Onderzoeksprojecten (80 - 90 van 137)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (80 - 90 van 137)

www.researchportal.be - 27 Jul 2013 08:11:08

Onderzoeksprojecten (80 - 90 van 137)

Zoekfilter: Classificaties: Automatisatie, robotica, regeltechniek

implementation of a high order linearized Euler equations solver to describe noise propagation

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling PMA

Onderzoekers:

• Wim Desmet

Identificeren van elektrische machines.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: het nauwkeurig modeleren van elektrische machines was en is nog steeds een actueel probleem in de "power engineering society". In het

bijzonder de snelheid van de meetprocedure, het exciteren bij nominaal vermogen, de invloed en het meten van verzadiging en cross-magnetisatie

zijn nog steeds onderwerp va onderzoek. De deregularisatie van de productie van elektrische energie in de USA en de hieruit voortvloeiende

concurrentiestrijd heeft tot gevolg dat de stabiliteit van het Amerikaans net is gedaald? Om hieraan te verhelpen wil de Amerikaanse wetgever

minimale kwaliteitseisen en kwaliteitsbewaking opleggen aan de producenten. Deze zullen daarom in de nabije toekomst verplicht worden om

periodiek de parameters van hun synchrone generatoren op te meten. Dezelfde deregularisatie komt tot stand binnen de EEG en daarom valt het te

verwachten dat ook de Europese wetgever gelijkaardige normen zal opleggen. Het is dus van groot belang om over snelle en nauwkeurige meeten

schattingsprocedures voor elektrische machines parameters te beschikken, die bij stilstand tijdens een onderhoudsperiode uitgevoerd kunnen

worden.

Organisaties:

• Elektriciteit

• Elektrotechniek-Energietechniek

Onderzoekers:

• PHILIPPE LATAIRE

• RIK PINTELON

Identificeren van elektrische machines.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: het nauwkeurig modeleren van elektrische machines was en is nog steeds een actueel probleem in de "power engineering society". In het

bijzonder de snelheid van de meetprocedure, het exciteren bij nominaal vermogen, de invloed en het meten van verzadiging en cross-magnetisatie

zijn nog steeds onderwerp va onderzoek. De deregularisatie van de productie van elektrische energie in de USA en de hieruit voortvloeiende

concurrentiestrijd heeft tot gevolg dat de stabiliteit van het Amerikaans net is gedaald? Om hieraan te verhelpen wil de Amerikaanse wetgever

minimale kwaliteitseisen en kwaliteitsbewaking opleggen aan de producenten. Deze zullen daarom in de nabije toekomst verplicht worden om

periodiek de parameters van hun synchrone generatoren op te meten. Dezelfde deregularisatie komt tot stand binnen de EEG en daarom valt het te

verwachten dat ook de Europese wetgever gelijkaardige normen zal opleggen. Het is dus van groot belang om over snelle en nauwkeurige meeten

schattingsprocedures voor elektrische machines parameters te beschikken, die bij stilstand tijdens een onderhoudsperiode uitgevoerd kunnen

worden.

Organisaties:

• Elektriciteit

Onderzoekers:

• RIK PINTELON

Hyperforest: advanced airborne hyperspectral remote sensing to support forest management

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling M3-BIORES

Onderzoekers:

• Pol Coppin

Holonic Task Execution Control of Multi-Mobile-Robot Systems (HolonischeControle van de Taakuitvoering bij Systemen

met Meerdere Mobiele Robots)

K.U.Leuven

Abstract: In productieprocescontrole hebben holonische systemen succesvol aangetoond dat ze leiden tot systemen die beter schalen, flexiebeler

zijn en robuust zijn bij onverwachte storingen. Een pionieer in dit domein van holonische systemen is de Product-Resource-Order-Staff architectuur

(PROSA)en haar korte-termijnvoorspellingen via gedelegeerde multi-agent systemen (D-MAS). Ontwikkeld aan de KU Leuven, deze architectuur is

meermaals succesvol toegepast in productietoepassingen. Deze thesis onderzoekt de toepasbaarheid van PROSA en D-MAS in de robotica.

Ontwerpregels worden voorgesteld om holonische robotapplicaties te ontwikkelen en de integratie van PROSA en D-MAS met bestaande mobiele

robotplatformen aan de KU Leuven wordt besproken. Een aantal voorbeelden van holonische systemen in de assistieve robotica worden

voorgesteld, waarvan er twee werden uitgewerkt. De complexiteit, schaleerbaarheid en robustheid van het HMES wordengeëvalueerd aan de hand

van simulatieëxperimenten met meerdere rob

Organisaties:

• Afdeling PMA

Onderzoekers:

• Hendrik Van Brussel

• Johan Philips

High-precision micro-EDM process and technologies

K.U.Leuven

Abstract: This dissertation consists of investigation on precision manufacturing process (micro-EDM) and development of relevant enabling

hardware and technologies.


