevallen bleken<br />

de aanhangwagenremmen en die van de trekker niet op elkaar afgesteld te zijn,<br />

waardoor de trekkerremmen het dan extra zwaar te verduren krijgen. De Nederlandse<br />

loonwerkersfederatie Cumela onderzocht dit voorjaar hoe het gesteld is<br />

met de remmen bij aanhangwagens en tractoren.<br />

Een kort verslag over die praktijktest leest u verderop<br />

in dit nummer. De Fastrac van <strong>JCB</strong> met zijn<br />

ABS-remsysteem op de vier wielen is een product<br />

van de volgende generatie en kent het probleem<br />

van verbrande remmen niet. <strong>JCB</strong> is de enige fabrikant<br />

die zijn tractoren met een luchtdrukremsysteem<br />

en uitwendige grote geventileerde remschijven<br />

uitrust. Dat maakt dat gebruikers met een<br />

Fastrac voldoende remcapaciteit in hun trekker<br />

hebben. Een luchtdrukremsysteem op de aanhanger<br />

werkt trouwens ook preciezer en sneller dan<br />

een hydraulisch remsysteem.<br />

Editorial<br />

<strong>JCB</strong> gaat de uitdaging aan.<br />

Terwijl de afgelopen twaalf maanden het economisch herstel in de wereld op<br />

dreef kwam, bleven op Europees niveau de Eurocrisis en de ongerustheid over<br />

de toestand van Griekenland, Spanje en Italië nog roet in het eten gooien. Bij<br />

de bouwmachines zijn de aantallen nog niet op het niveau van voor de crisis, de<br />

verkoop van landbouwmachines loopt nog steeds goed.<br />

Het feit dat meerdere agrarische klanten verkozen om nog snel een machine met<br />

de ‘oude’ motor te kopen, heeft ongetwijfeld een boost voor de verkoop betekend.<br />

Immers: vanaf het najaar zullen enkel nog maar machines met de nieuwe Tier 4imotor<br />

leverbaar zijn.<br />

Nieuwe motoren<br />

<strong>JCB</strong> wilde meer dan alleen maar aan de Tier4i-norm voldoen: geen Adblue, noch<br />

<br />

tingen van de motor. Het resultaat is de nieuwe Ecomaxmotor die de vervuiling<br />

reeds aanpakt bij de bron, nl. in de verbrandingskamer.<br />

Door de toepassing van deze motor worden de klanten niet op extra kosten ge-<br />

<br />

wat al snel €1,00 per draaiuur kost. Bovendien heeft <strong>JCB</strong> de motor zo ontwikkeld<br />

dat hij via de software opnieuw gekalibreerd kan worden om ingezet te kunnen<br />

worden in exportlanden. Dit betekent dat een gebruikte <strong>JCB</strong> machine makkelijker<br />

te verhandelen is buiten Europa. In het artikel over de nieuwe motoren verderop<br />

in dit magazine, leggen we de wonderlijk eenvoudige oplossing van <strong>JCB</strong> verder uit.<br />

Nog meer klantenvoordelen<br />

De nieuwe motoren geven toekomstperspectieven voor de dealers en de klanten<br />

en zullen in alle <strong>JCB</strong> viercilindermachines tot 20 ton terug te vinden zijn. Bovendien<br />

zal het LiveLink-telecommunicatiesyteem standaard aangeboden worden op<br />

de machines uitgerust met Ecomaxmotoren en zoals voorheen op de heavy line<br />

machines.<br />

5x5-actie voor 2012<br />

Bovendien heeft <strong>JCB</strong> Benelux in zijn jubileumjaar een actie lopen op nieuwe machines.<br />

Om de 50 jaar <strong>JCB</strong> in de Benelux onmiddellijk te vertalen in klantenvoordelen<br />

hebben we vanaf 1 maart 2012 de 5x5 actie voorgesteld. Verderop in dit<br />

magazine leggen we uit waar dit voor staat.<br />

50 jaar verleden als fundering voor de nieuwe toekomst<br />

De viering van het 50-jarig jubileum in Opglabbeek heeft aangetoond waar <strong>JCB</strong><br />

vandaag de dag voor staat. Tijdens het <strong>JCB</strong> evenement bezochten ongeveer 4500<br />

klanten ons nieuw gebouw in Opglabbeek. De bezoekers kwamen uit heel de Benelux.<br />

Verschillende dealers legden bussen in om de oude getrouwen (klanten,<br />

oud-medewerkers,…) samen te brengen naar het familiefeest. We waren zeer<br />

verheugd over de opkomst en de positieve reacties van<br />

klanten en dealers. Dit gaf aan hoe sterk de <strong>JCB</strong> familie<br />

verankerd zit. In september zullen we het nog eens dunnetjes<br />

overdoen in Waardenburg, Nederland.<br />

Via deze weg wil ik iedereen nog eens bedanken voor hun<br />

bijdrage en bezoek aan dit evenement.<br />

De laatste editie van <strong>JCB</strong> on the Move die eind dit jaar<br />

gepubliceerd wordt, zal een reportage weergeven van de<br />

50-jarige story van <strong>JCB</strong> Benelux.<br />

René Wetzels,<br />

Directeur <strong>JCB</strong> Benelux<br />

Menno Poppink,<br />

Poppink Dumperbouw en loon-<br />

en grondverzetbedrijf.<br />

3


4<br />

Als we bij Frederic en Benjamin Colleaux toekomen, zijn de twee broers nog even<br />

bezig met de laatste afwerkingen voor een aanbesteding. ‘Als jullie nog vijf minuutjes<br />

tijd hebben’, vraagt Frederic, ‘deze papieren moeten vandaag nog absoluut<br />

vertrekken’. We zitten in het hartje van Wallonie, in de buurt van Wellin, een rustige<br />

streek die ook een droombestemming is voor de natuur- en campingliefhebbers.<br />

EEN STERKE SPECIALISATIE IN OPENBARE WERKEN<br />

Frederic en Benjamin Colleaux<br />

nemen de dagelijkse leiding van<br />

het bedrijf voor hun rekening.<br />

Frederic en Benjamin vertegenwoordigen<br />

de derde generatie<br />

van het bedrijf. De vennootschap<br />

Colleaux zag het licht kort na de<br />

Tweede Wereldoorlog en specialiseerde<br />

zich van bij het begin<br />

in de sector van de openbare<br />

werken. In 1977 neemt Thierry<br />

Colleaux de zaak van zijn vader<br />

Léon over. Frederic komt bij zijn<br />

vader werken vanaf 1997 en het<br />

bedrijf wordt omgevormd tot een<br />

naamloze vennootschap in 2000.<br />

Benjamin, de jongere broer van<br />

Frederic, werkt sinds 2004 mee<br />

in het bedrijf.<br />

Openbare werken vragen aangepast aanpak.<br />

Bij openbare werken moet telkens weer eerst een aanbestedingsdossier<br />

ingevuld worden vooraleer de werken toegekend<br />

kunnen worden aan een aannemer. Zoals Frederic het<br />

aankaart vraagt deze manier van werken enige aanpassing<br />

in het begin, maar eens de werken binnen zijn kan er dan<br />

op een aangenamere manier gewerkt worden, zonder verrassingen.<br />

Anderzijds bespaart men dan ook op de studie-<br />

en ontwerpkosten, die al in de aanbesteding vermeld staan.<br />

Het bedrijf specialiseerde zich van bij het begin in de wegenwerken.<br />

De meeste werven worden uitgevoerd in de provincies<br />

Luxemburg en Namen, in een straal van zo’n 50 km rond de<br />

thuisbasis van het bedrijf. Frederic: ‘Ondanks het feit dat we<br />

niet in een druk bevolkt gebied zitten, is er toch heel wat concurrentie<br />

in de provincie Luxemburg. In Namen is het daarentegen<br />

relatief rustig. In grote lijnen pakken we meestal<br />

dezelfde werken aan namelijk wegen- en bestratingswerken,<br />

het leggen van water- en rioleringswerken, en dergelijke.<br />

Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit voor privéondernemingen.<br />

Het gaat bijvoorbeeld over het aanleggen<br />

van verkavelingen en nutsleidingen, alsook grondwerken.’<br />

<br />

resse, zo’n 20 arbeiders tewerk.’<br />

Bewust kiezen voor <strong>JCB</strong><br />

Na een tijdje te zijn weggebleven bij <strong>JCB</strong>, raakte Frederic<br />

terug in contact met het merk in 2007, na een bezoek<br />

aan Matexpo. Op dat ogenblik zochten ze een nieuwe<br />

rupskraan die aan een aantal voorwaarden moest<br />

voldoen. Zo moest het een machine in de klasse van 20<br />

tot 25 ton zijn, maar wel een compact model voor de rioleringswerken.<br />

Na verschillende merken te hebben getest<br />

viel de keuze uiteindelijk op een JZ 255 LC, onder meer<br />

dankzij de aangeboden uitrusting en de uiterst comfortabele<br />

cabine, dat de machinist meteen wist te waarderen.<br />

Frederic vervolledigt de uitleg: ‘De vroegere <strong>JCB</strong>-dealer on-<br />

Soms worden ook spectaculairdere werkzaamheden ondernomen.


dervond heel wat moeite om een degelijke naverkoopdienst<br />

te leveren en zo zijn we een tijdje weggebleven. Carma had<br />

ondertussen de fakkel overgenomen en overtuigde ons van de<br />

kwaliteit van hun service. Na deze eerste machine kochten we<br />

vervolgens een JS 145 W in 2009 en een JZ 140 D, die begin<br />

van dit jaar geleverd werd. Daarnaast hebben we onlangs ook<br />

in een verreiker geïnvesteerd.’<br />

Hoe gaat de sector verder evolueren?<br />

Zoals Frederic het onderstreept, worden openbare werken geconditioneerd<br />

door publieke overheden. Alhoewel iedereen al<br />

een paar jaar een crisisgevoel heeft, heeft de sector tot nu<br />

toe nog weinig hiervan ondervonden, of met andere woorden,<br />

worden er nog altijd evenveel openbare werven opgestart.<br />

Frederic: ‘Alles is evenwel niet rooskleurig. Sinds een<br />

aantal jaren merken we dat er een ware prijzengevecht aan<br />

de gang is in onze regio. Bepaalde ondernemers krijgen blijkbaar<br />

schrik dat ze zonder werk zouden vallen en drukken de<br />

prijzen. In de wegenwerken zijn de meeste ondernemers pessimistisch<br />

van karakter, en worden er dus werven aangenomen<br />

aan kleine prijsjes. En toch heeft iedereen tot nu toe nog<br />

werk genoeg. Anderzijds, zullen we vroeg of laat genoodzaakt<br />

zijn om meer voor privéprojecten te gaan werken. Momenteel<br />

vertegenwoordigen de openbare werken zo’n 65% van mijn<br />

omzet, en als het nodig is, kunnen we het privé gedeelte verder<br />

opdrijven.’<br />

Colleaux SA<br />

Ancien Chemin de Wellin,<br />

102B - B-6929 Haut-Fays<br />

Tel : 0032.61.58.89.72<br />

RECYCLEREN OM GR<strong>ON</strong>DSTOFFEN<br />

EEN TWEEDE LEVEN TE GEVEN<br />

Door de jaren heen heeft het bedrijf CETT Monseu zich<br />

opgewerkt tot één van de grotere bedrijven die met recyclage<br />

bezig zijn op Waalse bodem. Vanuit de thuisbasis<br />

van Rochefort rijden de vrachtwagens op en aan om<br />

containers op te halen of gerecycleerde materialen weg<br />

te voeren voor een tweede leven. En dat recycleren in<br />

de lift zit bewijst Pierre Monseu, de zaakvoerder, zelf:<br />

‘Als ik hier begon in 2002 recycleerden we zo’n 480 ton<br />

afval op jaarbasis. Verleden jaar zaten we op 85.000 ton.<br />

Niet slecht, hé’ onderstreept hij.<br />

Omdat er soms ook in krappere ruimtes moet gewerkt worden, zijn de<br />

afmetingen van de machines belangrijk.<br />

Het comfort in de cabine wordt gewaardeerd door de machinisten.<br />

De basismaterialen worden ofwel aangevoerd door grotere<br />

bedrijven zoals Sita en Van Gansewinkel bijvoorbeeld, ofwel<br />

zelf opgehaald met containers. CETT beschikt over een<br />

vloot van meer dan 300 containers die bij particulieren, bedrijven<br />

en bouwwerven worden afgezet en later opgehaald.<br />

Het bedrijf pakt alle niet-gevaarlijk afval binnen om het te<br />

verwerken en vervolgens verder te verhandelen. Papier en<br />

karton vertrekken richting papierindustrie, het hout wordt<br />

vermalen om houtpanelen te maken of verbrand te worden<br />

in industriële verwarmingsketels, het groenafval vertrekt naar<br />

5


6<br />

een composteringsbedrijf en ijzer wordt verder gevaloriseerd.<br />

Zoals Pierre Monseu het onderstreept, moet een recyclagebedrijf<br />

omgekeerd werken: ‘Er wordt geld gevraagd om afval te<br />

komen storten op onze site en wij moeten ervoor zorgen dat<br />

er zo weinig mogelijk geld teruggegeven moet worden aan<br />

andere bedrijven om de restproducten verder te recycleren.’<br />

Storten volgens eindbestemming<br />

Eens gewogen worden de inkomende containers eerst gestort<br />

op een centrale verdeelplaats, waar de grootste brokken gesorteerd<br />

worden door middel van één van de JS 220. Vervol-<br />

<br />

te laten passeren op een stortlijn, waar ook heel wat handwerk<br />

aan te pas komt. Het bedrijf stelt een paar interims te<br />

werk om het sorteerproces optimaal te laten verlopen. Verleden<br />

jaar werden op deze manier zo’n 35.000 ton gesorteerd.<br />

Steeds meer materiaal dat binnenkomt, werd eerst al voorgesorteerd<br />

om de recyclagekosten te beperken. Deze containers<br />

worden dan direct gestort in de daartoe bestemde ruimte in<br />

afwachting van recyclage.<br />

Sorteren en laden<br />

Momenteel beschikt CETT Monseu over twee JS 220 rupskranen<br />

en één 426e HT wiellader. Deze drie machines worden<br />

gebruikt om te sorteren en om vrachtwagens, zeefmachines,<br />

mobiele breker enz… te laden. De eerste JS werd aangekocht<br />

in 2005 en werd vlug gevolgd door een tweede JS. Anderzijds<br />

beschikte CETT Monseu vroeger niet over een wiellader. Deze<br />

heeft ondertussen zijn nut bewezen, zeker bij het laden van<br />

de mobiele breker en de zeven. Als we hem vragen waarom<br />

hij voor <strong>JCB</strong> gekozen heeft, geeft hij aan dat de machines<br />

hem bevielen en dat de service van Carma anderzijds ook als<br />

pluspunt ervaren wordt.<br />

Wetgeving steeds ingewikkelder<br />

Als we Pierre Monseu vragen hoe hij de sector verder ziet<br />

evolueren, merkt hij meteen op dat de recyclagewereld in<br />

volle evolutie is. Hij vindt wel spijtig dat de wetgeving van het<br />

Waalse gemeenschap voortdurend verandert en dat er een te<br />

grote kloof blijft bestaan tussen wat er in theorie beslist wordt<br />

in de kantoren van de ministeries en wat er in de praktijk<br />

dan uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Zo merkt hij bijvoorbeeld<br />

op dat de afgezeefde grond niet meer toegelaten<br />

is in de sorteercentra , terwijl het geen gevaarlijk product is.<br />

CETT Monseu<br />

Rue de Nauby, 20<br />

B-5580 Rochefort<br />

Tel : 0032.84.38.91.01<br />

Pierre Monseu is zo’n 10 jaar actief in de recyclagewereld.<br />

De binnenkomende containers worden eerst grof gesorteerd<br />

door middel van één van de rupskranen.<br />

Geperste balen papier en karton die klaar staan om een<br />

tweede leven te krijgen.<br />

Al het houtafval vertrekt naar de verwerking<br />

om houtpanelen te maken of verwarmingsinstallaties<br />

te voeden.


