31.07.2013 Views

Zwaar jaar wacht - Metro

Zwaar jaar wacht - Metro

Zwaar jaar wacht - Metro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GROOTSTE GRATIS KRANT VAN NEDERLAND

www.metronieuws.nl | www.twitter.com/metro | www.facebook.com/metro

MUZIEK MET

EEN TRAAN EN

EEN SNIK

NIEUW ALBUM ILSE DELANGE PAGINA 14

woensdag 19 september 2012

ZWAAIENDE MÁXIMA KAN BOODSCHAP NIET VERZACHTEN:

Zwaar jaar wacht

De Troonrede die koningin Beatrix uitsprak op Prinsjesdag was pro-Europees getint. Maar ook werd duidelijk dat de koopkracht van vrijwel iedereen volgend jaar daalt. PAGINA 2-3 / TOUSSAINT KLUITERS | ANP

Kamp polst Bos

als informateur

Henk Kamp (VVD) wil samen met

Wouter Bos (PvdA) optreden als

informateur bij de zoektocht naar

een nieuw kabinet van VVD en PvdA.

PAGINA 5

Broers op straat,

dorp in actie

Dorpsbewoners Gassel komen op

voor twee broers die uit hun huis

dreigen te worden gezet: drieduizend

handtekeningen opgehaald.

PAGINA 6

Fikse knauw voor

Ajax in Duitsland

Ajax heeft het eerste groepsduel in

de Champions League verloren. In

Duitsland was Borussia Dortmund

via een goal vlak voor tijd te sterk

voor de Amsterdammers. PAGINA 18

Bram Moszkowicz

wacht mogelijk

lange schorsing

Raadsman zou onder meer grote

sommen geld contant hebben

aangenomen en dit niet volgens de

regels hebben gemeld. Ook leverde

hij twee keer geen Jaarrekening in,

terwijl dit wel zou moeten. PAGINA 4


1NIEUWS

Kieszege

Tiener in

parlement

Oeganda

De 19-jarige Proscovia Oromait heeft

een zetel in het Oegandese parlement

bemachtigd. Het tienermeisje dat net

de middelbare school heeft afgerond,

nam namens de partij van president

Yoweri Museveni deel aan de verkiezingen

in het oosten van Oeganda. Ze

is de jongste Oegandese parlementariër

ooit.

Bezuiniging

INKOMEN KONINKLIJKE FAMILIE DAALT

VOLGEND JAAR LICHT.

825.000 EURO

BEATRIX

245.000 EURO

ELK VOOR WILLEM-ALEXANDER

EN MÁXIMA

www.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012

Wat vind jij?

ga.”

Geert Wilders, PVV

“Het enige

hoogtepunt van

vandaag is dat

ik vanavond

naar Lady Gaga

“We gaan geen

gemakkelijk

jaar tegemoet.”

CDA-leider Sybrand van

Haersma-Buma

“Het was vooral

het Kunduzakkoord,

maar dat

wordt alleen

nog maar door

D66 gesteund, zo lijkt het.”

Emile Roemer, SP

NIEUWS

02

“Het is duidelijk

dat men de

formatie niet

voor de voeten

wil lopen.”

Jolande Sap , GroenLinks

Tabee, oud-Kamerlid!

Vandaag nemen 51 volksvertegenwoordigers afscheid van de Tweede Kamer. Sommigen doen dat uit eigen beweging, anderen

kregen te weinig stemmen. Waar zijn ze, terugkijkend op hun tijd als Kamerlid het meest trots op? Waarvoor schamen ze zich? En wat

gaan ze nu doen?

Mirjam Sterk, CDA

Waar bent u trots op?

“Dat ik een groot aandeel heb

gehad in de nieuwe inburgeringswetten,

waarvoor ik samen

met PvdA-Kamerlid Dijsselbloem

het initiatief hebben

genomen. Dat er door mij opvanghuizen

zijn voor slachtoffers

van eergerelateerd geweld.

Dat lijken kleine dingen, maar

Richard de Mos, PVV

Waar bent u trots op?

“Dat ik altijd makkelijk benaderbaar

ben geweest. Dat was

zo als raadslid in Den Haag en

als Kamerlid. Iedereen die wat

te vertellen had, wist me te

vinden. Luisteren, dat is mijn

sterke kant.”

Wat vind jij?

“De troonrede

is een nodeloos

somber verhaal.”

Alexander Pechtold (D66)

ze zijn wel heel tastbaar en

belangrijk voor de mensen die

het aangaat.”

Waar schaamt u zich voor?

“Laat me denken...Nergens

voor eigenlijk, al verlaat ik het

CDA wel op een raar moment.

Het voelt alsof ik mijn partij

in de steek laat juist nu het zo

slecht gaat. Daar voel ik me wel

een beetje raar over. Of ik een

andere keuze had gemaakt als

ik wist dat de verkiezingsuitslag

zo beroerd was? Dat is een alsdan-vraag

die niet te beantwoorden

is.”

Wat gaat u nu doen?

“Eerst even nadenken en me

rustig oriënteren. Dan wil ik

wel iets bestuurlijks doen, iets

met verantwoordelijkheid.”

Waar schaamt u zich voor?

“Het is jammer dat het bij de

PVV zo rommelig is geweest.

Dat heeft de PVV-kiezer niet verdiend.

Of mij iets te verwijten

valt? Misschien had ik eerder

binnen de partij mijn zorgen

moeten uitspreken. Misschien

had ik met mijn vuist op tafel

moeten slaan. Jammer dat de

PVV afscheid neemt van Kamerleden

die het klappen van de

zweep kennen.”

Wat gaat u nu doen?

“Ik ben al begonnen als ambassadeur

voor de Uithof de

schaatsbaan hier. Verder ga ik

eens goed om me heen kijken.

Misschien dat er ergens nog een

leuke pr-functie is. Ik ga keurig

solliciteren, zoals alle gewone

Nederlanders moeten doen.”

“Straks even

langs bij de

koninklijke stallen

met wortels

voor de paarden,

die hebben er weer een

zware dag op zitten.”

Marianne Thieme Partij voor de Dieren op Twitter.

NIELS RIGTER

Verslaggever

Boris van der Ham,

D66

Waar bent u trots op?

“Dat ik twee keer met voorkeursstemmen

in de Kamer

ben gekomen en dat ik veel heb

betekend voor het onderwijs en

de vrijheid van meningsuiting.

Dat de formatie loopt zoals die

loopt (zonder rol voor de koningin,

red.) komt door mij. Ik ben

er trots op dat ik dit prachtige

Sabine Uitslag, CDA

Waar bent u trots op?

“Dat ik het geluid van verzorgenden

en verpleegkundigen

binnen zorginstellingen sterker

heb laten klinken, nu de adviesraad

verplicht onderdeel is van

het jaarverslag.”

Waar schaamt u zich voor?

“Dat ik tijdens Prinsjesdag

“Prinsjesdag

zit inhoudelijk

(weer) klem tussen

verkiezing

en nieuw kabinet.

Maar het blijft een viering

van onze democratie.”

Diederik Samsom (PvdA) op Twitter.

werk heb mogen doen en ik ben

trots dat ik het Kamerlidmaatschap

op onconventionele wijze

heb ingevuld.”

Waar schaamt u zich voor?

“Voor mijn optreden tijdens

mijn eerste Kamerdebat als

landbouwwoordvoerder. Ik

sprak over de misstanden in

de bio-industrie. Toen ik over

de pluimveehouderij begon,

vuurde een kippenhouder van

de VVD me zóveel detailvragen

op me af, dat ik dacht: ‘Beam

me up.’”

Wat gaat u nu doen?

“Ik begin een bedrijf, ga lezingen

geven. Ik ga nadenken en

vooral geen saaie dingen doen.

Ik wil me de komende tijd

vooral niet te veel vastleggen.

Frisse ideeën krijgen, daar gaat

het om.”

2010 verreweg het lelijkste

hoedje droeg. Voor een goed

doel, Masterpiece, ontwierpen

verschillende ontwerpers

Prinsjesdaghoedjes. Ik kreeg er

een van Frans Molenaar. ‘Dat zit

wel goed’, dacht ik vooraf, maar

ik zag eruit als een clown. Toch

deed ik het graag,want het was

voor een goed doel.”

Wat gaat u nu doen?

“Eerst rustig nadenken en me

bezinnen op mijn toekomst

buiten de politiek. Dat advies

gaf (voormalig VVD-leider) Ed

Nijpels me ook; niet meteen aan

de slag, maar eerst goed nadenken

wat je wilt, dan komt het

werk vanzelf. Ik ga zeker meer

tijd aan mijn familie besteden.

Meer tijd aan mijn familie

besteden. Daarna wil ik graag

wat voor de gezondheidszorg

betekenen, misschien vanuit

een eigen bedrijf.”

“Bijzondere

Prinsjesdag.

Begroting 2013

gebaseerd op

afspraken Kunduzcoalitie

(75 zetels nieuwe

Kamer).”

Kees van der Staaij (SGP) via Twitter


Troonrede Beatrix

deze keer duidelijk

pro-Europees getint

Troonrede. Koningin spreekt

over de economische crisis

en Europese samenwerking.

Koningin Beatrix benadrukte gisteren

in de jaarlijkse Troonrede dat

ook Nederland hard wordt getroffen

door economisch slechte tijden. De

crisis was een belangrijk onderwerp

in de rede, die gistermiddag werd

uitgesproken door de vorstin in de

Haagse Ridderzaal. “De groei van de

economie blijft wereldwijd achter

bij de verwachtingen. Mede door de

schuldencrisis in enkele landen binnen

de eurozone is de economische

crisis dieper en hardnekkiger dan

eerder voorzien”, stelde de koningin.

Ze noemde het “extra zorgelijk”

wanneer jongeren na hun opleiding

geen werk kunnen vinden. “Onder

de huidige omstandigheden is het

begrijpelijk dat mensen zich zorgen

maken over hun baan, hun pensioen,

de waardeontwikkeling van hun huis

en de toekomst van hun kinderen.”

De Troonrede was een duidelijk

betoog voor Europese samenwerking,

zo bleek uit de tekst. “In

Europa zijn belangrijke stappen

gezet om de stabiliteit in de muntunie

te bevorderen en de euro

voor de toekomst sterker maken.

De Europese Unie kan veel bijdragen

aan de toekomstige groei van

welvaart, welzijn en werkgelegen-

Gedroomd.

Geboekt.

Beleefd.

vanaf

Azië

529 €

*

Boek nu online

lufthansa.com

Koningin Beatrix dit jaar tijdens het voorlezen

van de Troonrede. Zij had het onder meer over

Europese samenwerking. / DIRK HOL | NOVUM

heid voor de inwoners van staten.”

Ook verwees de vorstin naar het zogenoemde

Lenteakkoord. Het staat

niet vast of dit akkoord volledig in

stand blijft. “De regering is verheugd

dat vijf partijen dit voorjaar overeenstemming

wisten te bereiken over

een begrotingsakkoord dat recht

doet aan de ernst en omvang van de

financieel-economische problemen

waar ons land voor staat.”

MARLIES

DINJENS

marlies.dinjens@metronieuws.nl

Vlieg nu ook

vanaf Rotterdam

naar meer dan

70 bestemmingen

wereldwijd **

Regeerakkoord

Voor komend jaar staan de volgende

maatregelen in principe op stapel.

Vanaf 1 januari gaat de AOWleeftijd

geleidelijk omhoog, tot 67

jaar in 2023.

Het BTW-tarief wordt per 1 oktober

verhoogd en de salarissen van

ambtenaren worden op de nullijn

vastgelegd. Dat betekent dat zij geen

loonsverhoging krijgen.

De overdrachtsbelasting

op de woningmarkt

is structureel verlaagd.

Hypotheekschulden

moeten worden afgelost.

De bankenbelasting wordt

verdubbeld en buitensporige bonussen

worden zwaar belast.

Door veranderingen in

de WW en het ontslagrecht wordt de

arbeidsmarkt flexibeler.

Argus. Wat hadden de Oranjes

aan op Prinsjesdag?

Drugshandel

Meer overlast in Breda

gemeld door wietpas

De invoering van de wietpas heeft

tot meer overlast geleid in Breda.

De illegale drugshandel op straat

is toegenomen, concludeert de

gemeente in een rapport. Wel is

het drugstoerisme fors gedaald.

Vorig jaar gaf nog bijna tweederde

van de omwonenden aan

geen overlast te ervaren. Nu heeft

meer dan de helft dat wel, vooral

door de straathandel. NOVUM

NIEUWS

Vertragingen

03

NS lijmt gedupeerden

Schiphol met attentie

NS biedt klanten die zijn gedupeerd

door de problemen in

de Schipholtunnel een attentie

aan. In een mail kreeg een groep

klanten een code om een eerste

klas treinreis voor de prijs van

een tweede klaskaartje te maken.

