Views
5 years ago

Curaçao - ABCourant N.V.

Curaçao - ABCourant N.V.

‘Schadebedrag Tomas 53

‘Schadebedrag Tomas 53 miljoen’ Jaargang 8 nr. 4 - Prijs 1,50 incl. OB 3 Vaten niet van Aqualectra 5 Zaterdag 4 december 2010 Tweede uitstel in Montoya-zaak 7 WikiLeaks in het nauw BOO en Isla onzeker Van een onzer verslaggevers Willemstad - Er is met de regeringswisseling een vertraging ontstaan in het onderhandelingstrajecttussenMarubeni/Mitsubishi en Refineria di Kòrsou (RdK). Zij willen de Japanse aandelen in de BOO- centrale kopen. Terwijl er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de toekomst van de Isla en BOO en er onmiddellijk 4 miljoen dollar nodig is voor reparaties aan de BOO om het voortbestaan van de raffinaderij veilig te stellen. Dat brachten de vakbonden van werknemers van de Isla, BOOcentrale en Aqualectra gisteren naar voren tijdens een presentatie in de Staten. De vertraging heeft meerdere redenen. Volgens Alcides Cova (SSK en CGTC) waren er al vergevorderdeonderhandelin- Boa-probleem Aruba aangepakt Aruba kampt met een exponentiële groei van het aantal boa’s. De invasie van de exoot ‘boa constrictor’ vormt een ernstige bedreiging voor de Arubaanse fauna. Het Korps Mariniers en de Arubaanse Militie zijn daarom afgelopen week op diverse plaatsen ingezet om boa’s te vangen. De ‘buit’ was aanzienlijk. FOTO MARINIERSKAZERNE SAVANETA Van een onzer verslaggevers Willemstad - Het aantal bevestigde gevallen van dengue op Curaçao ligt ho- Advertentie gen gaande tussen RdK en Mitsubishi/Marubeni, die gezamenlijk 51 procent in de BOO- centrale bezitten. ,,Er was bijna een akkoord. Maar nu heeft de nieuwe regering een commissie van 3 wijzen benoemd die niet met de bonden heeft gesproken en weten wij niet wat de stand van za- Op pagina 8 Klopjacht op boa’s ‘Meer dengue dan normaal’ ger dan normaal. Dat laat epidemioloog Izzy Ger- stenbluth van de GGD weten aan deze krant. In oktober werden 168 gevallen van dengue bevestigd. In september waren dat er 99. De dengueuitbraak begon in juni van dit jaar, in die maand was er sprake van twaalf bevestigde gevallen. In juli waren dat er dertien en in augustus vijftig. Of er nog steeds sprake is van een toename van het aantal gevallen kan Gerstenbluth nog niet aangeven. ,,De cijfers van november zijn nog niet bekend; dus of dit patroon zich doorzet, weet ik niet.” De 168 gevallen van dengue in oktober zijn wellicht het topje van de ijsberg, aangezien het cijfer alleen de bevestigde aantallen betreft. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Dit komt omdat sommige mensen die dengue hebben, zich niet melden bij 35 ken is”, zei Cova. ,,Er zou niemand bij de BOO ontslagen worden, nu horen wij van komende ontslagen en geruchten over een op handen zijnde faillissement van de BOO.” Cova zegt dagelijks pogingen te ondernemen om een afspraak te krijgen met premier Schotte en dat vooruitlopend hierop alvast besloten is de Staten van de ernst van de situatie op de hoogte te brengen. ,,Indien nodig zijn wij in staat om acties te voeren”, aldus Cova. Ook PWFC-voorzitter Angelo Meyer, die bij de onderhandelingen aanwezig was, bevestigt dat deze in een vergevorderd stadium waren met als geplande afrondingsdatum 5 december. Maar volgens Meyer is het de schuld van Mitusbishi en Marubeni dat de overdracht voor het symbolisch bedrag van 1 dollar niet op die dag rond is. ,,Zij kwamen met steeds belachelijker eisen over vrijwaringen.” Meyer heeft bewondering voor de harde wijze waarop Van der Dijs zich heeft opgesteld tijdens de besprekingen die deze week zijn gehouden. De BOO moet in eigen handen blijven maar er moet een integraal beleid zijn om de toekomst van zowel Isla als BOO te garanderen, vinden de bonden. Op pagina 4 Reguliere leveringsschema van crude oil gehaald de huisarts. Anderen gaan wel naar de dokter, maar deze kan besluiten geen laboratoriumonderzoek aan te vragen. Gerstenbluth: ,,Soms wordt er wel een onderzoek aangevraagd, maar bevindt de ziekte zich nog in een te vroeg stadium, waardoor het dan niet aangetoond kan worden. Als je die patiënten een tweede keer zou testen, zou de test wel positief uitvallen.” Op pagina 8 Meer kans op overdracht EXTRA! AD WIKÈNT Vandaag in het AD Wikènt: ‘Fiducie in eigen munt’; een betoog geschreven door Michael de Sola. Hij hield begin deze maand tijdens het mini-symposium ‘De Naf, de Cmg en de US$ als wettig betaalmiddel in het Caribisch deel van het Koninkrijk’,een presentatie onder de veelzeggende titel ‘vertrouwen’. Verder is er ook een recensie te lezen dat is geschreven door Giselle Ecury. Daarin staat dat het Arubahuis de officiëlevertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland, conform het Statuut voor het Koninkrijk belichaamt. Dit is allemaal in het boek van Quito Nicolaas te lezen. Man schiet ex in been Van een onzer verslaggeefsters Willemstad - Een man heeft gisteren in een huis in de wijk Fontein een schot gelost op zijn exvriendin. Deze kogel heeft het slachtoffer in haar been geraakt. Dat heeft de politie gisteren bekend gemaakt. De verdachte, een Curaçaoënaar met de initialen S.R. (27) had een vurige discussie met het slachtoffer in haar huis, toen hij een vuurwapen tevoorschijn haalde en een schot loste. Het slachtoffer is met een ambulance naar de polikliniek getransporteerd voor medische behandeling. De verdachte heeft zich aangegeven.

