If - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

If - Technische Universiteit Eindhoven

Van de voorzitter

Beste Marketeer,

Juli 1998

Dit is alweer de tweede Marktvisie van dit jaar. Deze editi is weer gevuld met interessante artikelen. Niet aileen de

redactie is aan het werk geweest, op de achtergrond zijn er ook verscheidene dingen gaande. De Marketeer is bezig met

verder verzelfstandigen. Na de statutaire loskoppeling van ndustria vorig jaar, is er nu ook financiele onafhankelijkheid.

Deze onafhankelijkheid moet het vertrek naar een eigen ru mte in de nabije toekomst soepel Iaten verlopen.

In het kader van de aansluiting van De Marketeer bij de M rketing Associatie Nederland is er ook een naams- en logowijziging

vereist. We zijn op dit moment bezig met onze h ofdsponsor Hunterskil Howard om het beeldmerk van

De Marketeer: ten eerste herkenbaar te houden, ten tweede te Iaten aansluiten bij de huidige uitstraling van de

vereniging en ten derde aan de eisen van de MAN te Iaten oldoen. De presentatie en de goedkeuring van het nieuwe

logo zal gebeuren op de ALV in oktober.

1

Op de afgelopen ALV is Taimen Boumans officieel als Co missaris Congres aan het bestuur toegevoegd. De Congres

Commissie was op dat moment al gestart met de organisati van het komende Marketeercongres. Het congres zal als

onderwerp account management hebben. Het ziet er nu naa uit dat het congres op 20 oktober gehouden zal worden.

Meer informatie kunt u vinden in deze editie in het stuk va de Congres Commissie.

Er hebben in de afgelopen periode ook nog enkele activitei en plaatsgevonden. Naast de excursie naar DSM, zijn we

naar ASM-L geweest. Voor een beperkte groep was er de c se bij Philips in het PSV-stadion. Er is voor !eden die tegen

hun afstuderen aanzitten een informatie-avond van AKZO geweest. We hebben over die avond erg vee! positieve reacties

gehad, zowel van !eden als van AKZO.

We zijn inmiddels weer aan de vakantie begonnen en als bestuur moeten we alweer naar opvolgers uitkijken. We zijn

nog een oplossing aan het zoeken voor actieve studenten in het nieuwe programma. Voel jij je aangesproken om meer te

doen dan studeren aileen en wil je zelf activiteiten voor andere !eden organiseren als bestuurs- of ( congres-)commissielid,

kom dan even langs of stuur een e-mai l naar De Marketeer (Marketeer@tm.tue.nl) met je naam en je interesse.

Rest mij nog iedereen vee! leesplezier en een prettige vakantie toe te wensen,

Martijn Hoiting,

voorzitter

If 3

More magazines by this user
Similar magazines