Untitled - Ruimtelijkeplannen.nl

ruimtelijkeplannen.nl

Untitled - Ruimtelijkeplannen.nl

Inhoudsopgave

Planregels 4

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5

Artikel 1 Begrippen 5

Artikel 2 Wijze van meten 10

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11

Artikel 3 Centrum 11

Artikel 4 Gemengd - 1 13

Artikel 5 Gemengd - 2 14

Artikel 6 Gemengd - 3 16

Artikel 7 Gemengd - 4 18

Artikel 8 Gemengd - 5 20

Artikel 9 Groen 22

Artikel 10 Horeca 23

Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats 24

Artikel 12 Maatschappelijk - Overig 25

Artikel 13 Maatschappelijk - Scholen 27

Artikel 14 Maatschappelijk - Wonen 28

Artikel 15 Recreatie 29

Artikel 16 Sport 30

Artikel 17 Tuin 31

Artikel 18 Verkeer 32

Artikel 19 Verkeer - Railverkeer 33

Artikel 20 Verkeer - Weg 34

Artikel 21 Water 35

Artikel 22 Wonen - 1 36

Artikel 23 Wonen - 2 38

Artikel 24 Leiding - Gas 40

Artikel 25 Waarde - Archeologie 1 41

Artikel 26 Waarde - Archeologie 2 43

Artikel 27 Waarde - Cultuurhistorie 45

Artikel 28 Waterstaat - Waterkering 46

Hoofdstuk 3 Algemene regels 47

Artikel 29 Anti-dubbeltelregel 47

Artikel 30 Algemene bouwregels 48

Artikel 31 Algemene gebruiksregels 49

Artikel 32 Algemene aanduidingsregels 50

Artikel 33 Algemene afwijkingsregels 51

Artikel 34 Algemene wijzigingsregels 52

Artikel 35 Algemene procedureregels 53

Artikel 36 Overige regels 54

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 55

Artikel 37 Overgangsrecht 55

Artikel 38 Slotregel 56

Bijlagen 57

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 59

Bijlage 2 Staat van horeca-activiteiten 61

Bijlage 3 Kaart GSM en UMTS masten 63

Bestemmingsplan Centrum Diemen juni 2013

Vastgesteld 2

More magazines by this user
Similar magazines