Gisteren ontstonden weer problemen

met de hsl-trein Fyra. Rond

19.00 uur ’s avonds vielen zeker

twee diensten uit. METRO


Manchester

Twee Britse agenten

doodgeschoten

In Manchester zijn twee Britse

agentes gisteren bij een routineklus

doodgeschoten. Ze onderzochten

een inbraak en waren

ongewapend, aldus de BBC. Getuigen

zeiden zeker dertien schoten

en een explosie, mogelijk van een

handgranaat, te hebben gehoord.

Een 29-jarige verdachte meldde

zich later op een politiebureau.

Hij werd al verdacht van een dubbele

moord. METRO/AP

Bram. De deken van de

Nederlandse Orde van

Advocaten wil Abraham

Moszkowicz een half jaar

schorsen. Gisteren boog de

tuchtrechter zich over de

praktijk van Bram.

Wat hangt Moszkowicz boven

het hoofd?

Deken van de Orde van Advocaten

Germ Kemper heeft voorgesteld

Bram Moszkowicz een jaar te schorsen,

waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De Raad van de Discipline

boog zich gisteren over klachten

tegen Bram Moszkowicz. Deze tuchtrechtelijke

instantie van de Orde van

Advocaten kan vier sancties opleggen:

een waarschuwing, berisping,

schorsing van maximaal een jaar en

schrapping. Dat laatste houdt in dat

hij niet langer als advocaat mag werken.

Overigens kan de tuchtrechter

geen schadevergoeding toekennen.

Daarvoor bestaat de

Geschillencommissie Advocatuur.

Waar wordt hij van beschuldigd?

Volgens de Orde heeft hij grote

Kritiek

Raad van State kraakt

de forenzentaks

De Raad van State heeft zware

kritiek op de forenzentaks die

het kabinet volgend jaar invoert.

Dat blijkt uit het commentaar

van de raad, het voornaamste

adviesorgaan van het kabinet,

op de begroting. Hoeveel nadeel

mensen van de maatregel ondervinden,

hangt af van de toevallige

omstandigheid hoe ver zij van

hun werk wonen. Dat is bezwaarlijk,

vindt de RvS. NOVUM

sommen contant geld aangenomen

en dat tegen de verplichting in niet

gemeld bij de deken. Over de jaren

2010 en 2011 heeft hij geen jaarrekeningen

ingeleverd. Deken Kemper

wil dat Moszkowicz die jaarrekeningen

alsnog inlevert en zijn achterstand

op het gebied van verplichte

bijscholing inhaalt. De Raad doet op

Forenzentaks bezwaarlijk, vindt Raad van

State. / / RICHARD VAN DER KLAAUW | | METRO

30 oktober uitspraak.

Waarom mag een advocaat

geen contant geld aannemen?

Om te voorkomen dat ze met

crimineel geld worden betaald en

om tegen te gaan dat criminelen via

een advocatenkantoor geld witwas-

Treinverbinding

Schultz eist snelle trein

Den Haag-Brussel

Verkeersminister Melanie Schultz

van Haegen eist dat er minimaal

acht keer per dag een snelle

treinverbinding is tussen Den

Haag en Brussel. Ze heeft een

conceptvoorstel afgekeurd van

de Nederlandse en Belgische

exploitanten van de hsl waarin

die verbinding ontbreekt. België

wil dat Nederland financieel

bijspringt om de verbindingen te

realiseren. NOVUM

sen. Als het om wat voor reden dan

ook niet anders kan, moet zo’n

transactie worden gemeld aan de

deken. Moszkowicz vindt dat in

strijd met de geheimhoudingsplicht

naar zijn cliënt. Cliënten van de in

Amsterdam gevestigde advocaat die

door de Raad van Discipline worden

gehoord, mogen hun hun verhaal

Een opleiding volgen tot

(luchthaven) of

niveau

Bel voor informatie naar TCE;

Amersfoort 033-4612792 of

Rotterdam 010-5119966.

Vredesproces

“De Palestijnen

zijn niet

geïnteresseerd

in vrede

met Israël.

De pogingen

voor vrede in het Midden-

Oosten zullen onder mijn

presidentschap een onopgelost

probleem blijven.”

Mitt Romney. Republikeinse presidentskandidaat

in een uitgelekte video

Deken wil schorsing van

half jaar voor Moszkowicz

1

2

www.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012 NIEUWS

Advocaat Moszkowicz moet zich verantwoorden voor contante betalingen die hij ten onrechte niet aan de deken heeft gemeld. / REIN VAN ZANEN | NOVUM

3

achter gesloten deuren doen.

Is Moszkowicz eerder veroordeeld?

4

Nee. Wel vocht hij voor de rechter

een conflict uit met voormalig

hoofdredacteur van Quote Jort

Kelder, nadat die hem een maffiamaatje

had genoemd. Dat vond de

strafpleiter te ver gaan en sleepte

Kelder voor de rechtbank. Die wees

de vorderingen van de advocaat af.

In hoger beroep kreeg Moszkowicz

gelijk, maar recht op schadevergoeding

had hij volgens het hof niet.

Hoe groot is de kans dat Mosz-

5 kowicz zijn vak niet meer mag

uitoefenen?

Die kans is zeer klein te noemen.

Het komt zelden voor dat de Raad

van Discipline iemand van het

tableau schrapt en daarmee feitelijk

een beroepsverbod oplegt. Daarbij

verwijt deken Germ Kemper Nederlands

beroemdste advocaat vooral

slordigheid en lak hebben aan de

regels van de advocatuur, geen puur

kwade opzet.

KLAAS

BOOMSMA

klaas.boomsma@metronieuws.nl

04


Kamp polst Bos

bij paringsdans

VVD met PvdA

Coalitie. De Tweede Kamer

wijst vandaag vermoedelijk

Kamp en Bos aan als

formateurs van een kabinet

met VVD en PvdA.

Wouter Bos gaat naar alle waarschijnlijk

met Henk Kamp als informateur

proberen een kabinet tussen de VVD

en de PvdA mogelijk te maken. Dat

bleek gisteren uit het verslag dat de

VVD-minister als verkenner heeft opgesteld.

Kamp voerde na de Tweede

Kamerverkiezingen van vorige week

gesprekken met de fractieleiders van

alle partijen, plus Eerste Kamervoorzitter

Fred de Graaf.

Kamp overhandigde zijn bevindingen

gisteren aan Gerdi Verbeet,

voorzitter van de Tweede Kamer. Hij

adviseerde de Kamer hierin twee formateurs

aan te stellen, van de verkiezingswinnaars

VVD en de PvdA. Deze

moeten van hem “zo snel mogelijk”

de mogelijkheid onderzoeken een

“stabiel kabinet” van VVD en PvdA

te realiseren. Kamp bood zichzelf

aan voor deze taak en schoof tegelijkertijd

PvdA-coryfee, voormalig vicepremier

en minister van Financiën

Wouter Bos naar voren. Volgens hem

is Bos “beschikbaar”, hetgeen duidt

dat er overleg tussen de twee heeft

plaatsgevonden.

De Tweede Kamer debatteert

Advies

beschikbaar.”

Henk kamp

“Voor de informatieopdracht

zijn ondergetekende

en

de heer Bos

vandaag over de verkiezingsuitslag

en het rapport van Kamp. Hierbij

moeten één of meer informateurs

of formateurs worden benoemd en

de door hen uit te voeren opdracht

worden vastgesteld. Kamp is bij het

debat aanwezig om toelichting te

geven. Het is waarschijnlijk dat de

Kamer zijn advies overneemt. Vooral

omdat de meeste partijen bij Kamp

aangaven dat een coalitie tussen VVD

en PvdA de meest logische is.

Hoewel een derde partij volgens

Eerste Kamervoorzitter De Graaf

niet noodzakelijk is, wordt dit niet

op voorhand uitgesloten. De kans is

klein dat dit de SP wordt, aangezien

Roemer aan Kamp liet weten hier

niets voor te voelen. Hoewel de CDAachterban

ernstig verdeeld is, sloot

fractieleider Sybrand van Haersma

Buma zijn partij bij Kamp niet uit.

Verkenner Henk Kamp overhandigt zijn verslag van de verkenning naar een nieuw kabinet aan

bij Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. / PHIL NIJHUIS | ANP

Darmkanker. Team Metro fi etst

mee in Zuiderzeeklassieker en

zoekt nog sponsors goede doel

Honderden fietsers trotseren zaterdag

weer en wind tijdens de Zuiderzeeklassieker.

De deelnemers aan

de fietstocht door de polder en rond

het IJsselmeer halen geld op voor de

Maag Lever Darm Stichting (MLDS).

“Darmkanker is een ziekte die veel

Nederlanders raakt. Een op de twintig

mensen in Nederland krijgt te

maken met darmkanker”, aldus de

stichting. “Dit aantal willen wij drastisch

verlagen. Als je er in een vroeg

stadium bij bent, is de ziekte relatief

eenvoudig te behandelen.”

Het sponsorgeld dat de fietsers ophalen,

is bestemd voor wetenschappelijk

onderzoek en om voorlichting

te financieren die bijdraagt aan het

vroegtijdig herkennen van darmkanker.

“Darmkanker is namelijk één

van de best behandelbare vormen

van kanker, mits de ziekte in een

vroeg stadium wordt ontdekt.”

Een team van Metro fietst mee.

De krant wil het goede doel ondersteunen

met zoveel mogelijk euro’s.

Metro roept bedrijven op het team

te sponsoren. Bedrijven die via sponsoring

MLDS steunen, worden in de

krant en op internet met naam en

toenaam genoemd.

RUBEN

EG

ruben.eg@metronieuws.nl

Dijken, polder, water en wind; oer-Hollandse

taferelen tijdens de Zuiderzeeklassieker.

De Zuiderzeeklassieker kent drie

afstanden: 60, 120 en 220 kilometer.

In alle drie categorieën doen renners

van Metro mee.

“Met het geld financiert de Maag

Lever Darm Stichting projecten die

in lijn liggen met de droom: een

darmkankervrije samenleving. Om

dit doel te bereiken is geld nodig.

Veel geld”, aldus de organisatie.

Sponsoren kan via www.zuiderzeeklassieker.nl/deelnemers/deelnemer/jan_david_kleppe_1.

Of neem

contact op met niels.rigter@metronieuws.nl

of klaas.boomsma@metronieuws.nl.

KLAAS BOOMSMA

Makkelijk.

Stap vandaag nog over op Alles-in-1.

Met Alles-in-1 van Ziggo zit je goed. Nu en in de toekomst. Want

Ziggo blijft vernieuwen. Zo kun je live televisiekijken op je tablet

of smartphone. Overal in en om het huis. Makkelijk. Kies vandaag

nog voor Televisie, Internet en Telefonie in één voordeelpakket.

Ga naar ziggo.nl/allesin1 of bel 0900 - 0730 (lokaal tarief).

De eerste

3 maanden

56.-

35.-

/mnd**

+ gratis

monteur

kpn winkel | kpn.com | 0800 0115

NIEUWS

NIEUWE KANSEN

VOOR MENSEN MET MS

Ontdek je mogelijkheden in het

MS Trainingscentrum

Mathenesserlaan 376, Rotterdam

Tel. 010 - 5919839

www.nationaalmsfonds.nl

Alles-in-één

Standaard

met heel veel

gratis extra’s

Inclusief

Wi-Fi modem

voor draadloos

internet

kpn doet ’t

gewoon

05

*Onderzoek Blauw research juni 2012 naar pakketten in het midden prijssegment.

**Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € 56,94 /mnd (incl. 21% BTW).

Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com.

Zoals:

Gratis Spotify Premium

t.w.v. € 10,- /mnd

Gratis Opnemen

Pakket t.w.v. € 5,- /mnd

Gratis thuis live tv

op je laptop, tablet en

smartphone


Ridder Militaire Willems-Orde

Oorlogsheld D’Aulnis

(93) overleden

De een na oudste persoon met de

hoogste militaire onderscheiding,

Pierre Louis baron d’Aulnis de

Bourouill, is zondag op 93-jarige

leeftijd in Den Haag overleden.

Dat meldde het ministerie van

Defensie gisteren. De oud-artillerieofficier

ontving de Ridder

der Militaire Willems-Orde voor

verzetsdaden tijdens de Tweede

Wereldoorlog. Hij was lid van het

ondergrondse Legioen van Oud-

Frontstrijders en coördineerde

het contact met het verzet vanuit

Londen. NOVUM

Laatste kans!

