TNT POST PTT was ooit het Nederlandse staatspostbedrijf. En ...

home.kpn.nl

TNT POST PTT was ooit het Nederlandse staatspostbedrijf. En ...

TNT POST

PTT was ooit het Nederlandse staatspostbedrijf. En trouwens niet alleen postbedrijf, maar deed ook

nog eens in telegrafie (papa, wat is telegrafie?) en telefonie. In 1989 privatiseerde de staat het

bedrijf.

Tot 1981 had het staatsbedrijf onder nevenstaand logo gefunctioneerd.

Niet spectaculair, toegegeven. Een beetje saai zelfs, maar het waren nog niet van

die stormachtige tijden. Het streven was gericht op degelijkheid en

betrouwbaarheid en minder op uiterlijk. Design hoefde niet revolutionair te zijn:

een stevig schreefloos lettertje en een posthoorn. Het rondje is de doorsnede van

een telefoonkabel. Iets wat je ook maar toevallig moet weten.

Bedrijven die een nieuwe fase in hun ontwikkeling ingaan (of in ieder geval die indruk willen

wekken), vergezellen dat meestal door een verandering van huisstijl. In het geval van PTT kwam

daar wellicht bij dat men tegelijk het suffige ambtenarenimago af wilde schudden. Posthoorns -

'langs berg en dal klinkt hoorngeschal' - pasten daar zeker niet meer bij.

In 1981 ontwikkelde men bovenstaand logo, waarin het postbussenrood (lekker opvallend) duidelijk

op de voorgrond trad. Het kartelrandje verwijst symbolisch naar de zegeltjes en labeltjes.

In 1989, direct na de privatisering, veranderde het logo enigszins. Zegeltjesplakken is ook niet

dynamisch genoeg, vandaar de wat abstractere aanpak:

In 1999 werd het predikaat 'koninklijk' geïntroduceerd op het logo en greep men weer terug naar de

hoofdletters uit het logo van 1957:

Vervolgens veranderde ook de naam van het bedrijf.

Eerst in TPG (TNTPost Group) om uiteindelijk uit te komen bij TNT waarvan het gros van de

mensen niet weet wat de letters betekenen (Thomas Nationwide Transport). En wat dan nog.

Ook het logo veranderde weer. Deze keer werd het rood vervangen door oranje.


Met oranje wil TNT duidelijk een nieuw imago uitstralen en misschien (toch?) tegelijk de

Nederlandse oorsprong van het bedrijf benadrukken. Zwart

als steunkleur kan staan voor betrouwbaarheid,

degelijkheid en kwaliteitsbewustzijn. Door de letters te

omcirkelen vergroot men de herkenbaarheid, ook zonder

dat de letters gelezen (kunnen) worden. Door de

schaduwrandjes lijkt het een beetje een stempel. Zeer toepasselijk voor een bedrijf dat postzegels

ongeldig maakt door ze af te stempelen.

Nagekomen bericht:

In 2011 veranderde de naam en het logo van wat TNT POST heette, in PostNL. Dit vanwege een

splitsing van het bedrijf in enerzijds TNT die als expresse- en pakjesbezorger verder door het leven

zal gaan en het postbedrijf dat onder de heldere, maar

weinig fantasierijke naam PostNL verder aan de weg

timmert.

Het oranje oogt warm en refereert (naar ik aanneem) aan

het puur Hollandse karakter van de onderneming die zich

voornamelijk zal presenteren op de binnenlandse markt.

Het blauw zou dan kunnen staan voor zakelijk en

professioneel. Dit ontwerp heeft een hoog

driedimensionaal dertien-in-een-dozijn-gehalte. Het oogt

fris en modern, maar échte uitstraling?

Het logo lijkt de link met post, brieven en postzegels stempelen te verbreken. Toegegeven, de

toekomst van de brievenbezorger is – zacht uitgedrukt – nogal ongewis. De driehoek lijkt wel als

een ferme richtingaanduider te willen fungeren: niet zeuren, maar rechtsaf! We zien wel waar we

uitkomen. Zoiets...

© 2011 – willem visser

Info: http://www.txtpro.nl/

Contact: willemvisser@txtpro.nl

U bent vrij uit deze gegevens te putten.

Het wordt wel op prijs gesteld indien u daarvan melding maakt in uw bronnen.

More magazines by this user
Similar magazines