10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

25. Stand-by-stand — de toestand met het laagste stroomverbruik die niet door de gebruiker kan

worden uitgeschakeld (beïnvloed) en die voor onbepaalde tijd kan blijven bestaan wanneer

het apparaat op netstroom is aangesloten en volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt

gebruikt 1 . In de stand-by-stand wordt het stroomverbruik van het apparaat tot een minimum

beperkt.

Opmerking: Voor grafische apparaten waarop deze specificatie van toepassing is, komt de

stand-by-toestand, waarbij het toestel het minste stroom verbruikt, gewoonlijk voor in de

uitstand, maar hij kan ook voorkomen in de klaarstand of slaapstand. Een product kan de

stand-by-stand niet verlaten en naar een lagere vermogenstoestand overschakelen, tenzij het

product door een handmatige manipulatie fysiek wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Productformaten

26. Grootformaat — als grootformaat worden gecategoriseerd de producten die zijn ontworpen

voor dragers van het formaat A2 en groter, met inbegrip van de producten die zijn ontworpen

voor kettingformulieren met een breedte van 406 mm of meer. Grootformaatproducten

kunnen ook in staat zijn af te drukken op dragers van standaardformaat of klein formaat.

27. Kleinformaat — als kleinformaat worden gecategoriseerd de producten die zijn ontworpen

voor dragers van een formaat kleiner dan het standaardformaat (bijvoorbeeld A6, 4" x 6",

microfilm), met inbegrip van de producten ontworpen voor kettingformulieren met een

breedte kleiner dan 210 mm.

1 IEC 62301 - Household Electrical Appliances - Measurement of Standby Power (Elektrische

huishoudapparaten - Meetmethode voor reservespanning). 2005.

EU/US/Bijlage C/nl 121

More magazines by this user
Similar magazines