10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Voor producten die worden geleverd met een verplicht menu waarbij de klant bij de eerste

inschakeling de stand moet kiezen waarin het product zal werken, stelt paragraaf 11.4.8 dat de

tests moeten worden uitgevoerd in "standaardstand".

Alle informatie die stelt dat het product in een bepaalde configuratie in aanmerking komt voor

het ENERGY STAR-logo en dat er in deze configuratie energie bespaard kan worden, moet in

de verpakking bij het product worden gevoegd en moet worden gepubliceerd op de website

van de partner, waar ook alle informatie over het model voorkomt.

5) Testen van beeldschermen met automatische helderheidsregeling: voor deze testprocedure

moet de hoge omgevingsverlichting worden ingesteld op 300 lux, terwijl de lage omgevings-

verlichting moet worden ingesteld op 0 lux, en dit als volgt:

a) Stel de hoge omgevingsverlichting in op 300 lux zoals gemeten door een omgevings-

verlichtingssensor.

b) Meet het stroomverbruik van de hoge omgevingsverlichting in Aanstand, Ph, zoals

beschreven in paragraaf 11.6.1 "Test in Aanstand (gemiddeld) met dynamische

verzending van videosignaal".

c) Stel de lage omgevingsverlichting in op 0 lux zoals gemeten door een omgevings-

verlichtingssensor.

EU/US/Bijlage C/nl 109

More magazines by this user
Similar magazines