31.07.2013 Views

Nederlanders zuinig met zorgverzekering - Metro

Nederlanders zuinig met zorgverzekering - Metro

Nederlanders zuinig met zorgverzekering - Metro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nu N gratis ti bij een Staatslot! St t l t!

GROOTSTE GRATIS KRANT VAN NEDERLAND

Jackpot

€18, 9

miljoen

www.metronieuws.nl | www.twitter.com/metro | www.facebook.com/metro

Trekking 10 januari

Tot 13.00 uur

morgenmiddag!

Nederlanders zuinig

met zorgverzekering

Financiën. Nederlanders beknibbelen dit jaar op de zorgverzekering. Vooral de aanvullende verzekeringen voor tandarts en fysiotherapie zijn aanzienlijk

minder gekozen dan vorig jaar. Daarnaast verhoogden overstappers massaal het eigen risico. Dat blijkt uit rondgang van Metro onder de drie grootste

zorgverzekerings-vergelijkingssites die de afgelopen maanden honderdduizenden overstappen regelden. PAGINA 3

DIT WEEKEND WINTERSE TEMPERATUREN IN NEDERLAND VERWACHT

Wél sneeuw in Istanbul

woensdag 9 januari 2013

Zo warm het in Noord-Europa is, zo opvallend koud is het rond de Middellandse Zee. Gisteren sneeuwde het op plaatsen waar dat zelden voorkomt. In het Turkse Istanbul waren de daken en straten

wit en bleven scholen gesloten. Ook op enkele Griekse zoneilanden en in de hoofdstad Athene viel sneeuw. / SEDAT SUNA | EPA

Ontdek vandaag in de bijlage:

de verre reizen van Shoestring!

shoestring.nl

Wilders: politiek

is doof en blind

voor problemen

Wilders vindt dat Den Haag ‘doof en

blind’ is voor de problemen die worden

veroorzaakt door Marokkaanse

jongens. Onzin, stellen partijen in de

Tweede Kamer. PAGINA 2

Experts: tweede

seizoenshelft

wordt spannend

Welke spelers vielen er in de eerste

seizoenshelft op? Wie pakt de titel?

Wat gaat de tweede seizoenshelft

ons brengen? Metro vroeg het drie

kenners die

het voetbal

op de voet

volgen.

PAGINA 26-27


1NIEUWS

Single

Bowie trending

topic op Twitter

David Bowie was gisteren trending

topic op Twitter. De Britse zanger

haalde niet met zijn 66e verjaardag

het nieuws, maar met het bericht over

de nieuwe single Where Are We Now?

Bowie liet lang weinig van zich horen,

nadat hij in 2004 een hartaanval kreeg

tijdens zijn laatste wereldtournee. In

maart brengt hij een nieuwe studioalbum

uit, genaamd The Next Day.

Plukken

50 MILJOEN

EURO HEEFT HET OPENBAAR MINISTERIE

IN 2012 AFGEPAKT VAN CRIMINELEN.

44,6 MILJOEN

EURO WAS HET AFPAKBEDRAG EEN JAAR

EERDER.

www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

Europa

“Minister Dijsselbloem

voorzitter Eurogroep”

Minister van Financiën Jeroen

Dijsselbloem wordt de opvolger

van Jean-Claude Juncker als

voorzitter van de Eurogroep. Dat

meldde de Duitse krant Handelsblatt

gisteren. De krant baseert

zich op EU-diplomaten in Brussel.

Frankrijk zou zijn bedenkingen bij

Dijsselbloem overboord hebben

gezet waardoor de weg open is

voor de Nederlander om gekozen

te worden. ANP

Marokkanenprobleem.

Wilders vindt dat Den

Haag doof en blind is voor

problemen met Marokkaanse

jongens. Onzin, stellen

partijen in de Tweede Kamer.

Partijen in de Tweede Kamer zijn het

pertinent oneens met Geert Wilders

over de toon waarop in de Kamer over

het ‘Marokkanenprobleem’ wordt gesproken.

Wilders stelt dat Den Haag

‘doof en blind’ is voor de problemen

die worden veroorzaakt door Marokkaanse

jongens. “Begin december

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

/ AFP

ontbrak het de andere partijen aan lef

en durfde niemand op de debataanvraag

van de PVV te reageren. Ook het

kabinet zwijgt in alle talen”, stelt Wilders

in een brief aan de fractievoorzitters

in de Kamer. Hij wijst onder meer

op een interview in Het Parool met de

Amsterdamse recherchechef Willem

Woelders die de opmars van jonge,

Marokkaanse criminelen ‘niet te stuiten’

noemt. Groepen jonge Amsterdammers

van Marokkaanse origine

zijn uitgegroeid tot gewelddadige criminelen

die in heel Nederland vooral

overvallen en ramkraken plegen op

banken en juweliers en in drugs handelen,

stelt de politieman.

“In het belang van een veilig Nederland

doe ik een dringend beroep

Wanbetalers

Geert Wilders vindt dat politiek Den Haag ‘blind’ en ‘doof’ is voor wat hij het Marokkanenprobleem noemt. / ANP- PHIL NIJHUIS

Honderdduizenden

betalen zorgpremie niet

Elk jaar zijn er bijna driehonderdduizend

Nederlanders die hun verplichte

zorgpremie niet betalen. Ze

worden geregistreerd als wanbetaler.

Hun aantal is stabiel, aldus het

CBS. Voor iedere Nederlander die

zijn of haar problemen oplost, komt

er één bij. In hoeverre de economische

crisis een rol speelt, is niet

duidelijk. Mensen die langer dan

zes maanden geen premie betalen,

gelden als wanbetaler. ANP

op u. Kijk niet langer weg van een van

de grootste problemen in ons land:

het Marokkanenprobleem”, zegt Wilders.

Bovendien meent hij dat zijn

Kamervragen over dergelijke kwesties

expres niet worden beantwoord of

dat de behandeling wordt uitgesteld.

“Een teken van desinteresse van deze

regering”, aldus de PVV-voorman. Een

woordvoerder van de minister van

Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten

weerspreekt dit. “Kamervragen worden

altijd netjes beantwoord, tenzij

de juiste informatie niet voor handen

is. Dan wordt de behandeling uitgesteld.”

De VVD-fractie in de Kamer ‘herkent

zich niet in het geschetste beeld

van Wilders’. “Integratie staat bij de

NIEUWS

Werkloosheid

02

“U heeft mij

niet nodig

om te vertellen

dat 2012

weer een zeer

slecht jaar

was voor Europa.”

Eurocommissaris Laszlo Andor

reageert op verder opgelopen werkloosheidscijfers

in de EU. Hij noemt het onwaarschijnlijk dat 2013

veel verbetering zal brengen.

Dringend

Oplossing

Sadet Karabulut, SP

“Den Haag blind

voor Marokkanen”

Vijf Kamervragen van de PVV over Marokkanen

Vakantie

In hoeverre nam de

totale criminaliteit in

2010 en 2011 af gedurende

de zomerperiode

als gevolg van Marokkanen

die Nederland

verlaten voor hun

vakantie?

Mislukt

1 2

Bent u het eens met

de minister-president

dat de multiculturele

samenleving is mislukt?

Deelt u de visie dat

de extreme oververtegenwoordiging

van

Marokkanen in de criminaliteit

debet is aan

het volledig mislukken

van de multiculturele

samenleving?

Karbonaadjes

Deelt u de opvatting

dat er sprake is van

islamisering van het

3Haagse amateurvoetbal

nu blijkt dat er geen

karbonaadjes meer

kunnen worden besteld

en zelfs vrouwelijke

vrijwilligers niet uitgenodigd

worden voor het

feest ter afsluiting van

het voetbalseizoen?

Straatterrorist

Deelt u de mening dat

het walgelijk is dat de

Marokkaanse vrouw,

4nadat ze voor hoer is

uitgescholden, ook nog

eens is mishandeld door

Marokkaanse straatter-

MEER CONTACT MET LEDEN VAN EIGEN

HERKOMSTGROEP.

100%

50

VVD al jaren op de politieke agenda”,

stelt Kamerlid Malik Azmani (VVD).

“Ik vraag minister Asscher om een

gedegen en inhoudelijk reactie op het

rapport. En ik wil dat ook hij met oplossingen

komt.”

Ook SP-kamerlid Sadet Karabulut

is het oneens met Wilders. “De SP erkent

problemen al jaren en wil deze

bespreekbaar maken en oplossen.

Wilders komt echter niet met oplossingen.

Ook niet toen hij als gedoogpartner

aan de knoppen zat en invloed

kon uitoefenen.”

MARLIES

DINJENS

marlies.dinjens@metronieuws.nl

Coup

“Wilders komt

echter niet

met oplossingen.

Ook niet

toen hij als

gedoogpartner

aan de knoppen

zat.”

In hoeverre bent u van

mening dat er met deze

coup sprake is van een

5positieve ontwikkeling

voor wat betreft de

integratie van Marokkanen

in de Nederlandse

roristen? samenleving?

0

TURKEN

MAROKKANEN

SURINAMERS

ANTILLIANEN

67% 57% 34% 30%


Overstapper kiest

hoog eigen risico en

skipt fysiotherapie

Zorgverzekering.

Aanvullend verzekeren

voor fysiotherapie is fors

gedaald in populariteit,

blijkt uit rondvraag onder

overstapsites. Verzekering

Bewuzt van VGZ is in trek.

Nederlanders beknibbelen dit jaar op

de zorgverzekering. Vooral de aanvullende

verzekeringen voor tandarts en

fysiotherapie zijn aanzienlijk minder

gekozen dan vorig jaar. Daarnaast

verhoogden overstappers massaal het

eigen risico. Dat blijkt uit rondvraag

van Metro onder de drie grootste

zorgverzekerings-vergelijkingssites

die de afgelopen maanden honderdduizenden

overstappen regelden.

1,2 miljoen Nederlanders wisselden

van zorgverzekering. Bijna

200.000 mensen deden dit via Independer.nl.

Vorig jaar koos hier 6 procent

voor het verhogen van het eigen

risico met 500 euro. Dit jaar besloot

ruim 20 procent het eigen risico op te

schroeven met dit maximale bedrag.

Een stijging van meer dan 200 procent,

die ook Verzekeringssite.nl bijna

signaleert. Via Zorgkiezer.nl koos

24 procent voor het verhogen van het

eigen risico tegenover 9 procent vorig

jaar. Meer dan de helft ging hier voor

het maximale bedrag. “Zorgkosten

reduceren is de grote trend”, zegt Edmond

Hilhorst van Independer.nl.

Winnaar

“Bewuzt heeft het goed gedaan,

maar was door een prijsverlaging

ook de goedkoopste

basisverzekering”

Peter Ruys, directeur van Zorgkiezer.nl

Verbijsterd. Jeugdzorg plaatste

meisje (13) mogelijk bij lerares

die haar seksueel misbruikte

Bureau Jeugdzorg heeft zeven jaar

geleden een 13-jarig meisje in huis

bij een docente uit Zuidplas geplaatst

die haar voor die tijd meermaals seksueel

zou hebben misbruikt. Haar

oude school, het Antoniuscollege in

Bodegraven, vermoedde het misbruik

volgens de nu 20-jarige vrouw. “Zij

(de lerares, red.) liet mij beloven dat

ik mijn mond zou houden”, vertelde

het mogelijke slachtoffer aan Omroep

West. “Ik heb het misbruik jarenlang

voor me gehouden.”

Bas Oldemans, rector van het Antoniuscollege,

is met stomheid geslagen.

“Ik ben verbijsterd”, zei hij tegen Metro.

“Wij weten van niets. Zelf zit ik

hier sinds mei 2008, toen speelde de

Via Zorgkiezer.nl kozen 30 procent minder

overstappers voor de aanvullende verzekering

voor fysiotherapie. / ANP XTRA

Aanvullende verzekeringen voor

tandartskosten en fysiotherapie

daalden fors in populariteit. Bij Independer.nl

daalde de vraag naar fysiotherapie

met ruim een kwart. Via

Zorgkiezer.nl kozen 30 procent minder

overstappers ten opzichte van

vorig jaar voor deze aanvullende verzekering.

Dezelfde dalende trend is te

zien bij aanvullende tandartsverzekeringen.

Gemiddeld daalde deze vraag

met 15 procent.

Het overgrote deel van de overstappers

(60 procent) stapte volgens

Peter Ruys, directeur van Zorgkiezer.

nl, over naar de goedkopere onlinezorgverzekeringen.

De nieuw gelanceerde

zorgverzekering Bewuzt van

VGZ wordt door zowel Independer.nl,

Zorgkiezer.nl en Vergelijkingssite.nl

genoemd als de grote winnaar. Van de

200.000 overstappers via Independer.

nl stapte 20 procent over naar deze

verzekering. “Bewuzt heeft het goed

gedaan, maar was door een lastminute

prijsverlaging ook de goedkoopste

basisverzekering”, zegt Ruys.

De grote verzekeraars zoals CZ,

Wandeling

“Eerst was het ergens een

wandeling maken, of uit eten.

Daarna ging zij alleen maar

verder.”

De 20-jarige vrouw die mogelijk is misbruikt door

haar vroegere lerares tegen Omroep West.

zaak niet meer. Maar ook mijn voorganger

weet nergens van.” Jeugdzorg

wil pas met een reactie komen na de

rechtszaak die in maart begint. “In

verband met de privacy kunnen we

niet ingaan op deze zaak”, aldus een

woordvoerder. MARIEKE VAN DER VOORT

Ajax op trainingskamp in Brazilië

Kolbeinn Sigthórsson laat zijn spierballen zien op het strand na de training van Ajax. De

IJslander is herstellende van een schouderblessure. De selectie van Ajax is deze week op

trainingskamp in Brazilië en werkt op het strand aan de conditie. / STANLEY GONTHA | ANP

Verzend- en administratiekosten 25,-. Check de voorwaarden en beschikbaarheid op telfort.nl of bij de verkoper.

Aanvullende verzekering

100%

50

0

2012 66,4%

OVERSTAPPERS DIE

KIEZEN VOOR

FYSIOTHERAPIE IN

ZORGVERZEKERING

2013 49,4%

2012 69,8%

VGZ en Zilveren Kruis Achmea konden

gisteren nog geen cijfers geven

van de mensen die niet zijn overgestapt

van zorgverzekeraar, maar wel

hun verzekering hebben aangepast.

