Onderzoeksprojecten (30 - 40 van 58)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (30 - 40 van 58)

te maken krijgen met schadefenomenen zoals schimmelvorming, algengroei, inwendige condensatie, vorstschade, slechte luchtkwaliteit, ... Deze

energetische verbouwingen/verbeteringen zijn dus niet altijd zonder risico. Of er schade zal optreden is vandaag moeilijk te voorspellen en is

afhankelijk van onder andere de uitvoeri

Organisaties:

• Afdeling Bouwfysica

Onderzoekers:

• Gustaaf Roels

• Liesje Van Gelder

Optimale inzet van thermische opslag en actieve energieconcepten in gebouwen om maximaal in te spelen op de

elektriciteitsmarkt en behoeften van het net.

K.U.Leuven

Abstract: Nieuwe gebouwen dienen te voldoen aan een aantal minimumvereisten vastgelegd in de regelgeving. Hierbij zijn er ook verschillende

vereisten op het vlak van energie. De basis ligt bij de reductie van de verliezen (transmissie en ventilatie) waarna de resterende vraag zo duurzaam

en energie-efficiënt ingevuld moet worden. Zo groeit er de laatste jaren een tendens naar CO2-neutrale gebouwen en zelfs naar energieleverende

actieve gebouwen.

De thermische systemen met een link naar het elektriciteitsnet (vb. WKK, warmtepompen) spelen hierin een belangrijke rol gezien de mogelijkheid

om actief te sturen. Dit in tegenstelling tot de meeste hernieuwbare technieken, zoals zonne-energie en wind, die afhankelijk zijn van de

weerscondities. De controleer- en stuurbaarheid wordt nog gevoeligverhoogd mits toevoeging van thermische opslag.

De opslag kan hierbij geïntegreerd worden in het productie-installatatie (vb. warmtepomp en wateropslagtank, WKK en waterbuffer) of er kan

gebruik gemaakt worde

Organisaties:

• Afdeling Bouwfysica

Onderzoekers:

• Dirk Saelens

• Glenn Reynders

Science, technology and policy interfacing using WISE-RTD.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Hydraulica

Onderzoekers:

• Patrick Willems

• Wim Van Petegem

Ontwikkeling van een methodologie voor de diagnose en herstelling van betonconstructies na brand

Universiteit Gent

Abstract: Betonconstructies blootgesteld aan brand behouden in de meeste gevallen een zekere residuele draagkracht. Dit project onderzoekt het

effect van thermische verhindering op deze draagkracht.

Organisaties:

• Vakgroep Bouwkundige constructies

Onderzoekers:

• Luc Taerwe

Effect of Weak Internal Volumes on the Fracturing Process in Rock Material

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Departement Burgerlijke Bouwkunde

Onderzoekers:

• André Vervoort

• Samaneh Amirpour Harehdasht

More magazines by this user
Similar magazines