10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

3) Alle luminantiemetingen moeten worden gerealiseerd in overeenstemming met de hoger

beschreven testvoorwaarden voor breedbeeldschermen. In het bijzonder moet het meten van

de luminantie gebeuren op basis van de instellingen die het beeldscherm had bij levering af

fabriek. Bij producten met een verplicht menu moeten de metingen worden uitgevoerd in

standaard- of thuisstand.

A. DEFINITIES

Producten

III. SPECIFICATIES VOOR GRAFISCHE APPARATUUR

1. Kopieerapparaat — een commercieel grafisch apparaat met als enige functie de reproductie

van grafische originelen op papier of soortgelijke dragers. De eenheid moet kunnen worden

gevoed door een stopcontact of een data- of netwerkaansluiting. Deze definitie is van

toepassing op producten die in de handel worden gebracht als kopieerapparaat of als

uitbreidbaar digitaal kopieerapparaat (UDC).

2. Digitaal stencilapparaat — een commercieel grafisch apparaat dat op de markt wordt verkocht

als een volledig geautomatiseerd systeem voor reproductie via de stencilmethode, met digitale

reproductiefunctionaliteit. De eenheid moet kunnen worden gevoed door een stopcontact of

een data- of netwerkaansluiting. Deze definitie is van toepassing op producten die in de

handel worden gebracht als digitaal stencilapparaat.

EU/US/Bijlage C/nl 113

More magazines by this user
Similar magazines