Wel zien zij een lichte stijging van

het aantal mensen dat het eigen risico

verhoogde. Bij CZ had vorig jaar 6 procent

een hoger eigen risico dan wettelijk

verplicht, dit jaar is dat 8 procent.

Bij VGZ, waar Univé onder valt, en

Zilveren Kruis Achmea verhoogden

nog geen 1 procent hun eigen risico.

“Overstappers zijn bewust bezig met

hun zorgverzekering”, duidt Hilhorst

deze lichte stijging ten opzichte van

de veel hogere cijfers bij vergelijkingssites.

“Wij meten alleen de mensen

die bewust bezig zijn. 80 procent van

de Nederlanders verandert niks. De

overstappers passen het eigen risico

in groten getale aan, maar over heel

Nederland is dat beperkt.”

BIANCA

BRASSER

bianca.brasser@metronieuws.nl

2013 47,7%

INDEPENDER.NL ZORGKIEZER.NL

Argus. Lijst topverdieners

publieke sector

Topinkomens

Rijkaards in publieke

dienst gepubliceerd

Vooral topfunctionarissen in de

zorg verdienen meer dan de zogenoemde

Balkenendenorm. Dat

blijkt uit het gisteren gepubliceerde

overzicht van topverdieners in

publieke en semipublieke functies.

Bij universiteiten, ziekenhuizen

en woningcorporaties wordt

flink boven de Balkenendenorm

gescoord.

Beroemde veelverdieners werken

bij de publieke omroep. Zo

blijkt DWDD-presentator Matthijs

van Nieuwkerk zo’n half miljoen

euro per jaar te incasseren. In

2011 waren er in de (semi)publie-

ke sector 2.651 mensen die meer

verdienden dan 193.000 euro. Boven

die grens is openbaarmaking

wettelijk gezien verplicht. METRO

Alles-in-1 met

Interactieve TV

ook op je tablet

Werkt in je voordeel

NIEUWS

Schakelkast

38, 50

Vaste lage prijs

p/mnd

Nu N met gratis monteur!

Explosie in centrale in

aanbouw in Eemshaven

In de energiecentrale die in

aanbouw is in de Eemshaven, is

gisteren een explosie geweest.

Dit gebeurde in een schakelkast.

Er heeft geen brand gewoed en

niemand is gewond geraakt bij

de knal. Dat heeft de brandweer

gemeld.

Aanvankelijk was sprake van

rookontwikkeling, maar dat was

vermoedelijk het gevolg van de

ontploffing. De brandweer ging

met meerdere voertuigen naar

de centrale nadat tegen 17.00 uur

een melding was binnengekomen.

“Maar het is allemaal met een

sisser afgelopen”, zei een woordvoerster

van de brandweer. Over

de oorzaak van de explosie en de

schade kon ze nog niks zeggen. ANP

telfort.nl

0800 1707

Telfort winkels

03


Evacuatie. Honderd huizen in

centrum Amsterdam ontruimd

door brand in parkeergarage

Ruim honderd woningen in het

centrum van Amsterdam zijn gistermiddag

ontruimd vanwege een grote

brand in de onderliggende parkeergarage.

Zeker vijf auto’s zijn uitgebrand,

tientallen wagens raakten beschadigd.

Er vielen geen gewonden,

meldde Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Door de hitte en de enorme

rookontwikkeling kon de brandweer

de brandhaard in de Markenhoven

aan de Anne Frankstraat lange tijd

niet lokaliseren. “We hebben enkele

tientallen bewoners uit voorzorg

geëvacueerd”, zei een woordvoerder

van de brandweer. “Ze zijn opgevangen

in het nabijgelegen stadhuis.”

Omdat het vuur moeilijk bereikbaar

was, zijn meerdere brandweervoertuigen

ingezet. Een groot gebied rond

de garage werd afgezet, waaronder

de Valkenburgerstraat die de IJtunnel

inloopt. Het verkeer moest daardoor

omrijden. Om kwart over vijf ‘s

middags kon het sein brand meester

worden gegeven. Hoe groot de schade

is, is nog niet bekend. METRO

Afdrachten

NMa wil toelichting

hoge creditcardkosten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit

(NMa) wil in gesprek met

Detailhandel Nederland over de

hoge kosten die creditcardmaatschappijen

bij de winkeliers in rekening

brengen. Uit berekeningen

van Detailhandel Nederland blijkt

dat winkeliers hoge vergoedingen

moeten afdragen voor creditcardbetalingen.

Deze liggen soms wel

veertig keer hoger dan de tarieven

voor pinbetalingen. De PvdA wil

een onderzoek door de ministers

van Economische Zaken en Financiën.

ANP

DE NIEUWE PEUGEOT 107

107 REDENEN OM ER EEN TE KOPEN

NU MET

2013 EXTRA REDENEN:

TOT € 2.013 VOORDEEL

GEEN WEGENBELASTING

www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

Door de brand ontstond enorme rookontwikkeling.

/ ILVY NJIOKIKTJIEN | ANP

Vloeistof

Kind gewond door

bijtende spetters

Een 6-jarig jongetje uit Nijmegen

is maandagmiddag gewond geraakt

doordat hij spetters van een

bijtende vloeistof in zijn gezicht

kreeg. De vloeistof zat in een flesje

dat het kind in de bosjes rond een

schoolplein in de wijk Leuvensbroek

had gevonden. Zijn vader

waarschuwde gisteren de politie.

Volgens de politie kan het om zelfgemaakt

vuurwerk gaan, dat niet

is afgegaan en in de bosschages

is blijven liggen. Het kind kreeg

spatten in zijn gezicht toen hij het

gevonden flesje kapotgooide. ANP

Gem. verbr. (afh. van type versnellingsbak) l/100 km: 4,3-4,5; km/l: 23,2-22,2; CO 2 : 99-104 gr/km.

Alsof er nog geen redenen genoeg zijn, geven we nu tot maar liefst € 2.013,- voordeel op een nieuwe Peugeot 107. Dat zijn 2013 extra redenen om een Peugeot 107 te kopen.

Want elke euro voordeel is er een. En omdat u direct kiest uit onze voorraad, kunt u meteen genieten van uw nieuwe Peugeot. Ga daarom snel naar de Peugeot-dealer, want op=op.

Er is al een Peugeot 107 vanaf € 7.057,-. Adviesprijs op basis van een 3-deurs incl. bpm, btw en € 2.013 actiekorting, en excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage, leges en metaallak. Actiekorting alleen geldig op een nieuwe 107 uit voorraad, op=op. Maximale voordeel geldt op auto’s

met kentekenaanvraag in 2012 indien de auto voor 01-03-2013 te naam wordt gesteld. Vraag de dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Meer info op www.peugeot.nl of bij uw Peugeot-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

DE NIEUWE PEUGEOT 107

Vakantieganger weinig

interesse in gezondheid

Toeristen willen weten hoe ver het lopen is naar de markt of het strand. In gezondheidsrisico’s zijn

ze vooraf minder geïnteresseerd. /COLOURBOX,COM

NIEUWS

Desinteresse.

Vakantiegangers willen

weten hoe ver hun hotel

van het strand ligt. Lokale

bedreigingen van de

gezondheid doen er minder

toe.

Informatie zoeken over gezondheidsrisico’s

heeft voor de meeste vakantiegangers

geen prioriteit. Slechts 36

procent zoekt uit wat de risico’s zijn

op de plaats van bestemming en wat

vooraf te doen is tegen medisch leed

op vakantie. Dat blijkt uit een onderzoek

dat reiswebsite Gezondopreis.nl

liet uitvoeren door TNS Nipo.

Van de achthonderd ondervraagden

is 14 procent tijdens of na

een reis ziek geworden. Het meest

voorkomende ziektebeeld is diarree,

gevolgd door overgeven, voedselvergiftiging

en huidproblemen zoals

jeuk en bultjes.

Het onderzoekje is uitgevoerd

onder bezoekers van Gezondopreis.nl

die onlangs op vakantie zijn geweest

naar een risicoland. Risicolanden zijn

landen waar een verhoogd risico bestaat

op infectieziekten, zoals Egypte,

Turkije, Marokko, Gambia en Kroatië.

METRO

Onvoldoende

“Vakantiegangers bereiden

zich onvoldoende voor op

eventuele gezondheidsrisico’s

die zij lopen tijdens de vakantie.”

Gezondopreis.nl

www.peugeot.nl

04


Klachten Estelle Cruijff

tegen Bram Moszkowicz

Declaraties. Advocaat rekent

volgens vriendin Badr Hari

1500 euro aan reiskosten

voor ritje van kantoor naar

hotel in Amsterdam.

Estelle Cruijff, de vriendin van kickbokser

Badr Hari, heeft bij de deken

van de Amsterdamse Orde van Advocaten

klachten ingediend tegen haar

voormalige advocaat Bram Moszkowicz.

Volgens haar huidige raadsman

Nico Meijering beklaagt Cruijff zich

over “excessief hoge declaraties” en

over het feit dat Moszkowicz de media

heeft ingeschakeld.

Cruijff is getuige in de strafzaak tegen

Badr Hari, die wordt verdacht van

een reeks mishandelingen, en heeft

daarom bijstand van een advocaat. Vorig

jaar besliste de Raad van Discipline

in een tuchtzaak dat Moszkowicz uit

de advocatuur moet worden gezet. In

die zaak draaide het onder meer om

contante betalingen van cliënten die

Moszkowicz tegen de regels in niet

bij de deken meldde. Ook hebben clienten

zich beklaagd over hoge voorschotten

die moesten worden betaald.

Meijering zegt dat Moszkowicz tel-

De politie zoekt

Getuigenoproep

treinbrand

Vergrijp: Brandstichting

Locatie: Trein tussen Utrecht en

Schiphol

Datum: 2 januari

Tijd: omstreeks 13.40 uur

Op 2 januari 2013 omstreeks 13.40

uur heeft er in een trein op het

traject tussen Utrecht en Schiphol

een brand plaats gevonden. De

politie heeft de oorzaak van de

brand nog in onderzoek maar gaat

uit van brandstichting.

De trein is op woensdag 2

januari 2013 om 12.27 uur vertrokken

vanaf station Nijmegen

en is tussendoor gestopt op de

stations Arnhem, Ede-Wageningen

en Driebergen-Zeist. Om 13.28

uur vertrok deze trein vanaf

het station Utrecht Centraal om

vervolgens in de omgeving van

Loenersloot brandend tot stilstand

te komen.

De politie is op zoek naar

mensen die in deze trein hebben

gezeten en iets opvallends hebben

gezien, of mensen die op de

tussengelegen stations iets is opgevallen.

Heeft u iets gezien, dan

vragen we u contact op te nemen

met de opsporingstiplijn op 0800-

6070 of Meld Misdaad Anoniem op

het telefoonnummer 0800-7000.

Treinbrand. / PETER BAKKER | ANP

Boot

Uitzwaaien gasten

Vlieland aan banden

Wie op Vlieland vrienden of gasten

op de veerkade wil uitzwaaien,

heeft voortaan een zogenaamde

‘uitzwaaikaart’ nodig. Het is een

traditie van Vlielanders om gasten

op de kade uit te zwaaien. Maar

rederij Doeksen vindt de situatie

op de veerdam te gevaarlijk en

wil daarom het aantal uitzwaaiers

reguleren. De maatregel leidt tot

veel commotie onder de Vlielanders.

In de toekomst komt er een

speciale uitzwaaiplek. ANP

kens in het Amstel Hotel afsprak om

besprekingen te voeren met Cruijff.

“Hij rekende 1500 euro aan reiskosten

voor de afstand van zijn kantoor aan

de Herengracht naar het hotel”, stelt

Meijering. Daarbij kwam het voor dat

Cruijff werd opgewacht door journalisten

met camera’s. Volgens Meijering

zijn zij getipt door Moszkowicz.

“Dat is in strijd met zijn beroepsgeheim.”

De Amsterdamse advocaat

ontkent overigens de aantijgingen

over de excessief hoge declaraties, zo

meldde RTL gisteren.

Advocaat Meijering heeft, los van

de zaak-Cruijff, de deken op persoonlijke

titel gevraagd Moszkowicz bij de

Raad van Discipline voor te dragen

voor onmiddellijke schorsing. Dat is

een speciale procedure. “Een aantal

klachten tegen hem is gegrond verklaard

en nu wordt er weer iemand

slachtoffer van zijn fratsen”, aldus

Meijering. “Het gaat wederom om

overtredingen van de gedragsregels.

Moszkowicz heeft de beroepsgroep

nu wel genoeg geschaad, daarom wil

ik dat hij direct wordt geschorst.”

Moszkowicz vecht de beslissing

van de Raad van Discipline in de

tuchtzaak van vorig jaar in hoger beroep

aan bij het Hof van Discipline.

Alleen die instantie kan hem nog voor

de advocatuur behouden. ANP

Twitter

Van de

schaatstop tot de

eerste slagen

op het ijs

KPN is niet alleen hoofdsponsor van de KNSB en het langebaanschaatsen, maar we steunen n

ook het schaatsen op natuurijs, het marathonschaatsen, shorttrack en lokale ijsbaantjes.

En we zijn extra trots op de KPN Junior Schaatsclub, waar kinderen van 6 tot 12 jaar onder

leiding van schaatsheldin Barbara de Loor hun eerste slagen op het ijs maken. Zo verbinden

we heel schaatsend Nederland. Het netwerk dat geeft om Nederland

Ga naar schaatsen.nl/kpnjuniorschaatsclub en doe mee

@ GerlofLeistra

Opnieuw een tuchtklacht

tegen Bram

Moszkowicz. Dat

betekent einde verhaal,

zou je zeggen.

Zijn gedrag lijkt

niets veranderd.

@ AngelaVanKlei

Wauw! 1500,- euro

reiskosten van de

Herengracht naar

het Amstel Hotel. Ik

heb echt het verkeerde

beroep gekozen!

@ AadVerbaast

Is er al een Bram

Moszkowicz meldpunt?

