10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

4) Rapportering van de resultaten: na beëindiging van deze testprocedure gelieve het gedeelte

'Product testdocumentatie' van de specificatie te raadplegen. Daar vindt u meer informatie

over hoe u uw testresultaten rapporteert aan het EPA of de Europese Commissie, al

naargelang van toepassing.

3. METING VAN DE LUMINANTIE

Nadat de IEC-testclip is doorlopen en het stroomverbruik is geregistreerd, meet de technicus de

luminantie van het product met behulp van de onderstaande methodologie. Opgelet: de technicus

mag de instellingen van het product niet wijzigen, deze test moet verlopen op basis van dezelfde

instellingen als de stroomverbruiktest.

1) Aan de hand van het statische testbeeld waarvan het videosignaal bestaat uit drie balken (Lt)

en waarnaar verwezen wordt in paragraaf 11.5 van IEC 62087, meet men het middelpunt, de

axiale luminantie van het beeldscherm in overeenstemming met de Flat Panel Display

Measurements Standard (FPDM), versie 2.0, paragraaf 301-2H van de Video Electronics

Standards Association (VESA).

2) Rapporteer in OPS de gemeten luminantiewaarde in candela per vierkante meter (cd/m²),

afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.

EU/US/Bijlage C/nl 112

More magazines by this user
Similar magazines