6 maanden € 10,- korting per maand op een

UPC Alles-in-1 Voordeelpakket met 50 Mb Internet

€ 42, 50

eerste 6 maanden

p.m. daarna

€ 52,50

09

(€ 0,10 per minuut)


Digitale TV

BellenDe actie is geldig t/m 27 september 2012 en alleen geldig voor nieuwe UPC-abonnees en bestaande abonnees die er internet

en/of telefonie en/of digitale televisie bijnemen. Voor het UPC Alles-in-1 Pakket gelden eenmalige kosten van € 25,-. Borg voor het

modem is € 45,-. De mediabox ontvangt u in bruikleen. Voor alle abonnementen geldt een jaarcontract, daarna maandelijks

opzegbaar. Op 1 oktober wordt het btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% en is de promotieprijs van dit pakket € 43,21 p.m. Daarna

€ 53,38 p.m. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op upc.nl. Voor de actie

met Film 1 geldt, op is op. Melancholia © 2012 Wild Bunch. RIO en X-MEN: First Class ©2012 20th Century Fox Int. Tel.

All rights reserved.

8.9

Nu ook

6 maanden cadeau

Stopt automatisch na 6 maanden


Verblijf in schitterende

vrijstaande boerderij!

www.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012 NIEUWS

Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill, hier

afgebeeld op een foto uit 2010, is zondag

overleden. / KOEN VAN WEEL | ANP

Exclusief

lage prijzen!Elders tot wel € 700!

nu 30% korting...


3- t/m 9-daagse autovakantie

Aankomst okt. t/m dec. 2013. Inclusief: verblijf in een vrijstaande 5- of

7-persoonsboerderij. Exclusief: o.a. eindschoonmaak, bedlinnen en

handdoeken. Vakantie vieren in bourgondische Limburgse stijl

kunt u uitstekend in het unieke Buitenhof de Leistert dat

ontelbare activiteiten biedt voor jong en oud!

Zie stipreizen.nl/nlbui

-18%

Loon op Zand


Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer excl. Calamiteitenfonds/reserveringskosten. De kortingen zijn reeds verwerkt in de prijs. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Tien gewonden door

chloorgas in zwembad

Acht kinderen en twee volwassenen

zijn gisteravond naar ziekenhuizen

gebracht, nadat vermoedelijk

chloorgas is ontsnapt bij

een zwembad in het Brabantse

Loon op Zand. Drie slachtoffers

hadden braakneigingen en hadden

last van hun luchtwegen, de

andere zeven zijn uit voorzorg

naar ziekenhuizen gebracht. De

toestand van de slachtoffers is

volgens de politie stabiel. Het

zwembad is van een particulier

en hoort bij een sauna en een

schoonheidssalon. NOVUM

3e nacht slechts € 10 extra!


3- en 4-daagse autovakantie

Aankomst okt. t/m mrt. Inclusief: verblijf in het 3-sterren Residence

Suite-Home Paris Pantin. Vanuit het hotel bent u met de metro

binnen enkele minuten in hartje centrum. Breng een bezoek

aan de Eiffeltoren, ga winkelen op de Champs-Elysées

of slenter langs de Seine. Boek snel, VOL=VOL...

Zie stipreizen.nl/frppn

Gasselse broers

op straat, dorp

komt in actie

Actie. Nadat hun vader vorig

jaar overleed, wonen Joris

en Guido Sprengers alleen in

hun opgeknapte boerderij in

Gassel. Maar ze moeten er

volgende maand uit.

Ruim drieduizend handtekeningen

staan onder de petities tegen het verplicht

uit hun huis zetten van twee

broers, Joris (21) en Guido Sprengers

(23) uit het Noord-Brabantse Gassel.

Gisteravond werden de handtekeningen

aangeboden aan de gemeenteraad

van Grave, waar Gassel onder

valt. Dorpsgenoten en vrienden hopen

zo te voorkomen dat de jongens

volgende maand hun woonboerderij

worden uitgezet. Een huis vol herinneringen

aan hun overleden vader.

Nog geen drie maanden geleden

werd de boerderij opgeknapt door

het RTL-programma Welcome Home.

Maar lang kunnen de broers hier niet

van genieten, het huis heeft geen

woonbestemming en daarom moeten

de jongens noodgedwongen het

huis uit. “Toen mijn vader het huis

kocht, wisten we dat er een agrarische

bestemming voor was”, zegt

Joris Sprengers. “Het huis is gekoppeld

aan het agrarische bedrijf van

de buurman en zo wordt het al twintig

jaar gedoogd dat wij hier wonen.”

Maar de buurman wil nu zelf een

...of bel met 020 - 66 22 222Waanzinnige

voordeelactie!

-47%

Herinneringen

“Het wordt al

twintig jaar gedoogd

dat wij

hier wonen.”

Joris Sprengers

huis bouwen en dat kan niet zolang

de broers nog op de grond wonen.

De buurman stapte daarom naar de

gemeente met het verzoek de regels

rond het bestemmingsplan te handhaven.

“Wij willen hier echt niet

weg”, zegt Joris.

De herinneringen aan hun vorig

jaar overleden vader spelen daarbij

een grote rol. Drie jaar geleden werd

de vader van de broers getroffen door

slokdarmkanker, waaraan hij overleed.

“Er zitten zoveel herinneringen

aan dit huis”, zegt Joris. Het hele

dorp springt daarom voor de broers

in de bres. 800 handtekeningen werden

door dorpsgenoten verzameld,

online werd de petitie nog eens 2500

keer ondertekend. De hoop is dat de

gemeente het bestemmingsplan van

de woning wil aanpassen.

De gemeente Grave liet gisteren

weten het een “ingewikkelde

zaak” te vinden. “De gemeente

kan niet anders dan de wet handhaven”,

zegt een woordvoerder.

“We doen dit met pijn in ons hart.”

BIANCA BRASSER

Nog geen drie maanden geleden werd het huis van de broers Joris (links) en Guido Sprengers

(rechts) verbouwd door het programma van Natasja Froger, Welcome Home.

Bom uit WOII

06

In het Duitse Viersen (vlak over de grens

bij Roermond) is een bom uit de Tweede

Wereldoorlog aangetroffen. Hierdoor

moesten duizenden mensen uit de binnenstad

worden geëvacueerd. De bom

werd ter plaatse onschadelijk worden

gemaakt. / JOHN PETERS | NOVUM


Nederlandse ‘ecodrones’

openen jacht op stropers

Jacht. Stropers en illegale

houtkappers opgespoord

met in Nederland

ontwikkelde, spotgoedkope

onbemande vliegtuigjes.

Twee natuurparken in Nepal worden

sinds kort vanuit de lucht in de gaten

gehouden. Twee onbemande vliegtuigjes

speuren er naar stropers en illegale

houtkappers. De zogenaamde

‘eco-drones’ van iets meer dan 100

dollar per stuk, zijn van Nederlandse

makelij. Wetenschapper Serge Wich

ontwikkelde de vliegtuigjes, aanvankelijk

om orang-oetans nauwkeuriger

te kunnen tellen op het Indonesische

eiland Sumatra. “Mensenapen

tel je doorgaans niet door ze direct te

zien, maar door de nesten te observeren”,

vertelt hij. “Voor die tellingen

moet je heel diep het bos in. Heuvels

op en af, moerassen door. Dat is lastig

en kost veel geld. Je krijgt niet genoeg

inzicht in hoeveel apen er zijn

en waar ze precies zitten. Met mijn

collega Lian Pin Koh bedacht ik dat

het handig zou zijn die nesten met

vliegtuigen of helikopters te tellen.

Daaruit vloeide het idee voort van

onbemande vliegtuigjes en andere

toepassingen, zoals het opsporen van

illegale houtkap en stropers.”

Vanuit de hele wereld wordt inmiddels

interesse getoond in de ecodrones

van Wich en Pin Koh. “We

krijgen elke dag mails met vragen

binnen. Er lopen behalve in Nepal nu

ook projecten in Maleisië, Indonesië

en Afrika. In Duitsland worden ze in-

Haren

Haren alert op

Facebookfeestje

De politie en de gemeente

Haren staan in de startblokken

om vrijdag in te grijpen bij een

feest, waar door Facebook veel

bezoekers naartoe willen komen.

Een meisje uit Haren maakte een

Facebook-event aan voor haar 16e

verjaardag, maar zette deze niet

op privé met als gevolg dat zo’n

zesduizend mensen hebben aangegeven

het feest te bezoeken. De

ouders van het Harense meisje

hebben een brief naar de buurt

gestuurd. “Natuurlijk hopen we

dat het met een sisser af gaat

lopen, maar we krijgen ook signalen

dat mensen gaan komen.” Het

meisje zelf schrijft dat het feestje

niet doorgaat. METRO

www.chi.nl

Serge Wich (links) en Lian Pin Koh met hun goedkope eco-drone. / MREEDU GYWALI | WNF NEPAL

gezet om de terugkomst van wolven

rond Berlijn in de gaten te houden.

We geven trainingen aan mensen om

ze te kunnen inzetten. Omdat we de

vraag niet aankunnen, werken we

voor de productie samen met een bedrijfje

uit Zwitserland. Het bouwen

van vliegtuigen is ons echte werk

ook niet.”

De eerste vlucht die het duo in januari

met een zelf ontwikkelde drone

ondernam leverde direct een foto

van een orang-oetan in een boom op.

Afghanistan

Prinselijke piloot Harry

krijgt extra beveiliging

De Britse prins Harry is vrijdag

bij een aanval door Taliban op de

Britse legerbasis Camp Bastion

ondergebracht op een veiligere

plek zodra de opstandelingen

door de buitenste ring van het

kampement braken. Dat zei de

Britse minister van defensie

gisteren. De prins is helikopterpiloot

en dient in Afghanistan

als gewone officier. “Maar er zijn

extra veiligheidsmaatregelen,

omdat hij een doel op zich kan

zijn om wie hij is”, aldus minister

Philip Hammond. De aanval van

vrijdag zou volgens de Taliban

zijn gepleegd uit wraak tegen

de anti-islamfilm Innocence of

Muslims. AP

Wich: “Dat gaf ons het bewijs dat dit

werkte. Nesten fotograferen bleek

wat moeilijker dan gedacht. Dat

lukte pas op de tweede testvlucht.

We fotografeerden toen zo’n 30 tot

35 nesten. Het vliegtuig vliegt natuurlijk

snel en wiebelt een beetje

in de lucht. Voor het eerste model

kochten we op een website een goedkoop

vliegtuigje en bouwden de rest

zelf met lijm en plakband zelf in. Dat

was in het begin veel experimenteren.

Wat de goede vlieghoogte is voor

goede resolutie op de foto’s, hoe de

camera niet teveel wiebelt. Met een

software-ingreep konden we de sluitertijd

van de camera sneller afstellen.

We werken nu aan een nieuw

model waarop je de videobeelden

live op de grond kunt zien.”

RUBEN

EG

ruben.eg@metronieuws.nl

SUPER STERREN DEALS

IEDERE DAG VEEL EXTRA KORTING PAKKEN!

ALLEEN

VANDAAG:

LOOP NU BINNEN IN ÉÉN VAN ONZE

150 EXPERT WINKELS MET DEZE ADVERTENTIE

KIJK VOOR MEER SUPER STERREN DEALS,

MORGEN WEER IN DEZE KRANT!

Chi &me

Chi Bio Spirulina voor meer energie

Met Chi Spirulina blijf ik fi t en gezond. Het is 100%

biologisch en dient als ‘superfood’ bij het leveren

van grote inspanningen zoals op de Olympische

Spelen van deze zomer. Bovendien is Chi Spirulina

zuiverend, herstellend en opbouwend.

NIEUWS

Natuurbescherming

“Stropers vermoorden

de laatste neushoorns”

Serge Wich en Lian Pin Koh werken

in Nepal met hun eco-drones

nauw samen met het Wereld

Natuur Fonds en de nationale autoriteiten.

“De bescherming van

nationale parken gaat vaak in samenwerking

met het leger”, zegt

Wich. “De illegale jacht wordt

zeer serieus gedaan door groepen

goed bewapende, vaak paramilitair

getrainde stropers. De drones

zijn er niet om arme mensen die

een hertje uit het bos halen op te

sporen, maar bendes die de laatste

neushoorns afschieten. Hoe

effectief het zal zijn moet blijken.

Wellicht ontwikkelen stropers

een manier om ze uit de lucht te

schieten. Maar het is zeker een

goede manier om dingen snel in

kaart te brengen.” RUBEN EG

Training in Nepal. / MREEDU GYWALI | WNF

25%

Chi Spirulina is het meest krachtige, voedzame en geconcentreerde groene voedingsmiddel dat de mensheid kent. Het algje bestaat uit ruim 60% complete, hoogwaardige en plantaardige eiwitten en is goed voor zowel jong als oud.

07

Art-Unit


Column

HADJAR

BENMILOUD

COLUMNIST

DIKKE VROUWEN

WEGEN MINDER

“WAUW! Je bent afgevallen! Je was wel dik ja. Zou ik nooit tegen je zeggen

hoor. Maar nu wel, haha!” Iedere vrouw die ooit meer dan vijf kilo is

afgevallen in minder dan drie maanden heeft dit gehoord. Want van vrouw

tot vrouw is er maar één ding dat meer respect afdwingt dan het perfect

combineren van fluo-haarband met een harembroek: gewichtsverlies.

