Oorlog, geweld en agressie - Groniek

groniek.eldoc.ub.rug.nl

Oorlog, geweld en agressie - Groniek

Oorlog, geweld en agressie

Een beetje classicus weet onmiddellijk wie die dode Vietcongstrijder

en die Amerikaan achter die mitrailleur zijn. Het zijn Hektor en Achilles.

(De tweede Amerikaan doet er niet toe, we zouden hem de bijrijder van

Achilles kunnen noemen,Automedon bij Homeru .) Onmiddellijk nadat

hij Hektor gedood had, deed Achilles het volgende met hem: 1

'hij boorde tussen zijn hielen en enkels de beide hielpezen door en haalde er

rundlederen riemen doorheen en bond deze riemen vast aan de wagen, zodat

zijn hoofd langs de grond werd getrokken. 't Wapentuig nemend, beklom

Achilles de wagen en legde over het tweespan de zweep. De paarden snelden

naar voren, stofwolken vormend boven het lichaam. Zijn donkere haren

waaiden aan weer kanten uit, zijn hele hoofd werd bedolven onder het stof,

het hoofd eens zo mooi om te zien .. .'

Ziedaar aanschouwelijk uitgebeeld de uitdrukking'iemand aan zijn zegekar

binden.'

Achilles rijdt met het lijk aan zijn strijdwagen naar zijn kamp, bij de

Hellespont. Die nacht wordt hij bezocht door de schim van Patroklos.

Patroklos wa Achilles' boezemvriend, zijn broer bijna, maar Patroklos

was bij een eerdere actie door Hektor in een gevecht van man tegen man

gedood. Achilles was daarop in blinde woede de Trojanen en Hektor te lijf

gegaan, en met succes. Patroklos, ofliever diens schim, vraagt Achilles zijn

lichaam ten grave te dragen, want zolang dat niet is gebeurd, kan zijn

schim geen rust vinden.

De volgende ochtend wordt Patroklos de laatste eer bewezen: er wordt

een brandstapel gebouwd, het stoffelijk overschot wordt op de brandstapel

gelegd en er worden tal van offers gebracht: geiten, koeien, kruiken met

honing en olie, vier paarden, twee honden en twaalf Trojaanse

krijgsgevangenen van hoge komaf die eerst door Achilles eigenhandig bij

de brandstapel gekeeld worden. 2 Dat laatste had Achille van tevoren zo

gepland.) Als de vlammen een etmaal later gedoofd zijn, worden de asresten

van Patroklos in een urn gedeponeerd. De urn wordt begraven onder een

grafheuvel, en vervolgens vinden er lijkspelen plaats ter nagedachtenis van

Patroklos: wagenrennen, boksen, worstelen, hardlopen, speerwerpen en

boogschieten.

Het lijk van Hektor is al die tijd gewoon in het stof blijven liggen.

Homerus, Ilias xxii 395-403. Alle in dit artikel geciteerde plaatsen uit Homerus

zijn ontleend aan de vertaling van H.]. de Roy van Zuydewijn.

2 Ilias xxiii 175-176.

3 Zie Ilias xxi 26-32 en xxiii 22-23.

71

More magazines by this user
Similar magazines