Onderzoeksprojecten (4220 - 4240 van 9127)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (4220 - 4240 van 9127)

• DIERIK VERBEELEN

Medicinale chemie open innovatie doctoraten (OpenMedChem).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd

in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Medicinale chemie (UAMC)

Onderzoekers:

• Pieter Paula Frans Van Der Veken

Medicinale chemie - drug discovery.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de

onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Organisaties:

• Medicinale chemie (UAMC)

Onderzoekers:

• Louis Maes

• Achiel Haemers

• Anne-Marie Lambeir

• Koen Augustyns

• Jurgen Joossens

MedicaSpec

Universiteit Hasselt

Abstract: In de afgelopen decennia zijn veel nieuwe medicijnen ontwikkeld die een succesvolle behandeling van verschillende vormen van kanker

mogelijk maken. Maar de mogelijkheid om de aanwezigheid van een tumor in een vroeg stadium te detecteren is meestal een belangrijke

voorwaarde, maar op dit moment erg moeilijk. Naast de mammografie screening voor borstkanker zijn er geen tools beschikbaar die een

routinematige screening van grote risicopopulaties mogelijk maken voor de ontwikkeling van een bepaald type kanker. Dit project beoogt de

ontwikkeling van een hoge doorvoer analyse die de aanwezigheid van borst- en longkanker kan detecteren. De laatste tijd werd duidelijk dat naast

genomics, transcriptomics en proteomics in het bijzonder metabolomics een hoog potentieel heeft om een belangrijke nieuwe benadering voor de

ziekte screening te worden. In onze recente studie in samenwerking met Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), UZ Leuven en het Leuvens Universitair

Centrum voor Kankerpreventie, toonden we aan dat de analyse van de metabole samenstelling ons in staat stelt om borstkanker patiënten te

onderscheiden uit de controle personen. De metabolieten die ten grondslag liggen aan deze detectie werden onlangs beschermd door patenten.

Tijdens dit project zullen de verkregen resultaten verder worden gevalideerd en vertaald naar een commercieel waardevolle test. Voor de

succesvolle vertaling van de verkregen onderzoeksresultaten naar commercieel waardevolle proeven moet naast O & O ook rekening gehouden

worden met een aantal andere zaken. Allereerst vereist de wetgeving bij commercialisering de CE-etikettering van alle nieuwe diagnostische tests.

Hiervoor moet een technische validatie opgezet worden. Bovendien moet een business plan opgezet worden, waarin een marktanalyse opgenomen

is, moeten de doelstellingen en mijlpalen gedefinieerd worden en het operationele en financiële plan bepaald worden. Dit businessplan zal de

leidraad van de spin-off zijn en zal gebruikt worden om de benodigde financiering te verzamelen.

Organisaties:

• Immunologie - Biochemie

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Biomedisch Onderzoeks Instituut

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Peter ADRIAENSENS

• Pieter STINISSEN

• Kurt BAETEN

Medicaspec

Universiteit Hasselt

Abstract: Dit project kadert in de oprichting van de spin-off Medicaspec Diagnostics. Het project is een vervolg op het korte termijn IOF project (

"NMR-spectroscopie voor screening en diagnose van ziekten") en het lange termijn IOF project ("MedicaSpec").

De opstart van de spin-off Medicaspec Diagnostics beoogt de valorisatie van de onderzoeksresultaten van een Borstkanker Screening Test, een

bloedtest voor het vaststellen van borstkanker.

Deze bijkomende studie omvat een statistische analyse, een duidelijke patentstrategie, een bevestiging van de reproduceerbaarheid en een

bevestiging van de voorgestelde procedure voor staalbewaring.

Bij een positieve afronding van deze studie, slaagt het project in de technical due diligence van de potentiële investeerders en kan de spin-off

worden gerealiseerd.

Organisaties:

• Immunologie - Biochemie

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Biomedisch Onderzoeks Instituut

Onderzoekers:

• Peter ADRIAENSENS

• Pieter STINISSEN

• Kurt BAETEN

Medewerkingscontract: Realiseren van een lastenboek voor informaticatoepassingen die de samenstelling van een

administratief en klinisch kinesitherapiedossier beheren. (Elektronisch kinesitherapiedossier)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Axxon' hebben voor het project ' Medewerkingscontract: Realiseren van een lastenboek voor

informaticatoepassingen die de samenstelling van een administratief en klinisch kinesitherapiedossier beheren. (Elektronisch

kinesitherapiedossier)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de

onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek

of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Organisaties:

• Biomedische Statistiek en Informatica

More magazines by this user
Similar magazines