NIEUWS

Kwartiermakers nemen afscheid

Een militair neemt afscheid van zijn kinderen op vliegbasis Eindhoven. Zo’n dertig

kwartiermakers vertrokken gisteren naar Turkije om daar voorbereidingen te treffen voor

de stationering van de Patriot-eenheden. Nederlandse militairen moeten voorkomen dat

Syrische raketten slachtoffers maken onder de bevolking van NAVO-bondgenoot Turkije.

/ EVERT-JAN DANIELS | ANP

Sponsor

en fan van heel

schaatsend

Nederland

kpn doet ’t

gewoon

05


3 BIZARRE GSMSTUNTS!

GRATIS SAMSUNG GALAXY NOTE 2 & GRATIS APPLE IPHONE 4S & GRATIS SAMSUNG GALAXY S3 + GRATIS BLUETOOTHSPEAKER!

50%

6 MAANDEN LANG

KORTING

5.55”inch beeldscherm

Quadcore processor

8.0 megapixel camera

Android 4.1 software

ALLE NETWERKEN!

24-UURS LEVERING

www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

Veel mensen zijn het jaar begonnen met goede voornemens. Gezonder leven, afvallen, meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden. Wat heeft de Metro-lezer zich

voorgenomen? Van vier lezers staan de voornemens nu zwart-op-wit. De fotografen krijgen een tientje voor de foto.

GRATIS

Samsung

Galaxy Note 2!

25. 16 24. 00

VAN 50.33 NU: VAN 30.00 NU:

8.0 megapixel camera

p/mnd* p/mnd*

Incl. 200 min./onbeperkt sms Incl. 300 min./sms p/mnd

Icm T-mobile iSmart 200 2-jr

Inclusief 1.5GB internet p/mnd

iOS5 besturingssysteem

Facetime videobellen

Icm Tele2 SmartMix 300 2-jr

+ 1.5GB internet p/mnd

+ gratis onbeperkt internetbundel Ook verkrijgbaar in wit

(Nu van €17.50 voor €14 p/mnd)*

*Korting geldt de 1e 6 mnd

20% KORTING

2 JAAR

LANG

MONIQUE BANKRAS

reporter.nl@metronieuws.nl

3Voornemen. Méér fruit

Annemieke Baggerman

Annemieke Baggerman (25) heeft zich voorgenomen

om meer en gevarieerder fruit te eten. Met deze foto in

de krant mag iedereen zien dat het menens is.

ANNEMIEKE BAGGERMAN

GRATIS

Apple

iPhone 4S!

*Korting geldt de gehele periode

BESTEL NU SNEL

OP RITEL.NL!

50%

12 MAANDEN LANG

KORTING

f

LEZERSFOTO

10 euro

Download de Scoopshotapp

op je telefoon en

stuur je foto naar Metro.

GRATIS

BLUETOOTH

SPEAKERSET!

OOK IN ZWART

TWV. €89

+

NIEUWS

LIKE RITEL.NL EN WIN

FANTASTISCHE PRIJZEN!!

1Aan de studie.

Punten halen voor

de studie

Marijke Kommers (19): “Ik ben

meer gaan leren, zodat ik meer

punten haal voor mijn studie Maritieme

Techniek. Gisteren heb ik

een tentamen gemaakt en volgens

mij is dat wel goed gegaan. Eindelijk.”

SANNE BOUWMAN

2Tijd met dochter.

“Voor haar wil ik

er vaker zijn”

Natasja (33) wil in deze drukke tijd

meer tijd gaan doorbrengen met

dochter Aaliyah (3). “Ik ben veel

aan het werk geweest, maar mijn

dochtertje is het allerbelangrijkst.

Voor haar wil ik er vaker zijn.”

NATASJA

1 2

Voornemens

nieuwe jaar in

3 beeld gebracht

4

4Dag sigaret! Mettie stopt na

acht jaar met roken

Mettie Buitendijk is er klaar mee: “Het is nu eindelijk

afgelopen met dat slechte gerook!” Ze heeft acht jaar

gerookt, maar vindt het een tienerding. “Ik heb het

eigenlijk altijd al een slechte gewoonte gevonden. Dit is

een goed voornemen dat echt gaat lukken. Het is mooi

geweest.”METTIE BUITENDIJK

23. 75

GRATIS

Galaxy S3

+ speaker!

VAN 47.50 NU:

p/mnd*

Incl. 140 min./onbeperkt sms

Icm Vodafone Altijd 47.50 2-jr

Inclusief extreem veel data (3GB)

(Na 3GB wordt de snelheid verlaagd)

Onbeperkt bellen naar Vodafone nr’s

*Korting geldt de 1e 12 mnd

06


Paul Watson

Boegbeeld van Sea

Shepherd stapt op

Sea Shepherd-oprichter Paul

Watson heeft zijn functies binnen

de activistische natuurorganisatie

neergelegd. Watson was directeur

van de organisatie in de Verenigde

Staten en Australië, kapitein van

het schip Steve Irwin en leider van

een campagne tegen de Japanse

walvisvaart. Hij trekt zich terug

vanwege een verbod van een Amerikaans

federaal hof om Japanse

walvisvaarders te naderen. ANP

Rechtszaak

Klacht rijke Duitsers

tegen arme sloebers

De rijkere deelstaten in Duitsland

nemen juridische stappen

omdat ze jaarlijks miljarden

euro’s moeten overmaken aan de

armere deelstaten. De vier rijkste

deelstaten moesten in 2011 meer

dan 7 miljard euro afstaan aan de

twaalf zwakke broeders. Beieren

moest het meest betalen: bijna

3,7 miljard. De ‘arme’ hoofdstad

Berlijn kreeg het meest van de

vier rijke deelstaten: meer dan 3

miljard. ANP

Waarheid

Vliegramp met Poolse

elite wordt verfilmd

Het neerstorten van het Poolse

vliegtuig in april 2010 in Rusland,

waardoor onder anderen de

Poolse president Lech Kaczynski

omkwam, wordt onderwerp van

een speelfilm. Producent Maciej

Pawlicki wil dit voorjaar met de

opnamen beginnen. Door de ramp

in Smolensk kwamen negentig

mensen uit de politieke en militaire

elite van Polen om. In de film

gaat het om de zoektocht naar de

waarheid over de oorzaak. ANP

Nieuw Jaar, Nieuwe StartElke dag een verrassing

met de VROUW app

GRATIS

APP

IEDERE DAG EEN

CADEAUTJE QUOTE FILMPJE FOTO RECEPT

Australië wacht dag van

‘catastrofale’ branden

in zuidoosten van land

Natuurgeweld. Einde aan

al dagen aanhoudende

bosbranden in Australië nog

niet in zicht.

Het zuidoosten van Australië vecht

vandaag in extreme omstandigheden

tegen de talloze bosbranden die er

sinds de jaarwisseling woeden. In

New South Wales alleen al kwamen

honderden brandweerlieden gisteren

in actie tegen ruim 140 bosbranden.

Ook Victoria en het eiland Tasmanië

zijn ten prooi gevallen aan het vuur.

Officieel is er alleen nog materiele

schade, hoewel in New South

Wales één persoon en op Tasmanië

meer dan honderd mensen worden

vermist.

New South Wales houdt vandaag

met het ergste scenario rekening. Er

worden, net als gisteren, temperaturen

van rond de 40 graden Celsius

verwacht. Omdat de wind daarbij

stevig aantrekt, kan het vuur eenvoudig

oplaaien en zich alle kanten op

bewegen. In de staat ging de politie

gisteren deur tot deur om inwoners

te waarschuwen.

De Australische premier Julia Gillard

waarschuwde gisteren voor ‘extreem

gevaar’ door de hittegolf voor

bosbranden in New South Wales. “In

bepaalde gebieden gaat het risico

naar niveau Catastrofaal”, zei ze

tijdens een bezoek aan Tasmanië. Ze

beloofde de getroffen inwoners ‘alle

mogelijke steun’. Gevreesd wordt

voor een herhaling van de dodelijke

branden uit 2009.

RUBEN

EG

ruben.eg@metronieuws.nl

Een brandweerman vecht tegen de vlammen in de plaats Wandandian, in de Australische staat

New South Wales. / DEAN LEWINS | ANP

Pakken.

Nú nieuwjaarskorting op de

Interactieve HD ontvanger bij Alles-in-1.

Bestel nu Alles-in-1 en betaal slechts € 69 voor de Interactieve HD ontvanger

(i.p.v. € 199) * . Bestel snel op ziggo.nl/pakken of bel 0900 - 0730 (lokaal tarief).

* Actie alleen geldig voor nieuwe Alles-in-1 klanten, tot en met 31 januari 2013.

De prijs van de ontvanger is exclusief € 9,50 verzendkosten.

NIEUWS

December 2010

Februari 2009

Februari 1983

Januari 1969

OVERSTROMINGEN

Het noordoosten van Australië

kampt door hevige regenval

met de zwaarste overstromingen

in vijftig jaar.

Zo’n 200.000 mensen moeten

hun huis verlaten in een

gebied dat groter is dan

Frankrijk en Duitsland samen.

ZWARTE ZATERDAG

In de deelstaat Victoria vallen

ruim tweehonderd doden

bij de zwaarste bosbranden

ooit in Australië. Circa

4500 vierkante kilometer

bos en struikgewas en duizend

woningen worden vernietigd.

Een oud-brandweerman

stak het vuur aan.

‘AS-WOENSDAG’

In Victoria en zuid-Australië

vallen 74 doden en worden

2300 huizen verwoest op

‘As-woensdag’. Honderd bosbranden

verwoesten zo’n

210.000 hectare grond.

PLATTELAND

Bosbranden op het platteland

van Victoria eisen 22

levens en verwoesten 230

huizen. Zeventien doden

zijn motorrijders die op weg

naar Melbourne worden

overvallen door het vuur.

Nu met

65% korting!

07


Koop nu een

Staatslot en pak tot

€ 100 korting!

Ohrid: Tourist ***

Metropol Lake Resort bestaat uit 3 hotels;

Bellevue, Metropol en Tourist. Tourist

is het aangename 3-sterrenhotel

van het resort. De verzorgde kamers

bieden u een comfortabel verblijf aan

in het groene Macedonië met haar

eeuwenlange geschiedenis. Wandelen,

fi etsen of cultuur snuiven kunt u hier

volop!


www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

RAYMOND KNOPS

Banken doen niet genoeg om te voorkomen dat klanten in betalingsnood hun huis moeten verkopen op een

executieveiling. Woningbezitters blijven dan ook nog met een grote restschuld zitten of de restschuld komt ten laste

van het waarborgfonds van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het CDA maakt zich zorgen en wil weten hoeveel

mensen hun huis kwijt raken voor veel te weinig geld. CDA-Kamerlid Raymond Knops geeft een toelichting.

ZORG OM EXECUTIEVEILING

Wat is het probleem?

We krijgen signalen dat mensen die

jarenlang netjes hun hypotheek hebben

betaald, hun huis kwijtraken als

ze drie maanden niet hebben kunnen

betalen. We hebben het vermoeden

dat het in een aantal gevallen niet

fris is gegaan. In 2012 is het aantal

gedwongen verkopen verdubbeld.

Wat moet er gebeuren?

Ten eerste willen wij inzicht in de

cijfers, niemand weet precies hoe

vaak het gebeurt dat wordt overgegaan

tot een executieveiling terwijl

er misschien nog andere mogelijkheden

zijn die of de verkoper of de

NHG minder geld kosten. Dat geld

is door vele huiseigenaars bij elkaar

gespaard. Hoe staat het met het geld

van de NHG? In Spanje is men tijdelijk

gestopt met huizen veilen omdat

het mis ging. We willen voorkomen

dat er misstanden ontstaan die later

moeten worden gerepareerd.

Wie heeft er baat bij verkoop onder

de prijs?

Hier moet ik heel voorzichtig zijn,

ONTDEK EEN UNIEK STUKJE EUROPA

MACEDONIË

WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG

8 dagen al vanaf

€269

Logies & Ontbijt


7.0Helderziend

Ohrid: Makpetrol ****

“Je hoeft geen helderziende

te zijn om aan te zien komen

dat dit erger wordt. Daarom

is het belangrijk dat er inzicht

komt in de grootte van het

probleem.”

Raymond Knops, CDA-Kamerlid

want ik wil geen partijen onterecht

beschuldigen. Maar in een tijd

dat nauwelijks woningen worden

verkocht, is iedere transactie voor

makelaars of notarissen van belang.

Ook over executieveilingen, vooral

in de grote steden, gaan verhalen

over prijsafspraken en horen we dat

woningen een dag na de veiling weer

worden doorverkocht. We horen dat

huizen met NHG eerder naar een executieveiling

gaan dan woningen die

die garantie niet hebben. Het verlies

dat wordt geleden bij een verkoop

onder de marktwaarde is dan immers

Een uitstekend hotel aan het prachtige

meer van Ohrid, dat is Hotel Makpetrol.

Een kleinschalig hotel, waarbij service

en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

U zult hier ongetwijfeld genieten van

uw welverdiende vakantie.
NIEUWS

voor rekening van NHG en niet voor

de bank.

Als 2012 al zo’n slecht jaar was wat

betreft de stijging van het aantal

gedwongen verkopen, hoe ziet het

er dan uit voor dit jaar?

Je hoeft geen helderziende te zijn

om aan te zien komen dat dit erger

wordt. Daarom is het belangrijk dat

er inzicht komt in de grootte van het

probleem. Alleen als je weet wat de

omvang van een probleem is, kun je

maatregelen nemen.

Is er voldoende steun in de Kamer

om dit probleem aan te pakken?

Iedereen voelt aan dat het hier gaat

om de eenling tegen grote instituties,

dus ik verwacht dat meer partijen

duidelijkheid willen en maatregelen

zullen steunen die problemen rond

de gedwongen verkoop van woningen

aanpakken.

