Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 - Zoeken in het ...

search.arch.be

Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 - Zoeken in het ...

BE-A0515_103486_101731_DUT Overdrachtslijst van het archief van de parochie van Kleine-Heide. Overdracht 2000 This finding aid is written in Dutch. Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium


2 Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:................................................................................3 BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN.....................................................5 I. ALGEMEEN.........................................................................................................................5 II. ORGANISATIE.....................................................................................................................6 III. PASTOOR...........................................................................................................................7 IV. PASTORALE ACTIVITEITEN...............................................................................................8 A. Bediening van de sacramenten...............................................................................................8 1. Huwelijk..............................................................................................................................8 2. Eucharistie..........................................................................................................................8 Registers van misintenties................................................................................................8 B. Broederschappen....................................................................................................................8 1. Broederschap van Sint Barbara.........................................................................................8 2. Bond van het Heilig Hart.....................................................................................................8 C. Parochievieringen...................................................................................................................8 ANNEX: BESCHEIDEN AANGETROFFEN BIJ DE INVENTARISATIE..................................10


Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 3 Beschrijving van het archief: Beschrijving van het archief: Naam archiefblok: Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 Periode: 1923-1984 Archiefbloknummer: BE-A0515.993 Omvang: 13.28 Archiefbewaarplaats: Rijksarchief te Hasselt Archiefvormers: Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-?


Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 5 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. ALGEMEEN I. ALGEMEEN 1 Registrum memoriale atque archivale parochiae Kleine-Heide, 1923-1981. 1923-1981 1 deel Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? 2 Documentatie over de historiek van de kerk, 1977-1984. 1977-1984 1 omslag Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-?


6 II. ORGANISATIE Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 II. ORGANISATIE 3 Oprichtingsakte van de parochie, 1927. 1927-1927 1 stuk Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? 4 Akten van inwijding van de altaren van Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw, 1946. 1946-1946 2 stukken Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-?


Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 7 III. PASTOOR III. PASTOOR 5 Dossier betreffende de organisatie van de feestelijkheden bij de inhaling van een nieuwe pastoor, 1937. 1937-1937 1 omslag Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-?


8 IV. PASTORALE ACTIVITEITEN A. Bediening van de sacramenten 1. Huwelijk IV. PASTORALE ACTIVITEITEN A. BEDIENING VAN DE SACRAMENTEN Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 1. HUWELIJK 6 Akten van dispensatie, 1927-1931. 1927-1931 1 omslag Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? Niet openbaar tot 2031 2. Eucharistie Registers van misintenties. 2. EUCHARISTIE REGISTERS VAN MISINTENTIES. 7 1962-1964. 1962-1964 1 deel Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? 8 1964-1965. 1964-1965 1 deel Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? 9 1965-1968. 1965-1968 1 deel Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? B. Broederschappen 1. Broederschap van Sint Barbara B. BROEDERSCHAPPEN 1. BROEDERSCHAP VAN SINT BARBARA 10 Instellingsakte, 1931. 1931-1931 1 stuk Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? 2. Bond van het Heilig Hart 2. BOND VAN HET HEILIG HART 11 Bescheiden betreffende het Apostolaat des Gebeds en de Bond van het Heilig Hart, 1946. 1946-1946 1 omslag Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-? C. Parochievieringen C. PAROCHIEVIERINGEN 12 Bescheiden betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw, 1968. 1968-1968 2 stukken


Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 9 Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-?


10 ANNEX: BESCHEIDEN AANGETROFFEN BIJ DE INVENTARISATIE Parochie Kleine-Heide (Beringen). Overdracht 2000 ANNEX: BESCHEIDEN AANGETROFFEN BIJ DE INVENTARISATIE 13 Parochiaal kasboek van Eben-Emaal, 1956-1963. 1956-1963 1 deel Sint-Theodardusparochie te Beringen, 1901-?

More magazines by this user
Similar magazines