10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

B. Vereisten voor de Slaap- en Uitstand

1. Reeksen 1 en 2

Om in aanmerking te komen voor het ENERGY STAR-logo, mag het beeldscherm de maximale

energieverbruikwaarden voor Slaap- en Uitstand zoals vermeld in de onderstaande tabel 3 niet

overschrijden. Beeldschermen die over meerdere Slaapstanden beschikken (m.a.w. Slaapstand en

Diepe Slaapstand), moeten in alle Slaapstanden voldoen aan de vereisten voor Slaapstand.

VOORBEELD: een beeldschermtestresultaat van 3 watt in Slaapstand en 2 watt in Diepe Slaap-

stand zou niet in aanmerking komen, omdat het energieverbruik in één van de Slaapstanden de

grenswaarde van 2 watt voor Reeks 1 overschrijdt.

Tabel 3: vereisten voor energieverbruik in Slaap- en Uitstand voor alle beeldschermen

Stand Reeks 1 Reeks 2

Maximaal energieverbruik in Slaapstand (W) ≤ 2 ≤ 1

Maximaal energieverbruik in Uitstand (W) ≤ 1 ≤ 1

EU/US/Bijlage C/nl 70

More magazines by this user
Similar magazines