kortrijk

digital.amsab.be

kortrijk

KORTRIJK. — J. Coole, 25 — h Weyts, 35

'— J. Deryckere, 25 — L. Lemaitre, 25 — A.

Uays, 25 — R. Hooghe, 35 — A. Laverge, 25 —

J. Vandevoorde, 25 — Verhamme A., i,oo — A

Bucholtz, 50 — Man en vrouw, 50 — G.

Mroucke, 25 — Vital Caesens, 25 — J. Plancke en

vrouw, 50 — A. Dclrue en vrouw, 50 — Ph. Vanneste,

25 — Arth. Vanneste, 25 — P. Tytgat, 50 —

Victor Vandorpe, 25 — Vandaele Jos., 50 — Louise

Vandorpe, 25 — Gustave Martens, 25 — M.

Deman en zoon, 50 — Henri Tytgat, 25 — Hélène

Tytgat, 25 — Alb. Mattelaer, 25 — Emiel De

coek, 25 — J. Vanheuverbeke en vrouw, 50 —

Edward Desmet, 25 — Dejonghe, 25 — Arth. Vantievenne,

25 — Nemo, 50 — Hector Benoit, 2;

— Vangheluwe Camiel, 25 — Verfaille Leon, 2;

— Debeurme Robert, 50 — Callens Richard, 25 —

La iriez Camille, 25 — Merlier Alfred en zoon, 51

—Delaere Georges, 25— Ameye Jules, 50 — Corselis

Corin, 25 — Vandaele Felix, 50 — Laga»

Petrus, 25 — Carlier Julien, 25 — Caulier Cam., 25

— Flypo Pierre, 25 — Christiaens Jules, 50

— - Een brave burger, 50 — Vanneste Octave, 25 —

Clays Gérard, 25 — Lagae Camille, 25 — Verscheure

Arthur, 25 — Lagae Henri, 25 — Delaere

Alfred, 25 — Dupont Leopold, 25 — Egels

Alberick, 50 — Weduwe Joseph Clays, 25

— Devos Victor (zoon), 25 — Dewelrdt Julien,

25 — Vancraynest Philemon, 50 — Groenweghe

Adolphe, 25 — Desmedt Maurice en

vrouw, 1,00 — Decock Julien, 25. 21,75

BELLEGHEM. — Depauw A., 25 — Toi

steun, 25 — Salembier G., 25 — Vandewalle A.,

25 — Lernouldt J., 25 — Lernouldt K., 25 -

H., 25 — Thienpont H., 25 — Cossement M., 2:

— Vercugstraete A., 25 —• Balcaen Hector, 2

— Vanhonacker Gentil, 25 — Catteeuw G., 25 —

Vandenbroecke A.. 25 —' Malfait A., 25 — Declercq

L., 25 — Soens Al., 50 — D'Hossche IL,

25 — D'Hossche A., 25 — Voor 't welzijn, 25

5,00

LAUWE. — Vanhoutte A., 25 — Sonneville

J., 25 — Verpoort Fl., 25 — Bostoen M., 25

Deblaere M., 25 — 1 Lapere Cam., 25 -— Debaes

R., 25 — Decock C., 25 — Catry Cam., 25 -

Vanhulle A., 25 — Degryse J., 25 — Lapere C

25 — Verschaeve A., 25 — Debonne H., 25 —

Callewaert H., 25. 3,75

GULLEGHEM. — Deschamps Albert, 25 -

D'fîaeni Jules, 25 — Debrouwere Camiel, 25 —

Samyn Julien, 25 — Toebaert Cyriel, 25 — Quidoux

Maurice, 25 — Deschamps Camiel, 25 —

Noppe Arthur, 25 — Hamers Emiel, 25 — Bossuyt

Aîàfcr, 2ï — D. J., 25 — Compcrnolli

O'ïrgcj, 25 — Vereecke Rupert, 25 — Debrouwere

Antoine, 25 — Coucke Remi, 25. '3,75

STACEGHEM. — Deryckere Peer, 25 —

Morts, 25 — Dujardin Leopold, 25 — Vanruymbeke

Hilaire. 25 — Minet Jean. 25 — Hugelier

Jules, 25 — Neirinck Arthur, 25. 1,75

HARELBEKE. — L. Stadsbader, 1,00 — J

Stadsbader, 25 — Ern. Pannecoucke, 25 — J. Vanderbeken,

25 — Lecluyse, 25 — Gérard Dewyn

I,00. 3,00

SWEVEGHEM. — Rommens Gustaaf, 25

— Dekimpe Arthur, 25 — Carette Marcel, 25 —

Depoorter Marcel, 25 — Derycke Gentil, 25.

1,25

BOSSUYT. — Morest J., 25 — Forment

J., 25 — Duponcheel Ph., 25 — Morest C., 25.

1,00

AELBEKE. — Bogaert Oscar, 25 — Loosvel9050Eos9909ssooesoai&'.

F0URRÜREN

Wanneer gij wilt ter trouwe gediend

worden bij den aankoop uwer FOUR-

RUREN of uwe herstellingen, wendt U

dan tot het huis

« IN DEN TIJGER »

Ach. Colardijn-Puynslager

Budastraat, 28 — KORTRIJK

(hoek der Capucijnenstraat)

Al onze Fourruren worden ten huize

en met de meeste zorg gemaakt.

Groote keus van Banden voor het

garnieren der Mantels.

Het huis is alle dagen open.

isoosc^osseoseoesosososeoosogos!

