10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

E. Donkere-kameromstandigheden

Alle luminantietests moeten worden uitgevoerd in donkere-kameromstandigheden. De illuminantie-

meting van het beeldscherm (E) in Uitstand moet minder bedragen dan of gelijk zijn aan 1,0 lux. De

metingen moeten worden uitgevoerd loodrecht op het midden van het beeldscherm met behulp van

een lichtmeter (LMD - Light Measuring Device) terwijl het scherm in de Uitstand staat (referentie

VESA FPDM-standaard 2.0, paragraaf 301-2F).

F. Protocollen voor lichtmeting

Wanneer het licht moet worden gemeten, zowel de illuminantie als de luminantie, moet er een LMD

worden gebruikt terwijl het beeldscherm in een donkere kamer staat. De LMD moet worden

gebruikt om metingen uit te voeren in het midden van en loodrecht op het beeldscherm (referentie

VESA FPDM-standaard 2.0, bijlage A115). Het te meten schermoppervlak moet minstens

500 pixels tellen, behalve indien het het equivalent overschrijdt van een rechthoekig oppervlak met

een lengtezijde gelijk aan 10% van de zichtbare schermhoogte en -breedte (in dat geval geldt deze

laatste beperking). Het verlichte oppervlak mag echter in geen geval kleiner zijn dan het oppervlak

dat de LMD meet (referentie VESA FPDM-standaard 2.0, paragraaf 301-2H).

EU/US/Bijlage C/nl 78

More magazines by this user
Similar magazines