Ik heb dit ook gehoord. Als liefhebber van nachtelijke versnaperingen

jojo ik al jaren tussen 50 en 70 kilo. Maar denk maar niet dat iemand ooit tegen

mij heeft gezegd dat ik dik was. Integendeel; dezelfde ‘vriendinnen’ die

een jaar geleden zeiden: “Nee, je bent niet dik Hadjar!” terwijl ik dat zelf al

lang en (vooral) breed toegaf, becomplimenteren mij nu met mijn slinkende

dijen. Dagelijks.

Dik is gewoon een beschrijvend woord, zoals groen of geribbeld. Dik ben

je of je bent het niet. Je kunt het zelfs wetenschappelijk vasttellen: dat heet

overgewicht. Ik was dus dik aan het worden en deed daar verder niet moeilijk

over. Maar de dunnere vriendinnen,

Respect

“Wat me dwarszit is de

onevenredige hoeveelheid

respect die ik voor het

afvallen krijg; zo moeilijk is

afvallen niet.”

Hadjar Benmiloud

www.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012 MENINGEN

die werden heel ongemakkelijk als ik

vroeg of ze even wilden opschuiven

zodat ik er met mijn dikke reet naast

paste... Alsof ze in een complot zaten.

Wat nog veel beledigender is dan mij

‘dik’ noemen!

Bij jongens is het anders; observeer

een groepje van die primaat-achtige wezens

in hun natuurlijke habitat (overal

waar bier is) en je ziet dat ze elkaar

continu afkraken om elkaars beginnen-

de bierbuikjes. Niet dat ze daarmee zitten: de dikste pakt zijn buik dan rustig

vast om te laten zien hoe sterk en groot die is. Mannen mogen blijkbaar

wel zelf weten hoe ze eruit zien?! Want als je als vrouw teveel weegt, gaat

iedereen ervan uit dat dat een mislukking is. Dikke vrouwen worden gezien

als een wandelend gebrek aan doorzettingsvermogen. Vet is weke massa.

Het vlees is zwak. Dikke vrouwen wegen simpelweg minder zwaar.

Mijn proteïneshake-dieet doe ik voor mezelf: ik wil gewoon sterk en fit

worden, lean & mean. Wat me dwarszit is de onevenredige hoeveelheid respect

die ik voor het afvallen krijg; zo moeilijk is afvallen niet. Want weet je

wat pas echt moeilijk is? 180 kilo wegen en boodschappen proberen te doen

op zaterdagmiddag. De vrouw die ik dit afgelopen weekend zag doen kreeg

meer hatelijke blikken dan Victoria Beckham bij de Burger King, terwijl

ze in mijn ogen juist respect verdiende voor haar - onmogelijke - pogingen

niemand in de weg te lopen. En als ik eerlijk ben, zat ik een paar kilo

geleden beter in mijn vel; niemand begon ooit tegen mij over futiliteiten als

lichaamsgewicht. Daarom hoop ik dat, hoeveel kilo ik ook nog ga afvallen,

het dikke meisje in mij blijft bestaan. Want zij is véél boeiender dan de huls

om haar heen.

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een

foto op onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiterlijk

donderdag 16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Horoscoop

Ram | 21/3 - 19/4

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Vandaag krijg jij de wind in de rug. Wat je Er zijn tal van gebeurtenissen die vandaag

ook wilt aanpakken, het zal je weinig of duidelijk worden. Je kunt het grotere ge-

geen moeite kosten de zaken tot een sucheel weer zien en dat stemt je positief. Na

cesvol einde te brengen. Een goede tijd om de onduidelijkheid van de laatste tijd, zie

eens met je geliefde te praten.

jij de toekomst weer helemaal zitten.

Stier | 20/4 - 20/5

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Jij hebt weer eens genoeg plannen om een Hoe meer bedrijvigheid om jou heen, hoe

heel jaar druk te zijn. Toch kom je niet tot meer werk jij zelf ook kunt verrichten. Je

uitvoering van je plannen. Niets voor jou hebt geen rust nodig om te produceren,

eigenlijk. Stel prioriteiten, maak keuzes en maar drukte om je te laten inspireren. Trek

laat de rest links liggen.

je terug voor de uitvoering.

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Je bent onconventioneel in je opvattingen. Jij kunt door een vriend worden bedrogen.

Doe de dingen op jouw eigen manier en Dat hoef je niet te accepteren. Gelukkig

eis geen goedkeuring van je omgeving, pas word je door andere (echte) vrienden goed

dan kun je gelukkig worden.

opgevangen. Toch moet je er zelf een

oplossing voor vinden.

Kreeft | 21/6 - 22/7

Jij hebt vandaag een bepaalde innerlijke

rust waardoor je gemakkelijk contact met

andere mensen legt. Dat kan gunstig uitpakken,

zowel privé als op het werk.

Leeuw | 23/7 - 22/8

Jij moet niet blijven wachten tot die vervelende

situatie misschien vanzelf oplost.

Neem het heft in eigen hand en los die

vervelende situatie nu eens zelf op.

Maagd | 23/8 - 22/9

Als jij je fantasie gebruikt en eerlijk bent,

zul je jouw relatie meer diepgang kunnen

geven. Je partner staat daar open voor, al

zal hij of zij aanvankelijk een beetje terughoudend

zijn. Even doorzetten dus.

Steenbok | 22/12 - 19/1

Jij steekt je bewondering voor die ene

persoon niet onder stoelen of banken. Als

je een relatie hebt kan dit gemakkelijk tot

jaloezie leiden. Wees duidelijk.

Waterman | 20/1 - 19/2

Kijk goed naar jezelf. Weet wat je wilt en

wat je aan kan. Bedenk goed waar jouw

grenzen liggen. Accepteer die en niets

staat een succesvolle dag in de weg.

Vissen | 20/2 - 20/3

Een onverwachte situatie vereist je aandacht.

Je zult je plannen overboord moeten

zetten. Gelukkig ben jij flexibel genoeg om

deze problemen op te lossen.

Meer horoscopen? Ga dan snel naar www.metronieuws.nl/extra/horoscoop

De zorgverzekering wordt onbetaalbaar.

Brief van de dag

Snippers

Heinz de kat

“Maar altijd

nog beter dan

onverzekerd

zijn.”

René van Heerdt

Neus ophalen is veel

gezonder dan snuiten

Wolter Zigterman heeft een probleem

met mensen die hun neus

ophalen. Ik heb een probleem

met mensen die hun smerige

ziektekiemen (door hun snotlap

heen) naar buiten toe blazen en

zo een direct gevaar voor mijn gezondheid

vormen. In een zakdoek

gedijen schimmels en bacterien

prima en krijgen ze de rest van

de dag nog de gelegenheid om

over te stappen naar een andere

gastheer. In een zure maag zal

echter geen enkele ziektekiem

overleven, dus ophalen is wel degelijk

de beste keuze. Opgeruimd

staat netjes! RICK BOURS

Kosten

Prijzen van benzine

mogen best omlaag

De benzineprijzen rijzen de pan

uit. Het (tijdelijke) kwartje van Kok

zien we nooit meer terug. Wordt

het niet eens tijd om de Shell, die

steevast begint met de benzineprijs

te verhogen, eens te boycotten?

Gewoon eens een tijdje tanken

bij een bezinepomp die niet zulke

achterlijk hoge prijzen hanteert.

Misschien dat ze dan de prijzen

eens flink verlagen! JAAP VISSER

Reizen

Geen gesnotter meer in

de trein gelukkig

Vandaag in de Intercity van

Maastricht naar Amsterdam. In de

stiltecoupé diverse snotterende

mensen. Een reiziger stapte op met

een pakje papieren zakdoekjes en

vroeg aan de andere reizigers of zij

een zakdoekje konden gebruiken.

Merkwaardigerwijze meldde niemand

zich, waarop de reiziger met

“Inderdaad, het

wordt tijd om

het debat te

voeren hoever

we moeten

gaan, niemand heeft het eeuwige

leven.”

Dick Veldhuisen

over na...”

Oliver de Leeuw

08

“De zorg is

betaalbaarder

als je je niet

verzekert. Denk

daar maar eens

Je neus ophalen is gezonder dan hem snuiten, vindt briefschrijver Rick Bours. / COLOURBOX.COM

zakdoekjes zei: dan wil ik ook geen

gesnotter meer horen. Resultaat:

het bleef verder stil en geen gesnotter

meer. BEN LOOS

Religie

Een atheïst heeft een

groot geloof

Afgelopen vrijdag claimde Jur van

de Graaf in Metro dat atheïsten

geen geloofsovertuiging hebben.

Dit is volstrekt onjuist. Want wie

eens de tijd neemt om goed om

zich heen te kijken en vooral naar

hoe alles werkt zal ontdekken

dat het hele leven ongelofelijk

ingewikkeld en enorm briljant in

elkaar steekt. Echter zegt de echte

atheïst dat dit alles slechts en puur

uit louter toeval is ontstaan. Een

echte atheïst heeft daarom ook een

enorm groot geloof nodig om dit

werkelijk te geloven. MENNO DE VRIES

Waxinelichtje

Levenslang de bak

in op Prinsjesdag

De koninklijke paarden werden

weer getraind op het strand. Het

publiek mocht bijna alles: gillen,

vuurwerk afsteken en gooien,

losse flodders afschieten, niets

was te gek. Er was er ééntje die

met een waxinelichtje een deuk in

een paard wilde gooien, maar dat

mocht niet. Daar kon je zeer zwaar

voor gestraft worden, levenslang op

alle prinsjesdagen de bak in.

MANS SIKKENGA

Ook in Metro?

Stuur je brief van maximaal

honderd woorden per e-mail

naar brieven@metronieuws.nl.

Geef je volledige naam en adres

op. De redactie behoudt zich het

recht voor brieven in te korten.

Het copyright van brieven vervalt aan Metro.

AIMÉE DE JONGH

WINDIG & DEJONG


WWW.OUD-SEYST.NLGEBOUW STUIVINGA NU IN DE VERKOOP

Kom vrijblijvend naar het informatiecentrum

22 € €

Koopt u voor 1 oktober dan:

teert u van 19% BTW
* Onder de kopers die voor 1 oktober tekenen, verloten wij één elektrische auto (Smart). De auto wordt bij oplevering van de woning geleverd.


verkoopruimte aan de 1e Dorpsstraat 26.

-

De verkoopruimte is elke donderdag van 16.00-18.00 uur

én elke zaterdag van 10.00-12.00 uur geopend.

deelnemer

bouwdag.nl

powered by niki.nl

22 september

van 11.00-15.00 uur.

Kom langs!

030 - 69 175 77


“Ik dacht dat ik iets

verkeerds had gegeten”

Horror. Interview met Jason

Haxton, de schrijver van het

boek waar de spannende

fi lm The Possession deels op

is gebaseerd.

In de VS prijkte horrorfilm The Possession

bij release meteen op de eerste

plaats in de box-office. De film

van de Deense regisseur Ole Bornedal,

vanaf morgen in de Nederlandse

bioscopen, is gebaseerd op het boek

The Dibbuk Box van de Amerikaanse

museumdirecteur Jason Haxton. Hij

is de man die het angstaanjagende

kunstobject zeven jaar geleden op

eBay kocht ter aanvulling van de collectie

van zijn kleine ‘medical museum’

in Michigan en er na een reeks

vreemde gebeurtenissen en lichamelijke

problemen vanaf wilde. Zoals eigenlijk

iedereen die The Dibbuk Box

ooit in bezit had.

De Dibbuk Box is een bekend begrip

in de Joodse cultuur. De doos zou

oorspronkelijk afkomstig zijn van

een Poolse vrouw die de Holocaust

overleefde en het ding, een soort

wijnkastje, in Spanje kocht en meenam

naar Amerika. De doos bleef

volgens een kleindochter ongeopend

in de naaikamer van haar oma staan

omdat er een Dibbuk, een boosaardige

geest van een overledene, in zou

zitten. En Dibbuks kunnen bezit nemen

van al wie in de buurt komt van

de box. Met alle gevolgen van dien,

zo is te zien in The Possession.

“Als wetenschapper stond ik sceptisch

ten opzichte van de verhalen

die de ronde deden over The Dibbuk

Box, maar ik had ‘m nog maar

net in huis toen ik me ziek begon

te voelen. Ik dacht dat ik misschien

iets verkeerds had gegeten of dat

er gif op de buitenkant van mijn

nieuwe museumstuk zat. Ik kreeg

Pikant

Frans blad moet foto’s

Middleton inleveren

De pikante foto’s van Kate Middleton

moeten inmiddels zijn

ingeleverd. Dat heeft een Franse

rechtbank gisteren bepaald. De

plaatjes, waarop Kate topless te

zien is, werden vrijdag voor het

eerst door een Frans tijdschrift

naar buiten gebracht. Vervolgens

eisten Kate en haar man,

de Britse prins William, een

publicatieverbod. De plaatjes zijn

met een telelens gemaakt toen de

hertogin van Cambridge vakantie

vierde in de Provence. Als Closer

- de naam van het blad - de foto’s

niet inlevert, moet het per dag

een 10.000 euro boete betalen.

