10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

E. Rapportering van de resultaten

Na beëindiging van deze testprocedure gelieve het gedeelte 'Product testdocumentatie' van de

specificatie te raadplegen. Daar vindt u meer informatie over hoe u uw testresultaten rapporteert aan

het EPA of de Europese Commissie, al naargelang van toepassing.

2. TESTMETHODE VOOR VASTE-PIXELSCHERMEN ZODER STANDAARD

GEACTIVEERDE ABC

A. Testvoorwaarden, instrumentarium en opstelling

Alvorens de UUT te testen, moet u ervoor zorgen dat de tests kunnen worden uitgevoerd in de juiste

omstandigheden, met het juiste instrumentarium en in de juiste opstelling, zoals vermeld in de

hoofdstukken 'Product testvoorwaarden en instrumentarium' en 'Product testopstelling' van de

Beeldschermspecificatie.

B. Aanstand

1) Sluit de testeenheid aan op de contactdoos of de stroombron en op de testapparatuur.

2) Schakel alle testapparatuur aan en stel de stroombron in op de juiste spanning en frequentie.

3) Controleer of de testeenheid correct werkt en laat alle klantenaanpassingen ingesteld staan op

de standaardfabrieksinstellingen.

EU/US/Bijlage C/nl 95

More magazines by this user
Similar magazines