HARRIE ENGELEN UIT SOMEREN: HOBBY OF PASSIE?<br />

Ik zie het sloop- en opbouwwerk hier de eerste jaren nog niet stilvallen.<br />

We hebben een 524-50 verreiker aangepast om in die lage stallen te<br />

kunnen rijden<br />

Harrie Engelen uit het Nederlandse Someren werkte<br />

vroeger bij een loonwerker en is in 1983 met een<br />

slachtkippenbedrijf begonnen. Dat bedrijf wordt ondertussen<br />

verder gezet door zijn zoon Peter.<br />

Voor Harrie hoeft het allemaal niet zo meer, en hij heeft zich<br />

als hobby in het slopen en mee opbouwen van pluimveestallen<br />

gegooid. Op het moment dat we Harrie bezochten was hij bij<br />

de familie een stal aan het slopen. Een 436 wiellader en 145<br />

bandenkraan van <strong>JCB</strong> zijn twee favoriete werktuigen.<br />

Harrie: ‘Het is trouwens via het pluimvee dat het contact met<br />

<strong>JCB</strong> ontstaan is. Wij hebben voor de stallen een 524-50 verreiker<br />

met aangepaste cabine. Die hebben wij op eigen risico<br />

zo laten aanpassen omdat we met een standaard verreiker<br />

met cabine niet in die lage stallen kunnen rijden. Voor de machines<br />

die we nodig hadden zijn we bij dealer Maessen terechtgekomen<br />

en zo is ook de keuze voor met <strong>JCB</strong> ontstaan.<br />

Voor we onze huidige JS 145 W bandenkraan kochten, hebben<br />

ook eventjes een ander merk in gebruik gehad, drie uur mee<br />

gedraaid en dan vervangen door de huidige 145. Van die 436<br />

wiellader krijgen ze mij niet meer af, ik heb vroeger met een<br />

ander merk gereden, maar deze, ja, dat is gewoon anders,<br />

daar wil je blijven opzitten. Als ik later niet goed meer zou uit<br />

de voeten kunnen, bouw ik er wel een liftje op.<br />

Mijn broer heeft een leghennenbedrijf en daar draait een 8018<br />

minigraver en een 527-55 verreiker.<br />

OTM En wat ga je doen eens alle stallen in de familie<br />

zijn afgebroken?<br />

Harrie Er blijven hier in de streek nog veel werkjes over<br />

hoor; zo moeten er nog veel stallen gesloopt worden en nieuwe<br />

opgebouwd. Ik zie het sloop- en opbouwwerk hier de eerste<br />

jaren nog niet stilvallen.<br />

Harrie Engelen<br />

Hoijserstraat 15<br />

5711 PV Someren<br />

0031/492331332<br />

7


8<br />

Twee Fastracs<br />

helpen de kosten in<br />

de hand te houden.<br />

<br />

kelijk om kosten uit te sparen zodat we voldoende overhouden om te kunnen leven en<br />

verder te investeren. De Fastrac past perfect in dat plaatje.’<br />

Olivier Eylenbosch is al zo’n 15 jaar actief als loonwerker<br />

in Brussegem in de buurt van Brussel. Wat toen klein<br />

begon met het injecteren van drijfmest op het ouderlijk<br />

bedrijf groeide tot een volwaardig loonwerkbedrijf,<br />

voornamelijk gericht op de melkveehouders. Naast het<br />

oogsten van gras en maïs is het bedrijf ook actief in<br />

transportwerkzaamheden, een taak waar de Fastracs<br />

zich echt onderscheiden van andere trekkers. Overtuigd<br />

van meerwaarde van de <strong>JCB</strong> voor zijn bedrijf kocht Olivier<br />

afgelopen winter meteen twee Fastractractoren<br />

type 3230. Een half jaar en bijna 2000 draaiuren verder<br />

ging On The Move de eerste indrukken opmeten.<br />

Als we in Brussegem aankomen op een maandagavond zijn de<br />

twee Fastracs net thuis na een lange werkdag met het containersysteem<br />

en de gronddumper. Olivier is een boerenzoon<br />

die zijn eerste stappen in het loonwerk zette door drijfmest te<br />

injecteren. Vijftien jaar geleden was het een vrij nieuwe tak<br />

in de streek en zo raakte hij stilaan bekend bij de boeren in<br />

de streek. Twee jaar later was hij ook één van de eersten die<br />

met een perswikkelcombinatie actief was. Door de jaren heen<br />

groeide het bedrijf. Op vraag van steeds meer klanten kwam<br />

er vier jaar geleden een opraapwagen bij, al vlug gevolgd door<br />

een zelfrijdende hakselaar. De hoofdactiviteit van het bedrijf<br />

blijft wel het vervoeren van stalmest en de opslag, vervoer<br />

en openspreiden van drijfmest. Daarnaast worden de kalmere<br />

periodes van het jaar opgevangen met dumperwerk.<br />

Terug naar Fastrac<br />

Als we Olivier vragen waarom hij voor twee Fastracs gekozen<br />

heeft, geeft hij aan dat hij vroeger al met een Fastrac gereden<br />

heeft namelijk met een 2150. Hoewel hij overtuigd was van<br />

het concept en de vooruitgang op gebied van comfort bleek<br />

de transmissie niet echt geschikt te zijn voor het werk dat<br />

hij moest doen. Hij had aan dealer Keymolen gezegd: ‘Als er<br />

morgen een degelijke versnellingsbak in de Fastrac ligt, koop<br />

ik er terug een!’ Uiteindelijk werd het niet één, maar wel twee<br />

dezelfde modellen. ‘Daarnaast biedt Keymolen een goede service<br />

en kunnen we altijd terecht bij hen in geval van nood. Met<br />

onze activiteiten is dat wel belangrijk’, vult Olivier nog aan.<br />

Kosten in de hand houden: 1900 draaiuren in 6 maand<br />

tijd!<br />

Eind juni had de eerste 3230, die in januari geleverd werd, al<br />

meer dan 1900 draaiuren op de teller. Tijd dus om de eerste<br />

ervaringen op te schrijven.<br />

De TM 310s wordt onder andere gebruikt om kuilen aan te rijden...


Olivier: ‘Bij transportwerk met m’n containersysteem verslijten<br />

de banden van de trekker minder, is de veiligheid op de<br />

baan groter terwijl de chauffeur vol lof is over het bijkomend<br />

rijcomfort . Bovendien bespaar ik op een gemiddelde werkdag<br />

van 12 uur zo’n 40 liter diesel per trekker. Op het einde van<br />

de maand begint dat al serieus op te lopen, hé. Anderzijds<br />

weegt de 3230 drie ton minder dan mijn vorige Fendt en is de<br />

gewichtsverdeling beter zodat ik meer nuttig laadvermogen<br />

per vracht kan meenemen zonder in overtreding te zijn. Als<br />

laatste punt wil ik nog meegeven dat de Fastrac binnen een<br />

wettelijke breedte van 2,55 m blijft, wat niet altijd het geval is<br />

bij andere merken. Dat kan van belang zijn op weegbruggen<br />

en zeker in het verkeer.’<br />

Veelzijdig ingezet<br />

Olivier vervolgt: ‘Mijn eerste doel was om de Fastrac alleen<br />

met het containersysteem te gebruiken, maar ondertussen<br />

rijden ze ook met de silagewagens, met de hark en hebben<br />

we er zelfs een tijdje mee geploegd in het voorjaar. Telkens<br />

komen dezelfde argumenten naar voor: een betere gewichtsverdeling,<br />

een beter zicht op het werk en natuurlijk een hoger<br />

rijcomfort.’<br />

De Fastrac s worden ook ingezet om voordroog te vervoeren met de silagewagens<br />

De Fastrac 3200 en<br />

3230 Xtra nu met AdBlue<br />

Eind juni stelde <strong>JCB</strong> een paar<br />

nieuwigheden voor op de<br />

Fastrac 3000-serie. De Sisu<br />

motoren van 195 pk (3200<br />

Xtra) en 230 pk (3230 Xtra)<br />

zijn voortaan uitgerust met<br />

een SCR-nabehandeling van<br />

de uitlaatgassen door toevoeging<br />

van AdBlue. Deze motoren<br />

beschikken ook over een<br />

boost om het vermogen op te<br />

drijven tot respectievelijk 230<br />

en 270 pk. Naast de standaard<br />

540/65R34- banden worden<br />

nu ook 600/70R30-banden in<br />

optie aangeboden. Daarnaast<br />

stelde <strong>JCB</strong> ook de ‘Hill Hold’<br />

functie voor, wat toelaat om<br />

de trekker stil te houden op<br />

een steile helling en daarna<br />

gewoon terug te vertrekken,<br />

zoals bij een moderne wagen.<br />

DE FASTRAC 3200 EN 3230 XTRA<br />

Sterke groei in loonwerk<br />

De laatste jaren kende het bedrijf een sterke groei van de activiteiten.<br />

De recente takken moeten zeker niet onderdoen voor<br />

de rest. Alhoewel het oprapen van gras nog maar een nieuwe<br />

activiteit is, werd er verleden jaar zo’n 700 ha ingekuild met<br />

één enkele opraapwagen. Hetzelfde geldt voor de hakselaar,<br />

die verleden jaar meer dan 600 ha maïs oogstte. Olivier: ‘Deze<br />

cijfers geven meteen ook aan dat er vraag was naar dergelijke<br />

activiteiten in onze sector. Door deze sterke groei, en omdat<br />

het aanrijden van kuilen steeds meer in loonwerk gebeurt,<br />

heb ik ook mijn ietwat oudere <strong>JCB</strong> verreiker vervangen door<br />

een nieuwe TM 310s. Om kuilen aan te rijden is een knikversie<br />

toch meer aangewezen dan een gewone verreiker. Een andere<br />

optie was een wiellader, maar deze zijn duurder in aankoop en<br />

<br />

om gewikkelde balen te laden en te vervoeren, alsook voor allerlei<br />

laad- en losactiviteiten rond het bedrijf en bij de klanten.’<br />

Wat biedt de toekomst?<br />

Als we Olivier vragen hoe hij de toekomst ziet, moet hij niet<br />

lang nadenken: ‘In het loonwerk staan de prijzen al een tijdje<br />

onder druk. Het blijft dus noodzakelijk om kosten uit te sparen<br />

zodat we voldoende overhouden om te kunnen leven en<br />

verder te investeren. De Fastrac past perfect in dat plaatje.<br />

Daarentegen gaan er waarschijnlijk de komende jaren nog<br />

een paar zaken evolueren hier in de streek en gaat er op termijn<br />

nog werk bijkomen. Mijn machinepark is nu vrijwel op<br />

niveau, maar misschien komt er in de toekomst nog een maaidorser<br />

bij zodat ik een complete service kan aanbieden aan<br />

mijn klanten.’<br />

Loonwerken Eylenbosch<br />

Bollestraat, 43A<br />

B-1785 Brussegem<br />

Tel: 0032.475.85.34.15<br />

9


10<br />

Creatieve duizendpoot<br />

baat tuinaanlegbedrijf en<br />

gardencenter uit met behulp<br />

van <strong>JCB</strong> machines.<br />

Luc Gillot is zo’n 15 jaar professioneel bezig en wat ooit<br />

begon met tuinaanleg groeide al snel uit tot een heuse<br />

groep die naast het aanleggen en onderhouden van<br />

groene ruimtes ook actief is als gardencenter en immobiliënbedrijf.<br />

Hij onderhoudt daarnaast ook de groene<br />

ruimtes van de luchthaven van o.a. Charleroi. We blikken<br />

even terug op dit succesverhaal en polsen alvast<br />

naar de toekomstplannen van Luc Gillot.<br />

Als we Luc ontmoeten tussen twee andere afspraken en een<br />

paar telefoontjes in, is het meteen duidelijk dat deze man een<br />

rasechte ondernemer is die weet waar hij naartoe wil… en er<br />

ook zal geraken.<br />

Hortiluc Créations<br />

Na zijn studies in 1996 verbleef Luc Gillot eerst een jaar in Engeland<br />

vooraleer hij zijn eigen zaak oprichtte. In de beginjaren<br />

ging het alleen over tuinaanleg, maar vrij vlug had hij het idee<br />

om een winkel te runnen zodat hij de kalmere periodes in de<br />

tuinaanleg kon overbruggen. Zo zag de eerste winkel, met<br />

De verreiker wordt dagelijks ingezet om paletten te verplaatsen of te borstelen.<br />

Luc Gillot baat een heus gardencenter uit, dat ook over zijn eigen biorestaurant<br />

beschikt.<br />

een overdekte oppervlakte van 200 m² en een terrein van<br />

800 m², het licht. Voor vele zelfstandigen zou dat de laatste<br />

stap zijn, maar Luc wou en zou verder gaan. Hij legde dan ook<br />

contacten om grotere groene ruimtes te gaan onderhouden op<br />

langdurige contractbasis. Op deze manier geraakte hij binnen<br />

bij beroemde bedrijven zoals Carmeuse, Solvay, Saint Gobain<br />

of de luchthaven van Charleroi. Op dit moment onderhoudt<br />

Hortiluc zo’n 1.500 ha groene ruimtes.<br />

Idée jardin<br />

Ondertussen groeide bij Luc het idee dat de winkel serieus<br />

aangepakt moest worden om het geheel te optimaliseren. Na<br />

veel wikken en wegen besliste hij om een stukje grond in Auvelais<br />

te kopen en er gebouwen neer te zetten om zijn nieuw<br />

concept onderdak te geven. Vandaag biedt de vernieuwde<br />

winkel een oppervlakte van 9.000 m² op een terrein van 2 ha<br />

en daarmee is het meteen ook het grootste gardencenter van<br />

België. Naast een afdeling planten en toebehoren opende Luc<br />

onlangs een afdeling binneninrichting en is hij van plan om<br />

een sportzaal toe te voegen aan zijn indrukwekkend project.<br />

Daarnaast vindt men ook een klein restaurant met streek- en<br />

bioproducten, alsook een speeltuin en vergaderzalen… van<br />

een totaal concept gesproken! Om de ecologische voetafdruk<br />

te beperken werden zonnepanelen op het dak geplaatst terwijl<br />

regenwater opgevangen wordt en een warmtepomp voor de<br />

nodige warmte zorgt.<br />

Kunnen vertrouwen op de machines is noodzakelijk.<br />

Bij Hortiluc draaien de machines de nodige uren, overdag<br />

in de aanleg en onderhoud van groene zones of bij<br />

de garden center, en ’s nachts op de luchthaven van<br />

Charleroi. Op dit moment beschikt het bedrijf over een<br />

graafmachine van 3,5 ton, een 8- en een 15 tonner en<br />

twee verreikers, allemaal <strong>JCB</strong> en jonger dan drie jaar.<br />

Luc Gillot heeft ook een duidelijke visie voor zijn machinepark:<br />

‘Ik heb het geluk dat ik op basis van langdurige onderhoudscontracten<br />

mag werken. Daarentegen blijft het moeilijk


om mensen te vinden en te blijven motiveren. Ik heb dus bewust gekozen<br />

om te gaan investeren in machines. De grotere modellen blijven<br />

4 of 5 jaar op het bedrijf voordat ze vervangen worden. Kleinere machines<br />

blijven niet langer dan 2 jaar. Op deze manier beschik ik altijd<br />

over een relatief jong machinepark, wat de betrouwbaarheid ten goede<br />

komt. Ik heb ook voor <strong>JCB</strong> gekozen omwille van de nabijheid van dealer<br />

Genin, de bekwaamheid van zijn verkoper en de kwaliteit van de service.<br />

Als we op de luchthaven in panne vallen, kunnen we geen uren of<br />

dagen wachten. Tegen de volgende ochtend moet de klus geklaard zijn!’<br />

‘De machine die bij mij de meeste uren draait is de verreiker. Overdag<br />

wordt deze dikwijls gebruikt om paletten te verplaatsen, goederen te laden<br />

of te borstelen en ’s nachts komt hij goed van pas voor de werkzaamheden<br />

op de luchthaven. De machine heeft haar nut bewezen tijdens de<br />

laatste twee winters om de omgeving van de luchthaven sneeuwvrij te<br />

maken. Voor de volgende verreiker zou ik wel overwegen om een knikmodel<br />

aan te kopen omdat de cabine centraal geplaatst is en de zichtbaarheid<br />

dus beter is.’<br />

De verreiker is de machine die de meeste uren draait bij Hortiluc.<br />

Luc Gillot is een geboren ondernemer. We zien hem hier in gesprek met<br />

klanten bij het gardencenter.<br />

De 5x5-actie van <strong>JCB</strong> bij aankoop van een nieuwe machine<br />

Ter gelegenheid van de 50 jaar <strong>JCB</strong> Benelux lanceert <strong>JCB</strong> voor 2012 de 5x5-actie. Dit houdt het volgende in:<br />

> 5 jaar garantie op alle machines<br />

> 50 jaar pakket voor de machinist: met o.m. pet, jas, pen, sleutelhanger<br />

> 500-urenbeurt gratis de eerste keer<br />

HortilucRue de<br />

l’Essor, 1B<br />

5060 Auvelais<br />

Tel : 0032.71.74.38.72<br />

Hortiluc beschikt over drie kranen die worden ingezet voor<br />

grond- en aanlegwerkzaamheden.<br />

NIEUWS<br />

> 5000 € aan tegoedbons –er worden 10 tegoedbons van 500 € verloot onder de kopers die ze kunnen besteden aan service.<br />

> 50.000 € aan aankoopcheques –er worden 10 cheques van 5000 € verloot die te besteden zijn bij de volgende aankoop.<br />

