Rookmelders.pdf - Vebon

vebon.org

Rookmelders.pdf - Vebon

Twee succesvolle typen

De ionisatierookmelder werkt op basis van een sensor met een uiterst

minieme hoeveelheid radioactief materiaal dat deeltjes een elektrische

lading geeft (ionen). Deze elektrische lading wordt verstoord door

rookdeeltjes, waarna het geluidssignaal wordt geactiveerd. Het radioactieve

materiaal vormt geen direct gevaar voor de gezondheid. De

techniek heeft zich bewezen, is door en door beproefd, voldoet aan

nationale en internationale normen en wordt in veel landen toegepast.

Juist ook als gevolg van de prijs: het is een vrij eenvoudig te produceren

melder, die tegen een aantrekkelijke prijs op de markt wordt gebracht.

Een optische rookmelder

De optische rookmelder reageert op de verstrooiing van licht door

rookdeeltjes in de lucht. Dit type melder is met lichtbron, lenzen en

reflectietechniek complexer wat opbouw en productie betreft. Dit vertaalt

zich in een hogere consumentenprijs dan die van de ionisatiemelder. Op

basis van de jongste kennis wordt vanuit de fabrikanten toegewerkt naar

de optische rookmelder als standaard. Want waarom genoegen nemen met

‘goed’, als ‘beter’ mogelijk is?

Voorkeur van overheidswege

Vanwege de aanwezigheid van radioactief materiaal in de ionisatiemelder,

wil de overheid het gebruik ervan ontmoedigen. Te meer omdat de

optische rookmelder een goed alternatief is. Zoals gezegd,

ionisatiemelders leveren geen direct gevaar op voor de gezondheid van

personen of voor de omgeving. Er is géén reden om bestaande

ionisatiemelder van uw plafonds en wanden te verwijderen. De straling die

kan vrijkomen, is te verwaarlozen. Echter, de politieke opvatting gaat

thans uit van het laagst mogelijke risiconiveau. Bovendien gaat de wet van

de grote getallen gelden: een grote hoeveelheid ionisatiemelders in één

More magazines by this user
Similar magazines