10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

9) Zodra de luminantie is ingesteld, zijn de donkere-kameromstandigheden niet langer nodig.

10) Stel het stroombereik op de wattmeter in. De geselecteerde volleschaalwaarde vermenig-

vuldigd met de piekfactor (Imax/Irms) van de meter moet groter zijn dan de van de

oscilloscoop afgelezen piekstroom.

11) Laat de afleeswaarden op de wattmeter zich stabiliseren en lees dan het werkelijke vermogen

in watt af van de wattmeter. De metingen worden als stabiel beschouwd zodra het afgelezen

vermogen niet meer dan 1% varieert gedurende een periode van drie minuten. (zie Product

testopstelling, paragraaf I 'Stabiliteit').

12) Registreer het stroomverbruik en het totale pixelformaat (weergegeven horizontale × verticale

pixels), teneinde het aantal pixels/watt te berekenen.

C. Slaapstand (stroomschakelaar aan, geen videosignaal)

1) Na beëindiging van de test in Aanstand, schakelt u het beeldscherm in Slaapstand. De

methode voor de instelling moet worden gedocumenteerd, samen met de volgorde van de

handelingen die vereist zijn om de Slaapstand te bereiken. Schakel alle testapparatuur aan en

stel het meetgebied juist in.

EU/US/Bijlage C/nl 98

More magazines by this user
Similar magazines