10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

2) Laat het beeldscherm in Uitstand tot stabiele vermogenswaarden kunnen worden afgelezen.

De metingen worden als stabiel beschouwd zodra het afgelezen vermogen niet meer dan 1%

varieert gedurende een periode van drie minuten. De tester houdt geen rekening met de

controlecyclus voor het inkomende synchronisatiesignaal bij het meten van de eenheid in

Uitstand.

3) Registreer de testvoorwaarden en de testgegevens. De meettijd moet voldoende lang zijn om

de juiste gemiddelde waarde (d.w.z. geen piekvermogen of momenteel vermogen) te meten.

E. Rapportering van de resultaten

Na beëindiging van deze testprocedure gelieve het deel 'Product testdocumentatie' van de

specificatie te raadplegen. Daar vindt u meer informatie over de wijze waarop uw testresultaten

moeten worden gerapporteerd aan het EPA of de Europese Commissie, al naargelang van

toepassing.

EU/US/Bijlage C/nl 100

More magazines by this user
Similar magazines