Inhoud 2012 - Proeftuinnieuws

proeftuinnieuws.be

Inhoud 2012 - Proeftuinnieuws

REo Veiling viert 70 ste verjaardag

Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche, minister-president Kris Peeters, REO-voorzitster Rita Demaré,

West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert en REO-directeur Paul Demyttenaeres tijdens de

viering van 70 jaar REO Veiling

70 jaar geleden werd in het West-Vlaamse

Roeselare in volle oorlogsperiode de samenwerkende

vennootschap ‘Coöperatieve

Leveringsplaats Roeselare’ opgericht. “Via

de vennootschap wilden telers hun product

samen naar de markt brengen om zo meer

marktmacht te creëren. 70 jaar later blijft deze

doelstelling overeind, terwijl de naam ondertussen

al lang is gewijzigd in REo Veiling”, zei

REo-voorzitster Rita Demaré vorige maand op

de jubileumviering. de REo Veiling vierde die

dag niet alleen 70 jaar coöperatie, maar ook

60 jaar veilen via een klok, 30 jaar simultaan

veilen én 15 jaar veilen via thuiskoop. Redenen

genoeg om te feesten dus.

"ondertussen is het veilinglandschap gewijzigd.

door fusies en overnames vermindert

het aantal veilingen. daarom moet er tussen

de Vlaamse veilingen, maar evenzeer over

de landsgrenzen heen, gezocht worden naar

nieuwe vormen van samenwerking. In het

kader van een verder gaande samenwerking

tussen telersverenigingen in Europa richten de

| 6 | Proeftuinnieuws 1-2 | 4 januari 2013

Bretoense en Vlaamse groenteveilingen Freshcoop

op. Via deze organisatie, waar REo een

stichtend lid van is, wordt toenadering gezocht

tussen telersverenigingen over de landsgrenzen

heen. Een concreet voorbeeld van deze

samenwerking is trouwens het elektronisch

termijnverkoopsysteem dat op dit ogenblik

door de LAVA-veilingen wordt uitgetest", aldus

de voorzitster.

“70 jaar na de oprichting lijkt de REo Veiling

niet meer op die eerste organisatie van een

kleine groep telers. de infrastructuur is hypermodern,

de afzet gebeurt niet meer op markten

in de buurt, maar via markten over heel de

wereld en de kleine groep telers is uitgegroeid

tot een groep van 2.900 leden-producenten

die een omzet realiseren van 180 miljoen

euro”, looft minister-president Kris Peeters de

verwezenlijkingen sinds de oprichting van de

coöperatieve in 1942. "de REo Veiling was de

voorbije decennia een belangrijke stimulans

voor de ontwikkeling van de groenteteelt in

heel West-Vlaanderen. ondertussen wordt

Vlaamse en Bretoense groenteproducenten gaan samenwerken

donderdag 29 november werd in Leuven een nieuwe 'transnationale

unie van producentenorganisaties' voor groenten en fruit boven

de doopvont gehouden. de nieuwe organisatie kreeg de roepnaam

Freshcoop, en brengt Vlaamse en Bretoense tuinbouwers samen.

Minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, reageert

alvast zeer tevreden: "Ik ben verheugd dat de Vlaamse tuinbouwers

allianties zoeken over de grenzen heen, en hun krachten bundelen

met collega’s uit Bretagne. op die manier zullen onze Vlaamse

telers zich beter kunnen positioneren op de Europese markt."

de nieuwe transnationale producentenorganisatie vertegenwoordigt

vier Vlaamse en zeven Franse producentenorganisaties, samen goed

voor bijna 6.900 telers, en een gezamenlijke waarde van verkochte

productie van ruim 900 miljoen euro. In deze nieuwe organisatie

ontmoeten twee grote, bekende labels elkaar: Flandria en Prince de

60% van de openluchtgroenten in Vlaanderen

in deze provincie geteeld. dat heeft ook een

enorme boost gegeven aan de ontwikkeling

van de agrovoedingsindustrie in deze regio”,

aldus de minister-president.

naar een actieve marktbenadering

de REo Veiling keek niet alleen terug op het

verleden. In september 2011 werd immers een

werkgroep opgericht die als opdracht kreeg

om na te denken over de toekomst van de

veiling en een nieuwe beleidsvisie uit te tekenen.

In deze visie kiest de REo Veiling voor een

coöperatief integratiemodel: een model waarin

de veiling het actieve knooppunt is tussen

de producent en de markt.

de kracht van samenwerken met collega-

veilingen rond het Flandria-keurmerk wordt ook

herbevestigd, maar de werkgroep dringt wel

aan om dit Flandria-label te verdiepen en te versterken.

“op die manier kan Flandria terug een

ijkpunt worden op de Europese markt. REo is

bereid hierin een voortrekkersrol op te nemen”,

zegt directeur Paul Demyttenaere. Een andere

pijler in de beleidsvisie is een meer gepersonaliseerde

marktbenadering met respect voor de

coöperatie. “Het dynamisme en de groei van

onze leden-producenten vragen daarom. de

commerciële afdeling van de REo Veiling krijgt

als belangrijke opdracht te werken aan klantgerichte

marktconcepten”, aldus demyttenaere.

Als orgelpunt van de viering van 70 jaar REo

Veiling mochten West-Vlaams gedeputeerde

voor Landbouw Bart naeyaert, Boerenbondvoorzitter

Piet Vanthemsche en REo-directeur

demyttenaere in debat gaan over de uitdagingen

voor de tuinbouw in West-Vlaanderen.

Grond, energie- en watervoorziening, de mestwetgeving

en generatiewissels werden daarbij

als belangrijkste knelpunten aangehaald.

Bronnen: REO Veiling en Vilt

Bretagne. ondertussen is aangekondigd dat er bij producentenorganisaties

uit een aantal andere lidstaten interesse is om op termijn eveneens

aan te sluiten.

Vlaams minister-president Peeters ziet de rol van deze nieuw opgerichte

transnationale producentenorganisatie, die Vlaanderen als

thuisbasis heeft gekozen, als een piloot- en voorbeeldproject van de

transnationale samenwerking op zulke grote schaal. om dergelijke samenwerkingsverbanden

in de toekomst nog vlotter te laten starten,

zal hij de Europese Commissie met aandrang vragen om op korte termijn

duidelijkheid te verschaffen over enkele hinderpalen omtrent de

oprichting en erkenning van dergelijke organisaties.

Bron: Persmededeling van het kabinet van de Vlaamse minister-president

More magazines by this user
Similar magazines