1972 BRABANTS HEEM JAARGANG 24 (XXIV) - Hops

test.hops.research.org

1972 BRABANTS HEEM JAARGANG 24 (XXIV) - Hops

HET RAADSEL VAN RIETHOVEN

Het raadsel van Riethoven intrigeert me,

maar tegen het artikel van de heer Fokkelman

in de laatste aflevering van ons

tijdschrift heb ik bezwaren. Ik kan er

ook wat goeds van zeggen en laat me

daarmee beginnen. Het stuk is vlot geschreven;

terecht wijst F. de vertalingen

van Nooteboom en Verhoeven af; hij zet

de vier regels behoorlijk in het gelid, zodat

er twee dysticha voor den dag komen

en hij vermoedt vernuftelijk, dat de

tweede helft van het tweede vers aldus

gelezen zou kunnen worden:

_ v y/- v v/

praestabi/litque la/l

Dr. P. C. de Brouwer moet eens voorgesteld

hebben:

_ i/i/; — v v; -

praesili/untque la/res

Maar „dat bederft het metrum" zegt

F., terwijl de beide lezingen metrisch

volkomen identiek zijn: twee dactyli met

nog een lange

Trouwens onze grote Doctor was er de

man niet naar om door een conjectuur

het metrum van een Latijnse versregel te

gaan bederven. En dat is dan mijn eerste

bezwaar.

Het tweede is dit: De eerste zin van F.'s

artikel beweert dat 1511 + 400 gelijk is

aan 1961.

En dan ten derde: F. kan het Latijnse

werkwoord silio maar nergens vinden.

Dat zal wel uitkomen; het gaat hier om

„salio", dat in samenstellingen klankverandering

ondergaat en dan krijgen

we desilio, insilio, transsilio en misschien

ook ooit praesilio. Zo heeft facio de samenstellingen

afficio, conficio, deficio, efficio,

inficio, officio, perficio, reficio en

sufficio. Dat alles hebben we in onze kinderjaren

geleerd op de Kleine Figuur,

maar wie zich daar in zijn latere leven

niet aan houdt, die kan er ooit toe komen

om „in een donkere kamer op zoek

te gaan naar een zwarte hoed, die er

niet is." Dat heeft een al te zakelijke

Engelsman eens gezegd van de filosofie

en dat is in deze het inexorabile fatum

geworden van de heer F.

Intussen is het met dat al wel volkomen

duidelijk dat de tweede helft van die

tweede regel reparatie behoeft.

drs. F. CONRADI

More magazines by this user
Similar magazines