10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

ARTIKEL X

Procedures voor wijziging van de overeenkomst en voor de toevoeging van nieuwe bijlagen

1. Elke beheersinstantie kan een wijziging van deze overeenkomst, alsook de toevoeging van

nieuwe bijlagen aan de overeenkomst, voorstellen.

2. Wijzigingsvoorstellen worden schriftelijk ingediend en worden besproken op de volgende

vergadering van de technische commissie, mits zij ten minste 60 dagen vóór die vergadering aan de

andere beheersinstantie zijn medegedeeld.

3. Wijzigingen in deze overeenkomst en besluiten over de toevoeging van nieuwe bijlagen aan

deze overeenkomst behoeven de goedkeuring van beide partijen. Wijzigingen in de bijlagen A, B

en C kunnen worden aangebracht in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen XI en XII.

ARTIKEL XI

Procedures voor wijziging van de bijlagen A en B

1. Een beheersinstantie die bijlage A of bijlage B wil wijzigen, volgt de in artikel X, leden 1

en 2, vermelde procedures.

EU/US/nl 14

More magazines by this user
Similar magazines