10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

3. TESTMETHODE VOOR VASTE-PIXELSCHERMEN MET STANDAARD

GEACTIVEERDE ABC

A. Testvoorwaarden, instrumentarium en opstelling

Alvorens de UUT te testen, moet u ervoor zorgen dat de tests kunnen worden uitgevoerd in de juiste

omstandigheden, met het juiste instrumentarium en in de juiste opstelling, zoals vermeld in de

hoofdstukken 'Product testvoorwaarden en instrumentarium' en 'Product testopstelling' van de

Beeldschermspecificatie.

B. Aanstand

1) Sluit de testeenheid aan op de contactdoos of de stroombron en op de testapparatuur.

2) Schakel alle testapparatuur aan en stel de stroombron in op de juiste spanning en frequentie.

3) Controleer of de testeenheid correct werkt en laat alle klantenaanpassingen ingesteld staan op

de standaardfabrieksinstellingen.

4) Zet de testeenheid in de Aanstand met behulp van de afstandsbediening of via de AAN/UIT-

knop op de behuizing van de testeenheid.

EU/US/Bijlage C/nl 101

More magazines by this user
Similar magazines