Rookmelders.pdf - Vebon

vebon.org

Rookmelders.pdf - Vebon

Wat u moet weten

over rookmelders!

Op weg naar driedubbele veiligheid:

brand, gezondheid én milieu


Waarom een rookmelder?

Elke dag breekt er in zo’n 20 woningen in Nederland brand uit. Ruwweg

7.500 woningbranden per jaar! Daarbij vallen jaarlijks gemiddeld

43 dodelijke slachtoffers en 772 ernstig gewonden, volgens cijfers van het

CBS. De snelheid van een brand verrast mensen: in minder dan 5 minuten

kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand met

extreem hoge temperaturen en verduisterende en giftige rook, die

bewoners binnen 3 minuten kan verstikken. Iedere seconde telt. Zowel uit

oogpunt van het terugdringen van het aantal slachtoffers en gewonden als

het tijdig ontdekken van woningbranden om schade te voorkomen, worden

meer en meer huisrookmelders toegepast.

Rookmelders waarschuwen razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt. Ze

zijn het aangewezen middel om bijtijds te kunnen vluchten en voorkomen

op deze wijze slachtoffers. Ze helpen, bij een snelle reactie, de brand te

bedwingen en schade te beperken. Geen wonder dat verzekeringsmaatschappijen

via premiekortingen stimuleren om huisrookmelders toe

te passen, in het kader van brand- en inboedelverzekeringen.

Hoe werkt een rookmelder?

Rookmelders waarschuwen met een krachtig geluidssignaal wanneer er

teveel rookdeeltjes in de lucht aanwezig zijn. Geavanceerde technieken

kunnen die rookdeeltjes detecteren. Er zijn twee technieken die het meest

worden toegepast: de ionisatie- en optische (foto-elektronische)

technologie. Beide technieken doen wat ze moeten doen: het signaleren

van rookdeeltjes en luid waarschuwen. Uit onafhankelijk onderzoek van

het NIBRA, Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding,

blijkt dat de optische melder nog sneller werkt dan de ionisatiemelder,

met name daar waar het gaat om zogenaamde smeulbranden. Dit type

branden maakt de meeste slachtoffers in woningen. Ionisatiemelders

winnen op punten bij het signaleren van kleine rookdeeltjes die ontstaan

bij branden met snel ontwikkelende vlammen, zoals vloeistof- en

vetbranden. Echter, ook de optische rookmelder scoort hierbij uitstekend.


Twee succesvolle typen

De ionisatierookmelder werkt op basis van een sensor met een uiterst

minieme hoeveelheid radioactief materiaal dat deeltjes een elektrische

lading geeft (ionen). Deze elektrische lading wordt verstoord door

rookdeeltjes, waarna het geluidssignaal wordt geactiveerd. Het radioactieve

materiaal vormt geen direct gevaar voor de gezondheid. De

techniek heeft zich bewezen, is door en door beproefd, voldoet aan

nationale en internationale normen en wordt in veel landen toegepast.

Juist ook als gevolg van de prijs: het is een vrij eenvoudig te produceren

melder, die tegen een aantrekkelijke prijs op de markt wordt gebracht.

Een optische rookmelder

De optische rookmelder reageert op de verstrooiing van licht door

rookdeeltjes in de lucht. Dit type melder is met lichtbron, lenzen en

reflectietechniek complexer wat opbouw en productie betreft. Dit vertaalt

zich in een hogere consumentenprijs dan die van de ionisatiemelder. Op

basis van de jongste kennis wordt vanuit de fabrikanten toegewerkt naar

de optische rookmelder als standaard. Want waarom genoegen nemen met

‘goed’, als ‘beter’ mogelijk is?

Voorkeur van overheidswege

Vanwege de aanwezigheid van radioactief materiaal in de ionisatiemelder,

wil de overheid het gebruik ervan ontmoedigen. Te meer omdat de

optische rookmelder een goed alternatief is. Zoals gezegd,

ionisatiemelders leveren geen direct gevaar op voor de gezondheid van

personen of voor de omgeving. Er is géén reden om bestaande

ionisatiemelder van uw plafonds en wanden te verwijderen. De straling die

kan vrijkomen, is te verwaarlozen. Echter, de politieke opvatting gaat

thans uit van het laagst mogelijke risiconiveau. Bovendien gaat de wet van

de grote getallen gelden: een grote hoeveelheid ionisatiemelders in één


gebouw, in de schappen van een winkel of op de afvalberg leidt tot

onnodige risico’s.

