If - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

If - Technische Universiteit Eindhoven

Markt visie

bijvoorbeeld McLaren Mercedes (het

team dat het dit jaar uitermate goed

doet). Hierbij is McLaren de

hoofdsponsor van het team en

Mercedes de leverancier van de

motor. Op een sponsor kan een team

natuurlijk niet Ieven. Yoor een goed

lopend team ZIJn honderden

miljoenen guldens nodig. Een

jaarbudget van 300 miljoen gulden is

absoluut geen uitzondering.

Salarissen voor de topcoureurs

liegen er trouwens ook niet om; het

contract van Michael Schumacher

Ievert hem dit jaar ruim I 00 miljoen

gulden op. Sponsoring is inderdaad

het cruciale element in de formule I.

De volgende paragraaf gaar over

bedrijven die daar heel handig op

inspelen.

De sponsors

De Formule bevindt zich

momenteel op een technisch niveau

dat in de ruimtevaart niet zou

misstaan. De topteams vechten het

hele jaar door om fracties van

seconden op hun concurrenten te

pakken. De sleutel

voor deze strijd is ten

eerste natuurlijk de

coureur maar ten

tweede, en in

belangrijker mate, de

auto oftewel de bolide.

De basis voor een

Formule ]-bolide wordt gelegd op

vele computertafels, in windtunnels

en in grote research-centra. Men

probeert daar tot de optimale

afstemming van de verschillende

onderdelen van de auto te komen. De

voornaamste partijen die het succes

van een team bepalen zijn behalve

het team zelf de volgende:

• bandenleverancier

• brandstofleverancier

• motorleverancier

Uiteraard speelt ook de

aerodynamica een belangrijke rol.

Dit is echter een onderdeel dat de

teams vaak zelf voor hun rekening

nemen of uitbesteden aan kleine

(minder bekende) bedrijven. We

zullen de 3 genoemde partijen

achtereenvolgens gaan behandelen.

Ban den

Met betrekking tot de banden die in

de Formule I gebruikt worden, is de

keuze op dit moment beperkt tot

twee; Goodyear of Bridgestone. Dit

in tegenstelling tot eerdere seizoenen

waarin ook andere grote

bandenfabrikanten zich met de

formule I bemoeiden. Goodyear

heeft een rijke historie in de racesport.

Zodra de eerste vormen van

auto-racen zijn ontstaan, heeft

Goodyear voor banden gezorgd.

Aileen al in de formule I heeft dit tot

meer overwinningen geleid dan

welke andere bandenleverancier dan

ook. Goodyear ziet racen als de

gelegenheid om consumenten te

bereiken, een corporate winning

spirit te promoten en engineers te

trainen. Met betrekking tot het

bereiken van consumenten zegt Stu

Grant, General Manager Racing

Worldwide, het volgende:

Naamsbekendheid en imago spelen bij

de betrokkenheid een erg grote rol

' Een van de doelen van onze

betrokkenheid bij het racen, is het

volledig benutten van de

mogelijkheden van deze

betrokkenheid. Daarmee bedoel ik

de mogelijkheden die het racen op

het gebied van reclame en marketing

biedt. Naamsbekendheid en imago

spelen hierbij een erg grote rol. Ook

speelt de race-betrokkenheid een

grote rol in het nieuwe

marketing/verkoop thema ' serious

freedom' . '

Goodyear voorziet de formule 1

jaarlijks van zo' n 23 duizend banden.

Het Ievert deze banden niet aileen

gratis, maar betaalt daarnaast ook nog

eens miljoenen aan sponsorgelden.

8

De Amerikaanse bandengigant heeft

recentelijk echter bekend gemaakt

om zich na dit seizoen terug te

trekken uit formule 1. Een einde aan

33 jaar ervaring en bekendheid in de

koningsklasse van de autosport. Als

reden voor deze drastische stap gaf

een woordvoerder het verbod van de

FIA op profielloze banden. De vraag

is nu of andere bandengiganten dit

gat op gaan vullen. Een speler zal

volgend jaar zeker weer van de partij

zijn, namelijk Bridgestone.

Bridgestone heeft aanzienlijk minder

ervaring in de Formule I dan

Goodyear. Dit jaar gaat het echter

zeer voorspoedig met het

bandenmerk. De eerste echte winst is

dit seizoen geboekt en dit lijkt zeker

niet de laatste te zijn. Bridgestone

doet het zelfs aanzienlijk beter dan

zijn concurrent. Ze hebben goed

ingespeeld op de nieuwe regelgeving

van de FIA en een band geleverd die

aan de eisen voldoet.

Brandstof

Op het gebied van de brandstof zijn

de zetels een stuk willekeuriger verdeeld.

Bijna elk team

rijdt op een ander merk

brandstof. De bedrijven

die hier op inspelen

zijn Agip, Castro!,

Elf, Mobil, Petronas,

Repsol, Shell en

Texaco. Door de

experimenten en de enorme

ontwikkel ingskosten om tot een

mengsel te komen dat het vermogen

van de motoren optimaal benut, ligt

de kostprijs van de ' benzine' op zo ' n

350 gulden per liter. Wetende dat het

verbruik van een bolide op ongeveer

I liter op anderhalve kilometer ligt

en het gemiddelde circuit 300

kilometer lang is, Ievert dit al snel

een kostenplaatje van 70 duizend

gulden per rijder per race op. En dan

te bedenken dat er ook nog eens

minstens zo vee! trainingen en tests

zijn. Ook op brandstofgebied bestaan

de investeringen dus uit bedragen

met 6 nullen. De brandstofleveranciers

doen het echter niet voor het

More magazines by this user
Similar magazines