10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

F. Vereisten voor energiebeheer: minstens één mechanisme van het beeldscherm moet standaard

geactiveerd zijn zodat het automatisch kan overgaan in Slaap- of Uitstand. Bijvoorbeeld: data-

of netwerkverbindingen moeten de uitschakeling van het beeldscherm volgens standaard-

mechanismen zoals Display Power Management Signalling (energiebeheerssignalen voor

beeldschermen) ondersteunen. Beeldschermen die hun eigen inhoud genereren, moeten

uitgerust zijn met een standaard geactiveerde sensor of timer zodat ze automatisch in Slaap-

of Uitstand overgaan.

3. CRITERIA INZAKE ENERGIE-EFFICIËNTIE

A. Vereisten voor de Aanstand

1. Reeks 1

Om in aanmerking te komen voor het ENERGY STAR-logo, mag het beeldscherm het maximale

energieverbruik in Aanstand (PO of PO1) zoals berekend in de onderstaande vergelijkingen niet

overschrijden. Het maximale energieverbruik in Aanstand wordt uitgedrukt in watt en afgerond tot

op het dichtstbijzijnde tiende van een watt.

EU/US/Bijlage C/nl 66

More magazines by this user
Similar magazines