NOVUM

Broodje aap

Echt of uit de grote duim?

Wanneer Haxton wordt

geconfronteerd met de kritiek dat hij

mensen de stuipen op het lijf jaagt

met een broodje aap-verhaal, raakt

hij een beetje uit zijn humeur. “Er zijn

teveel gekke dingen gebeurd om het

toeval te noemen. Er is meer tussen

hemel en aarde. Maar ik ben er niet

om mensen te overtuigen.”

kramp, voelde vreselijke steken en ik

hoestte onophoudelijk.” Haxton ging

bij een collega-wetenschapper langs

die zei dat het waarschijnlijk iets

met straling te maken had. “Iets met

een electromagnetische energie die

invloed heeft op je lichamelijke en

geestelijke gesteldheid. Hij voegde er

aan toe dat ik ‘m moest opbergen in

acaciahout, bijzonder duurzaam tropisch

hardhout dat de straling blokt.”

Haxton ging, net als de hoofdpersonen

in The Possession, voor de zekerheid

ook nog even bij een rabbi

langs. “Die zei: ‘Nee, dit heeft met

god te maken. Dit is iets spiritueels.

En je hebt acaciahout nodig’. Ze kwamen

dus bij hetzelfde uit via verschillende

wegen. Ik weet nog steeds niet

wie van de twee gelijk had. Maar je

zult begrijpen dat The Dibbuk Box

ergens ver weg en diep opgeborgen

is, in een soort kooi gemaakt van het

bewuste hout en die staat dan weer

in een container. Nee, ik vertel je niet

waar!”

HMH

MARIO

WISSE

mario.wisse@metronieuws.nl

Filmhit. Frankrijk hoopt

op een Oscar voor succes

van Intouchables

De bioscoophit Intouchables wordt

Franse inzending voor de Oscars. Dat

maakte het Centre National de Cinéma

gisteren bekend. De komische

film van Olivier Nakache neemt het

onder meer op tegen de Nederlandse

inzending Kauwboy in de categorie

niet-Engelstalige film. Intouchables

gaat over een blanke verlamde man

die een donkere thuishulp aanneemt.

De rijke gehandicapte en zijn ongepolijste

hulp krijgen een bijzondere

band. De komische film was een

kassucces in Frankrijk en België en

wist ook veel Nederlandse bioscoopbezoekers

te trekken. Meer dan een

miljoen Nederlanders

zagen de Franse film.

Vorig jaar stuurde

Frankrijk de film La

Guerre est Déclarée

in, maar die film werd

niet geselecteerd voor

een Oscarnominatie.

De Franse, stomme

film The Artist won

vijf Oscars. Frankrijk

won met Indochine in

1992 voor het laatst

een Oscar voor niet-

Engelstalige film.

METRO

Marco en Grace bij

‘kippenvelconcert’

Marco Borsato en Glennis

Grace staan 18 november

in de Amsterdamse Heineken

Music Hall tijdens

het Linda Kippenvelconcert.

Ook Charly Luske,

Tania Cross en Ruben Hein

geven treden op. Het concert

wordt gehouden ter ere van het

honderdste nummer van Linda,

het tijdschrift van Linda de Mol.

De muzikale leiding is in handen

van haar vriend, pianist Jeroen

Rietbergen. Binnenkort worden

meer namen bekendgemaakt. Het

jubileumnummer ligt vanaf 21

november in de winkel.

NOVUM

Rabbi drijft Dibbuks uit in horrorfi lm The Possession.

PROFITEER NOG

12

DAGEN!

ENTERTAINMENT

11

Onbeperkt sporten v.a.

€15, 95

per maand

2

ENTERTAINMENT

.NL .NL

Adele

Goes Bond

OF GA NAAR HTTP://ACTIE.BASIC-FIT.NL


www.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012

Lego Lord of the Rings op komst

Het succes van LEGO games kent geen einde. De virtuele blokjes-variant van

Middle-Earth komt eind oktober met LEGO Lord of the Rings.

/ WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Games kopen met je 3V card

Shoppen in de App Store en iTunes zonder Creditcard? Dat kan!

Betaal wereldwijd simpel, safe en slim met je eigen prepaid 3V card.

Ook online dus. Lekker slim van 3V en Visa.

Kijk snel op 3Vcard.nl

Recensie. Hybride shooter-

RPG streeft zijn voorganger

voorbij. In co-op komt het

spel het best tot zijn recht.

Borderlands 2 heeft zichzelf de afgelopen

maanden flink in de kijker

gespeeld. Met grappige maar lawaaierige

filmpjes, een stroom aan

kleurrijke beelden en flink wat persevenementen

heeft menig medium

over het spel gerapporteerd. Daarbij

vielen twee dingen steevast op: het

spel lijkt in alles erg op haar voorganger

maar tegelijkertijd wil het

diezelfde voorganger op alle punten

voorbijstreven. En dat is ruimschoots

gelukt.

Borderlands 2 biedt spelers, net

als het origineel, een unieke mix tussen

shooter en role-playing game.

Vanuit first-person schiet je er lustig

op los terwijl je tegelijkertijd ervaringspunten

verdient waarmee je je

vaardigheden uitbouwt en verbetert.

Net als in Diablo III blijf je ook voort-

durend op zoek naar geld en betere

wapens (looten) en dat werkt behoorlijk

verslavend.

Gamers mogen kiezen uit een

van speelbare personages te weten

Salvador, Maya, Axton en Zer0. Respectievelijk

de klassen Gunzerker,

Siren klasse, Commando klasse en

Assassin vertegenwoordigend. Waar

de Gunzerker als unieke vaardigheid

met twee wapens tegelijk kan schieten,

heeft Maya als Siren de Phaselock

kracht: zij kan vijanden tijdelijk

vangen in een zwevende energiebol

en deze vervolgens bestoken met

vuur. Zo heeft iedere klasse unieke

krachten en mogelijkheden.

De onderlinge klassen zijn dieper

uitgewerkt dan in het originele

Borderlands. Het verschil tussen het

MAYHEM AWAITS.

BRING FRIENDS.

GAMES

©2012 Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Borderlands, Gearbox, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Borderlands logo is a trademark, all of Gearbox Software, LLC and are used

here under license. Borderlands 2 is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks

and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from

Microsoft. “2”, “PlayStation”, “PS3” , “Ô and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All other marks are property of their respective owners. All rights reserved.

4729 0601 1009 4410

12

IN SAMENWERKING MET POWER UNLIMITED

Borderlands 2: in alles

een veel beter vervolg

Ontwikkeling

Unieke look

Borderlands 2

Borderlands 1 kende een moeizame

ontwikkeling. De game werd

meerdere malen uitgesteld en

Borderline 2. / 2K GAMES

veranderde halverwege zelfs totaal

van grafische stijl. De getekende cel

shading look van het spel was even

wennen maar viel in 2009 uiteindelijk

goed in de smaak. Voor deel 2 is

de cartoony look behouden, maar

is alles nog wat dikker omlijnd. Bo-

spelen met de een of de ander is groter

geworden. Anders gezegd, Borderlands

2 is meer een RPG geworden.

Tegelijkertijd is Borderlands 2 als

shooter ook dikker belegd met een

werkelijk ontelbaar aantal wapens die

steeds beter en gruwelijker worden.

Tenslotte is het spel ook nog eens

veel omvangrijker dan deel 1. De wereld

kent talloze sub-opdrachten die

allerlei nieuwe personages en verhalen

introduceren. Het loont zeer de

moeite om af en toe van de hoofdverhaallijn

af te wijken, want zo leer

je als speler meer over de wereld

waarin je zo maar 25 tot 50 uur ronddoolt.

Dat kan alleen of met meerdere

spelers tegelijk en dat laatste is

ten zeerste aan te raden. Het spel is

gemaakt voor coöperatieve gameplay

en samen met een vriend(in) op avontuur

– bij voorkeur beide als andere

klasse – is een feestje op zich. Borderlands

2 is dus in alle opzichten de

perfecte sequel.

JAN

MEIJROOS

Power Unlimited

vendien heeft het spel meer kleur

gekregen. Dit zien we ook terug in

de diversiteit van de omgevingen.

De wereld van Borderlands 2 leeft

zonder dat de unieke grafische stijl

opgeofferd is.

JAN MEIJROOS

VANAF 21

SEPTEMBER

OVERAL

VERKRIJGBAAR.

Borderla


ands 2 kent opnieuw een unieke look / 2K GAMES

Mist of Pandaria. Vierde

uitbreiding World of Warcraft

Door het enorme succes van Guilld

Wars 2 zou je bijna vergeten dat volgende

week de vierde uitbreiding

van World of Warcraft zich aandient;

Mists of Pandaria. En al lijkt WoW

over haar grootste succes heen, met

meer dan 10 miljoen actieve spelers

is het veruit nog altijd de grootste

MMO op de markt. Mists of Pandaria

introduceert een nieuw ras; de aaibare

en koddige uitziende Pandaren.

De oosters uitgedoste panda’s en hun

begingebied vol kung-fu invloeden

komen fraai tot leven. Grafisch heeft

het spel dan ook de zoveelste upgrade

ondergaan. Speltechnisch voert Blizzard

een interessante vernieuwing

door. De Pandaren zijn namelijk neutraal

totdat spelers een bepaalde level

hebben bereikt. Op dat moment

zijn ze verplicht een keuze te maken.

De koddige panda’s eisen een hoofdrol op. / BLIZZARD

Sluiten ze zich aan bij de Horde of de

bij de Alliance? De Pandaren vormt

hiermee het eerste ras dat voor beide

facties speelbaar is. Dat betekent

opletten geblazen voor spelers in de

battlegrounds. Een nieuw ras brengt

ook nieuwe gebieden met zich mee

en een nieuwe speelbare klasse.

Dat is in dit geval de Monk. Spelers

kunnen zo achter de geheimen van

de vechtkunsten van de Pandaren

komen en als damage dealer, healer

of tank zichzelf opwerken naar het

maximaal haalbare level van 90. Of

er nog een vijfde add-on komt voor

Blizzard’s MMO is nog maar zeer de

vraag maar voorlopig zijn de fans

weer even zoet.

World of Warcraft: Mists of Pandaria verschijnt 25 september

voor PC en Mac.

JAN MEIJROOS

Cowboygame

Nieuw deel van

Call of Juarez

Na het tegenvallende Call of Juarez:

The Cartel, dat zich afspeelde

in de moderne tijd en drugsoorlogen

als thema kende, keert

ontwikkelaar Techland met Call

of Juarez: Gunslinger terug naar

het Wilde Westen. Het spel wordt

download only en verschijnt dit

najaar voor PC, PlayStation 3 en

Xbox 360. JAN MEIJROOS

Online

Power Unlimited

lanceert nieuw PU.nl

Het heeft bloed, zweet en tranen

gekost maar eindelijk is het zover:

het nieuwe PU.nl is een feit.

Het betreft alweer de vijfde versie

van de website waar je alles wat

je maar weten wilt over games

terugvindt in een heel nieuw,

modern jasje. Bekijk het op www.

pu.nl en oordeel zelf. JAN MEIJROOS

Het nieuwe PU.nl. / POWER UNLIMITED

GAMES

Borderlands 2 (PC, PS 3, Xbox 360)

Heerlijke mix tussen fi rst-person shooter en RPG in een

wetteloos sciencefi ction Wilde Westen. Spelers kiezen uit

vier klassen en schieten en looten zich een aangenaam

ongeluk. In co-op komt deze game het beste tot zijn recht.

Guild Wars 2 (PC)

Deze MMO weet de hooggespannen verwachtingen

meer dan waar te maken. Gebruiksvriendelijk, sociaal en

conventies doorbrekend.

Darksiders II (PC, PS 3, Xbox 360)

Spannend en fantasievol actie-avontuur waarin spelers in

de huid van Death kruipen en hun eigen Dood creëren.

METRO PRIJSVRAAG

Doe mee op

www.metronieuws.nl/prijsvragen

13

IN SAMENWERKING MET POWER UNLIMITED

Hardware. Wii U, de opvolger

van de Nintendo Wii, ligt 30

november in de winkels

De Wii U, de langverwachte nieuwe

spelcomputer van Nintendo, ligt

30 november in de Nederlandse en

Belgische winkels en komt in twee

varianten. De basic editie heet Wii

U Basic Pack, krijgt 8GB opslagcapaciteit,

is wit uitgevoerd en wordt geleverd

met een GamePad met touchscreen

en stylus, en een HDMI-kabel.

