Onderzoeksprojecten (320 - 330 van 485)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (320 - 330 van 485)

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• GEERT ANGENON

Genetische basis van fenotypische tolerantie in Pseudomonas aeruginosa.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Pseudomonas aeruginosa is een pathogeen van de mens waarbij multidrug-resistente stammen in toenemende mate verantwoordelijk zijn

voor nosocomiale infecties (20). De bacterie veroorzaakt sepsis bij brandwonden, catheder- en urinewegen-infecties, pneumonia en chronische

longontstekingen in personen die lijden aan cystische fibrosis (CF) (24). P. aeruginosa bezit een brede metabolische diversiteit die zich onder meer

weerspiegelt in de vele soorten gastheren die de pathogeen kan infecteren. Het infectiegevaar in ziekenhuizen schuiilt ondermeer in de

mogelijkheid tot vorming van biofilmen in medische toestellen zoals katheders en mechanische ventilatietoestellen of bij infecties in de longen van

CF patiënten. In dit projectvoorstel wensen we determinanten verantwoordelijk voor fenotypische tolerantie van P. aeruginosa in de aanwezigheid

van verschillende klassen van antibiotica te identificeren en karakteriseren.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• PIERRE CORNELIS

Interactie van Escherichia coli fimbriae met de koolhydraatreceptoren van bigenterocyten en het fimbriae-specifiek

micosaal immuunantwoord.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Gram-negatieve micor-organismen, zoals Escherichia coli, bezitten een variëteit aan adhesieve organellen (pili of fimbriae) met

verschillende suikerbinding-specificiteiten, die de bacteriën toelaten aan te hechten aan verschillende oppervlakten. Pathogene E. coli stammen die

F4, F5, F6, F17 of F41 fimbriae op hun oppervlak uitdrukken kunnen de dunne darm van zogende biggen koloniseren, terwijl expressie van zowel

F4 als F18 de kolonisatie toelaat van de dunne darm van gespeende biggen. Wanneer de pathogene E. coli een enterotoxine (enterotoxigene E.

coli of ETEC) procduceert resulteert dit in neonatale- of speendiarree; indien de pathogene E.coli een shigatoxine (shiga-producerende E.coli of

STEC) produceert, resulteert dit in slingerziekte.

Voor de meeste hierboven vermelde fimbriae zijn de suikerreceptoren niet gekend. Het is de bedoeling deze fimbriële receptoren, aanwezig op

glycoproteïnen of glycolipiden van de dunne darm van biggen, te identificeren en hun moleculaire interactie met fimbriële adhesinen te bestuderen.

Zuivere en actieve adhesines van F4, F5, F17 en F18 zijn reeds voor handen en kunnen dus gebruikt worden voor het opvissen van de suikers.

Deze suikers werden bekomen uit glycaanmengsels na behandeling van glycolipiden geïsoleerd uit de dunnen darm van biggen. Van de opgeviste

adhesine-bindende suikers zullen de complete sequentie (s) en glycosidische binding(en) bepaald worden. De moleculaire interacties zullen

bestudeerd worden aan de hand van kristalstructuren van proteïne-koolhydraat complexen en in vitro bindingsexperimenten. We willen alzo een

dieper inzicht krijgen in de adhesiemechanismen tussen specifieke suikermoleculen en welbepaalde fimbriële adhesinen.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• HENRI DE GREVE

Food fermentation processes: ecosystem analysis

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De alliantieonderzoeksgroep heeft tot doel nieuwe, onontgonnen gefermenteerde levensmiddelenecosystemen te ontrafelen met het oog

op:

Screening naar en isolatie en classificatie/identificatie van food-grade micro-organismen, alsook de beschrijving van nieuwe taxa

(melkzuurbacteriën, azijnzuurbacteriën, stafylococcen, bacillen, gisten, ...).

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Luc DE VUYST

Studie van het kristallisatieproces van biologische macromoleculen

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Matching Funds: De invloed van massa transport en groeiprocessen op de perfectie van een kristal van een biologisch macromolecuul.

Alle processen in de cel gebeuren via macromoleculaire netwerken. Om de werking van deze netwerken te begrijpen is het belangrijk over

structurele informatie te beschikken. De structuren van biologische macromoleculen worden heden ten dage in hoofdzaak bepaald via W-straal

diffractie technieken. Voor het gebruik van deze techniek is het bekomen van een goed diffracterend kristal de bottleneck. In dit project willen we

bijdragen tot een beter begrip van de fundamentele processen die de nucleatie en de kristalgroei bestuderen en in het bijzonder hun effect op de

kristalkwaliteit. Het project omvat studies in micrograviteit (International Space Station: Protein Crystallisation Dagnostic Facility mission),

experimentele studies in ons laboratorium en theoretische studies.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• DOMINIQUE MAES

Afrikaanse trypanosomiase: diagnose, behandeling en analyse van inflammatorische complicaties

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Matching Fund: NANOTRYP: exploitatie van Nanobodies in de ontwikkeling van nieuw diagnostica en behandelingsmethodes voor

trypanosomiase (EU-FP7)

Voor de efficiënte bestrijding van Afrikaanse trypanosomiase zijn dringend nieuwe diagnostica en behandelingsmethodes nodig. Vandaag de dag is

diagnose gebaseerd op detectie van parasieten met een microscoop, of door middel van een agglutinatie test die kruisreagerende

antilichaam/antigen interacties detecteert. Nanobodies werden voor het eerst aan de VUB aangemaakt en zijn kleine recombinante

eiwitfragmenten, oorspronkelijk afkomstig van de zware keten van kameel antilichamen. Deze moleculen kunnen gebruikt worden om op een zeer

specifieke manier andere eiwitten te binden of detecteren. Deze eigenschappen willen we in het NANOTRYP project gebruiken. Het is de bedoeling

een grote bibliotheek van Nanobies aan te maken gericht tegen de 4 belangrijk Afrikaanse trypanosoom species i.e. T. brucei, T. congolense, T.

More magazines by this user
Similar magazines