10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

C. Vereist aantal eenheden voor de tests

Uitgaande van de Europese norm 50301 (referentie BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Meet-

methoden voor het energieverbruik van audio-, video- en soortgelijke apparatuur, bijlage A),

hebben het EPA en de Europese Commissie een testprocedure uitgewerkt waarbij het voor de test

vereiste aantal eenheden afhangt van de testresultaten van de eerste eenheid.

1) Indien het stroomverbruik van de UUT in stabiele toestand meer bedraagt dan 85% van

de ENERGY STAR-kwalificatiegrenswaarde in één van de drie bedrijfsstanden, moeten

er twee bijkomende eenheden van hetzelfde model worden getest.

2) De stroomverbruikgegevens van elk van de drie testeenheden moeten worden bezorgd

aan het EPA via het Online Product Submittal-programma, of aan de Europese

Commissie, naargelang van toepassing, samen met de gemiddelde stroomverbruik-

gegevens van de drie testeenheden in Aan-, Slaap- en Uitstand.

3) Het is niet nodig om extra eenheden te testen indien het stroomverbruik in stabiele

toestand van de eerste testeenheid minder bedraagt dan of gelijk is aan 85% van de

ENERGY STAR-kwalificatiegrenswaarde in elk van de drie bedrijfsstanden.

4) Geen enkele testwaarde voor eender welke geteste eenheid mag de ENERGY STAR-

specificatie voor het als ENERGY STAR-model te erkennen model overschrijden.

EU/US/Bijlage C/nl 84

More magazines by this user
Similar magazines