2 Curaçao Van een onzer verslaggevers Willemstad - Het ziekenhuis Sehos pleit voor de instelling van een prijsregulator, die onafhankelijk kan vaststellen of de lig- en verpleegtarieven redelijk zijn. Voorzitter Javier Hernandez van de Raad van Bestuur stelt dat het Sehos zich in een ‘vicieuze cirkel’ bevindt. ,,In 2008 werd een verhoging van de tarieven met 13,1 procent verzocht, op basis van de jaarrekening 2006, maar de overheid stemde in met een verhoging van slechts 10,8 procent. Dat was en is onvoldoende om de uitgaven te dekken.” Veel méér bezuinigen kan het Sehos niet, want er is een limiet aan het laten afvloeien van personeel. Het ziekenhuis heeft het personeelsbestand teruggebracht van 1.150 in november 2009, toen Hernandez als interim-directeur werd aangesteld, naar 997 nu, een jaar later. Maar er zijn wel handen aan de bedden en in de verpleegkamers nodig, vervolgt de directeur. Dus de kosten kunnen niet onbeperkt worden gedrukt. Voorts wijst Hernandez erop dat de tarieven zouden moeten bestaan uit de volgende componenten: medische zorg en medicijnen; administratie en organisatie en dekking voor de hulp aan onverzekerden. ,,Deze laatste categorie heb je overal ter wereld. Ook op Curaçao en dat zou in de ziekenhuistarieven moeten zijn opgenomen.” Nu heeft het Sehos bijna 70 miljoen ‘op straat liggen’. Aan de SVB, aan eigen rekeningen van de overheid en aan onverzekerde patiënten. Volgens de directeur Antilliaans Dagblad Zaterdag 4 december 2010 Sehos wil prijsregulator tarieven ‘Schadebedrag storm Tomas 53 miljoen’ Van een onzer verslaggevers Willemstad - De schade veroorzaakt door de wateroverlast als gevolg van storm Tomas in de nacht van 1 op 2 november wordt momenteel door verzekeraars geschat op 53 miljoen gulden. Dat laat Gilbert Martina, directielid van Ennia en voorzitter van de NAVV desgevraagd aan deze krant weten. Reeds enkele dagen nadat Tomas zijn sporen had nagelaten op Curaçao, deed Martina een ruwe schatting die uitkwam op een bedrag van tussen de 50 en 60 miljoen gulden. Het bedrag van 53 miljoen dat Martina gisteren noemde, is het totaalbedrag tot nu toe. ,,Op enkele kleine verzekeraars na hebben we de cijfers binnen”, aldus Martina gisteren. ,,Ik verwacht dan ook dat we uiteindelijk de 70 miljoen niet halen.” Het bedrag dat Martina noemt is gebaseerd op de ingediende claims bij verzekeringsbedrijven die zijn aange- sloten bij de NAVV. Onder andere middagkrant La Prensa berichtte vorige week dat directeur Edgar Nunes van Atlas Insurances tijdens de maandelijkse lunch van ondernemersvereniging Adeck cijfers presenteerde waaruit bleek dat het schadebedrag zou zijn opgelopen tot 200 miljoen gulden en dat de verzekeraars 110 miljoen hiervan zouden dekken. Martina stelt niet te weten waar het bedrag van 200 miljoen op gebaseerd zou zijn. ,,Lokaal is er een schadepost van 53 miljoen gulden. Het kan zijn dat in het andere cijfer schades aan goederen die naar het buitenland zijn gebracht zijn meegerekend. Maar voor zover ik weet, is aan dit soort risico-objecten nagenoeg geen schade geweest. Ook grote hotels hebben vrijwel geen schade gehad. Directeur Nunes van Atlas Insurances was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Advertentie waait er bij het Sehos nu een andere wind. Rekeningen moeten betaald worden en daarbij moet de overheid ook meer haar verantwoordelijkheid nemen. De Advertentie incasso van Sehos is de laatste tijd sterk verbeterd en wordt er maandelijks een half miljoen méér binnengehaald dan er uitgaven/kosten zijn.

Maandag 22 december 2008 Jaargang 6 kersteditie - ABCourant N.V.
Gratis kerstbijlage Vrijdag 24 december 2010 - ABCourant N.V.
nummer 6, december 2010 - VNO-NCW Midden
voorburg in de beeldende kunst - Inner Wheel Nederland
De hele krant integraal als pdf - Doorbraak
Download het complete nummer - Sp
Brecht's got talent Eindejaar met Unizo Brecht - Flitsgrafiek
10. De Desselaar december 2008 - Gemeente Dessel
Jr/!. 11. r 2.50 - Laka.org
Download hier het magazine. - Royal North Sea Yacht Club
Binnenblad februari 2018
Nummer 3, december 2012 - Sax.nu
Scan 6, december 2003 - UMC Utrecht
Frank De Winne - VIK
nieuwsbrief december 2012 - Interreg Vlaanderen Nederland
MemoRad 2012-4 - Nederlandse Vereniging voor Radiologie
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
een groot verhaal - Nieuwe Revu
1x La Route du Soleil 2x Delhaize 6x Panos - Autogrill Belux
Verkiezingsprogramma - Policy Network
Universiteit Kampen 150 jaar - Kerk in Actie
Hooglandse Nieuwe december 2012 - Welkom bij de LSE
17 december 2010 - Protestantse Gemeente Hoogvliet