10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Opstelling

A. Randapparatuur

Er mag geen externe apparatuur aangesloten zijn op Universal Serial Bus (USB)-hubs of -poorten.

Eventueel ingebouwde luidsprekers, televisietuners, enz. mogen in de door de gebruiker instelbare

minimumconfiguratie inzake stroomverbruik worden geplaatst om het niet van het beeldscherm

afkomstige stroomverbruik tot een minimum te herleiden.

B. Wijzigingen

Wijzigingen aan de apparatuur zoals het verwijderen van circuits of andere ingrepen die niet

beschikbaar zijn voor een typische gebruiker, zijn niet toegelaten.

C. Analoge versus digitale interface

De partners worden geacht hun beeldschermen te testen met de analoge interface, behalve wanneer

er geen voorzien is (bv. beeldschermen met digitale interface, voor deze testmethode omschreven

als beeldschermen die alleen een digitale interface hebben). Voor beeldschermen met digitale

interface, zie voetnoot 1 in aanhangsel 1 voor informatie over de spanning, en volg daarna de

testmethode in aanhangsel 1 en/of 2, naargelang van de zichtbare beelddiagonaal van de UUT, met

behulp van een digitale signaalgenerator.

EU/US/Bijlage C/nl 79

More magazines by this user
Similar magazines