10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Opmerking: Indien het MFA niet in een enkele eenheid is geïntegreerd maar uit een reeks

functioneel geïntegreerde componenten bestaat, dient de fabrikant te garanderen dat het totale,

door alle MFA-componenten opgenomen vermogen, basiseenheid inbegrepen, bij correcte

installatie bij de gebruiker voldoet aan de eisen die in deel C aan ENERGY STAR-conforme

MFA's worden gesteld.

6. Printer — een commercieel grafisch apparaat waarmee afdrukken kunnen worden gemaakt en

dat informatie kan ontvangen van onafhankelijke of netwerkcomputers of andere invoer-

apparaten (bijvoorbeeld digitale camera's). De eenheid moet kunnen worden gevoed door een

stopcontact of een data- of netwerkaansluiting. Deze definitie is van toepassing op producten

die in de handel worden gebracht als printer, met inbegrip van printers die bij de gebruiker

kunnen worden uitgebreid tot een MFA.

7. Scanner — een commercieel grafisch product dat functioneert als opto-elektrisch apparaat

waarmee afbeeldingen kunnen worden omgezet in elektronische informatie die kan worden

opgeslagen, bewerkt, geconverteerd of overgedragen, in de eerste plaats in een pc-omgeving.

De eenheid moet kunnen worden gevoed door een stopcontact of een data- of netwerk-

aansluiting. Deze definitie is van toepassing op producten die in de handel worden gebracht

als scanners.

EU/US/Bijlage C/nl 115

More magazines by this user
Similar magazines