KLAAS

BOOMSMA

klaas.boomsma@metronieuws.nl

www.corendon.nl


8 dagen al vanaf

€299

Logies & Ontbijt


8.6


369 269 299 319 349 399 425 449

399 299 325 349 375 425 449 499

149 149 149 149 149 179 189 199

165 165 165 165 165 199 215 225

75 75 75 75 75 89 95 99

85 85 85 85 85 99 109 119

249 199 199 199 249 275 299 299

249 199 199 199 249 275 299 299Prijzen zijn gebaseerd op 2 pers. bezetting p.p. voor 8 dagen exclusief evt. weekend- en/of datatoeslag. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor de staatsloterij actie naar de voorwaarden op corendon.nl/staatsloterij

08


Column

HADJAR

BENMILOUD

COLUMNIST

WEES BRAAF,

VERMOORD JE BAAS

Laatst hoorde ik iemand mopperen over zijn kerstpakket. Dat bestond uit drie

kortingbonnen (20 en 30 procent) voor klanten van het betreffende bedrijf.

Promotiemateriaal dus. Maar toen een andere collega dat hoorde, kreeg hij

op z’n donder. Het kost de leidinggevenden namelijk erg veel moeite iets

leuks voor kerst te bedenken en daar moet men maar dankbaar voor zijn. Een

typisch voorbeeld van hedendaagse bedrijfscultuur: van werknemers wordt

meer loyaliteit en trouw aan hun bedrijf verwacht dan aan hun eigen familie,

maar andersom geldt dat natuurlijk niet.

Afgelopen week, in de lamlendige dagen na oud en nieuw, waarin iedereen

volgevreten en uitgefeest op een bank of bureaustoel hing te wensen dat de

wereld tóch wel vergaan was in 2012, werden er twee documentaires uitgezonden

die indirect over bedrijfscultuur gingen, zowel van onder- als bovenaf. In

VPRO’s De Burn-Out Industrie zagen we mensen die zich helemaal doodwerken

uit misplaatste loyaliteitsgevoelens voor een bedrijf dat andersom weinig

trouw is aan zijn werknemers. Want niet alleen zorgen bezuinigingen voor

onmenselijke reorganisaties, de topmannen zijn ook nog eens egoïstische cijfergoochelaars

die elke twee jaar weer bij een ander bedrijf zitten, leerden we

in Het Brein van de Bankier van Tegen-

Jobhoppen

“Topmannen zijn ook nog

eens egoïstische cijfergoochelaars

die elke twee jaar weer

bij een ander bedrijf zitten.”

Hadjar Benmiloud zag Het Brein van de Bankier

licht. Daarvoor dook antropoloog Joris

Luyendijk in de Londense bankierselite,

waar onze wereld bestuurd blijkt te worden

door risicoverslaafde psychopaten

van nog geen 25 die bovendien lijden

aan Asperger - niet eens een overdrijving

maar wetenschappelijk aangetoond.

En dat deed me weer denken aan een

stuk in NRC laatst waarin de beroepen

met de meeste psychopaten opgesomd

stonden. Met op 1 de CEO, en verderop

in het lijstje de jurist, verkoper, chirurg en politieman(!). In de top van het

bedrijfsleven blijken bovendien evenveel psychopaten actief als in de gemiddelde

gevangenis. We verlangen dus onmenselijke vaardigheden van CEO’s en

personenn in andere gezaghebbende, stressvolle functies. Ons systeem werkt

zo dat alleen gevaarlijke gekken in staat zijn het te besturen. Niet alleen in de

bankenwereld, maar overal.

Het echte probleem is dat het niet eens meer om geld draait. In Het Brein

van de Bankier werd uitgelegd dat neuronen de hersenen van dit soort mensen

zo conditioneren dat ze verslaafd raken aan macht en risico. Want aan

geld hebben ze weinig: in ruil voor al die poen hebben ze “een verschrikkelijk

leven in een verschrikkelijke omgeving”. Maar de verslaving en hun aangeboren

psychotische trekken houden het systeem in stand. Hoe kunnen we hier

als werknemers tegenop? Zelf psycho worden! Zoals een personage uit Horrible

Bosses zegt: “Technically, I think it’s immoral not to kill him.”

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een foto op

onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiterlijk donderdag

16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Horoscoop

Ram | 21/3 - 19/4

Je liefdesleven bloeit. Je ontmoet nieuwe,

interessante mensen en de kans op een onverwachte

romance is groot. Heb jij al een

relatie dan kun jij je partner met andere

ogen gaan bekijken.

Stier | 20/4 - 20/5

Jij bent druk, druk, druk. Het helpt om

de dingen in je leven te plannen. Maar je

zult altijd actief en druk blijven. Neem dus

geregeld een vakantie om ‘verplicht’ te

ontspannen.

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Je bent optimistisch over bepaalde zaken.

Je kunt jouw enthousiasme en optimisme

beter nog een paar dagen inhouden. De

tijd om te handelen is nog niet optimaal.

Kreeft | 21/6 - 22/7

De laatste tijd heb je hard en veel gewerkt.

Dat is ook niet zonder resultaat gebleven.

Vandaag blijkt dan ook hoezeer jouw werkgever

daarover te spreken is.

Leeuw | 23/7 - 22/8

Jij hebt iets beloofd en hebt daar nu spijt

van. Wat ga je doen? Neem jij je verantwoordelijkheid

of kun jij je van de kwestie

afkeren en alleen aan jezelf denken? Een

moeilijke beslissing.

Maagd | 23/8 - 22/9

Het maakt niet uit wie of wat er op je pad

komt. Je weet wat je wilt en je bent zeker

van je zaak. Dat geeft een zelfverzekerde

uitstraling, waarmee je de grootste hindernissen

met gemak neemt.

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Er doen zich zoveel mooie gelegenheden

voor, je hoeft ze alleen maar in te koppen.

Succes verzekerd, zou je denken. Je moet

het nog wel even doen en dat kan vandaag

een probleem zijn.

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Je bent in een echte koopbui. Dat kan op

zich geen kwaad, zolang je de uitgaven in

de hand houdt. Op het werk komen een

aantal veranderingen die ook jouw financiele

status kunnen beïnvloeden.

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Je bedoelt het goed, maar je aanpak mist

een bepaalde doortastendheid. Denk er

goed over na hoe je dit kunt verbeteren.

Blijf het proberen, je bent beslist aan het

veranderen en op de goede weg.

Steenbok | 22/12 - 19/1

Vandaag leer jij jezelf kennen. Je wordt je

bewust van je onbewuste en vooral van dat

wat je onbewust onderdrukt. Laat het naar

boven komen en leer er mee omgaan.

Waterman | 20/1 - 19/2

De sleur van alle dag trekt jou en je omgeving

vandaag mee naar beneden. Kop op!

Ben jij juist niet degene die in staat is die

sleur te doorbreken? Vooruit, ertegenaan,

bedenk iets origineels.

Vissen | 20/2 - 20/3

Er gebeuren vandaag onverwachte dingen

om je heen. Wees dus op je hoede. Als

je accuraat kunt reageren op de veranderende

situatie, dan kun je daar zeker je

voordeel mee doen.

Meer horoscopen? Ga dan snel naar www.metronieuws.nl/extra/horoscoop

Sterk dat cabaretier Theo Maassen in wil gaan op de ‘uitnodiging’ van Volendam.

“Een keiharde

‘grap’, onderdeel

van een ijzersterke

show, zo

uit zijn verband

trekken, dat vind ik walgelijk.

Natuurlijk gaat Maassen!”

Neeltje Waagmeester

Brief van de dag

Theo gaat alle

perken te buiten

Theo Maassen is zoals gewoonlijk

weer veel te ver gegaan. Het nadeel

van een beroep als cabaretier

is dat ze vaak grappen maken

die over het randje zijn. ‘PVV in

Volendam terwijl het hele dorp

100 procent blank is. De enige

variatie in huidskleur die ze hebben

zijn die slachtoffers van die

cafébrand.’ Sorry hoor Theo, dit

gaat veel te ver. Ook al woon ik

zelf niet in Volendam; dit gaat alle

perken te buiten. Zoals ook gezegd

is dat tallozen verminkt zijn voor

het leven, elke dag nog vechten

en als apies worden nagekeken als

ze door het dorp lopen. Theo: je

wordt bedankt.

KRIJN SCHOONDERWOERD

Vuurwerk (1)

Niet iedereen kan

er mee omgaan

De reactie van Saskia van Bol (Metro

gisteren) is dom. Een ondoordachte

mening tegen het verbieden van

vuurwerk en boos zijn over dat

mensen (straks) niet mogen bepalen

wat wel of wat niet veilig is. Gelukkig

is er in Nederland het verbod op

vuurwapens (denk aan Amerikaanse

taferelen). En internationaal willen

we niet dat Iran en Noord- Korea

kernwapens hebben. Hetzelfde moet

gelden voor vuurwerk, want niet

iedereen is hiermee te vertrouwen

en kan hier veilig mee om te gaan.

Het gaat dan niet alleen om de eigen

veiligheid, maar juist om die van

een ander! THIJS VAN HERPEN

Vuurwerk (2)

Het risico wordt

verkeerd ingeschat

Saskia van Bol uit (Metro gisteren)

heeft het duidelijk niet begrepen. Zij

beweert namelijk dat mensen zelf

wel kunnen bepalen of iets veilig

genoeg is. Daarmee beweert ze dus

Snippers

Heinz de kat

“Wat onnozel

dat hij überhaupt

het lef

had om hierover

grappen te maken.

Als hij gaat, zullen ze hem

dat wel duidelijk maken.”

Maarten Dortmond

MENINGEN

AIMÉE DE JONGH

09

“Theo Maassen

kennende

staat ze een

koude kermis te

wachten, hij is

te gehaaid om voor het blok te

zetten.”

Jeroen Dielemans

Theo Maassen ging over de rand, vindt lezer Schoonderwoerd. / LEVIN DE BOER | ANP

feitelijk dat de mensen die zware

vuurwerkbommen maken en de

samenleving daaraan blootstellen,

gewoon hun gang moeten kunnen

gaan omdat deze mensen hebben

bepaald dat het veilig genoeg is.

Probleem is nu juist dat ze het risico

verkeerd inschatten en daarmee

een verhoogd risico voor zichzelf en

anderen introduceren. NIENKE DE JONG

Vuurwerk (3)

Toveren met cijfers

is voor anderen

Meneer Heerink: als 24 procent een

totaalverbod op vuurwerk wil, en

38 procent alleen een verbod op

particulier gebruik van vuurwerk,

dan is er niet, zoals u meent, een

meerderheid vóór het afsteken van

particulier vuurwerk. Dan wil 62

procent in ieder geval geen particulier

vuurwerk (38+24) en 24 procent

een totaalverbod. Ik snap dat u

graag tovert met vuurwerk, maar

laat u toveren met cijfertjes over

aan mensen die dat ook kunnen.

Dan zegt iemand dat je ook wel

messen en auto’s kunt verbieden,

want: gevaarlijk. Messen en auto’s

zijn nuttige gebruiksvoorwerpen

waarvoor we dus met een reden een

prijs betalen bij gebruik. Vuurwerk

is nergens goed voor en kan ook

door specialisten centraal worden

afgestoken. OTTO REICH

Vuurwerk (4)

Wel even goed

lezen en rekenen

Volgens mij moet Marijn Heerink

zijn sommetje nog maar eens

opnieuw maken. Uit een onderzoek

door Metro bleek namelijk dat 24

procent een vuurwerkverbod wilde.

Daarnaast gaf 38 procent aan dat

men ook voor een verbod was mits

er professionele vuurwerkshows

zouden komen. Als men dus aan

deze conditie voldoet heb je dus

echt een meerderheid van 62 procent

die voor een verbod is. Je moet

wel even goed lezen en rekenen

voordat je reageert. SOPHIE DE HOON

Ook in Metro?

Stuur je brief van maximaal

honderd woorden per e-mail

naar brieven@metronieuws.

nl. Geef je volledige naam en

adres op. De redactie behoudt

zich het recht voor brieven in te korten. Het

copyright van brieven vervalt aan Metro.

WINDIG & DEJONG


Buitenlandtrip

Vergaderen in Parma

gaat gewoon door

Ondanks ophef en kritische

vragen staat voor Gedeputeerde

Staten van Noord-Brabant een

geplande vergaderweek in Parma

(Italië) niet ter discussie. VVD-gedeputeerde

Yves de Boer heeft dat

gisteren desgevraagd gezegd. De

Brabantse coalitiepartijen CDA en

SP én oppositiepartijen PvdA, PVV

en Partij voor de Dieren hebben

twijfels over een geplande driedaagse

vergadersessie in Parma.

Ook in de Tweede Kamer is de reis

opgevallen. Gedeputeerde Staten

wilden in Parma met boeren, milieuorganisaties

en supermarkten

nieuwe afspraken maken over de

toekomst van de veehouderij in de

provincie. ANP

www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

Toestemming

Sollicatie gemeente

als in The Voice

De gemeente Hollands Kroon

heeft van mediabedrijf Talpa

toestemming gekregen om door

te gaan met ‘De stem van Hollands

Kroon’. Voorwaarde is dat

de gemeente rond deze sollicitatieprocedure

geen gebruik meer

maakt van het beeldmerk van tvprogramma

The voice of Holland.

“Eigenlijk heeft Talpa ons veel

succes gewenst, als we het beeldmerk

van het tv-programma maar

niet meer gebruiken”, aldus een

woordvoerster. Via ‘De stem van

Hollands Kroon’ wil de gemeente

zes trainees aantrekken. Kandidaten

doen een blinde auditie,

waarbij zij kijken naar de rug van

drie rode stoelen. ANP

De stoel van The Voice, nu ook ingezet in een

gemeente. / ROBERT VOS | ANP

Reeuwijk

Spetterende tijger, winnende actie

Explosie

Award voor foto van

tijgerin in Thais water

Een Indochinese tijgerin genaamd

Busaba schudt zichzelf droog

nadat ze heeft gezwommen in

de Khao Kheow Open Zoo in

het Thaise Chonburi. De Britse

fotograaf Ashley Vincent (49), gespecialiseerd

in het vastleggen van

wilde dieren, won met zijn foto,

genaamd ‘De Explosie!’ de National

Photography Contest 2012. Er

waren ruim 22.000 inzendingen.

Gedrag

“Dit is een moment waarop

een dier zo opgaat in zijn

natuurlijke gedrag, dat welke

treurige gedachte we ook kunnen

hebben, zoals over dieren

in gevangenschap, verdwijnt.”

