10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

2. Wijzigingen in de bijlagen A en B behoeven de goedkeuring van beide beheersinstanties.

ARTIKEL XII

Procedures voor wijziging van bijlage C

1. Een beheersinstantie die bijlage C wil wijzigen teneinde bestaande specificaties aan te passen

of een nieuw producttype toe te voegen (hierna "de beheersinstantie die het voorstel heeft

ingediend"), volgt de in artikel X, leden 1 en 2, vermelde procedures en neemt in haar voorstel de

volgende elementen op:

a) gegevens die aantonen dat de betrokken aanpassing van de specificaties of de toevoeging van

het nieuwe producttype aanzienlijke energiebesparingen zou opleveren;

b) voor zover van toepassing, de energieverbruikseisen voor de verschillende energieverbruiks-

modi;

c) informatie betreffende gestandaardiseerde, bij de evaluatie van het product te gebruiken

testprotocollen;

EU/US/nl 15

More magazines by this user
Similar magazines