10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

3. Voor zover elke beheersinstantie effectieve maatregelen neemt om de consumenten voor te

lichten over de ENERGY STAR-merken, doet zij dit overeenkomstig de in bijlage B vermelde

richtsnoeren voor het correcte gebruik van de ENERGY STAR-naam en het gemeenschappelijk

logo.

4. Elke beheersinstantie draagt de kosten van al haar activiteiten in het kader van deze

overeenkomst.

ARTIKEL VI

Deelname aan het ENERGY STAR-etiketteringsprogramma

1. De beheersinstanties staan elke fabrikant, leverancier of verkoper toe om toe te treden tot het

ENERGY STAR-etiketteringsprogramma door zich te laten registreren als deelnemer aan het

programma.

2. De beheersinstanties staan het de deelnemers aan het programma toe het gemeenschappelijk

logo te gebruiken om gekwalificeerde producten te identificeren die in hun eigen faciliteiten of door

een onafhankelijk laboratorium zijn getest en die voldoen aan de gemeenschappelijke specificaties

van bijlage C. Voor producten die uitsluitend in de EU in de handel worden gebracht, staat de

beheersinstantie het de deelnemers aan het programma toe de gekwalificeerde producten zelf te

certificeren. Voor producten die in de VS in de handel worden gebracht eist de beheersinstantie van

de deelnemers aan het programma dat zij voldoen aan de eisen met betrekking tot de certificatie

door derde partijen als neergelegd in de herziene U.S. Partner Commitments.

EU/US/nl 9

More magazines by this user
Similar magazines