Water in de stedelijke omgeving - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

Water in de stedelijke omgeving - Technische Universiteit Eindhoven

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Samenvatting

DEEL 1 : PROBLEEMSTELLING & ANALYSE

1. Introductie

1.1 Aanleiding

Ruimtelijke kwaliteiten van water

Functionele noodzaak: de Wateropgave

Het verbinden van twee sporen

Ontwerpvraagstuk

Leeswijzer

1.2 Context Watergraafsmeer polder

Ligging op stadsniveau

Kenmerken

1.3 Wateropgave

Wateropgave gesteld in de Waterpilot

Betekenis per buurt

2. Historie van de Watergraafsmeer

polder

2.1 Inleiding

2.2 Ongerept natuurgebied wordt strategisch

watervlak (14e eeuw)

2.3 Het Meer wordt droogmakerij (17e eeuw)

Nieuw aangewonnen land met totaalontwerp (

III

IV

3

5

9

12

15

17

17

18

2.4 Agrarisch land wordt arcadisch ideaal (17e eeuw)

Betekenis van tuin (landschap) en stad

Lustoord buiten de stadsmuren

2.5 Stedelijke transformatie van het

Buitenplaatsenlandschap (19e en 20e eeuw)

Annexatie door Amsterdam - Watergraafsmeer

in stedelijke planvorming

Tot slot

3. Inventarisatie & Analyse

3.1 Inleiding

3.2 Historische kwaliteiten en wateropgave;

een nieuwe transformatie?

3.3 Waterstructuur

Kwaliteiten waterstructuur

Knelpunten waterstructuur

Morfologie van de waterstructuur

Kunstwerken

3.4 Infrastructuur

Kwaliteiten infrastructuur

Knelpunten infrastructuur

Aansluiting van de infrastructuur

Ontsluitingswegen Watergraafsmeer

3.5 Kamerstructuur

Kwaliteiten kamerstructuur

Knelpunten kamerstructuur

Type kamers

Rode kamers

Groene kamers

Beleving van de kamers

22

25

29

31

31

33

39

45

VI

More magazines by this user
Similar magazines