With regard to manufacturing aspect, in-depth research will be carried out to experimentally investigate the tool-material interaction during the

process and its effects on the integrity of the machined surface especially with respect to defects such as such subsurface damage and dimensional

errors. The objective is to realise process optimization for near zero-defect manufacturing through process parameter optimization and necessary

technologies including hardware development. Both in-depth theoretical analysis and experiments are expected.

Organisaties:

• Afdeling PMA

Onderzoekers:

• Dominiek Reynaerts

• Jun Qian

• Jun Wang

Highly accurate, fast, and powerful multi mode piezo positioning systems to support manufacturing of next generation

consumer products and medical applications

K.U.Leuven

Abstract: The purpose of this research is to develop nanopositioning actuation device that can be applicable for miniaturized consumer products

fabrication. MPE research group has developed novel piezomotor device that has state of the art characteristics due to its ability to work in two

different actuation modes. The first actuation mode offers high precision in small stroke, while the second actuation mode offers high speed and

unlimited stroke in expense of lower accuracy.

The proposed PhD will further develop current piezomotor system by applying control system for smooth switching between the actuation modes.

By using this approach, an advance piezomotor system which can achieve high accuracy within wide range of speed is expected to be acquired.

Organisaties:

• Afdeling PMA

Onderzoekers:

• Dominiek Reynaerts

• Anindito Santoso

HET LEREN BEGRIJPEN VAN DE SPREKENDE PLANT ALS BASIS VOOR DE OPTIMALISATIE VAN DE PLANTOMGEVING

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling M3-BIORES

Onderzoekers:

• Jean-Marie Aerts

• Danny Volkaerts

Het gebruik van Model Predictieve Controle in combinatie met Moving Horizon Estimation voor overstromingsbeheersing

van de Demer.

K.U.Leuven

Abstract: Modelgebaseerde predictieve controle (MPC) bevat elementen uit systeemtheorie, regeltechniek en numerieke optimalisatie: het is een

controletechniek om processen optimaal te regelen aan de hand van eenmodel van het proces. Voor het bepalen van de optimale aansturing wordt

het procesmodel gebruikt om het toekomstige gedrag te voorspellen. Initieel werd MPC ontwikkeld in de industrie om elektriciteitscentrales

enpetroleumraffinaderijen energiezuiniger te laten opereren en tegelijkertijd te voldoen aan de steeds strenger wordende milieuwetgevingen en

kwaliteit- en veiligheidsvoorschriften. Sinds de initiële ontwikkeling hebben academici het theoretische kader van MPC verder uitgewerkt, meer

bepaald met betrekking tot optimaliteit en stabiliteit. MPC is een van de meest geavanceerde technieken die in de praktijk succesvol toegepast

wordt in de meest uiteenlopende industrieën, zoals de fijnchemie, voedingsindustrie, auto-industrie en lucht- en ruimtevaart. Het wiskundige

(Lagrange) duale pr

Organisaties:

• Afdeling ESAT - SCD: SISTA/COSIC/DOCARCH

Onderzoekers:

• Bart De Moor

• Maarten Breckpot

Het gebruik van flexibiliteiten in mechanismen om de energie-efficiëntie in machines te verhogen

K.U.Leuven

Abstract: In de industrie heerst er een voortdurende drang naar snellere processen en bewegingen waar de eis betreffende energieconsumptie een

steeds dominantere rol krijgt. Tot op heden zijn mechanismen en nokkenvolgersystemen de technieken bij uitstek om een bepaalde kinematische

relatie/beweging in een proces te creëren. Dergelijke systemen komen voor in zowat alle aandrijfsystemen en mechanismen voor de

machinebouwsector, mechatronica en robotica, alsook zowat alle transportsystemen. De voornaamste bron van energieconsumptie in deze

systemen zijn de wrijvingsverliezen in de lagers. Hoewel lagers vaak geklasseerd staan als antiwrijvingselementen,lopen deze verliezen toch vaak

op tot 100W per lager. Een efficiënter mechanisme leidt tot een hogere vermogendichtheid en verbetert zo het pijnpunt in de autonome robotica.

Wrijving vertegenwoordigt 1/3 van alle gedissipeerde energie in de wereld en dit doctoraatsproject tracht hier iets aan te doen. Dit voorstel beoogt

de efficiëntie van mechanismen

Organisaties:

• Afdeling PMA

Onderzoekers:

• Wim Desmet

• Jan Croes

More magazines by this user
Similar magazines