De actie begint op 1 maart 2012 en de trekking van de tegoedbons en aankoopcheques is voor het einde van dit<br />

jaar voorzien.<br />

11


12<br />

Tier 4i-motoren:<br />

<strong>JCB</strong> biedt klanten meer dan een schone motor.<br />

Met 200.000 motoren op een kleine 5 jaar tijd mag <strong>JCB</strong><br />

zich terecht tot het selecte clubje motorenbouwers van<br />

de wereld rekenen. 30.000 daarvan werden in India<br />

gebouwd voor de Indische markt, de rest komt uit Engeland.<br />

Zoals alle andere motorenfabrikanten ontkomt<br />

ook <strong>JCB</strong> niet aan de strengere emissienormen.<br />

Om aan die emissienormen te voldoen spannen motorenbouwers<br />

zich wereldwijd in om een technisch en economisch betaalbaar<br />

antwoord te vinden. Het ene systeem is al gecompli-<br />

<br />

of SCR (AdBlue), dit naargelang de beschikbare ruimte in de<br />

machine.<br />

<strong>JCB</strong> motor geeft klanten meer dan een schone motor.<br />

<strong>JCB</strong> wou meer dan alleen maar aan de Tier4i-norm voldoen:<br />

<br />

servicekosten én de omvang van de motor mocht niet groter<br />

worden . Het resultaat is de nieuwe Ecomaxmotor die de vervuiling<br />

bij de bron al aanpakt, nl. in de verbrandingskamer.<br />

Door de toepassing van deze motor worden de klanten niet op<br />

extra kosten gejaagd met betrekking tot het toevoegen van<br />

<br />

draaiuur kost.<br />

Wat zijn die emissienormen?<br />

De emissienormen zijn oorspronkelijk ontstaan in Californië<br />

en gelden ondertussen voor Noord-Amerika, West-Europa<br />

en Japan. Dat betekent dat alle machines die in die landen<br />

verkocht worden aan die normen moeten voldoen, maar dat<br />

het andere deel van de wereld nog niet zo ver is. Dat andere<br />

deel is tevens de grootste tweedehandsmarkt voor machines,<br />

heeft vaak een brandstof met een hoger zwavelgehalte dan<br />

bij ons en staat daardoor wat afkerig tegenover ‘ingewikkelde’<br />

motoren. Daarom heeft <strong>JCB</strong> zijn nieuwe Tier 4i-motor bewust<br />

eenvoudig gebouwd en kan die motor ook snel en goedkoop<br />

worden teruggeregeld naar een lagere emissienorm. Dat vertaalt<br />

zich achteraf in een hogere inruilwaarde voor machines<br />

met een dergelijke motor.<br />

Voor deze Tier 4i-emissienorm betekent het dat de roetdeeltjes<br />

met 93% en de NOx-deeltjes met 80% naar beneden moesten.<br />

Vanaf 2015 –het jaar waarin de laatste emissienorm van<br />

<br />

en AdBlue moeten hebben. <strong>JCB</strong> zal door zijn ‘aparte’ en eenvoudige<br />

motor alleen maar AdBlue moeten toevoegen.<br />

<br />

<br />

nigd worden, ‘geregenereerd’ zeggen specialisten. Dat betekent<br />

dat er iedere keer een hoeveelheid brandstof moet wor-<br />

<br />

geforceerd te verbranden. Dit geeft risico op brandgevaar als<br />

de machine in een gesloten loods of in de afvalrecycling wordt<br />

gebruikt. Of in het open veld bij het verhandelen van strobalen<br />

<br />

weinig op zijn maximum toerental draait, het is immers door<br />

<br />

continu schoon gehouden wordt. Als de verbranding onvolledig<br />

<br />

energie (brandstof) om hem te reinigen. Als de motor continu<br />

<br />

vuilen omdat er ‘hetere’ en dus schonere uitlaatgassen doorgaan.<br />

Bij het gebruik van AdBlue als uitlaatgasnabehandeling<br />

in de motoren zal de fabrikant meestal een andere motorolie<br />

voorschrijven; deze is veel duurder dan de gewone motorolie<br />

waardoor de onderhoudskost ook weeral stijgt.<br />

Doordat heel de sturing via een CANBUS-systeem verloopt, kan de<br />

informatie van de motorsturing ook via het LiveLink-telemetriesysteem<br />

worden geregistreerd en doorgestuurd


Na een investering van meer dan 99 miljoen euro en<br />

meer dan 110.000 draaiuren in 70 verschillende machines<br />

is de <strong>JCB</strong> Ecomaxmotor klaar voor de markt.<br />

<br />

slaagd om de motor van binnenuit schoon te krijgen. Door de<br />

verbranding zo schoon mogelijk te maken én dat begint in het<br />

hart van de motor, de verbrandingskamer, moet er achteraf<br />

ook minder ‘nabehandeld’ worden.<br />

De vorm van de zuigerkom werd zodanig veranderd dat ze<br />

meer werveling genereert en daardoor een homogenere en<br />

betere verbranding van het ingespoten mengsel. Door die ingreep<br />

ontstaat er minder roetvorming.<br />

Belangrijke punten bij deze nieuwe motor zijn:<br />

<br />

- Commonrail inspuitsysteem met 2000 bar<br />

- Turbo met variabele geometrie<br />

- Gekoelde uitlaatgasrecirculatie<br />

- Mogelijkheid om de motor terug te regelen voor het gebruik<br />

van zwavelrijke brandstoffen<br />

Hogere inruilwaarde<br />

MOTOR<br />

LiveLink aansluiting om de gegevens van de motor uit te lezen.<br />

De turbo met variabele geometrie, dus met een verstelling<br />

van de schoepen op het turbinewiel i.f.v. het motortoerental,<br />

zorgt ervoor dat de turbo zelfs bij laag toerental kan worden<br />

aangesproken en dus vanaf deze lage toerentalgebieden ‘mee<br />

is’ om een zuivere verbranding met een hoge werkingsgraad<br />

te realiseren. Een Variabele Geometrieturbo draait sneller bij<br />

een laag toerental zodat het koppel van de motor ook dan al<br />

aanspreekbaar is. Bij deze turbo is er dus geen ‘gat’ als de<br />

turbo nog niet op toeren is. Het grote voordeel is dat de turbodruk<br />

(hoeveelheid lucht) beter kan worden afgestemd op de<br />

ingespoten brandstofhoeveelheid. Voor het omschakelen van<br />

de motoren naar een lagere emissienorm wordt de motorinstelling<br />

veranderd, de uitlaatgasrecirculatie afgekoppeld en de<br />

inspuitdruk verlaagd. Die ingreep kan door eender welke <strong>JCB</strong><br />

servicemonteur gedaan worden en mag enkel gebeuren als<br />

de machine geëxporteerd wordt naar niet-emissiegebonden<br />

<strong>JCB</strong> wou meer dan alleen maar aan de Tier4i-norm voldoen: geen Ad-<br />

<br />

de omvang van de motor mocht niet groter worden . Het resultaat is de<br />

nieuwe Ecomaxmotor die de vervuiling bij de bron al aanpakt nl. in de<br />

verbrandingskamer.<br />

René Wetzels toont een authentieke <strong>JCB</strong> motor die na 7000 uren gedemonteerd<br />

werd om aan te tonen dat er nauwelijks sporen van slijtage<br />

aanwezig zijn.<br />

landen. De machine krijgt dan een apart plaatje waarop dit<br />

vermeld staat en e.e.a. wordt geregistreerd in Engeland. De<br />

machine kan daarna dan ook niet meer in Europa ingevoerd<br />

worden Dankzij de gekoelde uitlaatgasrecirculatie wordt een<br />

deel van de uitlaatgassen terug in de motor gebracht om het<br />

verbrandingsproces te koelen en zo de NOx-en (stikstofoxiden)<br />

in de cilinder te reduceren.<br />

Voordelen voor de service<br />

Alle Tier 4i-motoren moeten zwavelarme diesel gebruiken. Het<br />

is uitermate belangrijk dat de brandstof die in de motor komt<br />

superclean is. Daardoor worden de Exomaxmotoren met ver-<br />

<br />

<br />

<br />

alle 1500 uren moet worden gewisseld.<br />

De <strong>JCB</strong> Ecomaxmotor draait met standaard motorolie en hoeft<br />

dus niet de duurdere CJ4-olie die SCR-motoren moeten hebben.<br />

De servicekosten voor de motoren blijven beperkt op 500<br />

<br />

rond de 163 euro kosten in vergelijking met een set voor de<br />

vorige motor die op 110 euro lag.<br />

Voordelen van de elektronische motorenregeling<br />

Doordat heel de sturing via een CANBUS-systeem verloopt,<br />

kan de informatie van de motorsturing ook via het LiveLinktelemetriesysteem<br />

worden geregistreerd en doorgestuurd. Tot<br />

nog toe had de gebruiker/eigenaar de mogelijkheid om de positie<br />

van de machine en de servicewaarschuwingen, meldingen<br />

i.v.m. de motortoestand en andere kritische gegevens in<br />

te kijken vanop afstand. De volledige motorgegevens kon hij<br />

echter nog niet oproepen. Met de nieuwe Ecomaxmotor levert<br />

het LiveLinksysteem verdere diagnose, verbruiks- en arbeidsgegevens<br />

zoals het rendement van de machine in verschillende<br />

werksituaties. Daardoor zijn de eigenaars in de mogelijkheid<br />

om het gebruik van hun machines precies te coördineren<br />

zodat ze zo economisch mogelijk kunnen worden ingezet.<br />

Bovendien biedt <strong>JCB</strong> een stuurapparaatkoppeling waarbij de<br />

elektronische doos van de machine met het LiveLinkssysteem<br />

wordt verbonden. Als LiveLink wordt verwijderd of gedeactiveerd,<br />

dan blokkeert de elektronisch doos de machine en<br />

maakt zo een diefstal moeilijker. Een ander voordeel is de<br />

PIN-codestarthulp waarmee machine-eigenaars aan hun machinisten<br />

of aan klanten die de machine huren verschillende<br />

persoonlijke PIN-codes meegeven. Deze kunnen op afstand<br />

worden geactiveerd of veranderd. Zo kan er bv. worden vermeden<br />

dat een verhuurde machine door ‘onbevoegden’ wordt<br />

gebruikt.<br />

Motoren van 73 tot 172 pk<br />

<strong>JCB</strong> gaat deze nieuwe Ecomax-dieselmotor inbouwen in al zijn<br />

machines van 73 tot 172 pk. Bij kleinere of zwaardere machines<br />

gebruikt <strong>JCB</strong> voorlopig nog motoren van Sisu, Cummins,<br />

Perkins of Isuzu.<br />

13


14<br />

Wereldwijd werd er bang uitgekeken<br />

naar 2012. De ene vreesde de gevolgen<br />

van de economische crisis, de andere<br />

zag de Euro uiteenvallen en de grootste<br />

pessimisten zagen overal tekenen dat<br />

het einde van de wereld nabij zou zijn.<br />

Behalve <strong>JCB</strong>: geen enkele fabrikant is zo<br />

blijven vernieuwen aan een duizelingwekkend<br />

tempo waardoor het de concurrenten<br />

mijlenver achter zich laat.<br />

We geven op de volgende pagina’s een relaas van de nieuwe<br />

machines die dit jaar het daglicht zagen. In een apart artikel<br />

leggen we uit welk antwoord <strong>JCB</strong> op vlak van motoren voor<br />

de recentste emissienorm bedacht heeft. Een aantal van de<br />

nieuwe machines zijn uiteraard heraangepast voor de nieuwe<br />

motor die vanaf september 2012 zal worden ingebouwd. Het<br />

is duidelijk dat de meeste machines meer pk zullen hebben<br />

bij hetzelfde verbruik of minder zullen verbruiken bij hetzelfde<br />

vermogen.<br />

Nieuwe zware 457 wiellader<br />

2012 VOOR <strong>JCB</strong><br />

De eerste wiellader met Stage IIIb/Tier IV interimmotor is<br />

de gloednieuwe 457. Deze 457 staat voor meer vermogen en<br />

koppel bij een lager brandstofverbruik. Een zwaardere transmissie,<br />

assen en aangepaste binnenafwerking van de cabine<br />

maken van deze 457 een werkpaard voor uren zorgeloos shovelwerk.<br />

In cijfers staat 457 voor<br />

° 16% meer vermogen en een 18% hoger koppel<br />

° Een intelligente koppelingsdruk-uitschakeling zorgt voor<br />

een maximaal hydraulisch vermogen bij traag rijden.<br />

° 5-trapstransmissie met mogelijkheid om de koppelingsomvormer<br />

te blokkeren om sneller op te trekken en minder<br />

verliezen bij het rijden of transportwerk te hebben.<br />

° Automatisch zelfsperrend differentieel voor betere tractie.<br />

De 457 wordt het nieuwe vlaggenschip van de <strong>JCB</strong>-wielladervloot<br />

en vervangt daarmee de 20,5 tons 456. Voor de aandrijving<br />

zorgt een 8,9 liter Cummins met 250 pk. Deze motor<br />

is voorzien van een turbo met variabele geometrie, een com-<br />

<br />

<br />

middel is <strong>JCB</strong> erin geslaagd om aan de nieuwe emissienorm<br />

te voldoen.<br />

Met al deze techniek onder de kap is <strong>JCB</strong> erin geslaagd om<br />

het koppel op 1085 Nm te brengen. Voor Europa wordt ervan<br />

<br />

meegaat.<br />

In de ECO-modus zorgt de elektronica van de motor ervoor<br />

dat het motorvermogen bij lichter werk automatisch afneemt.<br />

De machinist kan dit systeem zelf in- of uitschakelen.<br />

Standaard heeft de 457 een viertrapstransmissie, maar in optie<br />

kan er een vijftraps met ‘overbrugging’ van de koppelomvormer<br />

verkregen worden. In de trappen van 2 tot 5 wordt<br />

de koppelomvormer overbrugd om de aandrijfverliezen en het<br />

brandstofverbruik te doen dalen. Deze extra trekkracht levert<br />

niet enkel een hogere optrekkracht, maar ook een hoger koppel<br />

op hellingen en snellere verplaatsingen. En om de machinist<br />

nog meer op zijn wenken te bedienen is de 457 met<br />

een intelligente koppelingsdrukuitschakeling tussen motor en<br />

transmissie uitgerust. Van zodra de chauffeur het rempedaal<br />

gebruikt, zorgt dit systeem ervoor dat het maximale motorvermogen<br />

aan de werkhydrauliek-ideaal bij het laden van bv.<br />

een vrachtwagen- wordt overgedragen. Tegelijk zorgt het afgebouwde<br />

vermogen ervoor dat er een betere controle bij lagere<br />

snelheden wordt gewaarborgd. Dat geeft een verbeterde<br />

productiviteit bij het laden en verminderde remslijtage tussen<br />

de assen.<br />

De klant kan ook kiezen voor assen met open differentieel of<br />

een automatisch sperdifferentieel op de vooras. Dat laatste<br />

blokkeert automatisch het differentieel waardoor, als het nodig<br />

is, een maximale overbrenging van het vermogen via de wielen<br />

op de grond mogelijk wordt. Of het nodig is, bepaalt het<br />

systeem, zonder dat de bestuurder moet ingrijpen: doorslippende<br />

wielen en overmatige bandenslijtage en dito brandstofverbruik<br />

behoren daarmee tot het verleden.<br />

Moderne herwerkte cabine<br />

Inzake cabine is er geen verschil met de bestaande wielladers.


Een nieuwe LCD-kleurenmonitor en nieuw gegroepeerde displays<br />

geven een goed overzicht over alle belangrijke machinefuncties.<br />

Als optie is een ‘Climatronic’ airconditioningssysteem<br />

verkrijgbaar.<br />

Het Smooth Ride dempingssysteem van <strong>JCB</strong> kan de machinist<br />

zelf activeren vanuit de cabine; de snelheid waarbij dit systeem<br />

geactiveerd wordt, kan door de monteur via de laptop<br />

worden ingesteld.<br />

Bovendien kan de machinist vanuit de cabine de arreteringsfunctie<br />

voor hefhoogte en vlakstelling van de bak uitschake-<br />

<br />

de machine bestaat de keuze uit een meerhendelbediening,<br />

een multifunctionele joystick met een aparte hendel voor de<br />

derde functie of een joystick met geïntegreerde proportionele<br />

bediening van de derde functie.<br />

<strong>JCB</strong> gaat de nieuwe 457 leveren met een parallel (HT) of een<br />