De duurdere Premium Pack editie

huisvest 32GB aan flashgeheugen, is

zwart uitgevoerd en krijgt naast bovengenoemde

accessoires een laadstation

voor de GamePad en houders

voor de spelcomputer en controller.

Spelers die de Premium-editie aanschaffen,

krijgen bovendien het spel

Nintendoland meegeleverd. Tijdens

Het Wii U Premium Pack / NINTENDO

de lancering zal er een tiental Wii

U games beschikbaar zijn. Naast het

eerder genoemde Nintendoland laat

Nintendo de beroemde loodgieter

opdraven in New Super Mario Bros

U. Van andere uitgevers verschijnen

Call of Duty: Black Ops II, FIFA 13,

Mass Effect 3, Nano Assault Neo, Rayman

Legends, Zombi U, Trine 2: Director’s

Cut, Toki Tori 2, Darksiders

II en Batman: Arkham City - Armored

Edition. Voor Europa heeft Nintendo

geen adviesprijzen afgegeven maar

laat deze door de winkeliers zelf bepalen.

Verschillende retailers voeren

299,99 en 349,99 euro voor respectievelijk

de Basic en Premium- uitvoering

als prijs. JAN MEIJROOS

WIN:

6X FORMULA 1 2012

PLAYSTATION 3, XBOX 360

www.metronieuws.nl


Release van de week

Popmuziek met een

traan en een snik

Eye Of The Hurricane

Artiest. Ilse DeLange

Genre. pop

Prijs. 14,99 euro


Het verhaal is bekend: Ilse De-

Lange had vorig jaar bijna een

album af - naar eigen zeggen haar

meest uitbundige tot dusver - maar

gooide dat in de prullenbak toen

haar vader na een kort ziekbed

overleed. Begrijpelijk, dubbelzinnige

teksten over skycrapers en high

heels, zo zei ze ongeveer gisteren

in De Wereld Draait

Door, zijn maar lastig

uit de mond te krijgen

wanneer je vol zit met

verdriet.

Desondanks is Eye Of

The Hurricane geen

treurplaat geworden.

De Almelose met de

prachtsnik is met een

aantal van haar

nieuwe composities

weer

een flink

stuk richting

popkant opgeschoven;

‘Learning

To Swim’

zou niet

misstaan

op een cd

van Rihanna

en

‘Dance

On The

Heartbreak’

klinkt al

bijna zo

/metro

www.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012

hitparadegevoelig als de liedjes

van de Canadese popkoningin

Carly Rae Jepsen (je weet wel,

die van ‘Call Me Maybe’). Het

zijn aardige nummers waarmee

DeLange de weg die ze twee jaar

terug met Next To Me insloeg

nog een flink aantal kilometers

verder verkent.

Hoogtepunten op Eye

Of The Hurricane zijn

echter de liedjes met

een traan en een

snik. ‘We Are One’

bijvoorbeeld, over

haar achtergebleven

moeder, maar vooral

‘I Need For You’, een

klein nummer

dat groots

binnenkomt.

Ook single

‘Winter Of

Love’, waarin

ze heerlijk

voluit zingt, is

weer fijn. Dat

vindt het publiek

trouwens

ook. Het album,

dat nog maar

een paar dagen

uit is, werd al

weer 25.000 keer

verkocht.

MARIO WISSE

cd

The Killers delen een

stevige oplawaai uit

Battle Born

Artiest. The Killers

Genre. rock

Prijs. 16,99 euro


Op hun vorige album Day & Age

waren The Killers wisselvallig,

maar met Battle Born zijn ze weer

terug op het niveau van Sam’s

Town (2006). Battle Born komt

af en toe zelfs in de buurt van

Flamingo, de sterke soloplaat die

zanger Brandon Flowers twee jaar

geleden uitbracht. Eerste oplawaai

komt in de vorm van single

‘Runaways’, catchy en bombastisch

als het beste wat de synthrockers

uit Las Vegas tot dusver

maakten. Ook het mierzoete

‘Heart Of A Girl’ is top. Flowers,

die net als idool Springsteen veel

over gemiste kansen en oude

liefdes zingt, roetsjt soms over

de top (‘Your star-spangled heart

took a train for the coast’ zingt

hij ergens) maar ook dat hoort

ook een beetje bij de The Killers.

MARIO WISSE

Boek

Openhartige blik op

leven na je punkband

Kaal

Auteur. Marco Roelofs

Genre. autobiografie

Prijs. 17,90 euro


VOLG ONS OP

FACEBOOK & TWITTER

WWW.METRONIEUWS.NL

Marco Roelofs was 23 jaar lang de

frontman en zanger van Nederlands

bekendste punkpopband De

Heideroosjes. Vorig jaar besloot

de band om zichzelf in 2012 op

te heffen. Sterker nog, aanstaand

weekend vinden de allerlaatste

concerten plaats. Morgen verschijnt

Kaal waarin hij beschrijft

hoe de opkomst, het succes en

vooral het vasthouden van dat

succes zijn tol eist. Roelofs wisselt

zijn levensverhaal af met zijn

sessies bij een psycholoog waarin

hij er zonder zichzelf te ontzien

achter probeert te komen wat hij

moet gaan doen, nu het mooiste

deel van zijn leven eigenlijk achter

hem ligt. Kaal leest net zo rap

als een punkpopnummer en had

door de openhartige zelfreflectie

zelfs nog best iets dikker mogen

zijn. LUC WIERTS

VRIJWILLIGERS

GEZOCHT!

RELEASES

cd

Pink precies zoals we

haar kennen, té precies

The Truth About Love

Artiest. Pink

Genre. pop

Prijs. 14,99 euro


Op The Truth About Love komt

Pink weer met knallende popsongs,

precies zoals we van haar

gewend zijn. Misschien zelfs

wel een beetje té precies, want

de nummers zouden ook prima

op haar vorige albums hebben

gepast. De meeste liedjes op The

Truth About Love geven het gevoel:

‘dit heb ik al eens gehoord’.

Dat Pink een herkenbare stijl

heeft is niet verkeerd, maar er

staat geen enkele uitschieter op

en dat was op haar eerder werk

wel elke keer het geval. The Truth

About Love is wel wat energieker.

Vooral opener ‘Are We All We

Are’ en ‘Slut Like You’ zijn goed

om op los te gaan. Maar je kan

net zo goed Funhouse nog eens

opzetten voor je Pink-fix, want

dat is éigenlijk een betere plaat.

EEFJE SAVELKOUL

VERDIEN GELD MET

JOUW MOBIELE FOTO’S

Download de Scoopshot app Registreer je via metronieuws.nl

of scan de QR code Upload je foto’s Verdien euro’s

Originele, nieuwswaardige of gewoon leuke foto’s

maken kans op plaatsing in Metro of op metronieuws.nl

en de fotograaf krijgt euro’s op zijn rekening gestort.

/metro

14

GRATIS ADVERTENTIE


Filmkomedie

Gedumpte vrouwen

bedenken duivels plan

The First Wives Club

20.30 uur. RTL 5

Drie echtgenotes worden ingeruild

voor jonge, goedgevormde

modellen. Het trio is vastbesloten

om hun pijn te veranderen in

geluk. Samen bedenken ze een

plan, waarmee ze hun ex-mannen

op financieel vlak raken.

Romkom

Dode verloofde was

anders dan gedacht

Catch and release

22.40 uur. RTL 5

Na de dood van haar verloofde

wordt Gray Wheeler getroost

door haar vrienden. Ze komt

erachter dat haar vriend niet zo

perfect was als hij leek. Tegelijk

leert ze een nieuwe kant van

zichzelf kennen...

Puzzels

Weer

Ned 1

18:45. Sportjournaal

19:00. Lingo

19:25. De luchthaven

20:00. Journaal


Is mijn vader wel mijn echte

vader? Zijn mijn broers en

zussen wel mijn echte familie?

Caroline Tensen helpt

mensen om voor eens en

altijd duidelijkheid te scheppen.

20:30. DNA onbekend 21:20.

Sherlock

23:00. 1 voor

de verkiezingen

23:55

Journaal

RTL 5

19:00. Topchef tegen

Sterrenchef

20:00. Oh oh Europa

20:30. The fi rst wives club

22:40. Catch and release

00:50. Oh oh Europa

01:20. Teleshop 5

RTL 7

Ned 2

18:20. Toen was geluk heel gewoon

18:55. Man bijt hond

19:25. De Prins & ik

19:55. Rail away


Sven Kockelmann ontvangt

een prominente gast uit binnen-

of buitenland. Politici,

topbestuurders, sporters: ze

worden scherp ondervraagd

in een één-op-één-gesprek.

20:25. Wijn aan Gort

20:55. Labyrint

21:20. Oog in oog

22:00. Nieuwsuur

16:20. Techniek Achter

Nederland

16:40. RTL Z Nieuws

18:00. Helden Van 7

19:00. RTL Sport Inside

19:35. Stop! Politie

20:30. El Dorado

RTL 8

Ned 3

18:35. Judge Maria Lopez

19:00. The Ellen De-

Generes Show

20:00. The nanny

20:30. The covenant

22:30. Dr. Phil

23:25. De Pfaff ’s

18:05. VRijland

18:23. Het Klokhuis

18:45. Jeugdjournaal

19:00. SpangaS


Liveprogramma vanuit

Amsterdam, met actuele

gasten uit de politiek, wetenschap,

sport, cultuur

en media. Met optredens,

opmerkelijke tv-fragmenten,

de Jakhalzen en LuckyTV.

19:25. De Wereld Draait Door

20:15. Man. United - Galatasaray

23:35. NOS op 3

23:50. Wielrennen WK Weg

Net 5

RTL 4

19:55. De vierling

20:30. Switched at birth

22:20. One born every

minute

23:25. Achter gesloten

deuren

00:15. McLeod’s daughters

18:15. Editie NL

18:35. RTL Boulevard

19:30. RTL Nieuws

20:00. Goede tijden, slechte tijden


air. Robert ten Brink reist

de hele wereld over om

een select gezelschap uit

Nederland te herenigen met

dierbaren aan de andere

kant van de wereld.

20:30. Love is in the air

21:30. Trinny & Susannah

22:30. Het Spreekuur

23:30. RTL Nieuws

Veronica

18:40. According to Jim

19:10. The big bang

theory

19:30. That 70’s Show

20:00. Two and a half men

20:30. Criminal minds

22:20. Flashpoint

TELEVISIE EN WEER

SBS 6

18:20. The price is right

19:00. Hart van Nederland

19:20. Shownieuws

20:00. Wegmisbruikers!

20:30. Dokter Tinus

21:30. De lijf show

22:30. Hart van Nederland

22:50. Piets weerbericht

Comedy Central

20:25. South Park

20:50. Chuck

21:35. Scrubs

22:00. Friends

22:50. Married with

children

23:40. Spin city

15

Een

entertainende en leerzame

spelshow over gezondheid

en het menselijk lichaam. In

elke afl evering nemen twee

koppels van bekende Nederlanders

het tegen elkaar op.

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk

Eindredactie: Job Halkes, Marije van ’t Hoog, Erik

Jonk Nieuws: Klaas Boomsma, Bianca Brasser,

Marlies Dinjens, Ruben Eg, Niels Rigter, Marieke

van der Voort, Jeroen van Wieringen Entertainment:

Mario Wisse, Merike Woning Sport:

Jeroen Haverkort, Luc Wierts Amsterdam: Anne-

Fleur Pel Rotterdam: Jelle van de Kamp, Wilke

Martens Webredactie: Dave van Aken, Joost

Tadema Beeld en vormgeving: Linda Oudendijk,

Enzo Peters, Eefje Savelkoul, Marcel Smit Fotograaf:

Richard van der Klaauw Stagiaires: Monique

Bankras, Carmen Dorlo, Savanne Estourgie en

Mitchell Scheerder Algemeen directeur/uitgever:

Tim Scholte Distributie: Jurriaan Otting.


Postbus 90009

1006 BA Amsterdam

tel: 020 - 511 4000


Westblaak 224

3012 KP Rotterdam

tel: 010 - 206 03 20


+PLUS

Verkiezingen

“De winnaars van de

verkiezingen zien het belang

om starters snel te helpen.

Ook ligt de weg open voor

structurele verbeteringen op

de woningmarkt.”

Jeroen Stoop, directeur Makelaarsland

Naar buiten kijken

Er 1zijn drie dingen die potentiële

kopers aanspreken: licht, ruimte

en harmonie. Zorg dus dat je door

zo veel mogelijk ramen naar buiten

kunt kijken. Het uitzicht is belangrijk,

zeker een groen uitzicht!

Vermijd donkere hoekjes of laat

een sfeervol lampje de boel aanlichten.

Vooral als je huis van zichzelf

donker is, kan een lichte stoffering

wonderen doen.