OVER TE NEMEN

SCHOONE HERBERG met BILLARD

te Rijsel, hoek van de rue vente forcée.

Vrij van alle leveranciers.

Huurprijs 4.000 fr. Onderverhuring

11.000 fr.

Over te nemen voor 75.000 fr., waarvan

50.000 fr. comptant te betalen.

Zich wenden : rue de Ia Monnaie, 50,

Rijsel.

PAR HJGENOOTEN,

Voor uwe KLEEDEREN wendt U tot .

35,

Kleermaker

«AU BON SOLDAT»

Wijngaardstraat, 35, KORTRIJK.

•cceecos so^ooncosooooss. scoooao&s?

HUISMOEDERS

voor uwe GROVE KOLEN aan 1450 fr.

en FRANSCHE KOLEN aan 16 r. dc

100 kilos, wendt U tot

MICHEL DEMUYNCK,

St-Janslaan, 28 - - KORTRIJK

-oooooooos .'seooossGoeooosocs!:

Hel beproeven is koopen

WJELRIJDERS!

Gebruikt de Rijwielen J. R. W., het

merk der kenners, gemaakt uit al de

beste stukken der wereld.

Fabrikant: Jules R \ M O N

Meenensti aat, 49 - WEVELGHEM

Alle andere merken zijn er ook tc

bekomen.

Herstelling en Toebehoorten

— 37-jarige uitvoering —

»CC'.ïiÖ©©»r«3G®©B« '.

Wilt gij goed en

genadelijk

gediend worden

voor uwe

SCHOENEN

wendt u tot

RENÉ DE VOS

Schoenmaker

15, Rijselstraei, 15 — MEENEN

Al de schoenen zijn met de hand ge

maakt en c.i jn garantie. Ook op maat oji

rille 'aatste modellen.

GARAGE TAXI

VERHURING VAN LUXE-AUTOS

voor

trouwfeesten en andere plechtigheden.

Prijs volgens aanneming.

Stationneeren KORTRIJK.

LEON LECLUYSE

HARELBEKE. (Telefoon 509, Kortrijk)

fjs/z: Mr | csne««©i n 'osocooopewooeosce

La Préï0|2UC€ Scciale

VERHANDELT ALLEN AARD

- VAN VERZEKERINGEN -

LEVEN: Volledig met levens- of tijdelijke

rente, gemengd of op bepaald

termijn.

Rrand en ontploffing. — Gewoon en

nijverheids-risico. — Werkongevallen.

-- Persoonlijke verzekering. — Ongevallen

met peerden en rijtuigen. — Burgerlijke

verantwoordelijkheid jegens

derden. — Breken van Glas. — Autos,

Motos, enz.

Voor inlichtingen wende men zich bij :

RAMMANT CAMILLE (De Vetten)

« Ons Dorp », MF.ENEN

Haringrookerij-Rolmopsfabriek

Handel in Pekelharing, Schelvisch, Stokvisch,

Schol, Conserven, Sardienen, Vijgen, Datten, enz.

32TAVE VANDENBOSÜH

AALST —

Hulphuis: 48, Oudburg, GENT

Wilt ge goed en genadelijk gediend

worden, gaat uwe KLEEDEREN koopen

bij

Louis Verpoort-Verhaeghe

Kleermaker

Rijselstraat, 159, — — MEENEN.

Gekend voor zijne gematigde prijzen

en verzorgd yerk.

*3css©sc©s>30O£». »i6oea«coBoo©oo«>t

VOOR UW DRUKWERK

Bureelbehoeften & Caoutchouc-Stompe!

' wendt U bij

A. B O S T E E L S - D E B A L

« Volksdrukkeri j »

Rijsselstraat, 185 •- — MEENEN

de grootste, doch te weinig gewaardeei -

î de schat, die men in dit leven bezitter

] kan, koopt, bij ziekte of ongeval, al wal

j hij ter herstelling noodig heeft bi|

apotheker

MARCEL CARDOEN

Rijselstraat, 184, MEENEN (Barakken)

Alle geneesmiddelen voor menschen

en dieren zijn er aan billijke prijzen t^

verkrijgen.

Kent U reeds de «Antinévrine cachetten»

tegen hoofdpijn? En de Borstpillen

Cardoen? En de S taaisiroop Cnrdoen,

die melktraan vervn-~' k:r.;t den

zomer ?

Renners en sportmarmen, daar vii.dt

u de beste embrocatie «Fortitudo» eu

«Musclefort».

Liefhebbers van photographie, wenden

er de beste produkten ter hand gtdaan.

Wilt gij goed gediend worden, gaat zien

bij ERNEST VANHOUTTE-DEBEL

Rijsselstraat, 165 — MEENEN

waar men kan bekomen alle soorten van

GLAS-, GALEI WERK, SCHOUWGAK-

NITUREN. Alle soorten van ART1F1-

CIEELE BLOEMEN en eene bijzondei e

keus van PIJPEN, TABAK & SIGAREN

Verkoopt thans ook

— POTTEN EN PANNEN —

aan genadige prijzen.

ADGUST CHRISTIAENS=0ÜCAS1 EL

Kortrijkstraat, 20, MEENEN

beveelt zich aan voor het leveren van

Lijkkisten m Eronen

van alle keus en prijzen.

bestendige tentoonstelling aan Do

venstaand adres.

Gematigde prijzen. — Verzorgd werk.

.C«ç>SOOOOCOOOOOSCC®OS«OSOOS

More magazines by this user
Similar magazines