Z-kinematiek (ZX) hefsysteem en met een gewoon hooglossysteem<br />

en een super-hooglossysteem. Het tegengewicht is<br />

herwerkt en de hydrauliektank zit nu achter de cabine.<br />

Dezelfde kenmerken als in deze zware machine zitten, zal <strong>JCB</strong><br />

ook naar onderen uitbreiden: een 427-,437- en 467-wiellader<br />

zullen niet lang meer op zich laten wachten.<br />

8026 minigraver<br />

De minigraverlijn wordt uitgebreid met een 8026 CTS.<br />

Deze 2,7 tonner volgt op de 8025 ZTS. Het is een buitendraaier,<br />

maar een laag gewicht waardoor hij met de meeste<br />

trailers nog kan worden meegenomen en hij heeft een hoger<br />

hefvermogen. Deze machine heeft een rijsnelheid van 5 km/<br />

uur, 11% hoger dan bij de voorganger, het ventielblok heeft<br />

<br />

De 2,7 tons 8026 CTS staat synoniem voor een compact design<br />

en een verhoogde graafkracht. De graafarm en giek hebben<br />

in het verleden hun kracht al bewezen en bieden een grotere<br />

capaciteit dan vergelijkbare machines. De motor haalde <strong>JCB</strong><br />

bij Perkins dat een 26,8 pk watergekoelde driecilinder leverde.<br />

Dezelfde motor wordt in de 8025 ZTS gebouwd, maar hier<br />

<br />

<br />

door de nieuwe auto kickdown hydraulische rupsmotoren.<br />

De draaikrans is 35 mm lager geplaatst waardoor de machine<br />

stabieler wordt. De onderwagen is opener gemaakt waardoor<br />

er zich minder materiaal ophoopt tussen de onderkant en de<br />

rupsen, de onderkant kan hierdoor ook makkelijker worden<br />

gereinigd.<br />

De machinist heeft meer zitruimte omdat men erin geslaagd<br />

is om de zetel nog een 5-tal centimeters naar achteren te<br />

plaatsen. Wie nog meer comfort wil, kan een airconditioning<br />

kiezen. Een andere optie zijn de elektro-proportionele ventielen<br />

voor extra hydraulische functies.<br />

15


16<br />

540-200 verreiker met 20 meter hefhoogte<br />

Met 5-delige telescoopgiek die tot 20 meter hoogte reikt, is de<br />

540-200 van <strong>JCB</strong> de maatstaf voor de industrie. De elementen<br />

schuiven tegelijk uit op een dubbelwerkende cilinder en kettingen.<br />

In deze klasse verreikers is de 540-200 de machine met<br />

de grootste hefhoogte. De maximale hefcapaciteit is 4 ton met<br />

volledig ingeschoven giek en kortbij. Voor de constructie van<br />

de mast heeft men zoveel mogelijk ‘licht’ materiaal gebruikt,<br />

voor de onderwagen werd er op geen kilo gekeken. Deze machine<br />

heeft een 100 pk viercilinder Ecomaxmotor. <strong>JCB</strong> levert<br />

de 540-200 met een variabele pomp met een debiet van 120<br />

liter. Met deze krachtpatser wil het tegemoetkomen aan de<br />

vraag van gebruikers die een goedkoper en degelijk alternatief<br />

willen voor een roterende verreiker.<br />

<strong>JCB</strong> Livelink standaard in 80% van de<br />

verkochte machines in Europa<br />

<strong>JCB</strong> liet weten dat het LiveLink telematicasysteem standaard<br />

wordt aangeboden op 80% van de machines die<br />

sinds januari 2012 in Europa verkocht worden. Van dan<br />

af worden de volgende machines van het systeem voor-<br />

<br />

met zijmotor, alle banden- en rupskranen en wielladers<br />

boven 8 ton.<br />

De voordelen van het LiveLink-volgsysteem zijn velerlei:<br />

de eigenaar kan zijn machines vlot volgen vanop afstand,<br />

het levert gedetailleerde informatie over de prestaties<br />

en de toestand van de machine, waardoor deze<br />

<br />

minder gewild door dieven omdat ze overal traceerbaar<br />

is en dat kan in veel gevallen leiden tot een lagere verzekeringspremie<br />

tegen diefstal. Als de machine wordt<br />

verplaatst, krijgt de eigenaar onmiddellijk een aantal<br />

emailalarmen. Via LiveLink, dat zijn eigen stroomvoorziening<br />

heeft, blijft de eigenaar op de hoogte van de<br />

‘gezondheidstoestand’ van zijn machine, van het aantal<br />

draaiuren en van de prestaties.<br />

Nieuwe werkplatformen<br />

voor op<br />

HiViz verreiker<br />

Een telescooplader koop je voor een bepaald werk en<br />

voor je het weet heb je een hele collectie toebehoren<br />

waardoor de machine het manusje-van-alles wordt. Dat<br />

heeft ook <strong>JCB</strong> begrepen en daarom bieden ze nu voor<br />

het eerst een aantal werkplatformen aan op de HiViz<br />

verreikerreeks. Deze platformen zijn aangepast voor<br />

de 535-125 en 535-140 HiViz machines. De bediening<br />

(inclusief alle veiligheden) gebeurt met een draadloze<br />

besturing, die overal kan worden meegenomen. Terwijl<br />

er op het platform wordt gewerkt, kan de gebruiker via<br />

de afstandsbediening alle nodige functies van de verreiker<br />

bedienen zonder dat er een chauffeur achter het<br />

stuur zit. Samen met de 535-verreiker zorgt deze combinatie<br />

voor een stabielere oplossing voor hoogtewerken<br />

dan een gewone hoogtewerker: met de verreiker kan<br />

op elke oneffen ondergrond de nodige stabiliteit gewaarborgd<br />

worden. Zo kan de pendel-achteras van de verreiker<br />

vastgezet worden, is er een servo-joystick voor<br />

een precieze en gemakkelijke bediening en is het geheel<br />

voorzien van een vergrendeling met een centrale sleutel<br />

tussen machine en afstandsbediening. <strong>JCB</strong> ontwikkelt en<br />

bouwt deze platforms in eigen huis, voor de 540-140 en<br />

540-170 kopen ze het platform bij een andere constructeur<br />

in.<br />

Qua afmetingen heeft de klant de keuze: een starre korf<br />

van 2,5 meter lang bij 1,2 breed, een starre korf van<br />

dezelfde breedte maar die tussen 2,5 en 5 meter kan<br />

worden uitgeschoven en tot slot een zwenkbaar platform<br />

van 1,2 meter breed, dat van 2,5 tot 5 meter kan<br />

worden uitgeschoven en 80° kan worden gedraaid. De<br />

drie platformen kunnen elk 400 kg dragen. Op de HiViz<br />

machines zijn de steunpoten, blokkeringsvoorzieningen<br />

en hefcilinders met slangbreukbeveiligingsventielen uitgerust.<br />

Een noodpomp en noodstopfunctie zorgen ervoor<br />

dat de machine ook in noodgevallen ‘bedienbaar’ blijft.<br />

<strong>JCB</strong> kan deze HiViz modellen met een voorbereiding voor<br />

platformsturing leveren af fabriek. Afhankelijk van het<br />

type verreiker kan er tot op een hoogte van 14,1 tot 15,6<br />

meter gewerkt worden.


4 nieuwe compactladers<br />

<strong>JCB</strong> heeft al jaren als enige constructeur gezworen bij de<br />

compactlader met 1 arm. Daarmee zette het zichzelf in de<br />

kijker en de anderen voor schut. Het slaagt erin om in één<br />

arm 30% meer staal te krijgen dan zijn concurrenten in een<br />

dubbele boom. Dat zelfs concurrent Volvo zijn schrankladermodellen<br />

bij <strong>JCB</strong> afneemt, bevestigt nog eens de juistheid<br />

van de keuze die <strong>JCB</strong> destijds maakte.<br />

Vorig jaar werd een heel reeks nieuwe machines voorgesteld,<br />

dit jaar gaat de uitbreiding van de lijn verder met<br />

twee wiel- en één rupsladermodel: de modellen 135 (2,75<br />

ton), 155 (2,85 ton) en 150T(3 ton) met radiale hefboom.<br />

Naast een laag brandstofverbruik hebben de 155 en 150T<br />

twee rijtrappen voor een hogere productiviteit, een overdrukcabine<br />

met zijdeur die bijna de helft groter is dan<br />

voorheen. Dat maakt ook dat het zicht rondom veel groter<br />

is dan bij machines van de concurrentie, dat de chauffeur<br />

veilig en makkelijk kan in- en uitstappen en uit het stof zit.<br />

Tegen meerprijs kan de koper kiezen uit een luchtgeveerde<br />

zetel, een airconditioning en een smooth-ride-systeem dat<br />

de schokbelasting van de giek vermindert en daardoor het<br />

comfort verhoogt. De cabine kan na het losschroeven van<br />

2 moeren voorover worden gekanteld voor het onderhoud.<br />

De machines zijn standaard met een kruipgang uitgerust,<br />

waardoor ze de uitgelezen ‘werktuigendrager’ zijn voor precisiewerk,<br />

zelfs op volle vermogen: traag en secuur rijden<br />

en toch kunnen beschikken over het volledig hydraulisch<br />

vermogen is een koud kunstje met de Powerboom.<br />

<strong>JCB</strong> heeft op dit moment een aanbod van meer dan 30 aanbouwdelen<br />

waarmee de Powerboom kan worden ingezet.<br />

Naar het einde van het jaar toe wil <strong>JCB</strong> de Powerboomreeks<br />

uitbreiden tot 17 modellen.<br />

Nominale werklast in<br />

kg<br />

<strong>JCB</strong> 135 <strong>JCB</strong> 155 <strong>JCB</strong> 150T<br />

612 703 680<br />

Kiplast in kg 1355 1406 1966<br />

Vermogen in pk 47,9 60 60<br />

Maximum snelheid in<br />

km/uur<br />

12 12 / 18,5 10 / 12,5<br />

17


18<br />

Nieuwe hydraulische hamers<br />

<strong>JCB</strong> breidt zijn range met hydraulische hamers met 5 modellen<br />

uit. Het gaat over drie modellen in het zware en twee in het<br />

middensegment.<br />

Dergelijke nieuwe hydraulische hamers zijn de combinatie<br />

<br />

volledig gekeurd en voor alle toepassingen toegelaten, een<br />

auto-stop-systeem beschermt het toestel tegen ‘lege slagen’<br />

en verlengt daardoor de levensduur van de onderdelen. Via<br />

een regelventiel kan de productiviteit gemaximaliseerd worden.<br />

De hamer wordt steeds geleverd met de nodige slangen,<br />

koppelstukken en bevestigingsplaten. Een grotere werktuigdiameter<br />

garandeert meer ‘werking’ uit iedere hamerslag.<br />

Grote hamers<br />

Bij <strong>JCB</strong> loopt de reeks heavy duty hamers over 7 modellen voor<br />

machines van 10 tot 75 ton. De drie vernieuwde modellen HM<br />

870 Q, HM 1270 Q en HM 1570 Q dienen voor machines tussen<br />

10 en 28 ton en geven een prestatieverbetering van 31%<br />

en een 15% hogere werkingsgraad. Het nieuwe regelventiel<br />

geeft een beter aangepaste regeling van het vermogen van<br />

de hamer als de slagfrequentie bij gelijkblijvende slagenergie<br />

aan de omstandigheden wordt aangepast. Door de zware constructie<br />

van het hamerhuis is de hamer niet alleen robuuster<br />

geworden, maar is het geluidsniveau ook met 5 dB gezakt.<br />

Een cilinder uit een stuk, zelfsmerend systeem en stofafstrijker<br />

geven de gebruiker een hamer met lange levensduur en<br />

nauwelijks onderhoud. De HM 870Q als voorbeeld heeft een<br />

vermogen dat van 17,4 naar 19 kW is toegenomen, een gewichtsvermindering<br />

van 50 tot 800 kg en een werkingsgraad<br />

van 56%.<br />

Middenreeks<br />

De reeks middelzware hamers bevat 4 hamers voor machines<br />

van 2 tot 12 ton. Daarin worden twee vernieuwde modellen<br />

voorgesteld: de HM166Q en HM266Q die beter presteren, een<br />

betere werkingsgraad hebben en waarbij het geluid met 10<br />

dB is gedaald. Een extra ingepakte accumulator, een robuust<br />

huis en een ‘zwemmend’ gelagerde onderste bus beperken het<br />

onderhoud en geven deze hamer een extra lange levensduur.<br />

Bij de HM166Q is de prestatie gestegen van 3,8 tot 7,4 kW en<br />

de werkingsgraad op 49%. Het geluidsniveau zit op 115 dB.<br />

Bij de HM266Q zit de prestatie op 8,8 kW, de werkingsgraad<br />

op 47% en het geluidsniveau op 118 dB.<br />

DE <strong>JCB</strong> hamers kenmerken zich door een heel eenvoudige<br />

constructie met zo min mogelijk bewegende onderdelen. De<br />

grotere modellen hebben een zelfsmerend systeem, dat automatisch<br />

smeervet naar het werktuig stuurt.<br />

Motorenfabriek investeert in honderden nieuwe jobs.<br />

<strong>JCB</strong> heeft zijn plannen bekendgemaakt om 38,5 miljoen euro<br />

in motorenontwikkeling te investeren. Dat zou op termijn 350<br />

extra jobs moeten opleveren. De ontwikkeling van de nieuwe<br />

motor betekende reeds de aanwerving van 50 nieuwe hightech<br />

ontwikkelingsingenieurs bij <strong>JCB</strong> Power Systems. Dat betekent<br />

o.m. ontwikkelings- en software-ingenieurs, ingenieurs<br />

kwaliteitscontrole en productie, inkopers van onderdelen,enz…<br />

Eens de nieuwe motor in productie zal zijn, is er nood aan<br />

meer dan 300 nieuwe medewerkers voor de fabrieken in Staffordshire,<br />

Derbyshire en Wrexham en dit voor de jaren 2016<br />

en 2021.<br />

<strong>JCB</strong> begon met de productie van een eigen motor in de Derbyshirefabriek<br />

in 2004. Dit jaar werd er ook in India een motorenproductie<br />

gestart die motoren voor de in India gebouwde<br />

machines levert. Op dit ogenblik draaien al meer dan 70% van<br />

de <strong>JCB</strong> machines met een eigen <strong>JCB</strong>-motor.<br />

Het bedrijf ontwikkelde recent nog de Ecomax T4 4,4 litermotor,<br />

de laatste generatie Dieselmax. Het is er als enige fabrikant<br />

in geslaagd om de motor Tier 4-conform te maken zonder<br />

uitlaatgasnabehandeling.


Nieuwe motoren en cabines bij de graafmachines<br />

Bij de graafmachines is er niet zo heel veel veranderd.<br />

Het huidige gamma telt 23 modellen, waarvan de meeste<br />

een nieuwe motor kregen. <strong>JCB</strong> bouwt vanaf nu zijn eigen<br />

Dieselmaxmotor in bepaalde modellen in om aan de<br />

nieuwe emissienormen te kunnen voldoen. De voordeel is<br />

dat motor, koeling en hydraulisch systeem nu nog beter<br />

op mekaar afgestemd zijn. Bij alle machines is de koeler<br />

met 9% vergroot. Bij bepaalde modellen leidde dat zelfs<br />

tot brandstofbesparingen van 24% in vergelijking met de<br />

vorige motoren.<br />

De 19 rups- en 4 bandenkranen uit het gamma tussen 11<br />

en 46 ton hebben allemaal een nieuwe cabine en een herwerkt<br />

design: de voorruit bestaat uit 2 delen die zodanig<br />

(70/30 verhouding) verdeeld zitten, dat het zicht niet onderbroken<br />

wordt.. De onderste ruit kan uitgenomen worden<br />

en de ruitenwissermotor zit in het dak, waardoor de<br />

ruit meer vrij zicht geeft. Het bovenraam bestaat uit glas,<br />

er is ruimte voor een koelbox achter de stoel van de machinist<br />

en de cabine is beter afgedicht. Op vlak van styling<br />

valt vooral het zwart gekleurde tegengewicht achteraan<br />

en de gele pijltjesbestreping op.<br />

De 444 Dieselmaxmotor is terug te vinden in de JS 115,<br />

130, 145, 160 en 180 rupskranen. De 145 en 160W-bandenkranen<br />

krijgen dezelfde 4,4 litermotor. Deze komt in<br />

de plaats van de vroegere Isuzu.<br />

Door de grotere cilinderinhoud levert de 130 pk Dieselmax<br />

in de modellen 160, 180 rupskranen en in de 145 en 160<br />

W bandenkranen tot 23% meer koppel, nl. 532 Nm. Bij de<br />

andere vermelde rupskranen ligt het vermogen op 100 pk<br />

en is het koppel gestegen met 13% tot 434 Nm.<br />

Bij de 160 en 180 rupskraan draait de motor aan een<br />

10% lager toerental, wat het verbruik en het geluidsniveau<br />

naar beneden haalt.<br />

Zowat 30% van alle graafmachines worden in de klasse<br />

van 20 tot 24 ton verkocht. Daarvan gaat 80% naar gebieden<br />

die niet moeten voldoen aan de strenge US- of<br />

EU-emissienormen. Voor de ‘strengere’ markten blijft<br />

<strong>JCB</strong> de JS 200, 210, 220 en 235 met de huidige 5,2-liter<br />

en 172 pk sterke Isuzumotor leveren tot midden 2013.<br />

Daarna komt in deze machines de 4,8 liter <strong>JCB</strong> Ecomax-<br />

motor. Deze haalt 172 pk. Door het hydraulisch systeem<br />

bij deze machines nog beter op de motor af te stemmen is<br />

<strong>JCB</strong> erin geslaagd om het brandstofverbruik bij deze types<br />

met 11% te verminderen.<br />

Bij de JS 240, 260, 330 en 360 is <strong>JCB</strong> erin geslaagd om<br />

het rendement met 8% te verbeteren: een moderne hydrauliektechnologie<br />

en herwerkt elektronisch stuursysteem<br />

zoals bij de 200-reeks hebben ook hier hun vruchten<br />

afgeworpen.<br />

Om te kunnen voldoen aan de Tier 4 Interimnorm koos<br />

<strong>JCB</strong> voor de combinatie van een Isuzumotor met variabele<br />

<br />

De voorste bovenste stijl van de cabine werd naar voren<br />

geplaatst zodat er niet meer met een dure gebogen ruit,<br />

maar met een vlakke kan worden gewerkt. Beide glasdelen<br />

zijn gelamineerd tegen krassen.<br />

19


20<br />

Vibromax tandemwalsen in de klasse van 3<br />

tot 5 ton<br />

Bij het Duitse Vibromax, dat enkele jaren geleden<br />

door <strong>JCB</strong> werd overgenomen, werden de laatste<br />

machines aan een update onderworpen: de nieuwe<br />

VMT380-130, VMT380-140, VMT430-130 en<br />

VMT430-140 zijn een feit geworden.<br />

<strong>JCB</strong> wil met deze reeks de prefecte combinatie<br />

maken van hoogfrekwentie-verdichting én de <strong>JCB</strong><br />

betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid.<br />

De modellen VMT 380 en VMT 430 bestaan in<br />

twee rolbreedtes: 130 en 140 cm.<br />

De machines kenmerken zich door een moderne<br />

vormgeving, een motor vooraan en het spits toelopende<br />

voorframe, een lage onderhoudskost en<br />

een eenvoudige bediening. In een notendop komt<br />

het hierop neer:<br />

° Een robuuste eendelige walsrol voor maximale<br />

betrouwbaarheid<br />

° Frontmotor met spits toelopend chassis voor<br />

een beter zicht en dito gewichtsverdeling.<br />

° Onderhoudsvrij centraal knikpunt en een verbeterde<br />

toegang voor onderhoud.<br />

° Drie trilstanden: rol 1, rol 2 of een combinatie<br />

van rol 1 en 2<br />

° Slagfrequenties van 50, 59 en 66 Hertz.<br />

Het aandrijfsysteem werd ook verbeterd, waardoor<br />

er bij een frequentie van 66 Hertz kan worden<br />

gewerkt; daardoor kon ook de werksnelheid<br />

verhogen. Deze ligt bij <strong>JCB</strong> machines gemiddeld 10% hoger dan bij de betere<br />

concurrentiemachines. Het ‘klimvermogen’ van de walsen werd ook aangepast:<br />

het resultaat is een verbetering van 42% waardoor de <strong>JCB</strong> trilwals alle<br />

andere walsen achter zich laat. Alle machines zijn mechanisch aangedreven.<br />

Met een draaicirkel van 2,38 meter bij de 130- en van 2,43 meter bij de<br />

140-modellen doen de <strong>JCB</strong>-walsen het weeral 13% beter dan de concurrentiemachines.<br />