Opruimen

2

Ruimte in huis geeft ruimte in je

hoofd. Als je overal prullaria ziet

en struikelt over rondslingerende

troep maakt dat onrustig. Je verliest

het overzicht en het leidt af van de

ruimte. Kopers kunnen dan niet

meer door je huis heen kijken en

zichzelf er zien wonen. Opruimen

dus en zoveel mogelijk in kasten opbergen

of weggooien. Kijk ook eens

kritisch naar je meubelopstelling:

staan er niet te veel meubels en kun

je overal goed lopen?

SUPERAANBIEDING VOOR DE LEZERS VAN METRO

UNIEK: 24 maanden 50% korting

én GRATIS de Samsung Galaxy Ace

GRATIS

TOESTEL

www.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012

Met een paar tips klaar

voor verkoop van huis

Vastgoedstyling. Een kritische

blik en wat kleine

ingrepen zijn dé ingrediënten

om je voor te bereiden

op de verkoop van je huis.

Nog even en dan is het weer NVM

Open Huizen Dag. Tijd voor huizenverkopers

om zich voor te bereiden.

Morgenavond tussen 20.00 en 21.00

uur kun je op Funda gratis een

webinar volgen met handige tips en

tricks om je woning helemaal ‘verkoopklaar’

te maken. Wie daar geen

tijd voor heeft kan alvast aan de slag

met tips van vastgoedstyliste Wilma

Wortelboer.

Neutrale inrichting

Rust en harmonie hebben vooral te

VAN €30,- VOOR

€15,-p/mnd

Gratis telefoon twv €299,-

Korting op maandtarief €360,-

Uw voordeel €659,-


Minuten + SMS + Internet Van (p/mnd) Voor (p/mnd) Toestelprijs Totaal voordeel

60 + 40 + 200 MB €30,- €15,- GRATIS €659,-

120 + 80 + 200 MB €35,- €17, 50 GRATIS €719,-

180 + 120 + 300 MB €40,- €20,- GRATIS €779,-

240 + 180 + 400 MB €45,- €22, 50 GRATIS €839,-

360 + 240 + 400 MB €55,- €27, 50 GRATIS €959,-

Kijk op de website voor meer Vodafone aanbiedingen met 24 maanden 50% korting.

Abonnementen al vanaf € 7,50 en altijd in combinatie met een toestel. Bovenstaande actie

abonnementen hebben een contractduur van 24 maanden. De aansluitkosten bedragen €30,-

Zolang de voorraad strekt. Alleen online verkrijgbaar. Type-, druk- of zetfouten voorbehouden.

Snel bestellen op: www.superdeal.nl/metro

of bel: 0900-0603 (€0,45 / gesprek)

Met je laptop of iPad kun je het Funda-webinar thuis op de bank volgen. / GETTY IMAGES

3 5

maken met de inrichting. Als je niet

zo’n ster bent in het combineren

van allerlei stijlen, kies dan voor één

of twee kleuren en houd je inrich-

ting zo neutraal mogelijk. Prop

niet elk tafeltje en vensterbank vol

met fotolijstjes en kandelaars. Haal

persoonlijke, religieuze en smaakgevoelige

dingen zo veel mogelijk weg.

En zet in de badkamer geen persoonlijke

verzorgingsmiddelen.

4

Hoteluitstraling

Slaapkamer en badkamer moeten

een hotel-uitstraling hebben: het is

gebleken dat veel potentiële kopers

daar gevoelig voor zijn.

Keuze vrouw doorslaggevend

Uit onderzoek is gebleken dat de

keuze van de vrouw doorslaggevend

is bij het wel of niet kopen van een

huis. Vrouwen hechten veel waarde

aan keuken en badkamer, die moeten

dus spic en span zijn.

6

Pas inrichting aan op doelgroep

Probeer je te verplaatsen in de

doelgroep die jouw huis zou willen

kopen en pas je inrichting daar op

aan. Heb je een rijtjeshuis in een

kinderrijke buurt met een tuin

voor en achter? Dan ligt het voor de

hand om te mikken op jonge stellen

met kinderen. Maar heb je een

100 MENSEN GEZOCHT!Tip van

Milieu Centraal

WONEN

appartement met een dakterras in

een rustige wijk, dan zal dat vooral

senioren aanspreken en moet je huis

niet uitpuilen van het speelgoed.

7

Kritisch oordeel

Vaak denk je dat iedereen jouw

smaak mooi vindt maar helaas,

dat is niet zo. Kijk dus eens naar je

huis alsof het niet je eigen huis is,

of vraag vrienden om een kritisch

oordeel.

JOSÉ

SCHELLEKENS

wonen@metronieuws.nl

Maak gebruik van de

KeurmerkenWijzer

Komt u in de winkel ook wel eens keurmerken

tegen waarvan u de betekenis

niet kent?

De KeurmerkenWijzer van Milieu Centraal

biedt uitkomst. Met de app ziet u wat het

keurmerk zegt over het milieu, dierenwelzijn

of sociale aspecten, en hoe de controle van het

keurmerk is geregeld. Zo is het maken van

duurzame keuzes in de winkel makkelijker.

De app is er nu alleen voor iPhone, na

1 oktober ook op Android-toestellen.

16

Download de app op www.keurmerkenwijzer.nl

www.milieucentraal.nl

Alles over energie en milieu in het dagelijks leven


Je huis verbouwen? Dat

doe je toch gewoon zelf!

Trends. Je huis verbouwen

is van alle tijd, maar met de

herfst voor de deur is dit het

ultieme moment om binnen

aan de slag te gaan. Daarom

zetten we de ontwikkelingen

op het gebied van

verbouwen op een rij.

Nu de huizenmarkt niet in al te beste

staat verkeert, is het soms lastig om

een geschikte woning te vinden. Bijvoorbeeld

als de huidige woning te

klein is geworden. Het uitbreiden

van de woning is daarom een goed

alternatief. Bij Vereniging Eigen Huis

zien ze dat ook. “Wanneer mensen

verbouwen zie je dat ze dit vaak doen

om extra ruimte te creëren. Bijvoorbeeld

door het plaatsten van een dakkapel

of door een aanbouw.” Fijne

bijkomstigheid van verbouwen is de

kostenbesparing. Een verbouwing

pakt immers vaak goedkoper uit dan

een verhuizing.

Wanneer mensen in huis aan de

slag gaan, wordt dat steeds vaker op

een duurzame manier aangepakt,

aldus bouwmarkt Hornbach. “Denk

daarbij aan isoleren of het gebruik

van dubbel glas in de woning”, vertelt

medewerker John van Gammeren.

Mensen zijn zich ook steeds be-

Verbouwen

“Je ziet dat er een verschuiving

plaatsvindt. Schakelden

mensen een aantal jaren geleden

nog een ZZP’er in voor

een klus, nu doen ze het zelf.”

John van Gammeren

Hornbach

Mijn verbouwing

“Doe-het-zelven

is vooral erg

leuk om te doen”

Klusser Peter Bronsema bouwde

zijn huis bijna helemaal opnieuw

op.

Peter Bronsema: “Vorig jaar hebben

we ons huis volledig gestript

en opnieuw opgebouwd. Het

overgrote deel hebben we zelf gedaan.

Deels vanwege het tijdsbestek

waarin alles moest plaatsvinden.

We hadden namelijk maar

drie maanden de tijd voor we ons

oude huis uit moesten. Zelf konden

we alles in die tijd realiseren.

Doe-het-zelven scheelt natuurlijk

ook in de kosten, maar is vooral

erg leuk om te doen.” METRO

Peter Bronsema.

De voorbereiding

Bedenk wat je wensen zijn en hoe je

1die kunt realiseren.

Besluit welke klussen je zelf kunt

2doen en voor welke je beter een

expert kunt inschakelen.

Vraag offertes aan en zet alle kosten

3op een rij.

Vraag eventuele bouwvergunningen

4aan en zoek uit of je in aanmerking

komt voor subsidies.

Stel de buren op de hoogte van je

5plannen en de eventuele geluidsoverlast.

wuster van het soort materialen dat

ze gebruiken en kiezen vaker voor de

milieubewuste variant.

Zowel grote als kleine verbouwingen

in huis worden steeds vaker door

de bewoners zelf gedaan. Van Gammeren:

“Je ziet dat er een verschuiving

plaatsvindt. Schakelden mensen

een aantal jaren geleden nog een

ZZP’er in voor een klus, nu doen ze

het zelf.”

Je huis zelf opknappen bespaart

niet alleen geld, maar geeft natuurlijk

ook veel voldoening. Niets zo

fijn dan genieten van iets wat je zelf

gebouwd hebt. Van belang is wel dat

je goed nadenkt of je een klus zelf

aan kunt, of toch beter een expert

kunt inschakelen. Maar wanneer je

alle afwegingen gemaakt hebt en de

plannen op papier staan, dan kan het

echte werk beginnen: doe-het-zelven.

SILVIA

DE VRIES

redactie@metronieuws.nl

Je huis zelf opknappen bespaart niet alleen geld, maar geeft ook voldoening. / COLOURBOX.COM

Niemand voelt het

118,-

Raamkozijnen vervangen

Kozijnen en (dak)ramen van topkwaliteit.


zoals jij.

Kunststof

draai/kiepraamkozijn8228466/8228491 118,00

8228468/8228493 139,00

8228475/8228500 132,00

8228478/8228503 166,00

8228483/8228508 160,00

8228485/8232110 179,00

8228486/8232111 192,00METRO KLUSSEN

Mijn verbouwing

“Onze rekening

een stuk lager “

Rick Scholtes verbouwde zijn

huis niet alleen, hij deed het

ook nog eens duurzaam.

Rick Scholtes: “Wij hebben ons

huis volledig duurzaam gerenoveerd.

Het is een hele investering

geweest, maar je krijgt er wat

voor terug. We wonen nu in een

fijn huis en merken dat onze

energierekening een stuk lager

uitvalt dan die van een gemiddeld

huishouden.” METRO

Rick Scholtes.

Geld

“We wonen nu in een fijn huis

en merken dat onze energie-

rekening een stuk lager uitvalt

dan die van een gemiddeld

huishouden.”

Rick Scholtes

constateert dat de renovatie hem ook financieel

voordeel oplevert.

Eenvoudig

plannen

Als je een groot project wil

starten is een goede planning

van belang.

Pen, papier, printjes en allerlei

losse klusfolders? Dat

kan anders!

Samen met de Hornbach

App wordt plannen eenvoudig.

Aan de hand van

projectbeschrijvingen kun je

snel een boodschappenlijst

samenstellen. Met de stappenplannen

voer je je

project stap voor stap uit.

Verder vind je alle nodige

info over de vestiging bij jou

in de buurt.

Aan je project beginnen was

nog nooit zo gemakkelijk.

Meer info?

www.horbach.nl/app

17


3SPORT

Spierblessure

“Spierblessures zijn altijd

erg gevaarlijk, zeker als je te

snel weer begint. Bovendien

is het de eerste keer dat ik

een dergelijke blessure heb

opgelopen. Daarom doe ik

voorzichtig.”

Feyenoord-aanvoerder Stefan de Vrij heeft gisteren

de training hervat.


Olympische Spelen

Doping

verspringsterwww.metronieuws.nl

woensdag 19 september 2012

Duw

Benfi ca-verdediger

Luisao geschorst

Benfica-verdediger Luisao is

de komende twee maanden

wereldwijd geschorst. Luisao

werd vrijdag al door de Portugese

bond geschorst omdat hij vorige

maand tijdens een oefenduel met

Fortuna Düsseldorf de scheidsrechter

omduwde. Ook voor Brazilië

kan Luisao niet uitkomen.

Hij mist de oefeninterlands tegen

Irak en Japan. In de Champions

League mist hij de eerste drie

wedstrijden van Benfica tegen

Celtic, Barcelona en Spartak

Moskou. METRO

Luisao (r) duwde vorige maand tijdens

een oefenduel met Fortuna Düsseldorf de

scheidsrechter omver. / VI IMAGES

WK 2014

Louis van Gaal alvast

naar Brazilië voor hotel

Louis van Gaal vertrekt morgen

alvast naar Brazilië om accommodaties

te verkennen voor het

WK 2014. “Je moet je natuurlijk

voorbereiden, want anders zijn

de beste plaatsen vergooid en we

willen natuurlijk op een goede

plek zitten”, zei de bondscoach

gisterochtend in het radio-programma

Evers Staat Op. Oranje

is de kwalificatie uitstekend

gestart met overwinningen op

Turkije (2-0) en Hongarije (1-4).

“Roemenië, Turkije en Hongarije

zijn de teams die naast Nederland

strijden om die eerste plek. We

zijn goed gestart, maar we moeten

ook niet denken dat we er al

zijn”, zei Van Gaal. METRO

Oud-international

Luciano Zauri verdacht

van witwassen geld

De Italiaanse

oud-international

Luciano

Zauri wordt

door justitie

verdacht van

witwassen.