Fotograaf Ashley Vincent

won een prijs met bovenstaande foto.

Een minuutje

“Een explosie

van water”

Fotograaf Ashley Vincent over zijn

unieke prent.

Hoe kwam deze foto tot stand?

Mijn familie en ik lieten mijn

schoonmoeder de dierentuin zien.

Ze wilde graag naar de tijgers, dus

we gingen naar Busaba, die op dat

moment vers vlees kreeg. Ik had

hier nog nooit veel aandacht aan

besteed, tot een stuk in het water

Arie (106) de oudste

man van Nederland

De 106-jarige Arie Vermeulen

uit Reeuwijk is sinds zondag

de oudste man van Nederland.

Vermeulen woont in verzorgingshuis

de Reehaven in Reeuwijk en

hoopt binnenkort (op 10 februari)

zijn 107e verjaardag te vieren. Een

woordvoerster zei dat het nieuws

gisteren is doorgedrongen in het

verzorgingshuis en bij de familie.

Kleinzoon Michel Vermeulen vertelde

dat zijn opa geestelijk nog

gezond is, maar nauwelijks nog

ziet en slecht hoort. “Het gaat een

stukje minder maar gezien zijn

leeftijd gaat het goed. Hij is vast

trots als hij hoort dat hij de oudste

man van Nederland is.” Zondag

overleed Gerard Helders (107). ANP

terecht kwam. De tijgerin dook

erin en schudde zich vervolgens

droog met een explosie van waterdruppels.

Juist toen kreeg ik een

ingeving…

Heb je nog advies voor jouw collega’s?

Ik heb veel geld uitgegeven met reizen

door Azië en Afrika om wilde

dieren te fotograferen. Ironisch

genoeg is deze winnende prent

ongeveer een half uur van mijn

huis vandaan genomen. Ik geloof

dat een tijger in gevangenschap

even adembenemend en prachtig

kan zijn als een tijger in het wild.

Dus, hoe prachtig het fotograferen

NIEUWS

Conferentie

10

“Het glas is halfvol. We

voldoen aan onze beloftes

en Europa helpt ons.’’

De Ggriekse premier Samaras

voorafgaand aan een besloten conferentie met

de Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar

ministers Wolfgang Schäuble (Financiën) en Philipp

Rösler (Economische Zaken).

Ashley Vincent.

THIERRY ROGE / EPA

van ‘wilde’ dieren ook is, voel je op

geen enkele manier minder bevoorrecht

omdat je bijvoorbeeld alleen

dieren in gevangenschap kunt

fotograferen. MWN


Metro bladert alvast door de televisiegids van 2013, welke programma’s komen terug en welke

programma’s verschijnen dit jaar voor het eerst?

1Scripted reality

Het afgelopen jaar werd dit genre voorzichtig

op de Nederlandse beeldbuis uitgeprobeerd.

Soms verwarrend, want waar kijk je nou

precies naar? Scripted reality programma’s zijn

geacteerd, maar de bedoeling is dat dat juist

niet opvalt. In andere Europese landen worden

soortgelijke programma’s al jaren met succes

uitgezonden. Voor ons misschien nog even

wennen, maar in 2013 krijg je hier alle kans

toe. Naast Achter

Gesloten Deuren

en Dokters zendt

NET5 vanaf 2013

Betrapt! uit. In

Betrapt! staan

overspel en

leugens centraal.

SBS6 komt met

de scripted reality

Beschuldigd,

waarbij iemand

in een willekeurig

gezin wordt

beschuldigd van

een misdrijf.

NET5 serie Dokters.

/ ELVIN

3

Talentenjachten blijven in alle vormen en

maten terug komen. Zo komt BNN met Beauty

and the Beat. Een programma waarin Valerio

Zeno op zoek gaat naar de beste vrouwelijke dj

van Nederland. RTL komt met een nieuw dansprogramma

Everybody Dance Now. X Factor

maakt nu ook plaats voor rappers en dj’s. SBS

komt met twee nieuwe talentenjachten. The

Next Pop Talent zal een nieuw

poptalent de wereld in

helpen. Het programma

Bloed Zweet en Tranen

gaat op zoek naar een

nieuwe volkszanger.

Talentenjachten

Nederlandse editie van Topchef tegen

de Sterren. / RTL

Kookprogramma’s

4

Valerio Zeno in Beauty

and the Beat. / ANNEMIEKE

VAN DER TOGT

Wat is er heerlijker dan met een kant-en-klare

maaltijd op de bank kijken hoe wedstrijd- of

hobbykoks zich in het zweet werken? SBS-baas

Georgette Schlick mag dan gezegd hebben dat

koken op tv uit is, het stikt ook dit jaar weer

van de kookprogramma’s. Je kan er zelfs 24

uur per dag naar kijken op de goedlopende

zender 24Kitchen. KRO gaat een kookwedstrijd

tussen basisscholen uitzenden, onder de

noemer Kookschool. Albert Verlinde verklapte

dat Paul de Leeuw bezig is met zijn eigen

kookprogramma. Naar alle waarschijnlijkheid

wordt het kokend interviewen. En NET5 gaat

de My Kitchen Rules (kandidaten moeten hun

huis omtoveren tot een restaurant) uitzenden

NOA MAAS

reporter.ent@metronieuws.nl

Boeren

Yvonne Jaspers in

haar Boer Zoekt

Vrouw bus.

/ ROLAND J REINDERS

2

KRO’s Boer zoekt Vrouw is al jaren een succesformule

en dat hebben andere zenders ook

door. In 2013 wordt de kijker overspoeld met

boeren. In het SBS-programma De Speld in de

Hooiberg gaat boer Christiaan vanaf vanavond

op zoek naar zijn boerin. In het BNN-programma

Stop in the Name of Love worden vijftien

vrijgezelle dames uit de stad aan vijftien boeren

gekoppeld. De meiden rijden met Nicolette

Kluijver van Amsterdam naar het platteland.

Het is de bedoeling om met een lege bus terug

te keren. Boer zoekt Vrouw-seizoen zeven gaat

in september van start.

5

tv-trends

van 2013

5

De waddeneilanden lijken steeds populairder

te worden op televisie. SBS 6 en NET5 gaan de

eilandbewoners aan een nieuwe liefde helpen

in de programma’s De Speld in de Hooiberg

en Eilandgasten op zoek naar de Liefde. Sofie

van den Enk ontmoet passagiers die onderweg

zijn naar de waddeneilanden in het nieuwe

KRO-programma De Eilanders (gisteravond

begonnen). Vorig jaar is er al een

aantal programma’s over de

waddeneilanden verschenen

en ook in 2013 laten die

opnieuw hun gezicht zien.

In het najaar komt er een

vervolg op de dramaserie

die zich afspeelt op Vlieland:

Dokter Deen van

Omroep MAX. Ook RKK

wil een nieuw seizoen

uitzenden van Het

Eilandgevoel op

Schiermonnikoog.

Waddeneilanden

Sofi e van den Enk op

de boot naar de waddeneilanden

voor De

Eilanders.

/ LISELORE CHEVALIER

ENTERTAINMENT

Internetgrap

19

Zieke grap rond Justin

Bieber zorgt voor ophef

Een rel rond Justin Bieber heeft

voor de nodige opschudding gezorgd.

Gebruikers van het forum

4Chan deden zich voor als fans

van de 18-jarige zanger, die onlangs

werd gespot met een joint,

en riepen anderen via Twitter op

zich te verminken in een poging

hem te dwingen om te stoppen

met blowen. De oproep werd door

sommigen serieus genomen.

Enkele fans plaatsten foto’s

waarop was te zien dat ze in zichzelf

hadden gesneden, schrijft de

nieuwssite Huffington Post. Velen

spraken ook hun afschuw uit over

de nieuwe trend onder Bieberfans.

Onderen anderen zangeres

en actrice Miley Cyrus liet blijken

te walgen van het initiatief. NOVUM

Justin Bieber. / GETTY

Nominatie

Kane en Oosterhuis

kanshebbers Edison

Kane en Trijntje Oosterhuis zijn

genomineerd voor een Edison Pop.

De Haagse rockband neemt het in

de categorie beste groep op tegen

Golden Earring en Nick en Simon.

De zangeres strijdt met Sabrina

Starke en Anneke van Giersbergen

om de titel beste vrouwelijke

artiest.

In de categorie beste mannelijke

artiest gaat het tussen Paul

de Leeuw, Spinvis en Blaudzun.

De titel beste nieuwkomer gaat

naar Gers Pardoel, Case Mayfield

of The New Shining. Op het gebied

van kleinkunst en theater gaat

het tussen Frédérique Spigt, Theo

Nijland en Alex Roeka. De Edisons,

de oudste muziekprijs van

Nederland, worden uitgereikt in

het klassieke, jazz- en popgenre.

De prijzen worden op 11 februari

uitgedeeld in de Amsterdamse

Heineken Music Hall. NOVUM

Trijntje Oosterhuis. / ANP

Opperdepop

RTL haalt VI Vandaag

van de buis

RTL 7 heeft de stekker uit VI

Vandaag getrokken. Het voetbalprogramma

dat elke werkdag was

te zien keert na de winterstop niet

terug op de buis. Zodoende was de

uitzending van vrijdag 24 december

de laatste aflevering. De zender

staat ‘volledig achter het idee

en de inhoud’, maar zag dat de

kijkcijfers ‘helaas’ achterbleven.

“De concurrentie in de vooravond

blijkt moordend terwijl een ander

tijdstip voor ons geen optie is in

verband met onze filmprogrammering”,

licht programmadirecteur

Marco Louwerens toe.

VI Vandaag, met onder anderen

Voetbal International-gezichten

Wilfred Genee en Johan Derksen,

liep sinds begin november. Het

voetbalprogramma diende als

opvolger van RTL Sport Inside, dat

was toegespitst op algemeen sportnieuws.

NOVUM

2

ENTERTAINMENT

Amy Winehouse

Doodsoorzaak

blijft alcohol

Een nieuw onderzoek naar de dood

van Amy Winehouse heeft niet geleid

tot nieuwe conclusies. Het overlijden

van de Britse zangeres werd opnieuw

onder de loep genomen, maar de

doodsoorzaak blijft alcohol.

Superman

“Ik ben blij dat de fi lm straks

uitkomt. Ik denk dat deze

Superman precies in deze tijdsgeest

past. De wereld kan een

dergelijke held nu wel even

gebruiken.”

Scenarist David S. Goyer over zijn nieuwe

Supermanfi lm Man of Steel.


Jaarcijfers. Minieme stijging

verkoop bioscoopkaartjes,

Skyfall is best bekeken film

Met 30,6 miljoen bezoekers en een

minieme stijging van 0,6 procent ten

opzichte van 2011 was 2012 een redelijk

jaar voor bioscopen, filmtheaters

en arthouses. De best bezochte film is

Skyfall. De Nederlandse film met de

meeste bezoekers en de hoogste recette

is Alles is familie.

Dit maakte Wilco Wolfers, voorzitter

NFC en NVF, gisteren bekend in

Pathé Tuschinski, Amsterdam bij de

nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse

Vereniging van Bioscoopexploitanten,

de Nederlandse Vereniging van

Filmdistributeurs en Film Producenten

Nederland.

Bij de cijfers over het afgelopen

jaar moet wel rekening gehouden

worden met een vergroting van de

capaciteit: in 2012 werden elf nieuwe

bioscopen geopend met zestig zalen.

Het totaal aantal stoelen groeide tot

bijna 134.000. Groei werd bereikt in

de grote steden en in recent geopende

bioscopen. De meeste andere bioscopen

kenden een daling van de bezoekersaantallen.

De bioscoopbranche maakt zich

grote zorgen over de bezuinigingen

op film: dit heeft directe gevolgen

voor het aantal Nederlandse films

Breuk

“Taylor Swift en Harry

Styles uit elkaar”

Taylor Swift en Harry Styles hebben

met elkaar gebroken. De zangeres

en de One Direction-zanger

zijn tijdens wat een romantische

reis moest zijn flink tegen elkaar

uitgevallen, laat een bron weten

aan de Amerikaanse krant New

York Post.

De twee vertrokken een week

geleden naar de Britse Maagdeneilanden

voor een vakantie. Swift

stapte drie dagen later echter

alweer op het vliegtuig. Styles

verkaste op zijn beurt naar het

nabijgelegen Necker Island, dat in

handen is van zakenman Richard

Branson. NOVUM

A Dame to Kill For

Joseph Gordon-Levitt

tekent voor Sin City 2

Joseph Gordon-Levitt heeft getekend

voor Sin City: A Dame to

Kill For. Hij speelt de verder nog

onbekende Johnny, een rol die

oorspronkelijk zou zijn bedoeld

voor Johnny Depp. Dat schrijft de

Amerikaanse film- en tv-site Deadline.

Het vervolg op Sin City uit

2005 staat wederom onder regie

van Robert Rodriguez en ook een

groot deel van de oorspronkelijke

cast keert terug. NOVUM

www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

Oranje boven

Nederlandse films scoorden in 2012.

Alles is Familie is met 700.000 bezoekers de meest succesvolle Nederlandse

film van 2012 en eindigde voor Mees Kees (570.000) en Alleen Maar

Nette Mensen (320.000).


was Skyfall met 1.984.003 bezoekers


De Nederlandse productie

Alles is familie trok al meer dan

640 duizend bezoekers en staat met

een omzet van 5,2 miljoen euro op

de achtste plaats in de algemene Top

10 en de eerste plaats in de Top 10

Nederlandse film. Süskind, Jackie, De

verbouwing, Achtste-groepers huilen

niet en De Marathon trokken elk meer

dan tweehonderdduizend bezoekers.

dat vanaf 2013 gemaakt zal worden.

Daarmee komt het marktaandeel van

Nederlandse films zwaar onder druk

te staan.

In haar nieuwjaarsboodschap

maakte Winnie Sorgdrager, voorzitter

van de NVB, de branche onder meer

deelgenoot van haar zorgen over de

bezuinigingen op cultuur in het algemeen

en op filmproductie in het bijzonder.