Door de motor vooraan en de 220 liter grote watertank achteraan te leggen<br />

kon de machine van een volledige nieuw bestuurderscompartiment worden<br />

voorzien. Het automatische vibratiestuursysteem van <strong>JCB</strong>, dat het trillen uitschakelt<br />

bij staande machine, blijft tot de standaarduitrusting behoren.<br />

Nieuwe 8018 minigraver<br />

De nieuwe 8018 CTS is een buitendraiaer met verstelbare<br />

rupsen en zal in het 1,5 tonssegment de<br />

toon zetten met de volgende kenmerken:<br />

° Tot 52 % meer hefkracht bij ene grotere stabiliteit<br />

° 11% meer graafdiepte<br />

° Steviger chassis<br />

° Grotere overlaadhoogte<br />

° Nieuw geconstrueerd schuifblad met uitklapbare<br />

verbreedstukken<br />

° Verbeterd hydraulisch systeem


BEURZEN<br />

Van 7 tot 9 juni 2012 gingen de Technische Kontaktdagen<br />

door in het Nederlandse Wezep. Voor deze editie schreven<br />

zich 170 exposanten in. Ook de bezoekers waren van de partij:<br />

op donderdag 7 juni kwamen er 4500 bezoekers, op vrijdag<br />

5500 en op zaterdag passeerden meer dan 10000 geïnteresseerden<br />

over het militaire terrein, dat voor die gelegenheid<br />

tot een bouwwerf werd omgetoverd. Ook <strong>JCB</strong> was prominent<br />

aanwezig. Met een opvallende stand van 1600 m2 werd er<br />

ruim uitgepakt. Met een gamma dat van jaar tot jaar uitbreidt<br />

en meer en meer geïnteresseerden trekt, is het dan ook nodig<br />

om voldoende demoterrein te voorzien. En dat was in Wezep<br />

gelukt.<br />

De investeringsbereidheid in de sector is wat afgenomen omwille<br />

van de zwakke politieke wil van de overheid om publieke<br />

werken te stimuleren. Maar aannemers zien de situatie toch<br />

verbeteren.<br />

Dat belette de machinisten en eigenaars van machines niet<br />

om aan te schuiven om met de machines te kunnen draaien;<br />

geen ellenlange rijen zoals bij vorige TKD-dagen, maar een<br />

stevig clubje mensen die op zoek zijn en wel degelijk investeringsplannen<br />

hadden.<br />

In België<br />

- Van 27 tot 30 juli 2012<br />

Foire de Libramont: standnummer: 64<br />

<strong>JCB</strong> on the road<br />

Het <strong>JCB</strong> team heet u welkom op de <strong>JCB</strong> Stand<br />

In Nederland<br />

- Van 14 tm16 september 2012<br />

Open dagen bij <strong>JCB</strong> in Waardenburg<br />

- Van 5 t.e.m. 8 september 2012<br />

Agrotechniek Holland in Biddinghuizen<br />

21


22<br />

De jaren daarop werd het loonbedrijf verder uitgebouwd en<br />

werd er verder uitgebreid naar het grondverzet en de wegenbouw.<br />

In de jaren tachtig is een plaatselijk mechanisatiebedrijf<br />

overgenomen om zo de activiteiten te kunnen verbreden.<br />

In de negentiger jaren werd kipperproducent Alasco overgenomen.<br />

Om in het loonbedrijf te blijven groeien werden er de<br />

afgelopen jaren een aantal bedrijven overgenomen. De nieuwe<br />

generatie heeft zich ondertussen al stevig verankerd in<br />

het bedrijf en functies ingenomen zoals calculator, machinist,<br />

planner en verantwoordelijke werkplaats. Hoewel het geheel<br />

nog in handen is van Johan en Harry Poppink, worden alle<br />

beslissingen genomen in samenspraak met de hele familie. In<br />

totaal werken er bij Poppink ongeveer 150 mensen.<br />

4 takken<br />

In de jaren 60 en 70 gingen de broers Johan en Harry Poppink loondorsen bij boeren<br />

in de streek van Reutum. In 1973 werd de eerste maïs geoogst en kwamen ook de eerste<br />

Atlas bandenkranen op het erf. 1977 was het jaar waarin Johan en Harry Poppink<br />

besloten om als Gebroeders Poppink door het leven te gaan.<br />

LO<strong>ON</strong>- EN AANNEMINGSBEDRIJF POPPINK IN REUTUM<br />

1977 was het jaar waarin Johan en Harry Poppink besloten om als Gebroeders<br />

Poppink door het leven te gaan.<br />

De Poppinkgroep verdeelt haar omzet over 4 afdelingen: het<br />

aannemingsbedrijf, loonwerk en grondverzet, mechanisatiebedrijf<br />

en constructie.<br />

Aannemingsbedrijf Gebr. Poppink Reutum is in 1992 opgericht<br />

om werk te genereren voor het loon- en grondverzetbedrijf<br />

en te zorgen voor continuïteit. Door de tijd heen is het aannemingsbedrijf<br />

uitgegroeid tot een klein bedrijf in de grond-<br />

wegenbouw en waterbouwsector: sloop- en opruimingswerk,<br />

grondwerk, rioleringswerk, verhardingen, inrichtingen van<br />

terreinen, cultuurtechnisch werk, natuurbouw, afvoer van afval-<br />

en reststoffen en levering van bouwbenodigdheden.<br />

In het loon- en grondverzetbedrijf is het werk uitgebreid naar<br />

grondverzet en wegenbouw. De afgelopen jaren werden er<br />

enkele kleinere loonbedrijven in de streek overgenomen, die<br />

ofwel opgegaan zijn in het groter geheel of vanop de oorspronkelijke<br />

locatie zijn blijven verderwerken.<br />

Het landbouwmechanisatiebedrijf van de Gebr. Poppink-Reutum<br />

is gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van<br />

landbouwmachines. Het mechanisatiebedrijf gaat terug tot<br />

1982 en verdeelt een breed gamma landbouwmachines, o.m.<br />

van het merk Claas. Naast het onderhoud van landbouwmachines<br />

is het bedrijf ook gespecialiseerd in het onderhoud van<br />

grondverzetmachines. In 2001 en 2006 werden er nog twee<br />

mechanisatiebedrijven in de streek overgenomen.<br />

Alasco oftewel Assense Las Combinatie produceert al dertig<br />

jaar de bekende dumpers voor het grondverzet. In 1997 is<br />

de productie van Alasco van het Drentse Gieten overgeplaatst<br />

naar het Twentse Reutum. Alasco dumpers vinden hun weg<br />

naar met name de Nederlandse markt en internationaal naar<br />

Duitsland, België, Denemarken en Luxemburg. We spraken<br />

met Johan Poppink, die zich voornamelijk met het loonbedrijf<br />

bezighoudt. Op het moment van ons bezoek draaide het weer<br />

terug de goede richting uit en was het tamelijk druk in het<br />

gras.<br />

Johan Poppink: We zien dat de omzet in het loonwerk van<br />

jaar tot jaar nog toeneemt. We hebben de afgelopen jaren een<br />

aantal loonbedrijven in de omgeving overgenomen waardoor


zetten. Bij het grondverzet wordt het iets moeilijker, maar de<br />

mensen en machines blijven aan het werk en dat binnen een<br />

aanvaardbare afstand rond het bedrijf. Maar dat zijn we ook<br />

gewend: een stabiele omzet in de landbouw, die weersgevoe-<br />

<br />

aan schommelingen in de conjunctuur. Wat ik nog merk is dat<br />

aannemingsbedrijven minder en minder materieel en mensen<br />

hebben en dan machines gaan huren o.a. bij ons.<br />

Bij het aannemingsbedrijf Poppink draaien ze met ongeveer<br />

100 machines waarvan een 30-tal <strong>JCB</strong>’s.<br />

OTM Hoe zijn jullie bij <strong>JCB</strong> gekomen?<br />

Johan Poppink Vroeger kochten wij onze O&K en<br />

Atlaskranen bij Nijland. Toen die <strong>JCB</strong> begon te verdelen, zijn<br />

wij voor de rupskranen overgestapt naar <strong>JCB</strong>. En die traditie is<br />

zo gebleven: elke rupskraan, van de klein 800 kg tot groot, is<br />

een <strong>JCB</strong>. Maar wij draaien veel uren met de machines, de oudste<br />

