TNT POST PTT was ooit het Nederlandse staatspostbedrijf. En ...

home.kpn.nl

TNT POST PTT was ooit het Nederlandse staatspostbedrijf. En ...

Met oranje wil TNT duidelijk een nieuw imago uitstralen en misschien (toch?) tegelijk de

Nederlandse oorsprong van het bedrijf benadrukken. Zwart

als steunkleur kan staan voor betrouwbaarheid,

degelijkheid en kwaliteitsbewustzijn. Door de letters te

omcirkelen vergroot men de herkenbaarheid, ook zonder

dat de letters gelezen (kunnen) worden. Door de

schaduwrandjes lijkt het een beetje een stempel. Zeer toepasselijk voor een bedrijf dat postzegels

ongeldig maakt door ze af te stempelen.

Nagekomen bericht:

In 2011 veranderde de naam en het logo van wat TNT POST heette, in PostNL. Dit vanwege een

splitsing van het bedrijf in enerzijds TNT die als expresse- en pakjesbezorger verder door het leven

zal gaan en het postbedrijf dat onder de heldere, maar

weinig fantasierijke naam PostNL verder aan de weg

timmert.

Het oranje oogt warm en refereert (naar ik aanneem) aan

het puur Hollandse karakter van de onderneming die zich

voornamelijk zal presenteren op de binnenlandse markt.

Het blauw zou dan kunnen staan voor zakelijk en

professioneel. Dit ontwerp heeft een hoog

driedimensionaal dertien-in-een-dozijn-gehalte. Het oogt

fris en modern, maar échte uitstraling?

Het logo lijkt de link met post, brieven en postzegels stempelen te verbreken. Toegegeven, de

toekomst van de brievenbezorger is – zacht uitgedrukt – nogal ongewis. De driehoek lijkt wel als

een ferme richtingaanduider te willen fungeren: niet zeuren, maar rechtsaf! We zien wel waar we

uitkomen. Zoiets...

© 2011 – willem visser

Info: http://www.txtpro.nl/

Contact: willemvisser@txtpro.nl

U bent vrij uit deze gegevens te putten.

Het wordt wel op prijs gesteld indien u daarvan melding maakt in uw bronnen.