Overstappen op optische rookmelders

Per 1 januari 2006 is de levering en verkoop van ionisatiemelders

verboden. Vanaf die datum zijn alleen nog optische rookmelders

verkrijgbaar. In alle nieuwbouwwoningen is de optische rookmelder zelfs

al per 1 januari 2003 verplicht gesteld, conform het nieuwe Bouwbesluit.

Ingebouwde brandveiligheid! Uitgangspunt hierbij is de professionele

optische rookmelder die op netvoeding (230V) werkt, eventueel met

back-up batterij. Daarnaast is er het type dat uitsluitend op een

9V batterij werkt, gericht op de consumentenmarkt. Voorts is de norm

NEN 2555: 2002.nl verschenen, waarin de eisen aan niet-ioniserende,

onafhankelijke rookmelders met een vaste gevoeligheid voor

woonfuncties zijn vastgelegd. Optische rookmelders voldoen aan

internationale eisen en worden zo nodig op deze nieuwe Nationale norm

afgestemd.

Sticker schept duidelijkheid

Overheid en marktpartijen zijn het er over eens dat de optische

rookmelder het beste middel is voor rookdetectie, met nul komma nul

risico voor de gezondheid. Ook uit milieuoogpunt is het beter om het

gebruik van radioactief houdend materiaal terug te dringen. Om de

consument te wijzen op de aanwezigheid van de kleine radioactieve bron

in ionisatiemelders worden deze vanaf 2003 voorzien van een

waarschuwingssticker aan de buitenzijde. Voorheen was er al een

waarschuwing aanwezig, echter binnenin de rookmelder. De sticker

schept extra duidelijkheid over de producteigenschappen van de

ionisatierookmelder. Niet alleen voor de consument, maar ook voor de

medewerkers in winkels. De optische rookmelder bevat géén ioniserende

bron en dus geen radioactieve delen. Deze heeft daarom ook geen

sticker.

Sticker op de ionisatierookmelder.

Deze rookmelder bevat een zeer

kleine hoeveelheid radioactief

materiaal, die niet gevaarlijk is voor

de gebruiker, indien de rookmelder

wordt geïnstalleerd, bediend en

onderhouden zoals staat geschreven

in de gebruiksaanwijzing.


Keurmerk en korting

Het is verstandig huisrookmelders aan te

schaffen die zijn voorzien van het keurmerk

‘Goedgekeurd Keurmerkinstituut’. Dit is een

onafhankelijk keumerk dat de betrouwbaarheid

van de melder waarborgt. Indien

huisrookmelders tevens zijn voorzien van

het Politiekeurmerk Veilig Wonen, bieden

verzekeringsmaatschappijen in enkele

gevallen kortingen op de inboedel- en

brandverzekering.


Extra informatie beschikbaar

Deze informatie ondersteunt verantwoorde keuzes, mede

in het licht van de regelgeving voor één type rookmelder.

Lees beslist ook de gebruiksaanwijzing bij het product,

over hoe en waar u rookmelders moet plaatsen. Wanneer

u behoefte heeft aan aanvullende informatie, kunt u zich

wenden tot de sectie Huis(rook)melders van de Vereniging

van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON). In

deze sectie zijn alle vooraanstaande producenten en

leveranciers van huisrookmelders verzameld. Zij willen

vanuit een gezamenlijk standpunt, met objectieve

informatie en samen met de overheid, graag toewerken

naar een hogere brandveiligheid voor de consument, mede

op grond van verantwoorde keuzes. Zo ook verantwoorde

keuzes voor rookmelders, die bijdragen aan extra

bescherming tegen brand, brandschade en slachtoffers.

VEBON, sectie Huis(rook)melders

Postbus 190

2700 AD Zoetermeer

Internet: www.vebon.org

More magazines by this user
Similar magazines