220 bv. die we nu in gebruik hebben, heeft 21.500 draaiuren<br />

en kan nog een tijdje mee. Wij houden onze machines en<br />

tractoren vrij lang in het bedrijf. In veel gevallen heb je meer<br />

nut van de tractor of graafmachine die op drukke momenten<br />

kan ingezet worden dan van het geld dat je voor de inruil zou<br />

krijgen.<br />

OTM Waarin zit jullie sterkte in vergelijking<br />

met andere aannemers?<br />

Johan Poppink Klanten weten dat ze bij ons terechtkunnen<br />

voor het complete werk. Wij graven niet alleen de sleuf voor<br />

bv. een gasleiding, maar wij zorgen ook voor het cultuurtechnisch<br />

werk achteraf, inclusief de beplanting of herinzaai van<br />

gras, als de klant dat vraagt.<br />

Remmen op aanhangwagens<br />

In verband met het remsysteem op aanhangwagens en<br />

de problemen die zich in de praktijk voordoen gingen<br />

we ons licht opsteken bij Menno Poppink, die zich bezighoudt<br />

met de organisatie van de werkplaats en de<br />

constructie van de aanhangwagens. Omdat ze enerzijds<br />

constructeur van kippers en dumpers zijn, maar deze<br />

machines ook inzetten in hun eigen aannemingsbedrijf,<br />

de uitgelezen plaats waar theorie en praktijk elkaar<br />

kruisen.<br />

OTM: Waar loopt het in de praktijk fout?<br />

Menno Poppink Een gekend fenomeen is dat de<br />

remmen bij een landbouwaanhangwagen net bemeten zijn.<br />

Nadat de wagen is geleverd, monteert de klant vaak een grotere<br />

bandenmaat waardoor de remmen veel meer te verduren<br />

krijgen en hun capaciteit afneemt.<br />

Een tweede punt is dat de remmen bij nieuwe montage nog<br />

niet ‘ingelopen’ zijn. Het vraagt toch enige ‘remtijd’ opdat<br />

remtrommels en remschoenen op elkaar ingespeeld zijn. Pas<br />

als dat in orde is, kun je de remmen goed afstellen. Daaraan<br />

wordt vaak voorbijgegaan. De remmen worden bij de eerste<br />

ingebruikname ‘afgesteld’ en daarna wordt er vaak niet meer<br />

naar omgekeken.<br />

Belangrijk om in ’t oog te houden is dat het signaal dat de<br />

remmen van de trekker geven aan de stuurklep van de luchtdrukremmen<br />

niet altijd mooi is afgesteld op wat de aanhangwagen<br />

vraagt. Daardoor begint de trekker in de meeste gevallen<br />

eerder te remmen. De trekker moet op het juiste moment<br />

het signaal naar de kipper sturen, anders haal je nooit aan een<br />

Wij graven niet alleen de sleuf voor bv. een gasleiding, maar wij zorgen<br />

ook voor het cultuurtechnisch werk achteraf.<br />

Gebr. Poppink Reutum / Alasco<br />

dumperbouw<br />

Agelerweg 11<br />

7667 SE Reutum<br />

Tel: 0031 541670280<br />

remvertraging van 5 m/sec2, een waarde die als goed wordt<br />

aanvaard.<br />

Wij hebben er als constructeur voor gekozen om de klanten<br />

een lastafhankelijk remsysteem aan te bieden. De hydraulische<br />

vering op de dumper is gekoppeld aan het luchtdrukremsysteem<br />

en zal een signaal sturen naar de regelklep voor de<br />

luchtremmen. Daardoor wordt de aanhangwagen altijd precies<br />

afgestemd op de lading.<br />

23


24<br />

DE TREKKER REMT<br />

HET WEL.<br />

De vrachten die wij over de weg vervoeren met<br />

landbouwtractoren worden langzaamaan groter en<br />

de snelheden nemen toe. Nagenoeg iedere trekkerkippercombinatie<br />

is afgeremd, in de meeste gevallen<br />

met luchtremmen.<br />

Toch kregen tractorenfabrikanten de laatste jaren veel<br />

klachten over verbrande remschijven in de trekkers. Bij<br />

verder onderzoek bleek dat de oorzaak meestal te zoeken<br />

was bij de ongelijke afstemming van de aanhangwagenremmen<br />

op die van de trekker. De Nederlandse loonwerkersorganisatie<br />

Cumela deed onlangs een onderzoek naar<br />

het effect van het remmen van de aanhangwagen. Een<br />

samenvatting.<br />

Trekker remt prima…<br />

Theoretisch is er geen vuiltje aan de lucht. We weten allemaal<br />

dat moderne trekkers met hun onderhoudsarme<br />

natte lamellenremmen prima remmen. Dat moet ook wel<br />

vanwege internationale toelatingen voor 40, 50, 65 km/u<br />

of zelfs sneller. Daar horen passende remmen bij: een<br />

wettelijk internationaal voorgeschreven remvertraging<br />

van 5 m/s 2 bij beladen trekkers (maximale aslasten).<br />

Voor kippers geldt internationaal voor wegverkeer dezelfde<br />

norm. Fabrikanten kennen die normen en leveren hun<br />

kippers in bijvoorbeeld België en Duitsland volgens die<br />

<br />

<br />

rekenen door remspecialisten en zetten er een passend<br />

remsetje op.<br />

... maar 4 op 5 aanhangwagens remmen slecht.<br />

Toch horen wij dat de praktijk weerbarstig is. Nogal eens<br />

sneuvelen trekkerremmen veel te snel, soms zelfs binnen<br />

een jaar. Het kan zijn dat de trekker te weinig druk aan<br />

het hydraulisch of luchtremventiel levert en/of de reactietijd<br />

van de kipperberemming te lang is en/of de kipper<br />

nauwelijks of te weinig remt omdat de trekker bij geringe<br />

pedaaldruk al zo sterk remt dat de kipperremmen niet<br />

eens op remkracht komen. Volgens trekkerleveranciers<br />

ligt het echter vooral aan de te geringe remkracht van<br />

de kipper als gevolg van geen of nalatig onderhoud of in<br />

<br />

Bij serieuze klachten ligt de remvertraging van kippers<br />

volgens leveranciers vaak rond de 1 m/s 2 . Dat is veel te<br />

laag.<br />

Engeland kent net als wij een achterhaalde regelgeving<br />

voor landbouwverkeer. Ook daar sneuvelen trekkerremmen<br />

vanwege slecht remmende kippers. Bagma (de Britse<br />

organisatie van mechanisatiebedrijven) ontwikkelde<br />

<br />

paratuur op basis van onroad-meetapparatuur waarmee<br />

niet alleen de remvertraging van de totale combinatie,<br />

maar ook die van de losse kipper kan worden gemeten.<br />

Bagma draait in Engeland al twee jaar met deze apparatuur.<br />

De bevindingen zijn alarmerend: vier op de vijf kippers<br />

remmen slecht.<br />

De testmethode<br />

De Bagma-tester betreft een<br />

<br />

meter van Turnkey Instruments.<br />

De kast meet de remtijd,<br />

de remweg, de aangrijpingstijd<br />

en de remvertraging van het<br />

hele remtraject alsmede de<br />

vertraging in het traject waarin<br />

de remmen maximaal werken.<br />

Hiervoor installeer je de meter<br />

volgens voorschriften in de cabine<br />

en voer je de remtest uit.<br />

Voor de losse-trekkermeting of<br />

de combinatiemeting hoef je<br />

verder niets bijzonders te doen.<br />

Voor het meten van de remkracht<br />

van de kipper meet je<br />

vooraf de drukken aan het remventiel<br />

(hydraulisch of pneumatisch). Vervolgens monteer je voor<br />

hydraulische beremming een smoorventiel aan een hydrauliekventiel<br />

zodat je met een hydrauliekhendel op precies dezelfde druk<br />

de kipper alleen kunt laten remmen. Voor lucht is er eenzelfde<br />

soort regelkast om handmatig alleen de kipper op lucht te laten<br />

remmen. Daarna voer je met de combinatie dezelfde remproef<br />

uit zonder de trekkerrem in te trappen. De computer rekent de<br />

waarde om naar aslasten van de kipper.<br />

Daarnaast wordt desgewenst de pedaaldruk nog gemeten om te<br />

checken of de respons van de aanhangerrem snel genoeg is. Lees:<br />

bij hoeveel pedaaldruk de vereiste remdruk aan het remventiel<br />

wordt bereikt. De RDW heeft inmiddels deze meetmethode goedgekeurd<br />

voor het doormeten van trekker-kippercombinaties in<br />

onze offroadsector.<br />

Lastafhankelijk remmen<br />

Het wat later remmen en de lagere remwaarden van de kippers<br />

zijn in de praktijk (los van noodstops) wel prettig omdat de wielen<br />

dan (bij lege of deels beladen kipper) niet (snel) blokkeren. Bij<br />

remmen blijft de combinatie ook beter in het spoor.Als we de remmen<br />

upgraden naar die 5 m/s2 met bijpassend snelle respons, dan<br />

weet je dat de wielen zonder lastafhankelijke remkrachtregeling<br />

<br />

Dat geldt zeker voor de achterste wielen van een tandem omdat<br />

je het tandemstel voorover trekt en daardoor de achterste as bij<br />

het remmen ontlast.<br />

Dit is te ondervangen met een lastafhankelijke regeling. Voor lucht<br />

is dat zowel automatisch (vaak in combinatie met hydraulische<br />

of luchtgeveerde onderstellen) als met de bekende hendel (leeg,


halfvol en vol). Dan moet de bediening wel in de cabine zitten omdat<br />

je die hendel anders in de praktijk niet omzet. Je laat die dan<br />

al snel in de middenstand staan om leeg niet te blokkeren.<br />

Voor hydraulische beremming zijn we geen lastafhankelijke regeling<br />

tegengekomen. Er zijn wel ventielen met een smoorregeling<br />

in omloop die je op het trekkerremventiel of op de kipper kunt zetten.<br />

Standaard staan die dan open en geactiveerd op smoorstand.<br />

Automatische remdrukregeling is natuurlijk het beste, maar wordt<br />

nog zelden gevraagd. Lastig hierin vormt de veel voorkomende<br />

pendeltandemophanging. Vanwege de star opgehangen tandem is<br />

het niet zo eenvoudig een lastafhankelijke automatische regeling<br />

op te bouwen.<br />

Onderhoud is de rode draad in het verhaal.<br />

Je zult periodiek de remtrommels moeten verwijderen om de staat<br />

van de remmen te kunnen controleren. Het is de enige oplossing<br />

om te kunnen vaststellen of de remschoenen ‘verglaasd’ zijn. Verglazing<br />

van remmen ligt in onze praktijk op de loer omdat de remmen<br />

vaak deelbelast worden (omdat die trekker het meeste remwerk<br />

immers doet). Verglaasde remmen geven een aanzienlijke<br />

remkrachtvermindering.<br />

Ook spelen verontreinigingen een grote rol. Zeker zand, incidenteel<br />

ook vermengd met vet, komt voor in de trommels. Verder is<br />

er sprake van dichtgeslibde remgroeven, wat nadelig is voor de<br />

koeling en het remvermogen. Cilinders zitten soms op het eind van<br />

de slag, waardoor er geen hoek van circa negentig graden is tussen<br />

remcilinder en remhevel en de remschoenen zelfs niet meer<br />

aankomen. Bedenk dat bij vrachtwagens in distributieverkeer de<br />

remmen al na 40.000 kilometer op kunnen zijn. Wij remmen ook<br />

relatief veel, dus moeten remmen periodiek worden afgesteld en<br />

<br />

te voorkomen.<br />

Bredere remschoenen zijn geen oplossing.<br />

De simpelste oplossing voor sterkere remmen lijkt het monteren<br />

van zwaardere trommels met bredere remschoenen. Wie denkt<br />

dat dit de oplossing is, heeft het mis. Als je dergelijke bredere<br />

schoenen met dezelfde kracht van de remcilinder aan dezelfde<br />

remhevel laat remmen, is de remdruk per vierkante centimeter remoppervlak<br />

ook navenant lager. De remkracht hoeft dan dus niet<br />

groter te zijn. Het grote voordeel van bredere schoenen is dat een<br />

veel grotere remkracht mogelijk is bij een navenant hogere remkracht<br />

op de remschoenen en dat de remmen vanwege het grotere<br />

oppervlak langer mee kunnen gaan dan smallere. Maar tegelijk ligt<br />

door de lagere druk per vierkante centimeter een grotere kans op<br />

verglazing op de loer. Smallere schoenen hebben het voordeel dat<br />

er met een hogere druk per vierkante centimeter wordt geremd.<br />

Dat geeft minder kans op verglazing, maar deze remmen zullen<br />

dus ook sneller slijten.<br />

Lucht is beter.<br />

Luchtberemming is voor<br />

snellere voertuigen de<br />

standaard. Lucht heeft als<br />

voordeel een snellere res-<br />

<br />

en het feit dat luchtremmen<br />

de standaard zijn in<br />

de vrachtwagenwereld.<br />

Verder gaat de kipper automatisch<br />

op de rem als<br />

de luchtdruk wegvalt. Wel<br />

is een goede vochtvanger/<br />

luchtdroger op de trekker<br />

een vereiste. Dat is bepaald nog niet de standaard bij trekkers.<br />

Hydraulische beremming kent een paar bezwaren. Bij slangbreuk<br />

of een stilvallende trekker gaat de kipper niet op de rem, de respons<br />

is langzamer en het is niet de standaard voor het wegtransport.<br />

In Duitsland is luchtberemming voor combinaties boven 40<br />

km/u vereist. Het is vrij logisch dat dit ook de standaard in de<br />

Benelux zal worden. Veel fabrikanten bieden desgewenst beide al<br />

aan op hetzelfde voertuig. Wie denkt dat lucht automatisch sterker<br />

remt, heeft het mis. Als de luchtremcilinder even hard drukt als de<br />

hydraulische zullen de remmen even sterk remmen.<br />

Niet knutselen<br />

Als na een remproef met relatief in goede conditie verkerende<br />

remmen de remkracht tegenvalt, is een intuïtieve reactie die we<br />

bij sleutelvaardige ondernemers hoorden om met wat sleutelwerk<br />

zelf de remkracht te vergroten. Grotere hevellengte, zwaardere cilinders,<br />

hogere drukken. Pas hier echter mee op, want dan verandert<br />

u zelf een voertuig. Er zijn grenzen en die zijn per asfabrikant<br />

en per astype verschillend. Aangezien de fabrikanten vanwege<br />

onze banden met grote diameter al op de grenzen zitten, weet u<br />

dat u hier eigenlijk af moet afblijven. Het is aan uw leverancier om<br />

te zorgen dat u af-fabriek/dealer een deugdelijke remuitvoering<br />

heeft. Het is verstandig om veranderingen met uw leverancier te<br />

bespreken.<br />

Eindconclusie<br />

Veiliger remmen begint met goed inkopen, dus kippers aanschaffen<br />

die volgens de wettelijke norm remmen, op papier gegarandeerd.<br />

Dat kunt u eenvoudig eisen in de verkoopovereenkomst.<br />

Daarna moet u met uw leverancier enige energie steken in het<br />

afstemmen van trekker-kippercombinaties. Een heel belangrijke<br />

stap omdat in de praktijk kippers met goede remmen veel te laat<br />

beginnen te remmen. Stap drie is de medewerkers juist instrueren.<br />

En daarna is het een kwestie van goed periodiek onderhoud.<br />

Wie deze weg bewandelt, zal veiliger de weg op gaan. Er zijn al bedrijven<br />

die deze weg al succesvol zijn ingegaan. Het kost even wat<br />

energie, maar het bespaart u op termijn mogelijk dure reparaties.<br />

<br />

trekkerremmen is verbrand, maar ook de remcilinders, de druk-<br />

<br />

door de achterbrug is gegaan, kost al snel ruwweg 2500 tot 3500<br />

euro. Om maar te zwijgen over de ellende van mogelijke calamiteiten<br />

door te slecht remmende combinaties. Die ellende is niet in<br />

geld uit te drukken.<br />

Bron: Gert Vreemann, Cumela<br />

25


26<br />

De gemeente De Haan aan<br />

de Belgische Noordzeekust met<br />

zijn deelgemeentes Vosseslag,<br />

Vlissegem, Wenduine, Harendijke, Klemskerke<br />

telt pakweg 12.000 inwoners en heeft ongeveer 12 km<br />

kustlijn.<br />

Die lengte onderhouden vraagt de nodige mensen en middelen<br />

en is o.m. de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke<br />

technische dienst waar Marc Decoster preventieadviseur is<br />

en verantwoordelijk voor de aankoop van de machines. Voor<br />

het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur draait De<br />

<br />

<strong>JCB</strong>. Ondertussen is de machine, die destijds een skidsteer<br />

moest vervangen, het manusje-van-alles geworden en met<br />

ongeveer 1000 draaiuren per jaar kan het ook niet anders of<br />

ze is iedere dag de weg op. Bovendien heeft de gemeente De<br />

Haan ook een <strong>JCB</strong> 145JS bandenkraan in gebruik.<br />

Het is ooit anders geweest<br />

DE HAAN KIEST 4 CX VOOR HET STRANDWERK.<br />

Maar het is ooit anders geweest. In het begin vroeg het heel<br />

wat uitleg en demonstratiewerk om de gemeente te overtui-<br />

<br />

seune, verkoopleider bij Vandaele Machinery, vertelt:<br />

‘Ik kreeg via een omweg te horen dat de gemeente De Haan<br />

<br />

bestedingsprocedure was al ver gevorderd en de keuze voor<br />

een bepaald merk was bijna gevallen. <strong>JCB</strong> heeft alleen maar<br />

<br />

overtuigd dat die zeker kon voldoen aan wat de gemeente<br />

nodig had.’<br />

Daarop stelde hij aan de gemeente voor om een testje met<br />

de 4CX te doen. Omdat de tijd kort was werd een standaard<br />

<br />

ingezet. Er moesten verschillende testen en manoeuvres op<br />

het strand worden uitgevoerd, waarin de <strong>JCB</strong> zich telekens<br />

beter onderscheidde van de andere merken. Eén nadeel: de<br />

<strong>JCB</strong> machine kostte meer dan die van de concurrentie.<br />

‘Maar er was toch een groot verschil: de 4CX reed over het<br />

strand alsof het asfalt was en kon met veel gemak bergen<br />

zand verzetten en nivelleringswerk uitvoeren. De twee andere<br />

Marc Decoster en Rudy Van Waerebeek<br />

Preventieadviseur –aankoper en machinist van de 4CX<br />

merken liepen vast in het zand van zodra er met de schepbak<br />

moest worden gewerkt. Daarop werd er nog een tweede demo<br />

georganiseerd met nog meer uitdagingen. Zelfs aannemers<br />

die op dat moment in de buurt aanwezig waren, bleken verwonderd<br />

over wat de <strong>JCB</strong> allemaal aankon.’<br />

De 4 CX<br />

De 4CX werd in 2002 gekocht en ondertussen staan er 9000<br />

draaiuren op de teller, ongeveer 1000 uren per jaar. Die worden<br />

bijeen gereden met borstelwerk, kantensnijden, laad- en<br />

loswerk, sleuven graven, enkele honderden zandvangers per<br />

jaar plaatsen, een grondboor op de arm, enz... Volgens machinist<br />

Rudy Van Waerebeek, die de permanent op de graaflaadcombinatie<br />

zit, brengt de 4CX ongeveer 60% van zijn tijd<br />

op het strand door. 30% van het werk wordt met de graafarm<br />

gewerkt, vooral dan met de grondboor en bij het graven van<br />

sleuven voor water- en stroomleidingen op het strand. Met de<br />

4CX worden er verschillende werkjes gedaan die typisch zijn<br />

voor een kustgemeente: en groot gedeelte van de tijd wordt<br />

er in de frontlader vooraan met een veegborstel rondgereden.<br />

Zeker in het hoogseizoen komen er op deze manier veel draaiuren<br />

op de teller. In de zomer moet er ook iedere morgen zand<br />

op het strand worden verplaatst, waardoor de machine iedere<br />

dag onderweg is; Gezien de afstanden die in de gemeente<br />

<br />

meest aangewezen oplossing.<br />

Wie beslist er mee in een aankoopproces?<br />

Over de manier waarop openbare besturen tot de aankoop van<br />

een machine beslissen doen de wildste geruchten de ronde.<br />

Wie denkt dat de prijs altijd de doorslag geeft, heeft het vaak<br />

mis. Er zijn een heel wat aankoopcriteria die niet in cijfers<br />

kunnen worden uitgedrukt. Marc Decoster is al 25 jaar als ver-<br />

Gemeentebestuur De Haan<br />

Leopoldlaan 24<br />

8420 De Haan<br />

Tel.: 0032/ 59516784


Een typisch winterwerk is het plaatsen van zandvangers. Daarvoor is<br />

de graafarm het ideale ‘gereedschap’.<br />

antwoordelijke betrokken bij de aankoop van machines. Het is<br />

zijn taak om zich zo duidelijk mogelijk te informeren over wat<br />

de gemeentelijke diensten nodig hebben en daar de passende<br />

machine bij te zoeken. Het advies dat hij –na de nodige afgelegde<br />

testen- aan de gemeenteraad voorlegt is weloverwogen<br />

en gefundeerd en wordt meestal ook gevolgd.<br />

Marc Decoster: ‘Afhankelijk van het product dat gekocht<br />

wordt, wordt er een lijst opgemaakt met een aantal criteria en<br />

het percentage waarvoor deze criteria meespelen, de belang-<br />

<br />

machine bv. 30% van de toegekende punten beïnvloed worden<br />

door de prijs, de andere 70% zou dan verdeeld kunnen<br />

zijn over functionele eigenschappen, veiligheid, service, waarborg,<br />

enz… Voor de aankoop van bv. kopieerpapier zal het<br />

aspect prijs dan weer veel belangrijker zijn, zie je’.<br />

‘Bij de aankoop van machines en auto’s, is het aspect ‘kwaliteit’<br />

van groot belang, want een gemeente draait lang met zijn<br />

<br />

BRINKMANN<br />

& NIEMEIJER<br />

IS ERKEND<br />

DEALER VOOR<br />

NEDERLAND<br />

VAN <strong>JCB</strong> POWER<br />

PRODUCTS<br />

ADVIES LEVERING INSTALLATIE <strong>ON</strong>DERHOUD<br />

www.bnmotoren.nl<br />

<br />

Het is ‘maar’ strand, maar er moeten leidingen voor stroom en water<br />

gelegd worden en daarbij laat de 4 CX zich van zijn andere kant zien.<br />

materieel; in principe blijven alle machines in gebruik tot ze<br />

versleten zijn. Dan primeren kwaliteit en een goede service en<br />

is de aankoopprijs maar een klein facet van het geheel.’<br />

OTM En bij machines die<br />

voor een speciaal doel gekocht<br />

worden?<br />

Marc Decoster: ‘Bij zulke machines<br />

gaat de meeste aandacht<br />

naar de functionaliteiten<br />

die op de machine zitten; dan<br />

wordt het aspect prijs al minder<br />

overheersend.<br />

In de zomer moet er ook iedere<br />

morgen zand op het strand worden<br />

verplaatst


28<br />

MAKING MORE FROM WASTE<br />

Met deze slogan probeert de Shanks-groep, een van<br />

de grotere Europese spelers in de afvalverwerking, de<br />

verschillende bedrijven die recentelijk werden overgenomen<br />

onder één noemer te krijgen. We bezochten<br />

vier vestigingen die de laatste jaren bij Shanks werden<br />

ingelijfd: Vliko in Leidersdorp, Kluivers in Leiden, Van<br />

Vliet Groep in Nieuwegein en de glasrecycler Van Tuijl<br />

in Gameren.<br />

Marc is o.m. verantwoordelijk voor het onderhoud en het dagelijks<br />

beheer van de machines. Hij zorgt er tevens voor dat<br />

op de site alles in goede banen loopt.<br />

Shanks werd aan het einde van de 19e eeuw in Schotland opgericht<br />

als bouwbedrijf. Sindsdien legde het zich steeds meer<br />

<br />

Ewan talrijke stortplaatsen in Engeland en werd de bouwafdeling<br />

afgestoten. Einde 1998 trok het bedrijf naar het buitenland<br />

door zich in België te vestigen via de overname van diverse<br />

bedrijven zoals P.A.G.E., Fusiman, Vancoppenolle, Sobry<br />

en in 2000 De Paepe. In 2000 trok Shanks ook naar Nederland<br />

en in januari 2003 vestigde het zich in het noorden van Frankrijk<br />

door oprichting van Shanks Nord.<br />

In het Verenigd Koninkrijk breidt Shanks zijn activiteiten op<br />

het vlak van het beheer van industrieel en huishoudelijk afval,<br />

industriële reiniging en sanering verder uit.<br />

Shanks in Nederland<br />

Shanks is sinds 2000 ook aanwezig in Nederland door de overname<br />

van verschillende bedrijven. Met een omzet van ongeveer<br />

€ 415 miljoen telt de Groep er ruim 2.241 werknemers<br />

in meer dan 43 ondernemingen die zich toeleggen op afvalbeheer,<br />

industriële reiniging en bodemsanering.<br />

<strong>JCB</strong> On The Move ging een kijkje nemen bij het klavertje vier<br />

