10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

c) De technicus geeft vervolgens een testpatroon (VESA FPDM-standaard 2.0, A112-2H,

L80) weer met een volledig wit (0,7 volt) vak dat 80% van het beeld inneemt.

d) Daarna past de technicus de contrast

Product Cd/m²

Resolutie minder dan of gelijk aan 1,1 MP 175

Resolutie meer dan 1,1 MP 200

gemeten volgens de VESA FPDM-standaard 2.0, paragraaf 302-1. (Wanneer de

maximale luminantie van het beeldscherm minder bedraagt dan de bovenstaande

voorgeschreven luminantie, stelt de technicus de maximale luminantie in en deelt hij/zij

die waarde mee aan het EPA of de Europese Commissie, al naargelang van toepassing,

samen met de andere vereiste testdocumentatie. Wanneer daarentegen de minimale

luminantie van het beeldscherm hoger ligt dan de voorgeschreven luminantie, stelt de

technicus de minimale luminantie in en deelt hij/zij die waarde mee aan het EPA of de

Europese Commissie, al naargelang van toepassing.).

e) De luminantiewaarde moet worden meegedeeld aan het EPA of de Europese

Commissie, al naargelang van toepassing, samen met de andere vereiste test-

documentatie.

EU/US/Bijlage C/nl 97

More magazines by this user
Similar magazines