OM, Gardena, Benzine grasmaaier, Art 04044-20, Art 04046-20, Art ...

m.gardena.com

OM, Gardena, Benzine grasmaaier, Art 04044-20, Art 04046-20, Art ...

NL

48

6 g

h

6

j

3x

d

46 V / 46 VD

Maaien met rijaandrijving:

46 VDA / 51 VDA

f

Grasmaaier starten:

De motor moet voor het starten met benzine worden gevuld

(zie 7. Onderhoud “Motor met benzine vullen”).

1. Plaats de grasmaaier op een vlakke plek van het gazon.

2. Alleen bij een koude motor:

46 V / 46 VD: Primer d 3 x indrukken.

46 VDA / 51 VDA: Toerentalhendel f op “Choke” zetten.

3. Schakelbeugel g boven aan de boom 6 trekken en dan de

startkabel h stevig aantrekken.

4. Leid na het aanspringen van de motor de startkabel h weer

langzaam terug (indien nodig punt 3. en 4. meerdere keren

herhalen).

5. 46 VDA / 51 VDA: Toerentalhendel f op het gewenste motortoerental

instellen.

6. Bedien de grasmaaier uitsluitend vooruit en stapvoets.

Grasmaaier starten bij warme motor:

v 46 V / 46 VD: Primer d niet indrukken.

46 VDA / 51 VDA: Toerentalhendel f op max. toerental

zetten.

Grasmaaier uitschakelen:

v Schakelbeugel g loslaten

46 VD heeft een 1-versnelling achterwielaandrijving.

46 VDA / 51 VDA heeft een variabele achterwielaandrijving

voor de aanpassing aan de persoonlijke stapsnelheid.

Rijaandriving starten:

1. Grasmaaier starten

2. 46 VD: Aandrijfbeugel j onder

aan de boom 6 trekken.

OPGELET! De grasmaaier gaat

onmiddellijk rijden.

46 VDA / 51 VDA: Aandrijfhendel

j aan de boom 6 trekken.

Hoe verder de aandrijfhendel

wordt getrokken, hoe sneller de

rijaandrijving is.

Rijaandrijving uitschakelen:

v Aandrijfbeugel / -hendel j

loslaten.

j

6

46 VD

6. Buitenbedrijfstelling

Maaier opbergen /

transporteren:

k

6

Afvalverwijdering:

7. Onderhoud

8

Kinderen mogen geen toegang hebben tot de opbergplaats.

Laat de motor afkoelen voordat de grasmaaier in een gesloten

ruimte wordt neergezet. Bij motoren die langer dan 30 dagen

stilgestaan hebben, moet eerst de benzinetank geledigd en

resterende benzine met een pluisvrije doek opgenomen worden

en vervolgens de motor laten draaien totdat hij door gebrek an

brandstof blijft staan.

1. Schakel de grasmaaier uit en trek de bougiestekker k uit

(zie de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de motor).

2. Draai voor plaatsbesparing de twee velugelmoeren 8 los tot de

boom 6 genegen kan worden – en klap de boom naar voren.

3. Maaier op een droge, afgesloten en veilige plaats opbergen.

Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven worden,

maar moet volgens de geldende regels afgevoerd worden.

1. Benzinetank ledigen (zie boven).

2. Motorolietank ledigen (zie de meegeleverde gebruiksaanwijzing

van de motor).

3. Lever het apparaat in op het afvaldepot.

GEVAAR!

Lichamelijke letsels door de

messenbalk!

v Wacht vóór het begin van de onderhoudswerkzaamheden

tot de messenbalk stilstaat, trek geschikte handschoenen

aan en trek de bougiestekker uit (zie de meegeleverde

gebruiksaanwijzing van de motor).

GEVAAR!

Persoonlijk letsel en materiële schade!

v Grasmaaier, mulchinzetstuk en grasvankzak

mogen niet met hogedruk worden gereinigd.

49

NL

More magazines by this user
Similar magazines