van Shanks in Nederland: Vliko in Leidersdorp, Kluivers in Leiden,<br />

Van Vliet Groep in Nieuwegein en Van Tuijl glasrecycling<br />

in Gameren. Het eerste adres was Leiderdorp waar we spraken<br />

met algemeen directeur Hendrik Jan Koen die zijn bedrijf Vliko<br />

in 1991 heeft overgelaten aan Waste Management, dat op zijn<br />

beurt werd overgenomen door Shanks.<br />

Vliko en <strong>JCB</strong><br />

Hendrik Jan Koen In 1988 werkten wij al met <strong>JCB</strong>. Ik<br />

herinner mij dat we toen een PowerSlide 820 hadden, een machine<br />

met verstelbare giek die om en bij de 3000 uren per jaar<br />

draaide. Daarna is de samenwerking tussen <strong>JCB</strong> en Sumitomo<br />

gekomen en is de kwaliteit van de machines sterk verbeterd.<br />

Voor de wielladers werd een apart voorzetstuk gemaakt waarmee<br />

containers kunnen worden opgetild<br />

De reden waarom we met <strong>JCB</strong> al zo lang werken is de goede<br />

relatie met dealer Asjes, het is een echt partnership: klaarstaan<br />

voor elkaar. De brede lijn machines die <strong>JCB</strong> heeft, maakt<br />

het ook mogelijk om net die machine te vinden die op ons<br />

<br />

de ervaring dat we met zekerheid 10.000 uren zonder problemen<br />

kunnen draaien. Met Asjes hebben we een afspraak rond<br />

garantie en service; we hebben een eigen werkplaats voor<br />

het noodzakelijk onderhoud maar als we iets speciaals aan de<br />

hand hebben, staan ze in Alkmaar voor ons klaar. Vliko, passie<br />

voor afvalrecycling: 90% van het afval wordt gerecycleerd.<br />

Hendrik Jan Koen gaat verder: ‘In 1991 hebben we onze zaak<br />

Vliko (Van Vliet & Koen) verkocht aan Waste Management. In<br />

2012 heeft Waste Management het bedrijf doorverkocht aan<br />

Shanks. Vliko is blijven groeien en heeft in 2007 Kluivers in<br />

Leiden en dit jaar Van Tuijl in Gameren overgenomen.<br />

In 1988 hadden we al onze eigen sorteerlijn: een vuilniswagen<br />

met ronddraaiende trommel hadden we toen als basis voor<br />

een zeef gebruikt. Dit zijn we blijven verbeteren. In 1999 installeerden<br />

we een compleet nieuwe lijn en in 2007 hebben<br />

we een volledige fabriek gebouwd waarin 150.000 ton afval<br />

per jaar wordt verwerkt. We draaien 22 uur per dag aan 5<br />

dagen in de week. Later hebben we die lijn nog uitgebreid<br />

met een optische scheiding van folie en papier. Op deze manier<br />

kunnen we tot 90% van het afval sorteren. Dat bouw- en<br />

sloopafval bestaat uit zand, gips, hout, plastics, harde kunststoffen,<br />

folies, puin,… 150.000 ton gaat er per jaar over de lijn<br />

en 75.000 ton wordt voorgesorteerd. Het grof huisvuil wordt<br />

gemalen en gesorteerd. De resterende 10% zijn restjes piepschuim,<br />

papier,…


‘Het mooie van dit vaak is dat we meer en meer naar hergebruik<br />

van ons afval gaan.’<br />

Omdat het in de bouw wat minder werd (een terugval met<br />

30% ) zijn we meer huishoudelijk afval gaan aantrekken. Hier<br />

in Leidendorp bv. hebben we ongeveer 500 wegingen per dag.<br />

In totaal hebben we een 65-tal vrachtwagens en 10.000 containers<br />

waarmee we een werkgebied van 50 à 60 km bestrijken.<br />

Kluivers Recycling<br />

Kluivers in Leiden bestaat al meer dan 100 jaar en verwerkt<br />

metaal en papier. Vorig jaar werd er 60.000 ton papier en folie<br />

verwerkt. Dit papier wordt voornamelijk aan China verkocht.<br />

Vanuit de Shanksgroep is er daar een eigen verkoopkantoor in<br />

Shanghai, dat Chinese klanten bezoekt.<br />

Van Tuijl Glasrecycling<br />

Van Tuijl glasrecycling houdt zich bezig met het klein snijden<br />

van glasafval en het ontdoen van papier en stenen. Hier gaat<br />

110.000 ton/jaar over de band.<br />

Van Vliet Groep<br />

Vliko<br />

Achthovenerweg 17b<br />

2351 AX Leiderdorp<br />

Tel: 0031 715892901<br />

Bij de Van Vliet Groep in Nieuwegein wordt 200.000 ton hout-<br />

en bouwafval per jaar verwerkt.<br />

Bij de Van Vliet Groep in Nieuwegein wordt 200.000 ton hout-<br />

en bouwafval per jaar verwerkt: de helft gaat naar de spaanderplaatindustrie<br />

en de mindere kwaliteit is voor de biomassaindustrie.<br />

Hier wordt ook nog eens het KGA (Klein Gevaarlijk<br />

Afval) gesorteerd op materialen en dan verder verkocht op de<br />

markt.<br />

Hendrik Jan Koen: ‘Het mooie van dit vaak is dat we meer en<br />

meer naar hergebruik van ons afval gaan.’<br />

Later hebben we die lijn nog uitgebreid met een optische<br />

scheiding van folie en papier.<br />

Kluivers in Leiden bestaat al meer dan 100 jaar en verwerkt<br />

60.000 ton papier en folie per jaar.<br />

Van Tuijl glasrecycling houdt zich bezig met het klein snijden<br />

van glasafval en het ontdoen van papier en stenen.<br />

29


30<br />

Olivier: decennialang een naam in het bouwbedrijf.<br />

<br />

Gerard Olivier-Decruy uit Rumbeke. De man had het bouwvirus<br />

van zijn vader, die een handel in bouwmaterialen had,<br />

<br />

op te richten. De zaak breidde uit en zijn kinderen gingen elk<br />

<br />

Grondwerken Olivier’ op, Eric koos voor ‘Stortbeton Olivier’ en<br />

Odette leidde ‘Bouwmaterialen Olivier’.<br />

In 1967 kocht Willy Olivier zijn eerste graafmachine. Drie jaar<br />

later werden de activiteiten ondergebracht in ‘Olivier Con-<br />

<br />

‘Pvba Wegenbouw Olivier’. Beide bedrijven verhuizen in twee<br />

fases nl. in 1978 en 1981, naar de huidige locatie in Izegem.<br />

De twee bedrijven, die buren zijn, fusioneren in 1986 tot Olivier<br />

Construct nv. Hiermee wil Willy Olivier duidelijk stellen dat<br />

hij zijn activiteiten verruimt naar algemene burgerlijke bouw-<br />

en infrastructuurwerken waarbij op dat moment de grond- en<br />

wegenbouwwerken zijn belangrijkste troeven zijn.<br />

De betoncentrale<br />

OLIVIER C<strong>ON</strong>STRUCT IN IZEGEM<br />

Kort daarop installeert Olivier Construct zijn eigen betoncentrale<br />

bedoeld om droge beton te maken. In 1997 wordt een<br />

nieuwe betoncentrale voor stortbeton in gebruik genomen. De<br />

centrales bedienen voornamelijk eigen werven, maar leveren<br />

ook beton aan andere aannemers.<br />

<br />

pro-keuring geïnvesteerd. De besturing van de betoncentrale<br />

wordt gemoderniseerd terwijl het gebruik van gerecycleerde<br />

bouwstoffen voor het bedrijf een belangrijke toegevoegde<br />

waarde betekent.<br />

De laatste jaren zijn de activiteiten uitgebreid naar de aanleg<br />

van tunnels, bruggen, speciale betonconstructies, biokrachtcentrales,<br />

enz…<br />

Met een personeelsbezetting die rond de 70 man schommelt,<br />

worden er ook speciale nichemarkten aangeboord zoals herstelling<br />

van bestaande betonwerken. Olivier Construct heeft<br />

een vergunning van klasse 7 waardoor ze aan de grotere overheidsopdrachten<br />

kunnen meedoen: 75% van de omzet komt<br />

uit overheidswerken, de rest wordt in de privé verdiend.<br />

Yves: ‘Daarom streven we ernaar om zoveel mogelijk werk machinaal<br />

uit te voeren om personeel uit te sparen voor ander werk.’<br />

De laatste jaren zijn de activiteiten uitgebreid naar de aanleg van tunnels,<br />

bruggen en speciale betonconstructies.


We spraken met Yves Olivier, die in 2005 als bestuurder in het<br />

bedrijf is gekomen en twee jaar later de fakkel van zijn vader<br />

als gedelegeerd bestuurder overnam.<br />

On The Move Hoe wordt de crisis bij jullie aangevoeld?<br />

Yves Olivier: ‘We merken dat we door het crisisgevoel in de<br />

bouw toch harder op de tanden moeten bijten; de concurrentie<br />

is hevig en we stellen vast dat de prijzen meer en meer<br />

onder druk staan. De aannemers willen tegen elke prijs werk<br />

binnenhalen en om dan alles gedaan te krijgen, gaan ze personeel<br />

weghalen bij de concurrenten. Want daar zit de bottleneck:<br />

de arbeidsmarkt voor bouwpersoneel is een vaste vijver<br />

waar langs alle kanten op gevist wordt: enerzijds moet je<br />

bijna meer gaan bieden om medewerkers, zowel arbeiders als<br />

ingenieurs, naar je bedrijf te krijgen en anderzijds wil de klant<br />

dat het werk goedkoper kan worden uitgevoerd. Een moeilijke<br />

evenwichtsoefening.<br />

OTM Is het makkelijk om personeel te vinden en te houden?<br />

Yves Olivier ‘Wij hadden onlangs nog 2 pensioenvieringen,<br />

maar dat zie ik in de toekomst niet vaak meer gebeuren.<br />

Mensen die voor het leven in een bedrijf werken, dat wordt<br />

steeds zeldzamer. Wij hebben ons ook sterk gericht op de aanwezigheid<br />

bij en sponsoring van activiteiten voor jongeren,<br />

via scholen, enz… en zien vaak dat onze concurrenten dan<br />

met de mensen gaan lopen. We zien nut in een opleiding voor<br />

graafmachinemachinist, die is zeker nodig, maar de ervaring<br />

die iemand moet opdoen, kost handenvol geld en die kan je<br />

alleen maar op de werven leren. Soms heb je medewerkers<br />

die eens bij de concurrentie gaan werken om dan in te zien dat<br />

het hier nog zo verkeerd niet was en willen terugkomen. Dat<br />

ondergraaft natuurlijk ook het moreel bij de anderen, want<br />

iedere keer dat er iemand vertrekt, moet de groep een nieuw<br />

evenwicht gaan zoeken.<br />

Olivier Construct en <strong>JCB</strong><br />

Yves Olivier ‘We hebben altijd al <strong>JCB</strong> in het bedrijf gehad.<br />

In 1986 hebben we met 2 Hitachi’s zonder veel problemen<br />

goed gedraaid; dat waren machines met Sumitomo techniek<br />

en dan was het voor ons ook heuglijk nieuws om te vernemen<br />

dat <strong>JCB</strong> in 1990 dat akkoord met Sumitomo had afgesloten<br />

om samen graafmachines te gaan fabriceren. Op dit moment<br />

hebben we 25 <strong>JCB</strong> machines, waaronder een dumper en een<br />

Fastrac. Toen <strong>JCB</strong> in 2000 besloot om alleen verder te gaan<br />

met zijn Auto-reeks hebben ze een heel goede zet gedaan;<br />

daarmee hebben ze hun reputatie van graafmachinefabrikant<br />

gevestigd.’<br />

Uitdagingen voor de komende jaren<br />

Op dit moment zijn er bij Olivier zo’n 25<br />

<strong>JCB</strong> machines, waaronder een dumper en<br />

een Fastrac in gebruik.<br />

Ik ervaar dat we altijd kunnen uitbreiden als we willen, maar<br />

de beschikbaarheid van personeel is de remmende factor.<br />

Daarom streven we ernaar om zoveel mogelijk werk machinaal<br />

uit te voeren om personeel uit te sparen voor ander werk.<br />

We moeten waar mogelijk afstappen van handwerk, trouwens,<br />

mensen die gedurende enkele dagen boven hun grens gewerkt<br />

hebben, die zijn de dagen erop ook niet productief meer.<br />

Op vlak van onderwijs kan het ook veel beter. Ik zie dat mensen<br />

die bv. vroeger op 14 jaar de school verlieten, maar wel<br />

intelligent zijn, het toch gemaakt hebben. Die hebben we hier<br />

<br />

dicht je zaak kunt toevertrouwen.<br />

Als ik nu sollicitanten ontvang, zijn dat vaak mensen met<br />

diploma’s, maar zonder inhoud. Ik ben ervan overtuigd dat<br />

mensen die echt niet graag naar school willen ook niet op de<br />

schoolbanken moeten zitten. Je bereikt veel meer als je hun<br />

een degelijke gerichte opleiding kunt voorstellen, bv. vanaf<br />

hun 16 jaar.<br />

Een heel andere uitdaging, maar daarvoor ligt de bal ook in<br />

het kamp van de fabrikanten, zou bv. een rupskraan met telescooparm<br />

zijn. Wat wij ook merken is dat combinatiemachines,<br />

machines die meer functies tegelijk moeten kunnen in de<br />

praktijk niet hun rendement opleveren. In dat geval zijn we<br />

dan beter met 2 aparte. Bij ons wordt een machine per werf/<br />

werk gekocht. Als wij investeren ,is dat ook gecalculeerd per<br />

werf.<br />

Tot slot willen we ons bedrijf nog met een 8-tal hectaren uitbreiden,<br />

maar zoals gezegd, we moeten kunnen volgen met<br />

kwalitatief personeel.<br />

Olivier Construct<br />

Lodewijk de Raetlaan 24<br />

8870 Izegem<br />

Tel.: 0032 / 51 33 30 30<br />

31


32<br />

Belangrijke verbeteringen zijn o.m. de veranderde remmen,<br />

een ontkoppelingsfunctie op de remmen die de transmissie<br />

ontkoppelt bij bediening van de remmen en een koeler waarbij<br />

de draaisnelheid wordt geregeld in functie van de gevraagde<br />

koelcapaciteit.<br />

De veranderingen aan de motor zijn als volgt samen te<br />

vatten:<br />

<br />

- Tot 15% hoger koppel en lager brandstofverbruik.<br />

- ‘High back-off’-remmen op de 531-70, 541-70,<br />

535-95 en 533-105.<br />

- Minder olie in de transmissie<br />

- Nieuwe motorkap met agressievere look en isolatie<br />

- Ergonomisch ingerichte cabine<br />

NIEUWE VERREIKERS VOOR DE<br />

BOUW BIJ <strong>JCB</strong><br />

<strong>JCB</strong> biedt zijn verreikers in bouwmachine-uitvoering in drie<br />

motorvarianten aan: een 74 pk, een 109 pk en een 125 pk bij<br />

het topmodel. De eerste zal de ideale machine voor de verhuurcentra<br />

zijn, en met 74 pk bereikt deze 6% meer koppel en 5%<br />

meer vermogen dan de vorige versie. Het resultaat is een lager<br />

brandstofverbruik.<br />

De 109 pk-versie is ideaal voor eenmansbedrijven waar de baas<br />

zelf aan het stuur zit en voor bouwondernemingen. Die geeft 15<br />

% meer koppel en 10 % meer vermogen bij een lager toerental.<br />

Deze ‘High back-off’-remmen zorgen ervoor dat de wrijving<br />

van de remplaten tot een minimum beperkt wordt nadat de<br />

remmen zijn losgelaten. Dat, gecombineerd met minder olie<br />

in de transmissie, zorgt voor een 2% rendement van de aan-<br />

<br />

<strong>JCB</strong> zal in de loop van dit jaar zijn Ecomax<br />

dieselmotor(Tier 4i / Stage 3B) in<br />

bijna 70% van zijn machines hebben<br />

ingebouwd. Bij de verreikers is de eerste<br />

reeks al aan de beurt.<br />

De motorkap is hertekend waardoor de koelluchtstroom onderhuids<br />

beter loopt en er geen stof en vuil van de bodem<br />

wordt omhoog geblazen: dat geeft een minder snelle vervui-<br />

<br />

Het zicht ‘over de motorkap’ is ongewijzigd goed gebleven<br />

<br />

bruiken om de hoge Tier4i-emissie-eisen te behalen.<br />

De cabine is binnenin uitgerust met een nieuw instrumentenpaneel<br />

met LCD-monitor die voor de machinist veel overzichtelijker<br />

overkomt. De verwarming heeft nu meer snelheden<br />

waardoor deze nauwkeuriger kan worden geregeld.<br />

<br />

kelijkheid.<br />

De stoel van de chauffeur heeft nu een zitcontact waardoor de<br />

rijkoppeling wordt uitgeschakeld als er niemand op de stoel<br />

zit. Het slot tussen het onderste en bovenste venster is hertekend<br />

waardoor dit gemakkelijker te sluiten is en zelf op een<br />

kierstand vastgezet kan worden.


