Clubblad Oktober 2002.p65

members.quicknet.nl

Clubblad Oktober 2002.p65

2

Colofon

Radio Club Kennemerland

Opgericht 14 november 1966, Statutair 29 Oktober 1980.

Voorzitter Harry Koster PB5DX 0255-530674 PB5DX@PI4RCK.NET

Penningmeester Ton Griep PA5TG 0255-524822 PA5TG@PI4RCK.NET

Secretaris Dirk Gnodde PE1PFT 0255-521958 PE1PFT@PI4RCK.NET

Lid Arno Keuris NL 12818 0611043116 NL12818@PI4RCK.NET

Lid Wim Wagemans PA3BMA 0255-514433 PA3BMA@PI4RCK.NET

Clubgebouw Westerduinweg 9 1976 BV 0255-536864 IJmuiden.

Clubavond/middag vrijdag 20.00 tot 24.00 uur en zondag 13.00 tot 17.00 uur.

Verenigingszender PI4RCK PI4RCK@PI4RCK.NET

RTTY uitzending Zondags 13.30 uur tot 14.00 uur.

RCK ronde Zondags 14.00 uur tot 15.00 uur.

RCK Award Aanvragen via de Secretaris

Techn. Commissie Henk van Dijk PA2HDY 0255-512958 PA2HDY@PI4RCK.NET

Rolf Pols PA0RVP 0255-532620

Lid van verdienste Henk van Dijk PA2HDY

QSL Manager Arno Keuris NL 12818 NL12818@PI4RCK.NET

Redactie Wim Wagemans PA3BMA REDACTIE@PI4RCK.NET

Dirk Gnodde PE1PFT PE1PFT@PI4RCK.NET

Hans Delfsma PA10219

Opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen, wijziging van roepletters enz. AUB zo spoedig

mogelijk doorgeven aan het secretariaat! Opzeggingen dienen minimaal 1 maand voor het

einde van het kalenderjaar binnen te zijn.

Overname van artikelen is toegestaan met duidelijke bronvermelding. Met nadruk wijzen wij

erop dat gepubliceerde schakelingen en artikelen alleen voor hobbydoeleinden bestemd zijn.

Commercieel gebruik, in welke vorm ook, is niet toegestaan! De e-mail versie van dit blad mag

niet in een bulletinboard of soortgelijk systeem worden opgenomen zonder toestemming van

RCK. Opgeven voor het E-mail clubblad (alleen leden) bij REDACTIE@PI4RCK.NET.

De contributie bedraagt jaarlijks 20.50 Euro. Over te maken op Postbanknr 4477959 t.n.v

Radio Club Kennemerland, IJmuiden. Jeugd- en gezinsleden betalen 50 %.

Hoofdsponsor

More magazines by this user
Similar magazines