Dat meldt

de Italiaanse

sportkrant

La Gazzetta dello Sport. Volgens

aanklager Carlo Nocerino heeft

Zauri in de zomer van vorig jaar,

toen hij op huurbasis voor Sampdoria

uitkwam, een miljoen euro

zwart geld naar Zwitserse bankrekeningen

weggesluisd. Zauri

staat al sinds 2003 onder contract

bij Lazio. De rechtsback kwam

vijf keer uit voor de Italiaanse

nationale ploeg. METRO

FC Knudde

Dé kans voor Ajax om 1-0 te maken, maar in de twaalfde minuut redt Roman Weidenfeller op een inzet van Christian Eriksen. / BONGARTS | GETTY IMAGES

Ajax: nét niet

in Dortmund

Domper. Ajax had lang

uitzicht op een resultaat in

de eerste groepswedstrijd

van de Champions League,

maar Dortmund sloeg in de

slotfase toe: 1-0.

Wat opviel in Dortmund was de volwassenheid

waarmee Ajax begon.

Coach Frank de Boer durfde zijn

ploeg te laten voetballen en durfde

het zelfs aan een tactische nuance

aan te brengen. De nog niet wedstrijdfitte

Ryan Babel startte voor het

eerst sinds zijn rentree bij Ajax in

de basis. De spits werd geflankeerd

door Tobias Sana en Derk Boerrigter.

De bedoeling was om het weinig

wendbare duo in het centrum, verdedigers,

Neven Subotic en Mats Hummels,

via snelle uitvallen in verlegenheid

te brengen.

“Ik heb niet lang hoeven nadenken

over de opstelling”, zei De Boer

vlak voor de wedstrijd tegen NOS.

“Ryan is ervaren en balvast.” Hoewel

Babel lang geleden voor het laatst in

de punt van de aanval stond en dus

ook nog eens niet wedstrijdfit was,

maakte hij een goede indruk. Hij

verzette bergen werk en was in tegenstelling

tot onder meer Christian

Eriksen en Derk Boerrigter fysiek wel

opgewassen tegen de Duitsers.

De Deense jongeling kreeg in de

twaalfde minuut de uitgelezen mogelijkheid

om Ajax op voorsprong

te brengen. Babel ontfutselde Ilkay

Gündogan de bal, maar zijn pass op

Eriksen was net niet nauwkeurig genoeg

waardoor Roman Weidenfeller

kon redden. De thuisploeg reageerde

een minuut later meteen, maar

Niklas Moisander zat Mario Götze

dwars. Het spel golfde op en neer,

waarbij Dortmund het iets betere

van het spel had en de grootste kansen

afdwong.

Een goede tien minuten na rust

kreeg Dortmund dé uitgelezen mogelijkheid

om te scoren. Arbiter Tagliavento

gaf wel heel makkelijk een

strafschop aan Götze na een duel met

Ricardo van Rhijn. Maar uitgerekend

Vermeer, door Bild een keeperdwerg

genoemd, stopte de slappe inzet

van Hummels. Ajax dacht voorzichtig

aan een overwinning en op zijn

SPORT

Champions League uitslagen


D. Zagreb-Porto 0-2

Paris SG-D. Kiev 4-1


Montpellier-Arsenal 1-2

O. Piraeus-Schalke 1-2


AC Milan-Anderlecht 0-0

Malaga-Zenit St. P’burg 3-0


B. Dortmund-Ajax 1-0

Real Madrid-M. City 3-2

minst een gelijkspel, maar zoals het

Duitsers betaamt, scoorde Dortmund

vlak voor tijd via Robert Lewandowski.

Het gaf ook meteen aan dat Ajax

niet zo volwassen is als het leek in

het begin.

JEROEN

HAVERKORT

jeroen.haverkort@metronieuws.nl

TOON VAN DRIEL

18


Column

JEROEN

HAVERKORT

SPORTVERSLAGGEVER Mijn vrouw kijkt wel eens Mode

Politie 2.0, een merkwaardig programma

waarin sjofele Nederlanders

modebewuste tips krijgen van Thijs

Willekes en Manon Meijers. Of zoals

op de website van RTL valt te lezen:

elke week patrouilleren Thijs en Manon

op straat om de meest schandalige

modemisdaden aan te pakken.

“Stop! Modepolitie”, roept het duo

iedere week naar een nietsvermoedende

passant om vervolgens zijn of

haar laatste hoopje zelfvertrouwen

in de grond te boren. Als die klus geklaard

is wordt de dolende persoon

geheel naar hunwanstaltige smaak

gekneed en gekleed.

Het meest schandalige is echter

hoe Thijs eruit ziet. De goede man

(?) valt het best te typeren als een

menselijk welpje wiens manen nog

tot volle groei moeten komen. Tel

STOP DE MODEPOLITIE OP DE VELDEN!

Opmerking

daarbij zijn té krappe jasjes op, zijn

leren vetertje dat als stropdas door

het leven moet gaan en zijn motto

‘Glam Yourself’, dan is de vraag

gerechtvaardigd of je van de zelfbenoemde

beautycoach tips moet

aannemen.

Maar wat heeft dit met voetbal te

maken? Niet veel, meer met randzaken.

Maar randzaken horen bij het

voetbal, zijn soms zelfs belangrijker

omdat het om emotie gaat. Want het

maakt heel veel uit of bijvoorbeeld

Sparta in het klassieke rood-witte gestreepte

shirt speelt of dat er straks

Voetbalclub Fortuna

Sittard komt mogelijk

in Qatarese handen

Overname. Fortuna Sittard

komt mogelijk in Qatarese

handen. De middenmoter uit

de Jupiler League is met een

investeringsmaatschappij in

gesprek over een overname.

Fortuna Sittard komt mogelijk in Qatarese

handen. De middenmoter uit

de Jupiler League is met een investeringsmaatschappij

uit de Golfstaat in

gesprek over een overname. Dat heeft

voorzitter Wil Meijers gisteren bevestigd

na berichtgeving in diverse media.

Fortuna zou door de overname in

een klap van alle schulden af zijn.

Volgens Meijers zijn de gesprekken

nog in volle gang, maar Dagblad

De Limburger heeft het al over een

getekend voorcontract. Het zou volgens

de krant gaan om Al Faisal Holding,

een staatsbedrijf uit Qatar dat

investeert in vastgoed en daarnaast

commerciële en industriële activiteiten

ontplooit.

Bovendien komt ook het stadion

in handen van de sjeiks uit het Midden-Oosten.

Daardoor is Fortuna van

de hoge huurlasten af en kan de club

de ruimtes in het stadion zelf gaan

exploiteren. Meijers geeft tegen Dagblad

De Limburger toe in gesprek

te zijn met investeerders uit het

Midden-Oosten. De concept-overeen-

De duimpjes kunnen omhoog bij Fortuna

Sittard, zo laat Aziz Khalouta zien. / VI IMAGES

komst is inmiddels getekend. “Maar

ik geloof het pas als ook de geldstroom

op gang is gekomen”, houdt

Meijers tegen de krant nog een slag

om de arm.

De voorzitter benadrukt dat de

identiteit van de club Fortuna niet

verloren zal gaan. “Dat was een keiharde

voorwaarde.” Het zogenoemde

‘Gouden Aandeel’, waarin zaken als

naam, speelstad, clubkleuren en andere

identiteitszaken zijn geregeld,

blijft in handen van de supportersgroep

TOF, stelt Meijers.

De overname van Fortuna moet

volgens de krant in het licht worden

gezien van de plannen van de Qata-

“Je zou de opmerking van Steijn misschien homofoob kunnen

noemen, of ouderwets, maar ik ben het met Steijn eens.”

De eerste

Vitesse kwam als eerste Nederlandse

club in het betaalde voetbal in buitenlandse

handen.

De Georgiër Merab Jordania

nam op 16 augustus 2010 de noodlijdende

Arnhemse club over.


Is getekend: de toen aftredende

voorzitter Maasbert Schouten.

“De rode lichten

staan vanaf nu op groen in Arnhem.

16 augustus is voortaan een feestdag

in onze stad.”

rese staat om in 2022 bij het WK voetbal

in eigen land een representatief

team op de been te brengen.

De investeringsmaatschappij zou

voor ongeveer 2 miljoen euro de

aandelen en het stadion van de club

kopen. Bovendien worden de openstaande

schulden afgelost. Al Faisal

Holding zag onlangs een poging om

het Belgische Antwerp FC op te kopen

nog mislukken.

Na enkele succesvolle jaren verdween

Fortuna Sittard in 2002 uit de

Eredivisie. In 2009 ketsten de plannen

om samen met Roda JC fusieclub

Sporting Limburg te vormen op het

laatste moment af. NOVUM/METRO

iemand bepaalt dat de Kasteelclub

voortaan met een ‘kek’ blauw shirt

de wedstrijden speelt.

Ik moest aan Thijs denken toen

ik las dat ADO-speler Kevin Visser

graag op roze voetbalschoenen

traint. Tot groot afgrijzen overigens

van ADO-coach Maurice Steijn, die

Kevin een ludieke straf oplegde.

Volgens Steijn horen schoenen in

die kleur niet op een voetbalveld om

er aan toe te voegen: “We zitten hier

niet op een balletvereniging hè?” Je

zou de opmerking van Steijn misschien

homofoob kunnen noemen,

Arndt prolongeert wereldtitel

Judith Arndt is opnieuw wereldkampioene tijdrijden geworden. Ze legde de 24,3

kilometer van Eijsden naar Valkenburg af in 32.26 minuten voor Evelyn Stevens en Linda

Villumsen. Ellen van Dijk werd vijfde. / GETTY IMAGES

Te vroeg

je studiekeuze gemaakt?

En wil je wat anders?

Meer info?

Check

de site

SPORT

Twee maanden leren, intensieve begeleiding, diploma en direct een baan!

nuwatanders.nl

19

of ouderwets, maar ik ben het met

Steijn eens.

Zoals ik het ook eens was met die

tienduizenden Feyenoorders die ooit

Henk Vos uitfloten omdat hij het

waagde om met witte voetbalschoenen

te voetballen. Dat pikten ze niet

in De Kuip. Maar dat was toen, de

gekleurde voetbalschoen is inmiddels

niet meer weg te denken van

de voetbalvelden. Wit, paars, blauw,

oranje, maar vooral roze wordt veel

gedragen. Volgens Thijs is ‘Pink in’.

Toeval? Ik denk het niet. Ik verdenk

er dan ook veel profs van dat ze naar

de Mode Politie kijken.

Stop de modepolitie op de velden!

Ban Thijs en Manon. Voetbalschoenen

horen zwart te zijn net zoals

Sparta nog jarenlang in dat mooie

klassieke rood-wit gestreepte shirt

moet blijven spelen.


VAKANTIE IN

DRENTHE!

BIJ HET MEEST COMPLETE ALL-IN

HOTEL VAN NEDERLAND

BOEK VOORDELIG EEN ALL-INCLUSIVE

ARRANGEMENT, OOK IN DE HERFSTVAKANTIE!

In het 4-sterrenhotel geniet u van een subtropisch zwem- en saunaparadijs compleet met kruidenbaden, golfslagbad,

sauna, whirl pool, glijbaan, buitenbad en wildwaterkreek. Een professioneel fi tnesscentrum, een 400 meter ijsbaan, een

Kidsjungle, nieuwe bowlingbanen van wedstrijdformaat en meer... Bovendien heeft u gratis toegang tot Speelstad Oranje.

Een entertainmentteam, heerlijke uitgebreide buff etten en onbeperkt drankjes maken uw verblijf compleet. In de avonduren

is er volop vertier in het gezellige uitgaanscentrum met diverse barretjes en live-entertainment.

2-daags all-in 119,00 v.a. 89, p.p.

00

3-daags all-in 209,00 129, 00

v.a. p.p.

4-daags all-in 269,00 v.a. 179, p.p.

00

Voor de weekenden, de periode van 14 oktober t/m 20 oktober en de

kerstvakantie geldt een toeslag | kijk online of bel voor alle actievoorwaarden | op=op

All-inclusive

vanaf

89, 00

per persoon

per arrangement

25 c/m

www.bontewever.nl/metro | 0900 4040404

EXTRA KORTING TIJDENS UW VERBLIJF

10% korting op

Wellness behandeling

Geldig t/m maart 2013, korting p.p., max

4 personen per bon, niet in combinatie

met andere acties, niet inwisselbaar tegen

contant geld.

€ 5,- korting bij

Steakhouse De Piri Piri

Geldig t/m maart 2013, korting p.p., max

4 personen per bon, niet in combinatie

met andere acties, niet inwisselbaar tegen

contant geld.

€ 5,- korting op

Cultureel Passe-Partouts

Geldig t/m maart 2013, korting p.p., max

4 personen per bon, niet in combinatie

met andere acties, niet inwisselbaar tegen

contant geld.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!