‘BRO<strong>THE</strong>RS’<br />

<br />

aannemingsbedrijf in het Noord-Nederlandse Genemuiden,<br />

dat al sinds 1946 ervaring heeft met alles wat met<br />

grondverzet en transport te maken heeft.<br />

Vandaag staat T.Brouwer BV voor de verhuur van machines<br />

en vrachtauto’s, rijplaten en draglineschotten, levering van<br />

zand en verhardingsmaterieel en ijsvrij houden van wegen en<br />

bedrijventerreinen. Klanten zijn particulieren, aannemers in<br />

wegen- en waterbouwwerken, bouwbedrijven en de overheid.<br />

T.Brouwer BV en <strong>JCB</strong>: ‘Brothers’<br />

Niet voor niks hangt op de machines van T.Brouwers de zelf-<br />

<br />

slogan duidelijk dat deze twee al decennialang als twee handen<br />

op één buik door het leven gaan.<br />

Jan Brouwer, die de derde generatie in het bedrijf vertegenwoordigt,<br />

vertelt over de decennialange relatie die zijn bedrijf<br />

al heeft met dealer Nijland: ‘Onze opa’s deden al zaken met<br />

elkaar. Ik weet nog dat onze eerste machine een Sennebogen<br />

was en toen Nijland dan besloot om <strong>JCB</strong> te gaan verdelen zijn<br />

wij ook mee overgegaan. Wij houden sterk aan de goede relatie<br />

en inzet van onze dealer. Zo herinner ik mij een verhaal van<br />

mijn vader die een op het punt stond om een nieuwe wiellader<br />

te kopen. Toen de verkoper hier binnenkwam wist die enkel<br />

nog maar dat de kleur geel met grijs was, de bak ongeveer<br />

zoveel inhoud had en de motor zovele pk. Mijn vader vroeg<br />

aan de verkoper: ‘is hij goed’. Waarop die man antwoorde: ‘Ik<br />

denk het wel’. ‘Dan koop ik hem’, zei mijn vader en de nieuwe<br />

426 op ons bedrijf was een feit. Zo sterk was dat vertrouwen<br />

in <strong>JCB</strong>’<br />

Familiegevoel<br />

Het duurde een tijdje eer Jan in het gesprek loskwam, maar<br />

toen hij begon te vertellen haalde hij keer op keer de gastvrijheid<br />

aan die hij bij <strong>JCB</strong> ondervond: ‘Ik heb hier sinds 1991<br />

met een aantal aannemers in de buurt een soort samenwerkingsverband.<br />

Wij bekijken samen onze investeringsplannen<br />

en wisselen mensen en machines uit onder elkaar. Een van<br />

hen rijdt met Volvo. Maar geregeld komen we samen en dan<br />

gaat hij ook eens mee naar <strong>JCB</strong> of ik naar Volvo. Iedere keer<br />

is die man ervan verrast hoe open en warm het onthaal bij <strong>JCB</strong><br />

is. <strong>JCB</strong> is een verhaal van mensen, zelfs al staan ze aan de top.<br />

Mister Volvo, die hebben we nog nooit ontmoet!’<br />

Jan Brouwer: ‘<strong>JCB</strong> is een verhaal van mensen, zelfs al staan ze aan de<br />

top. Mister Volvo, die hebben we nog nooit ontmoet!’<br />

Service en betrokkenheid bij de klant<br />

‘In de machineverhuur is het belangrijk dat machines blijven<br />

draaien. Elke machine, ook een nieuwe kan kapot gaan, daar<br />

heb ik geen probleem mee. Want als ik zie hoe ze bij Nijland<br />

<br />

meewerken om een machine zo snel mogelijk aan de praat te<br />

krijgen, dan kan ik niet anders dan vol lof zijn. Bovendien is<br />

het netwerk van <strong>JCB</strong> dealers mooi verdeeld, wat maakt dat we<br />

ook in andere regio’s van een goede service verzekerd zijn.<br />

Brothers: deze slogan maakt duidelijk dat T. Brouwer en <strong>JCB</strong> al decennialang<br />

als twee handen op één buik door het leven gaan.<br />

T.Brouwer BV<br />

Sisalstraat 25<br />

8280 AB Genemuiden<br />

Tel.: 0031/ 383854443<br />

33


34<br />

Martens houtvezels houdt zich al 50 jaar bezig met het<br />

ophalen en verwerken van houtkrullen afkomstig van<br />

de houtindustrie. Om voldoende basismateriaal te kunnen<br />

vinden is er nu ook het hardhout onder de vorm<br />

van houtpaletten enz…bijgekomen. Naast het bedrijf,<br />

dat begonnen is met het inzamelen van houtkrullen en<br />

zaagmeel voor eigen gebruik, is er een nevenbedrijf<br />

ontstaan dat zich volledig toelegt op de handel en de<br />

daarbij behorende activiteiten in de houtkrullenbranche.<br />

Het ‘witte zaagmeel’ wordt als strooisel voor vee<br />

gebruikt, het andere gaat allemaal om in pellets, afhankelijk<br />

van de marktprijs van het basisproduct en de verkoopprijs<br />

van de pellets.<br />

Martens houtvezels, van oorsprong een familiebedrijf, is momenteel<br />

uitgegroeid tot een onderneming met ca. 40 medewerkers<br />

verdeeld over een productielocatie in Someren en één<br />

in Venray. Het is in deze laatste waar de bio warmtekrachtkoppelingscentrale<br />

zit die we bezocht hebben.<br />

Werking van de Bio WKK-centrale in Venray<br />

MARTENS HOUTVEZELS<br />

1) In de vestiging in Venray wordt hout geshredderd tot<br />

fracties van 0 tot 50 mm. Dat gaat op zijn beurt in de<br />

verbrandingsketel.<br />

2) Daar wordt ieder uur zo’n 12 tot 15 ton stoom van<br />

385° Celsius geproduceerd waarmee dan een stoomturbine<br />

met generator van 2 Megawatt elektrisch<br />

Henny Jans, rechterhand van zaakvoerder<br />

Wouter Martens en Wouter Martens,<br />

bedrijfsleider zelf zien dat het moeilijker<br />

wordt om voldoende basismateriaal te vinden.<br />

Hier op de foto schudt Wouter Martens<br />

de hand van Gregor Grootjans, verkoper<br />

bij <strong>JCB</strong>, als akkoord voor de levering<br />

van de 550-80 Wastemaster verreiker.<br />

Wat met de handdruk vooral onderstreept<br />

wordt is de tevredenheid over de <strong>JCB</strong>-service.<br />

Daarbij wilde Wouter Martens ook de<br />

naam van Bernard Houben als serviceman<br />

vernoemd zien.<br />

aangedreven wordt. Deze produceert tussen 1800<br />

en 1950 kWh elektrische energie waarvan er 1600<br />

onmiddellijk het net op gaat. De rest gebruikt de installatie<br />

zelf.<br />

3) In een volgende stap nemen luchtdrogers de warmte<br />

van de bio WKK af zodat deze het afgekoelde water<br />

erna weer kan verhitten tot stoom. Met deze warmte<br />

worden o.m. het zaagmeel en de houtkrullen gedroogd<br />

van 35 à 50% vocht naar 10 tot 12%. Om<br />

de pellets te kunnen lijmen is immers een bepaald<br />

vochtpercentage in het hout nodig. Deze drogers nemen<br />

ongeveer 8 kWh warmte af en hebben elk een<br />

capaciteit van ca. 10 ton.<br />

4) Het ‘natte’ zaagmeel gaat in stortbakken, komt zo op<br />

de banddrogers en gaat naar de 2 e hal. Daar wordt er<br />

droog product bijgemengd, gaat het in een stortput<br />

<br />

een silo en van daaruit rechtstreeks naar de pelleteringsinstallatie;<br />

het grove materiaal gaat naar een<br />

tweede silo en passeert door een hamermolen om<br />

dan opnieuw gezeefd te worden.<br />

5) De laatste stap is het persen van de houtpellets van<br />

6 mm. Op normale dagen gaan er zo’n 300 ton pellets<br />

de deur uit: op zakken getrokken, in bigbags of<br />

rechtstreeks op de vrachtwagen.


Voor het laden van het vochtig zagemeel in de droger staat een<br />

426.E met Highlift op 750/ 65 R 26 tractiebanden ter beschikking.<br />

Uitdagingen<br />

Om de centrale te kunnen voeden moet er voldoende materiaal<br />

kunnen worden aangevoerd. Martens houtvezels vervoert<br />

voor het merendeel haar eigen producten en beschikt daarvoor<br />

over een vrachtwagenpark van 25 trekkers met ‘Walking<br />

<br />

Henny Jans, rechterhand van zaakvoerder Wouter Martens<br />

en Wouter Martens zelf zien dat het moeilijker wordt om voldoende<br />

basismateriaal te vinden. Per kubiekmeter hout blijft<br />

er in de industrie minder afval over, omdat de computergestuurde<br />

zaagmachines die timmerlieden gebruiken hoe langer<br />

hoe minder ‘afval’ produceren. Dat maakt het noodzakelijk om<br />

continu nieuwe grondstofmarkten te gaan zoeken.<br />

Martens en <strong>JCB</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

uitgerust.<br />

De laatste 2 1/2 jaar heeft deze Martens geïnvesteerd in 2<br />

wielladers 426e HT met Highlift, een 416 S wiellader, een 536-<br />

60 Agri verreiker, een grotere 550-80 Wastemaster en een<br />

gebruikte JS 130 LC om de shredder te laden.<br />

De 426 laders bv. draaien in 2 shiften en zetten zo ongeveer<br />

3000 uren op de teller.<br />

Martens Eko B.V<br />

Productieadres: Macroweg 4<br />

5804 CL Venray<br />

T: +31-478516065<br />

Om de houtshredder te vullen werd een gebruikte 130LC rupskraan<br />

met sloopsorteergrijper gekocht.<br />

De pelleteringsinstallatie: op normale dagen gaan er zo’n 300 ton pellets<br />

de deur uit.<br />

35


2<br />

6<br />

<strong>JCB</strong> <strong>BENELUX</strong><br />

BELGIË – LUXEMBURG<br />

<strong>JCB</strong> BELGIUM NV<br />

Nijverheidslaan 1501<br />

3660 OPGLABBEEK<br />

Sales - kantooruren<br />

Regio Limburg<br />

Tel. 089.69.50.72<br />

Tel. 089-69.50.73<br />

Regio Vlaams Brabant<br />

Tel. 089-69.50.71<br />

Parts - kantooruren<br />

Tel. 089-695061/62/67<br />

Service - kantooruren<br />

Tel. 089-695065<br />

Magazijn - kantooruren<br />

Belux<br />

Tel. 089-695068<br />

Nederland<br />

Tel. 089-695058<br />

24 uur Service dienst<br />

GSM 0475-33.33.99<br />

Website<br />

www.jcb.com<br />

E-mail<br />

info@jcb.be<br />

1. <strong>JCB</strong> BELGIUM NV<br />

Full Line<br />

Nijverheidslaan 1501<br />

3660 OPGLABBEEK<br />

Tel. 089-69.50.50<br />

www.jcb.be<br />

2. VANDAELE MACHINERY NV<br />

Full Line<br />

Stationsstraat 128<br />

8780 OOSTROZEBEKE<br />

Tel. 056-67.40.11<br />

www.vandaele-machinery.be<br />

3. VAN HAUT NV<br />

Construction & Industry<br />

Hogenakkerhoekstraat 4<br />

9150 KRUIBEKE<br />

Tel. 03-250.11.11<br />

www.vanhaut.be<br />

4. WARRENS BV<br />

Full Line<br />

Gentsevaart 30<br />

NL 4565 EV KAPELLEBRUG<br />

Tel. 0031-114.31.27.46<br />

www.warrensbv.nl<br />

5. LMB ANTENS BVBA /<br />

RIJSBOSCH BV<br />

Agri Line<br />

Hoogbraak 9<br />

2387 BAARLE - HERTOG<br />

Tel. 014-69.97.13<br />

www.antens.be<br />

7<br />

4<br />

3<br />

8<br />

5<br />

9<br />

6. LUYCKX AGRI SA<br />

Full line<br />

Chaussée de Douai 932<br />

7504 FROIDM<strong>ON</strong>T<br />

Tél. 069-64.82.67<br />

Fax. 069-64.94.93<br />

7. KEYMOLEN AGRI SA<br />

Full Line<br />

Route de Bruxelles 29<br />

1430 REBECQ<br />

Tél. 067-63.64.07<br />

www.keymolen-agri.com<br />

1<br />

8. GENIN AGRICOLE SA<br />

Full Line<br />

Chaussée de Charleroi 100C<br />

5070 FOSSES-LA-VILLE<br />

Tél. 071-71.10.20<br />

Fax. 071-71.36.65<br />

10<br />

9. CARMA SPRL<br />

Full Line<br />

Zoning Industriel, Rue Géron 28<br />

5300 SEILLES<br />

Tél. 085-82.55.07<br />

www.carma.be<br />

10. JOSKIN SA<br />

Full Line<br />

Rue de Wergifosse 39<br />

4630 SOUMAGNE<br />

Tél. 04-377.35.45<br />

www.joskin.com<br />

11. ETS COLLAS SA / AG<br />

Full Line<br />

Kockelberg 12<br />

4760 BULLINGEN<br />

Tél. 080-64.77.21<br />

Fax. 080-64.22.86<br />

12. AGRICOM SA<br />

Agri Line<br />

8-10 Route de Mersch<br />

L-7410 ANGELSBERG<br />

Tel (352) 32.50.06-1<br />

www.de-verband.lu<br />

13. MATERIEL ELWE<br />

SERVICE SARL<br />

Construction & Industry<br />

12, Rue J.L. Macadam<br />

Z.A. MacAdam<br />

L-1113 LUXEMBOURG<br />

Tél. (352) 43.83.02 / 43.62.54<br />

www.elwe.lu<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

JC BAMFORD N.V<br />

Zandweistraat 16<br />

4181 CG WAARDEBURG<br />

Sales - kantooruren<br />

Tel. 0418 -654 661/662<br />

Parts - kantooruren<br />

Tel. 0418- 654 684<br />

Service -<br />

kantooruren<br />

Tel. 0418 – 654 675<br />

E-mail<br />

info@jcb.be<br />

1. JC BAMFORD NV<br />

Full Line<br />

Zandweistraat 16<br />

4181 CG WAARDENBURG<br />

Tel. 0418-654.654<br />

www.jcb.nl<br />

2. ASJES TECHNISCH<br />

HANDELCENTRUM BV<br />

Full Line<br />

Berenkoog 27<br />

1822 BH ALKMAAR<br />

Tel. 072 – 561 12 44<br />

www.asjes.nl<br />

3. BROEKVELDT B.V.<br />

Full Line<br />

Hunzeweg 62<br />

9473 TH DE GROEVE/ ZUIDLAREN<br />

Tel. 050 – 409 20 75<br />

www.broekveldt.nl<br />

4. ELM BLEISWIJK B.V.<br />

Full Line<br />

Kruisweg 17<br />

2665 HA BLEISWIJK<br />

Tel. 079 – 593 24 40<br />

8309 AC TOLLEBEEK<br />

www.elmbv.nl<br />

5. BOUWMACHINES MIDDEN<br />

NEDERLAND<br />

Full Line<br />

Stationsweg 454<br />

3925 CH Scherpenzeel<br />

Tel.: 033 - 277 01 74<br />

www.bouwmachinesmiddennederland.nl<br />

6. L.M. MAESSEN B.V.<br />

Agri Line<br />

Helenaveenseweg 14<br />

5985 NK GRASHOEK<br />

Tel. 077 – 306 60 50<br />

www.maessenbv.nl<br />

4<br />

2<br />

10<br />

1<br />

5<br />

11<br />

9<br />

7<br />

12<br />

6<br />

13<br />

7. MAESSEN-GROMEC<br />

LANDBOUW-<br />

MECHANISATIE<br />

Agri Line<br />

Looierstraat 11<br />

5405 BT UDEN<br />

Tel. 0413 – 37 76 04<br />

Fax. 0413 – 37 97 42<br />

8. NIJLAND<br />

SERVICE B.V.<br />

Full Line<br />

Bentelosestraat 58<br />

7497 MR BENTELO<br />

Tel. 0547 – 29 12 91<br />

www.nijlandservice.nl<br />

9. VAN AREND<strong>ON</strong>K MECHANISATIE<br />

Agri Line<br />

Landbouwweg 46<br />

3899 BG ZEEWOLDE/ DR<strong>ON</strong>TEN<br />

Tel. 036-522.14.41<br />

www.arendonkmechanisatie.nl<br />

10. RIJSBOSCH ANTENS<br />

Agri Line<br />

Nonnenkuil 18<br />

5111 CP BAARLE–NASSAU<br />

Tel. 013-507 80 26<br />

www.antens.be<br />

11. MECHANISATIEBEDRIJF B. NAAK-<br />

TGEBOREN<br />

Agri Line<br />

Nimrodstraat 15<br />

8309 AC TOLLEBEEK<br />

Tel. 0527-65.15.55<br />

www.naaktgeboren.com<br />

12. MECHANISATIEBEDRIJF EVENHUIS<br />

Agri Line<br />

Kapelweg 1<br />

8355 VG GIETHOORN<br />

Tel. 0521-36.13.52<br />

www.evenhuis.nl<br />

13. FRISSEN GROENTECHNIEK BV<br />

FRISSEN INTERN TRANSPORT BV<br />

Full Line<br />

De Valkenberg 15 en 4<br />

Tel. 043-608.92.00<br />

www.frissen.nl<br />

3<br />

8<br />

14. WARRENS BV<br />

Full Line<br />

Gentsevaart 30<br />

4565 EV KAPELLEBRUG<br />

Tel. 0114-31.27.46<br />

www.warrensbv.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!