METRO

Josh Brolin (No Country For Old Men, W, Milk) speelt een van de hoofdrollen in misdaadfilm Gangster Squad. / GETTY IMAGES

Brolin op de vuist

in Gangster Squad

Clash. Josh Brolin stond

opnieuw op de set met Sean

Penn in actiethriller Gangster

Squad.

THE

BOURNE LEGACY

Josh Brolin speelt na het succesvolle

Milk opnieuw in een grote film naast

Sean Penn. In Gangster Squad speelt

Brolin de rol van John O’Mara, een

detective die jacht maakt op de door

Penn gespeelde supergangster Mickey

Cohen in het Los Angeles van 1949.

O’Mara had in het oorspronkelijke

script veel tekst, maar na overleg met

regisseur Ruben Fleischer werd besloten

hem wat zwijgzamer te maken.

“Daardoor schoof O’Mara wat meer

op richting type Clint Eastwood en

dat was een goede keuze”, aldus

Brolin. “Als gevolg daarvan kwamen

Sean en Ryan (Gosling) ook

wat beter uit de verf.” Brolin heeft

er geen moeite mee dat hij in Gangster

Squad de meest serieuze van het

drietal is. “Ik ben de grappenmaker

wanneer de camera’s uit zijn dus je

hoeft je over mij geen zorgen te maken.

Ik liep niet de hele tijd als John

O’Mara rond.”

Een van de hoogtepunten in Gangster

Squad is het vuistgevecht

tussen de personages

van Brolin en Penn,

respectievelijk

O’Mara en Cohen.

“Ik ben

©2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

ENTERTAINMENT

Litteken

“Mensen hebben het bewonderend

op acteurs en acteren,

maar in werkelijkheid is het

een vernederend vak. Je voelt

je meestal een complete idioot

op de set.”

Josh Brolin over acteren.

gek op vechten met de vuisten”, zegt

Brolin. “Ik houd van het concept, het

is een verloren gegane kunst. Het was

eerlijk; niks de een die de ander laf

verrast met een wapen, maar gewoon

elkaar uitdagen, jij tegen mij, op de

vuist.”

Een ander risico van het vak is er

idioot uitzien. “Mensen hebben het

bewonderend over acteurs en acteren,

maar in werkelijkheid is het een vernederend

vak. Je voelt je meestal een

complete idioot op de set. Het is elke

keer hopen dat er iets magisch zit tussen

alles wat je probeert om een scène

er goed op te krijgen.”

Gangster Squad gaat morgen in première.

Veelgevraagd

Brad Pitt genoemd als

Pontius Pilatus

Warner Bros hoopt Brad Pitt te

kunnen verleiden om Pontius Pilatus,

de man die opdracht gaf tot

de kruisiging van Jezus Christus,

te spelen. Pitt is nog niet ingegaan

op het aanbod, schrijft de Amerikaanse

film- en tv-site Deadline.

Of de 49-jarige Pitt tijd heeft voor

de film is maar de vraag. Hij heeft

met zombiefilm World War Z,

drama Twelve Years a Slave en Ridley

Scotts The Counselor drie films

die in 2013 uitkomen. NOVUM

3D

NED

EHRBAR

entertainment@metronieuws.nl

20

Nintendo onthult

Pokémon X en Y

Nintendo heeft gisteren twee

nieuwe Pokémon-spellen aangekondigd

voor de Nintendo 3DS.

Pokémon X en Pokémon Y moeten

in oktober wereldwijd gelijktijdig

op de markt komen. Daarnaast

wordt er gewerkt aan een tekenfilmserie,

een kaartspel en speelgoed

rond de twee spellen voor de

spelcomputer met 3D-beeld. NOVUM


Speluitgever THQ gaat het

einde op veiling tegemoet

South Park: The Stick of Truth is een van de games die mogelijk los geveild gaat worden. / THQ

Trekkies. Star Trek-game krijgt

releasedatum, spel verschijnt

definitief op 26 april dit jaar

De laatste game gebaseerd op de beroemde

Star Trek-licentie die daadwerkelijk

de moeite waard was, kunnen

we ons niet meer heugen. Grote kans

dat de game Star Trek, ontwikkeld

door Digital Extremes, het tij eindelijk

kan keren. “Met deze game willen

wij Star Trek opnieuw op de kaart zetten”

aldus Steve Sinclair, producer bij

Digital Extremes. Het computerspel,

dat verhaaltechnisch het gat vult tussen

de rebootfilm Star Trek uit 2009

en de aankomende film Star Trek: Into

Darkness, heeft een releasedatum gekregen.

Op 26 april verschijnt het spel

voor PC, PlayStation 3 en Xbox 360.

Het spel is geïnspireerd op de film van

Kaart

“Met deze game willen wij

Star Trek opnieuw op de kaart

zetten.”

Steve Sinclair, producer Digital Extremes, is zelfverzekerd.

J.J. Abrams maar de spelontwikkelaar

is verder vrij gelaten door filmbonzen.

De game draait vooral om de band tussen

Kirk en Spock. Het spel is dan ook

hoofdzakelijk bedoeld om coöperatief

te spelen, waarbij de ene speler Kirk

en de andere Spock onder zijn hoede

neemt. METRO

Faillissement. THQ wordt

op 22 januari geveild. Het

betekent mogelijk het

definitieve einde van de

speluitgever.

Het rommelt al heel lang bij speluitgever

THQ, maar steeds leek het

Amerikaanse bedrijf het hoofd boven

water te houden. Tot 20 december

jongstleden, toen NASDAQ de aandelen

van het bedrijf uit de handel

haalde als gevolg van het uitstel

van betaling dat THQ aanvroeg.

Het vervolg leek positiever: investeringsmaatschappij

Clearlake Capital

zou de studio’s van THQ en al haar

assets (games die bij andere partijen

in ontwikkeling zijn maar waarop

THQ wel de exclusieve rechten heeft)

overnemen voor een bedrag van

60,5 miljoen dollar. Dit is nu door de

rechter afgewezen. Hiermee volgt de

rechter de eis van de schuldeisers die

vinden dat er te snel gehandeld is.

Geïnteresseerde partijen kunnen

nu tot 22 januari een concurrerend

bod uitbrengen op het bedrijf in

zijn totaal. Tegelijkertijd is er ook de

mogelijkheid om op losse onderdelen

te bieden. Zo hebben Electronic Arts,

Warner Bros. en Ubisoft al interesse

getoond in losse studio’s en assets

van THQ. Wanneer de games (en

bijbehorende studio’s) verdeeld gaan

worden onder verschillende partijen,

betekent dit het definitieve einde van

THQ. Anderzijds wordt verwacht dat

Clearlake Capital een nieuw, hoger

bod zal uitbrengen.

Einde

JAN

MEIJROOS

Power Unlimited

“Wanneer de games verdeeld

gaan worden onder verschillende

partijen, betekent dit het

definitieve einde van THQ.”

Jan Meijroos, Power Unlimited

GAMES

METRO PRIJSVRAAG

Doe mee op

www.metronieuws.nl/prijsvragen

Uncharted: Golden Abyss

Naast zijn 3 grote Uncharted broers op de PS3 is er

nu een nieuw avontuur van de schattenzoeker Nathan

Drake. Beleef een epische zoektocht naar een 400 jaar

oude mysterie!

WIN:

5X HOTEL

TRANSYLVANIA

(3DS)

www.metronieuws.nl

Rayman Origins

Vorig jaar reeds verschenen voor PS3, Wii en Xbox 360

maar ditmaal ook beschikbaar voor de PS Vita! Deze

humorvolle, prachtige 2D ptlatformer is een must have.

21

IN SAMENWERKING MET POWER UNLIMITED

Lumines: Electronic Symphony

Een verslavende combinatie van een visueel verbluffende

puzzelgame met pompende muzikale beats! Puzzel je een

weg door de absolute topper op het gebied van ritmische

puzzelgames.


Mini-recensies

De stilte verdwijnt,

ook in Groningen

Doodstil

Auteur. Jan Mulder

Genre. Essay, non-fictie

Prijs. 2,50 euro


Jan Mulder lijkt niet de meest

logische persoon om het geschenkboek

voor de Maand van

de Spiritualiteit, die zaterdag

begint, te schrijven. Met Doodstil,

een ode aan de stilte, met

name de verdwijnende stilte

van het Groninger platteland

waar Mulder vandaan komt en

weer woont (Nieuwolda), slaat

de voormalig voetballer en tvpersoonlijkheid

bij tijd en wijle

de spijker op zijn kop, al voegt

de internetzoektocht naar het

begrip stilte voor hem niet heel

veel toe. Vooral de weidsheid

van het landschap - waar hij

als jong voetballertje geen oog

voor had - en de oprukkende

duurzaamheidsmaffia die Oost-

Groningen wil volplempen met

windmolens, doet verlangen

naar stilte en dan het liefst die

zoals in de plaats met de mooiste

plaatsnaam in Nederland:

Doodstil. LUC WIERTS


“HUGH JACKMAN SPEELT EN ZINGT

DE ROL VAN ZIJN LEVEN.”


www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

Een loeiharde service

binnen de lijnen

Oh, Mayhem!

Artiest. Bettie Serveert

Genre. Rock, indie

Prijs. 16,99 euro


Bettie Serveert er weer stevig

op los op haar tiende album Oh,

Mayhem!, dat zoiets als ‘Oh,

heerlijke chaos’ betekent. Sterke

(poprock)liedjes, de melancholische

stem van Carol van Dyk en

de mes-scherpe gitaaruitspattingen

van Peter Visser zorgen voor

een plaatje dat tot de beste in de

discografie van het Nederlandse

kwartet behoort. De vrolijke

chaos valt meteen met de deur

in huis via het aanstekelijke

openingsnummer ‘Shake-Her’ en

blijft dankzij heerlijke nummers

als ‘Mayhem’, ‘Had2Byou’, ‘Loser-

Track’ in stand, om nog lang

na afsluiters en hoogtepunten

‘iPromise’ en ‘D.I.Y.’ in het hoofd

na te knetteren. Alleen het

door buitenaardse soundscapes

gedragen ‘Monogamous’ had

achterwege mogen blijven. Desondanks

een loeiharde service

binnen de lijnen voor Bettie.

MARIO WISSE


“WAAR JE IN DE THEATERVERSIE DE KANS LOOPT DAT NÉT DIE AVOND HET ENSEMBLE IETS TE GEROUTINEERD DE VOORSTELLING

ERDOORHEEN JAST, IS DIT DE VERSIE WAARIN ALLES KLOPT: GEPASSIONEERDE ACTEURS, DE MOOISTE BEELDEN EN HET BESTE GELUID.”

DIT IS LES MISÉRABLES ZOALS DE MUSICAL BEDOELD IS.


HUGH

JACKMAN

Ouderwets pogoën in

rondvliegend bier

Traumahelikopter

Artiest. traumahelikopter

Genre. Garagerock

Prijs. 17,99 euro


‘Imperfectie is perfectie’ luidt

het adagium van traumahelikopter

- met kleine letter! - en op

het gelijknamige debuutalbum

wordt dan ook ge(garage)rockt

als de beesten. Het vuige gerag en

geschuur van het trio Groningers

resulteert in een geluid waar ze

komende maanden trots de boer

mee op kunnen. Wij verwachten

veel ouderwets gepogo, leren

jekkies en rondvliegend bier op

en rond de vaderlandse podia,

met name bij recht-toe-rechtaan

knalwerk als ‘Down In The

City’, ‘Kids’, ‘Infected’ en ‘Room

Service’. Oké, er is misschien geen

enkel liedje dat er echt uitspringt,

maar het is wel heerlijk uit de

band springen op deze energiegolf

uit het Hoge Noorden. Te

beginnen aanstaand weekend op

Noorderslag. Het Nederlandse

muzieklandschap kon wel een

traumahelikopter gebruiken.

MARIO WISSE

RUSSELL

CROWE

ANNE

HATHAWAY

Floor de Goede lost

verwachting niet in

Dansen Op De Vulkaan

Auteur. Floor de Goede

Genre. Strip

Prijs. 24,90 euro


Floor de Goede is één van de

weinige Nederlandse tekentalenten

van wie je op een dag grootse

dingen verwacht. Zijn langverwachte

debuut-graphic novel had

zo’n ding moeten zijn. Dat blijkt

het helaas niet geworden. Aan de

tekeningen van De Goede ligt het

niet, die zijn prachtig. Het semiautobiografische

verhaal over

striptekenaar Flo, zijn vriendje

Bas (‘poep’) en tal van driehoeksverhoudingen,

is de grote

achilleshiel. Het kent gewoon kop

noch staart. In het drieluik mist

Flo op reis in het buitenland zijn

vriendje. Eenmaal thuis en later in

New York is die innige relatie opeens

helemaal zo innig niet meer.

Vervolgens kabbelt de boel maar

wat voort. Volgens de jubelende

reacties op de achterkant van het

boek moet het verhaal hilarisch

en herkenbaar zijn. Ik had er daarentegen

véél meer van verwacht.

RUBEN EG

AMANDA

SEYFRIED

HELENA

BONHAM CARTER

VAN DE REGISSEUR VAN

‘THE KING’S SPEECH’

MET EN SACHA

FIGHT DREAM HOPE LOVE

NU IN DE BIOSCOOP

RELEASES

Heftig verhaal vol

gevoel en realisme

Moederziel

Auteur. Marelle Boersma

Genre. Thriller

Prijs. 14,95 euro


Myrna heeft MS, en ondanks

deze ziekte leidt ze een prima

leven. Als ze nieuwe liefde Dave

ontmoet, wordt het nog beter.

Dan komt haar 23-jarige onstuimige

en impulsieve dochter Josje

bij haar inwonen om de zorg

voor haar moeder op zich te

nemen. Het is het begin van een

heftige periode. Marelle Boersma

kaart met Moederziel zeer gevoelige,

maar realistische situaties

aan. Ze geeft diepgang aan de

personages door beide personen

aan het woord te laten. Je voelt

de tweestrijd tussen dochter en

de nieuwe liefde, maar ook de

onmacht van Myrna die van zorg

en rolstoel afhankelijk is. Bij

Josje krijg je een kijkje in haar

chaotische gedachtengang en

gevoelswereld. Een mooi verhaal

waar uit blijkt dat je mensen niet

alleen maar op hun uiterlijk of

functioneren kan beoordelen.

