sparkgas 3.6 p - GEBRUIKSAANWIJZING PDF

gebruiksaanwijzing.pdf.com

sparkgas 3.6 p - GEBRUIKSAANWIJZING PDF

U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BALTUR SPARKGAS 3.6 P. U vindt de

antwoorden op al uw vragen over de BALTUR SPARKGAS 3.6 P in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

Gebruiksaanwijzing BALTUR SPARKGAS 3.6 P

Gebruikershandleiding BALTUR SPARKGAS 3.6 P

Handleiding BALTUR SPARKGAS 3.6 P

Bedieningshandleiding BALTUR SPARKGAS 3.6 P

Instructiehandleiding BALTUR SPARKGAS 3.6 P

Uw gebruiksaanwijzing.

BALTUR SPARKGAS 3.6 P


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Handleiding samenvatting:

nu kan het dekseltje dicht worden gedrukt. Als u er de voorkeur aan geeft blokjes te gebruiken, dan plaatst u er een in het bakje "D". druk vervolgens het

dekseltje dicht. Afwasmiddel en glansmiddel B D Nuttige wenken Doseer de juiste hoeveelheid afwasmiddel: als u teveel gebruikt wordt het vaatwerk niet

schoner, maar het milieu lijdt eronder. Bewaar afwas- en glansmiddel op een droge plaats en uit het bereik van kinderen. Controleer of er afwasmiddel op

derandisgeknoeid,ditkandereden zijn dat het dekseltje niet sluit. Veeg de rand schoon en u zult zien dat het nu sluit. A Het glansmiddel Het glansmiddel maakt

uw vaatwerk glanzender omdat het drogen bevorderd wordt. Het glansmiddelbakje bevindt zich aan debinnenkantvandedeur;hetmoet worden opgevuld als u

ziet dat het leeg is doordat het controlelampje D aangaat. (Als uw vaatwasser is voorzien van een controlelampje gebrek glansmiddel moet u het

opvullen wanneer het lampje aangaat of knippert).

f C D Opvullen glansmiddel Draai de deksel C tegen de klok in. Let op dat het glansmiddel niet overloopt bij het opvullen. U kunt de hoeveelheid glansmiddel

die uw machine gebruikt regelen: draai met een schroevendraaier aan de afstelschroef F onder de deksel C. Er zijn 6 posities, normaal gesproken staat hij op

4. het regelen van de hoeveelheid glansmiddel verbetert het drogen.

Als er druppels of vlekken op het vaatwerk zitten, stel de afstelschroef dan op een hoger nummer. Als daarentegen het vaatwerk witte strepen vertoont, zet de

afstelschroef dan op een lager nummer. Belangrijk: Er zijn producten voor de afwasmachine in de handel die zowel wasmiddel als zout en glansmiddel

bevatten (3 in 1). Wij raden aan om, als het water hard of zeer hard is, toch zout in het hiervoor bedoelde reservoir te doen om het vormen van witte strepen

op uw vaatwerk of op de trommel te voorkomen. Als u deze producten (3 in 1) gebruikt hoeft er geen glansmiddel in het bakje te worden toegevoegd.

Mocht u toch een nog beter drogen verlangen, dan kunt u glansmiddel toevoegen, maar zet de niveau-regelaar in dit geval op 2. Volg in ieder geval de

instructies op de verpakking. Als u alleen deze producten gebruikt is het normaal dat de controlelampjes voor het zout en voor het glansmiddel na een aantal

afwasbeurten blijvend gaan knipperen. 48 ARISTON VAATWASSER - Instructies voor installeren en gebruik Kies het juise programma V AATWASSER Kies

het juiste programma voor uw vaatwerk Het kiezen van het juiste programma voor uw lading garandeert schoon vaatwerk en energiebesparing. Ieder soort

vuil heeft zijn eigen programma Zout, glansmiddel, de juiste dosis afwasmiddel en het juiste programma: dit is de formule voor het beste resultaat en behoud

van uw vaatwasser. 3URJUDPPD $DQZLM]LQJHQ YRRU SURJUDPPD NHX]H %HVFKULMYLQJ YDQ GH F\FOH :DVPLGGHO YRRUZDVVHQ

*ODQVPLGGHO HQ ZDVVHQ 'XXU YDQ KHW SURJUDPPD WROHUDQWLH Erg vuil vaatwerk en pannen (niet voor breekbaar vaatwerk)

6XSHU :DVK Voorwassen met water 45°C Was 65°C. 1RUPDOH Programma voor ecologische was met laag energie verbruik, geschikt voor normaal vuil

vaatwerk en pannen. Korte was met 47°C. Warm spoelen met 65°C Drogen. Vermijden :HNHQ Spe-ciale cycle voor fijn vaatwerk dat gevoeliger is voor

hoge temperaturen, direct na gebruik.

*ODVZHUN 6SHFLDO *XHVW Spoel- en droogcycle voor weinig gebruikt vaatwerk dat alleen stoffig is. ARISTON VAATWASSER - Instructies

voor installeren en gebruik 49 V AATWASSER Uw waterleiding Het opvullen met zout Gebruik altijd speciaal zout voor vaatwassers. Het zoutreservoir

bevindt zich onder de onderkorf en wordt als volgt gevuld: 1. Trek de onderkorf eruit, schroef de deksel van het zoutreservoir los. 2. Is het de eerste keer dat u

zout opvult? Vul het reservoir eerst met water (de volgende keer hoeft dat niet meer). 3. Plaats de trechter op het gat en giet er ongeveer 2 kilo zout in. Een

beetje water kan uit het reservoir lopen. Nooit zonder zout Vul het zout bij voordat u een afwascycle begint om roestvorming te vermijden.

Uw vaatwasser is voorzien van een ontkalker die speciaal zout gebruikt en de kalk uit het water verwijdert. Zo kunt u het zoutverbruik optimaal en naar uw

wens regelen (niet te veel, niet te weinig). Voor het regelen van het zoutverbruik gaat u als volgt te werk: 1..

Uw gebruiksaanwijzing.

BALTUR SPARKGAS 3.6 P

More magazines by this user
Similar magazines