10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

24. Slaapstand — de spaarstand waarnaar het product automatisch overschakelt na een periode

van inactiviteit. Het product kan niet alleen automatisch naar de slaapstand overschakelen,

maar het kan ook naar deze stand overschakelen 1) op een door de gebruiker ingesteld tijdstip

van de dag, 2) als onmiddellijke reactie op een handmatige actie van de gebruiker, zonder echt

uit te schakelen, of 3) op andere, automatisch teweeggebrachte manieren die verband houden

met het gedrag van de gebruiker. In deze toestand kunnen alle productfuncties worden inge-

schakeld en moet het product naar de actieve stand kunnen overschakelen door te reageren op

invoer van een van de invoervoorzieningen waarover het product beschikt; er kan echter

sprake zijn van een vertraging. Mogelijke invoer is een externe elektrische stimulans (bijvoor-

beeld een netwerkstimulans, een binnenkomend faxbericht of besturing op afstand) of directe

fysieke interventie (bijvoorbeeld activering van een fysieke schakelaar of knop). Het product

moet in de slaapstand de netwerkverbinding in stand houden en mag alleen ontwaken wanneer

dat nodig is.

Opmerking: Wanneer gegevens worden gerapporteerd en producten worden gekwalificeerd

die op meerdere manieren naar de slaapstand kunnen overschakelen, moeten de deelnemers

werken met een slaapniveau dat automatisch kan worden bereikt. Als het product automatisch

meerdere, opeenvolgende slaapniveaus kan bereiken, is het aan de fabrikant te bepalen welk

van deze niveaus hij voor de kwalificatie wil gebruiken; de opgegeven verstekwaarden voor

de inschakelvertraging moeten echter betrekking hebben op het voor de tests gebruikte

slaapniveau.

EU/US/Bijlage C/nl 120

More magazines by this user
Similar magazines