LINDA OUDENDIJK


“...KIPPENVEL.”


BARON COHEN

22


Komedie

Keiharde strijd op de

middelbare school

Mean Girls

20.30 uur. RTL 5

De vijftienjarige Cady Heron

is opgegroeid in de Afrikaanse

jungle en denkt dat ze overal kan

overleven. Daar komt ze echter al

snel van terug als ze verhuist naar

Amerika en daar naar school gaat.

Komedie

Zeer opstandige

werknemer

Hoge hakken, echte liefde

20.30 uur. RTL8

De steenrijke, verveelde Semijns

Roggeveen besluit om vermomd

in zijn eigen containerbedrijf te

gaan werken. In zijn nieuwe gedaante

ontwikkelt hij zich tot een

zeer opstandige werknemer.

Puzzels

Weer

Ned 1

19:00. Lingo

19:30. Het Politiebureau

20:00. NOS Journaal

20:30. Tussen Kunst & Kitsch

21:25. KRO Detectives: George

Gently


George Gently. Misdaadserie.

Hoofdinspecteur George

Gently en sergeant John Bacchus

onderzoeken de dood

van een knap, artistiek jong

meisje door een auto-ongeval.

Het is niet eenvoudig te

achterhalen wie de bestuurder

van de auto was.

RTL 5

18:35. Foute mannen

19:35. Winter wipeout

20:30. Mean girls

22:30. Mean girls 2

RTL 7

Ned 2

19:20. 10XBeter (Wonen)

19:55. Rail Away

20:25. De Vijfde Dag

21:15. Debat op 2

Serie

documentaires over markante

spoorlijnen overal ter

wereld. - De top van de Rigi

bij Luzern was al lang een geliefd

doel voor een dagje uit,

voor een tandrad-spoorlijn

naar de top werd aangelegd.

22:00. Nieuwsuur

23:00. Holland Doc: Kumaré

19:30. RTL GP: Dakar

2013

20:30. Hollow man

22:40. RTL GP: Dakar

2013

23:40. Caught on camera

RTL 8

Ned 3

19:29. Nederland 3

19:30. Bureau Sport

20:25. Ali B op volle toeren

21:10. De tiende van Tijl

19:35. Judge Maria Lopez

20:00. Sex and the city

20:30. Hoge hakken,

echte liefde

22:15. Sex and the city

22:45. The Ellen

DeGeneres Show


toeren. Ali B laat de jeugd

kennismaken met de grootste

Nederlandstalige hits ooit.

Ali B gaat met een bevriende

rapper op bezoek bij de

iconen van de Nederlandse

muziek.

22:00. De confrontatie

22:30. The road

Net 5

RTL 4

20:30. Once upon a time

21:25. Once upon a time

22:20. The vampire

diaries

23:15. Achter gesloten

deuren

19:30. RTL Nieuws

19:55. RTL Weer

20:00. Goede tijden, slechte

tijden


Medisch programma. Twee

artsen en een tandarts

houden een gratis inloopspreekuur

in een kliniek. Hier

onderzoeken zij patiënten die

klachten hebben waarmee ze

niet naar hun eigen dokter of

tandarts durven gaan.

20:30. Welcome home

21:30. Dit is mijn lijf

Veronica

19:05. The big bang

theory

19:35. The big bang

theory

20:00. Two and a half

men

TELEVISIE EN WEER

SBS 6

Comedy Central

21:40. Off centre

22:00. Friends

22:50. Seinfeld

23:40. Spin city

23

20:30. De speld in de hooiberg

21:30. Kleine baby’s, grote zorg

22:30. Hart van Nederland - Late

editie


grote zorg. Realityprogramma.

Het ziekenhuispersoneel

op zowel de neonatologieafdeling

als op de afdeling

verloskunde van het Sophia

Kinderziekenhuis in Rotterdam

wordt enkele maanden

intensief met de camera

gevolgd.

22:50. Piets weerbericht

22:55. Shownieuws - Late editie

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk

Eindredactie: Marije van ’t Hoog, Erik Jonk

Nieuws: Klaas Boomsma, Bianca Brasser, Marlies

Dinjens, Ruben Eg, Marieke van der Voort, Jeroen

van Wieringen Entertainment: Mario Wisse,

Merike Woning Sport: Jeroen Haverkort, Luc

Wierts Amsterdam: Anne-Fleur Pel Rotterdam:

Job Halkes, Wilke Martens Webredactie: Dave van

Aken, Joost Tadema Beeld en vormgeving: Linda

Oudendijk, Enzo Peters, Eefje Savelkoul, Marcel

Smit Stagiaires: Monique Bankras, Noa Maas,

Anjel Punte, Hugo Westendorp Algemeen directeur/uitgever:

Cees Polman Distributie: Jurriaan

Otting.


Postbus 90009

1006 BA Amsterdam

tel: 020 - 511 4000


Westblaak 224

3012 KP Rotterdam

tel: 010 - 206 03 20


+PLUS

Risico

“Vroeger vroegen ze bij een

beleggingshypotheek: hoeveel

risico wil je nemen, ofwel wat

wil je eventueel kwijtraken?

Terwijl je er eigenlijk van uit

moet gaan wat je niet kwijt

wilt. Voor mij is dat mijn huis.

Dus ik ben nog ruim vóór de

crisis mijn hypotheek gaan

afl ossen.”

Henriëtte Prast, hoogleraar persoonlijke fi nanciële

planning in De Telegraaf.

Tip van

Milieu Centraal

www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

Voorbeeld. Winnende

makelaar is niet bang om

klanten kwijt te raken maar

wel bang dat klanten het

verkeerde huis aankopen.

Voor het eerst sinds het beroep makelaar

bestaat, is er een ‘Woningmakelaar

van het Jaar’-verkiezing

gehouden, een initiatief van het onafhankelijk

vakblad Vastgoed. Makelaars

mochten tegenover een veertienkoppige

vakjury aangeven met welke

cases zij - of hun collega-makelaars

- zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden

op het gebied van specialisatie,

marketing en klantwaarde.

In de categorie Klantwaarde ging

de titel ‘Woningmakelaar van het Jaar

2012’ naar Woningadviseurs in Zeist,

een kantoor dat landelijk opereert

en heel erg actief is op social media.

De winnende case ‘Klanten behoeden

voor een verkeerde aankoop’ gaat

over drie potentiële huizenkopers die

Woningadviseurs inschakelden als

aankoopmakelaar terwijl ze al een

huis op het oog hadden. In plaats van

deze opdrachten ‘in te koppen’, stelde

deze makelaar volgens de jury alsnog

de juiste vragen om tot een onafhankelijk

advies te komen. Zo bleek de

eerste klant toch een andere woonwens

te hebben dan hij aanvankelijk

dacht, de tweede klant was verliefd

geworden op het verkeerde huis en

voor de derde klant - die de hoop al

had opgegeven - werd uiteindelijk

toch hét droomhuis gevonden.

Jurylid Ron Bavelaar van De Hypo-

Milieuvriendelijk

eten

Hoe milieuvriendelijk zijn druiven in

de winter? En sperziebonen uit Egypte?

Zet vanavond milieuvriendelijke groente

op tafel.

De Groente- en fruitkalender app laat zien

welke producten in deze maand milieuvriendelijk

scoren. U ziet bij elk product

wat de milieubelasting is van de teelt,

transport en verpakking. En u krijgt een

bereidingstip en een bewaaradvies. Zo

wordt milieuvriendelijk eten makkelijk!

Download de gratis app op:

www.milieucentraal.nl/makkelijk

www.milieucentraal.nl

Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

U WILT NAAR

HET EILAND

WIJ REGELEN

DE OVERSTEEK

WWW.DEFENSIE-EILANDHERLEEFT.NL

CONTACT? VERKOOPTEAM T. 0900-387 69 66

(lokaal tarief)

theekshop: “Woningadviseurs toont

door haar aanpak dat zij het belang

van klanten centraal stelt door hen te

behoeden voor een ondoordachte aankoop;

het verschil tussen een korte

klap en het bouwen aan een langetermijnrelatie.”

De jury, die bestond uit

vakmensen zoals Peter Boelhouwer

(OTB/TU Delft), Joep Ketelaar (Funda),

Leo van de Pas (Woningmarktcijfers.

nl) en Jasper de Groot (Pararius) vond

het verder opvallend dat het Woningadviseurs

vaak lukt om een woning te

verkopen waar andere makelaars daar

LOVE IT...

MET AL JE

VRIENDEN IN

ACTIE KOMEN

UNIEK.

WOERDEN.

niet in slagen.

Makelaar René Hoksbergen van

Woningadviseurs verwacht een grote

impact van het feit dat een onafhankelijke

vakjury zijn bedrijf heeft

beoordeeld. “Het winnen van deze

award betekent dat meer klanten

over ons gaan horen. Wij zien het als

een kwaliteitslabel en een bevestiging

voor onze huidige klanten dat ze bij

de juiste partij zitten. Daarnaast zal

het ons helpen bij onze plannen om

het franchisestuk van Woningadviseurs

verder uit te breiden. Drie jaar

WONEN

Geen ‘inkoppertje’ maar

gewoon een goed advies

Niet meer verwacht, maar toch gevonden: hét droomhuis! / COLOURBOXBEN JIJ

enthousiast en service

gericht?beschikbaar?CAMPINGMEDEWERKER

www.eurocampjobs.nlTransacties

Eindejaarssprint

op de huizenmarkt

In december waren er ruim 40

procent meer transacties dan een

jaar eerder. Het aantal woningverkopen

lag met 8500 transacties op

hetzelfde hoge niveau als oktober

en november. Daarmee was het

laatste kwartaal van 2012 het

beste van afgelopen drie jaar. De

reden? Woningkopers grepen hun

laatste kans om tegen de oude

fiscale mogelijkheden een hypotheek

af te sluiten.

Tot half december was er ook

in het aantal bezichtigingen

sprake van een hausse, daarna

werd dit snel minder. Bron: Makelaarsland.

METRO

T. 0348 417 200 T. 0348 417 200

24

geleden gingen we met een compleet

nieuwe aanpak van start. De award

laat zien dat we goed bezig zijn.”

De ‘Woningmakelaar van het Jaar

2012’-award Specialisatie is gewonnen

door Oost West Makelaars uit

Den Haag, de award Marketing ging

naar Schouten & Van der Giezen uit

Groningen.

JOSÉ

SCHELLEKENS

wonen@metronieuws.nl

Doorstroming

Meer verhuizingen

in de huursfeer

De doorstroming op de woningmarkt

is als gevolg van de crisis

beperkt afgenomen. Sinds het

begin van de crisis is het aantal

verhuizingen met 11 procent

gedaald. In 2007 waren er nog 1,64

miljoen verhuizingen, daarna is

dit aantal afgenomen tot 1,46 miljoen

in 2011. CBS-gegevens tonen

aan dat de woningmarkt slechts

beperkt op slot zit. Wel zullen de

verhuizingen steeds meer in de

huursfeer plaatsvinden. Volgens

Vereniging Eigen Huis blijven

mensen echter de voorkeur

houden voor kopen boven huren.

Bron: Cobouw. METRO


Directeur Henk Timmer van de voetbalclub AGOVV is geëmotioneerd tijdens een persconferentie. / ROBIN UTRECHT | ANP

Apeldoorn is

AGOVV kwijt

Failliet. Profvoetbalclub

AGOVV is ten dode

opgeschreven. De rechter

verklaarde de Apeldoorners

gisteren failliet.

De rechter in Zutphen heeft AGOVV

gisteren failliet verklaard. De voetbalclub

uit Apeldoorn, uitkomend

in de eerste divisie, kampte met een

belastingschuld van 400.000 euro. AG-

OVV kreeg eerder een maand uitstel

om dat bedrag alsnog te betalen. De

vereniging had echter meer tijd nodig

om het reddingsplan rond te krijgen.

De leiding van de club uit Apeldoorn

was niet op de zitting in Zutphen

aanwezig. De rechter had hier

schriftelijk bericht over gekregen. AG-

OVV kampte sinds de terugkeer in het

betaalde voetbal tien jaar geleden al

vaker met financiële problemen. Toch

had de vereniging nog goede hoop dat

het volgende maand de honderdste

verjaardag als profclub kon vieren.

Henk Timmer, directeur van AG-

OVV, liet onlangs weten dat hij een

externe investeerder had gevonden

die zijn reddingsplan moest dragen.

Hij dacht meer inkomsten te kunnen

FC Knudde

genereren door complex Berg en Bos

om te toveren in een multifunctioneel

sportpark. De gemeente Apeldoorn

moest echter nog wel goedkeuring

aan dat plan verlenen. AGOVV kreeg

die tijd niet van de rechter.

AGOVV liet echter eerder weten

dat het nog zo’n 1 miljoen euro nodig

heeft om het seizoen eventueel af te

kunnen maken. De KNVB moet nu

beslissen of het AGOVV direct uit de

competitie haalt. De nationale voetbalbond

kwam gisteren met een persbericht.

Het is zeer waarschijnlijk dat

de KNVB de licentie van AGOVV meteen

intrekt. De leiding van AGOVV

beslist de komende dagen of het zich

neerlegt bij de beslissing van de rechter

in Zutphen. “We overwegen ook in

beroep te gaan”, zei directeur Henk

Timmer gistermiddag op een persconferentie

in het stadion van de club.

AGOVV, dat dit weekend nog 0-0

speelde tegen Feyenoord in De Kuip,

maakte de afgelopen 9,5 jaar in het

betaalde voetbal vooral naam als talentenfabriek.

Zo legden Klaas-Jan

Huntelaar, Nacer Chadli en Dries Mertens

in Apeldoorn de basis voor een

succesvolle loopbaan. John van den

Brom, op dit moment werkzaam bij

Anderlecht, ontwikkelde zich als trainer

bij AGOVV.

METRO | ANP

Mogelijke gevolgen

Voetbalbond KNVB heeft gisteren

kennisgenomen van het besluit van de

rechter om het faillissement van AGOVV

Apeldoorn uit te spreken.

De beslissing van de

rechter betekent dat de licentie om in

Nederland betaald voetbal te spelen

per direct vervalt.

