10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

- ijking volgens een standaard die verwijst naar het Amerikaanse National Institute of

Standards and Technology (NIST).

Het is tevens wenselijk dat de meetinstrumenten het gemiddelde stroomverbruik over een door de

gebruiker bepaald interval kunnen berekenen (de meest nauwkeurige toestellen voeren een interne

berekening uit waarbij de totale energie wordt gedeeld door de verlopen tijd). Als alternatieve

mogelijkheid moet het meetinstrument het energieverbruik over een door de gebruiker gekozen

tijdsinterval kunnen weergeven met een resolutie van 0,1 mWh of minder en tegelijkertijd de tijd

kunnen weergeven met een resolutie van 1 seconde of minder.

D. Nauwkeurigheid

Metingen van een vermogen van 0,5 W of meer worden verricht met een meetafwijking van 2% of

minder bij een betrouwbaarheidsgraad van 95%. Metingen van een vermogen van minder dan

0,5 W worden verricht met een meetafwijking van 0,01 W of minder bij een betrouwbaarheidsgraad

van 95% 1 .

Alle metingen moeten worden uitgedrukt in watt en afgerond tot op het dichtstbijzijnde tiende van

een watt.

1 Ibid.

EU/US/Bijlage C/nl 77

More magazines by this user
Similar magazines