Eerst moet de bond echter

duidelijkheid krijgen of de club tegen

de beslissing van de rechter in beroep

gaat.

Formeel heeft AGOVV acht

dagen de tijd. Tot die tijd behoudt het

z’n licentie.

De gespeelde wedstrijden

in de Jupiler League worden bij

een faillissement als niet gespeeld

beschouwd.

De twee titels van MVV

en Sparta blijven staan.

De KNVB: “Een trieste dag

voor de club, supporters, spelers en

medewerkers.”

SPORT

1981: FC Vlaardingen 1968: Xerxes/DHC

1982: SC Amersfoort

1992: FC Wageningen

1992: VC Vlissingen

2010: HFC Haarlem

2011: RBC Roosendaal

Eerder failliet

25

DICK COERSEN | ANP

TOON VAN DRIEL

ANP

ANP

ANP

ANP

ANP

3SPORT

Vacansoleil-DCM

Juan Antonio

Flecha


Antonio Flecha, hier in shirt van de


hij dit jaar bij zijn nieuwe werkgever


kans kan gaan. “Een tourrit staat

hoog op mijn verlanglijstje’’, zegt de


de Nederlands ploeg.

Oefenwedstrijden

PSV wint


Nieuws in beeld

1

2

3 4

www.metronieuws.nl

woensdag 9 januari 2013

5

1Transfer naar Turkije? Galatasaray

maakt werk van Wesley Sneijder

“We hebben positieve vorderingen geboekt aangaande de komst van

Sneijder. Ik verwacht dat het binnen enkele dagen helder zal zijn. We

gaan onderhandelen en hopelijk krijgen we korting op zijn transfersom”,

aldus Galatasaray-voorzitter Unal Aysal tegen Galatasaray-tv.

METRO

2Vertrek onbespreekbaar. David Villa mag

niet weg bij Barcelona

David Villa mag van Barcelona-voorzitter Sandro Rossel niet vertrekken

bij de club. “Ik sta niet toe dat hij verkocht wordt: hij is van ons

en we hebben hem nodig. Hij blijft dus hier”, maakt Rosell duidelijk

aan RAC1. Villa komt na zijn blessure weinig aan spelen toe.

3Megadeal voor golfer. Nike betaalt voor

tien jaar 191 miljoen euro

De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft een megadeal afgesloten met

Nike. Het Amerikaanse sportartikelenbedrijf heeft met de nummer 1

van de wereld een contract voor tien jaar afgesloten met een waarde

van omgerekend 191 miljoen euro. ANP NIEUWS

4Voorlopige selectie. Drie mannen

mogelijk naar WK veldrijden

De voorlopige selectie voor de wereldkampioenschappen veldrijden,

begin februari in de Verenigde Staten, bestaat uit Lars van der Haar

(foto), Twan van den Brand en Thijs van Amerongen. Zij hebben aan de

eisen voldaan door in een wereldbekerwedstrijd bij de eerste acht te

eindigen. ANP NIEUWS

5Engelse interesse. Everton-manager

heeft Blind op shortlist staan

Volgens de Liverpool Echo is Everton-manager David Moyes onder de

indruk van Daley Blind, die over een aflopend contract beschikt. Ook

Atlético Madrid denkt aan de Ajacied.

Experts: tweed

Kenners. Welke spelers

vielen er in de eerste

seizoenshelft op? Wie pakt

de titel? Wat gaat de tweede

seizoenshelft ons brengen?

Metro vroeg het drie kenners

die het voetbal op de voet

volgen.

Té snel

“Ik vind dat Marco van Ginkel

té snel bij Oranje is gehaald.”

Foppe de Haan

Foppe de Haan, oud-trainer van

onder meer Heerenveen en Jong

Oranje

“De titel zal worden beslist op de laatste

speeldag. FC Twente, PSV en

Ajax ontlopen elkaar niet zoveel

en ook Feyenoord gaat meedoen.

Vorig jaar was hun tweede

plek een verrassing, maar

ze zijn heel aardig bezig daar

in Rotterdam. Jonge spelers

krijgen de kans en met

het blijven van Graziano

Pellè is er een

positief signaal afgegeven.

Er is rust in

de tent en er wordt

heel gedegen gewerkt.

Vitesse zie

ik niet meedoen

om de titel. Ze

hebben weliswaar

een

paar goede

Ola Toivonen wil PSV in de zomer van

2014 transfervrij verlaten. Dat zegt de

Zweedse international in AD Sportwereld.

Toivonen, die momenteel

herstelt van een zware hamstringblessure,

wil zijn huidige verbintenis niet

verlengen. Maar hij ziet ook weinig in

een vertrek nu of aan het einde van

het seizoen, zodat PSV nog geld voor

hem krijgt.

“Ik heb al die jaren geknokt om de

Champions League te halen”, zegt hij.

“Nu is de kans groot dat het lukt. Als

we de Champions League bereiken,

dan wil ik het meemaken ook.”

Arnold Bruggink, die van 1997 tot

2003 voor de Eindhovenaren speelde

en tegenwoordig analyticus bij Eredivisie

Live is, vindt de uitlatingen van

Toivonen merkwaardig. “Het is zijn

goed recht, maar ik vind het niet handig.

Laat hem eerst maar eens fit worden

en daarna weer zijn niveau halen.

Nu creëert hij een hoop onrust. Niet

alleen hij zal er steeds naar gevraagd

worden, maar ook zijn medespelers.

Doping

spelers, met als uitschieter Wilfried

Bony. Maar het duurt even voordat je

een stabiel team hebt.”

“Bony kan in zijn eentje een wedstrijd

winnen en dat is weinig spelers

gegeven. Kijk maar naar de wedstrijd

tegen Ajax. Marco van Ginkel is ook

een jongen met potentie, maar ik

vind dat hij té snel bij Oranje is gehaald.

Er kwam gigantisch veel op

hem af en dan is het moeilijk om die

opgaande lijn waarin hij zat door te

trekken. Dat zag je ook wel, want in

de laatste paar wedstrijden voor de

winterstop was hij de kluts kwijt.”

“Spelers die in de eerste seizoenshelft

écht zijn doorgebroken

en waarvan ik de tweede seizoenshelft

veel verwacht zijn Adam Maher,

Daley Blind en Filip Djuricic.”

Niet leuk

“PSV vind ik niet leuk om

naar te kijken.”

Piet Schrijvers

De Knegt: kan recht

in de spiegel kijken

Gerben de Knegt reed in zijn loopbaan

een aantal jaren bij de Raboploeg.

Ook hij kwam daardoor in

contact met de opspraak geraakte

ploegarts Geert Leinders. “Ik heb

nooit iets aangeboden gekregen.

Ik heb ook niets te verbergen. Dat

is wel iets waar ik trots op ben.

Ik kan mezelf altijd recht in de

spiegel kijken”, aldus de veldrijder,

die aan zijn laatste seizoen

bezig is. ANP Gerben de Knegt. / ANP

Piet Schrijvers, oud-doelman

van onder meer Oranje, Ajax

en momenteel rapporteur bij

De Telegraaf

“Ik denk dat de titel vooral zal

gaan tussen FC Twente en PSV.

Twente is op de weg terug,

alhoewel ik bij Steve Mc-

Claren het gevoel heb

dat hij nog steeds teert

op het succes van 2010

toen ze kampioen werden.

Hij heeft in de eerste

seizoenshelft veel

fouten gemaakt en ik

weet zeker dat hij op

Verder krijg je de discussie of trainer

Dick Advocaat misschien iemand anders

nu een kans moet geven en dat

hij Toivonen moet passeren.”

Bruggink vindt de uitlatingen ook

ondankbaar ten opzichte van PSV.

“Hij is er al een tijd uit door zijn blessure

en als hij terugkomt wil hij alleen

de lusten: én Champions League

spelen én transfervrij vertrekken. PSV

zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

Misschien moeten ze zijn

contract aanpassen met daarin een

gelimiteerde transfersom. Voor Toivonen

zal dat ook niet eens zo’n slechte

zaak zijn, aangezien je als transfervrije

speler heel anders binnenkomt

in het buitenland. Als er bijvoorbeeld

tien miljoen voor je wordt betaald, is

je status ook anders.”

Toivonen was volgens PSV afgelopen

zomer nog veertien miljoen euro

waard, maar geen enkele club hapte

toe. De Zweed speelde op 7 oktober

zijn laatste duel tegen NAC (4-0).

JEROEN HAVERKORT

SPORT

Van AZ-speler Adam Maher, hier in actie tegen FC Twent

het punt stond ontslagen te worden.

Maar de stabiliteit lijkt terug en ondanks

dat ze niet altijd even goed spelen,

staan ze gewoon bovenaan. PSV

vind ik niet leuk om naar te kijken.

Ze hebben inderdaad waanzinnig veel

PSV. Ola Toivonen wil transfervrij vertrekken,

Arnold Bruggink: Onhandige actie van hem

Ola Toivonen wil Champions League halen

met PSV. / ANP

Bekervoetbal

26

Vitesse en Ajax op

neutraal terrein

Het bekerduel tussen Vitesse en

Ajax wordt 31 januari op neutraal

terrein afgewerkt, aangezien Q

Dance 2 februari het dancefeest

Hard Bass in het Gelredome

houdt. Q Dance heeft een aantal

dagen voorbereiding nodig. De

KNVB geeft Vitesse tot 21 januari

de tijd een geschikte locatie te

vinden. De wedstrijd in de Amsterdam

spelen is in strijd met de

reglementen. METRO


e helft seizoen spannend

te, verwachten Foppe de Haan, Piet Schrijvers en Mark van Rijswijk in de tweede seizoenshelft veel. Volgens het trio heeft FC Twente een goede kans op de titel. / ANP

gescoord, maar dat komt niet doordat

ze de tegenstander zoek spelen. PSV

speelt op de counter en straft de fouten

van de opponent genadeloos af. Ik

heb bij Ajax sterk het gevoel dat Johan

Cruijff tegen Frank de Boer heeft

Tennis

Sijsling verslaat

Haase in Auckland

Igor Sijsling heeft de tweede

ronde van het tennistoernooi van

Auckland bereikt. De Amsterdammer

was in drie sets te sterk voor

Robin Haase: 3-6 6-3 7-5. Sijsling

stuit in de tweede ronde op de

Duitser Tommy Haas. ANP

Bevochtiger & Luchtreiniger.

Twee in één.

Droge lucht is moeilijk te reinigen.

Bevochtigen + reinigen is effectiever.

Bestseller - Kwaliteit

Het Origineel

Sinds meer dan 30 jaar

Binnen 14 dagen niet tevreden geld terug. Exclusief verkrijgbaar bij:

Harense Smid * EXPERT * EP * EUROPART * SATURN * Media Markt

Tel: 040 - 254 43 61 · Fax: 040 - 254 05 35

E-mail: info@venta.nl · www.venta-airwasher.nl

gezegd dat hij lekker door moet gaan

met het inpassen van jonge gasten,

dan maar een keer geen kampioen.

Het is een tussenjaar waarin de jeugd

moet doorgroeien, Europees voetbal

halen ze toch wel.”

Tennis 2

Vier Nederlanders in

kwalifi caties Australië

Thiemo de Bakker, Matwé Middelkoop,

Jesse Huta Galung en

Boy Westerhof proberen via de

kwalificaties deelname af te dwingen

aan de Australian Open. De

Bakker speelt tegen de Oekraïner

Oleksandr Nedovjesov. ANP

NIEUW:

- Minder stroomverbruik

- Nieuw design

- Meer vermogen

- Automatische uitschakeling

- Stiller

Uiterst eenvoudig: Bediening, Reiniging, Hantering

Zonder filterkussen: hygiënisch, probleemloos, eenvoudig onderhoud

Geen stoomvorming

Made in Germany · Nr. 1 in Europa

Wereldwijd unieke techniek The Original

“Echte talenten zie ik niet. Er is

geen enkele speler van zeventien,

achttien die er momenteel bovenuit

steekt. Kijk maar naar Adam Maher.

Vorig seizoen werd hij de hemel ingeschreven,

maar de eerste seizoens-

Wie weet nou beter waar je moet zijn,

dan de mensen die er zijn geweest?

Zo wandelde Danielle uit Spijkenisse met

leeuwen door de bush van Zimbabwe.

Lees haar report op reiskrantreporter.nl

De mooiste vakanties

ontdekken we samen.

helft heeft hij weinig laten zien. Hetzelfde

geldt voor Christian Eriksen.

Hij startte het seizoen goed, zakte

daarna in Zo’n Jean-Paul Boëtius heeft

potentie, maar of het een geweldig talent

is valt nog te bezien.”

SPORT

Favoriet

Een initiatief van:

27

“FC Twente de grootste favoriet

voor het kampioenschap.”

Mark van Rijswijk

Mark van Rijswijk, commentator

Eredivisie Live

“FC Twente is voor mij de grootste

favoriet voor het kampioenschap.

Ze hebben het voordeel dat ze zich

alleen nog maar op de competitie

hoeven te richten en ze hebben een

gunstig programma. Daar komt bij

dat ze nog geen enkele wedstrijd goed

gespeeld hebben. Ze kunnen veel beter,

maar ze staan wel gewoon bovenaan.

Ajax daarentegen moet nog veel

wedstrijden spelen. Ik zie ze Europees

sowieso een ronde verder komen en

ze zitten ook nog in het bekertoernooi.

PSV heeft na het wegvallen van

Ola Toivonen nu ook te kampen met

een blessure van Luciano Narsingh.

Die blessures kunnen ze de titel kosten.

Bij Feyenoord moet iedereen fit

blijven, want ze hebben een te krappe

selectie. Hetzelfde geldt voor Vitesse.”

“Maher springt er voor mij op dit

moment bovenuit. Hij bevestigt de

laatste wedstrijden voor de winterstop

zijn potentie. Ook over Van Ginkel

ben ik zeer te spreken. Hij laat

zich meer zien, heeft onder meer in

Europa al drie keer gescoord. Hij heeft

zijn debuut voor Oranje al gemaakt

en ik ben ervan overtuigd dat zijn

échte doorbraak snel zal volgen.”

JEROEN

HAVERKORT

jeroen.haverkort@metronieuws.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!